Milieu

Huisvuil

Huisvuil en GFT worden iedere woensdag opgehaald. Papier wordt eens in de 4 weken op een dinsdag ingezameld. De site van de gemeente geeft inmiddels na invulling van uw adres de data waarop papier wordt opgehaald: klik hier.

Voor meer informatie bel het ContactCentrum Stadsbeheer: 353 3000

Huisvuil moet op de huisvuilophaaldag vóór 07.45 uur buiten staan in stevige vuilniszakken, laadkisten, biobakken en mini-containers. Vuilniszakken mogen niet zwaarder dan 8 kilo wegen en geen scherpe voorwerpen bevatten. Losse plastic tasjes,dozen, pedaalemmerzakjes en los vuil mogen niet aangeboden worden. Een zak met scheuren wordt niet geaccepteerd. Afvalzakken staan dichtgebonden bij de rijweg of op de daarvoor aangegeven plaatsen. De regel zijn er om zwerfvuil te beperken en vuilnismannen niet onnodig te belasten.

Voor het bestellen van een huisvuilcontainer klikt u hier.

Klik hier voor een overzicht van alle milieuservices van de gemeente Den Haag

Een Bezuidenhout site