De Grotiustorens tegenover de rechtbank.

Leefbaarheid van de wijk vraagt lange adem

Ella Schepel van het wijkberaad en adviseur Jacob Snijders lichten het graag toe. Snijders haalt gelijk het verhaal van de LER erbij: “Nog voordat alle grote bouwplannen er waren, ondertussen verpakt in het plan Central Innovation District (CID), zijn we in 2016 gestart met het bouwen van een leefbaarheidsmonitor.
Tekst: Mark Hoogland, Foto: Els Smeets

Met veel inzet van verschillende wijkbewoners hebben we zoveel mogelijk leefbaarheidsnormen opgezocht en dat geplot op de bestaande situatie van Bezuidenhout. Zo is de LER ontstaan, een digitaal platform dat voor iedereen toegankelijk is. In deze LER is duidelijk te zien dat er een groot tekort is aan parkeerplekken, speelplaatsen, scholen, ondergrondse afvalcontainers, openbaar groen, huisartsen en sportvelden. Met deze harde data en de komst van nog eens 10.000 woningen in Bezuidenhout is het logisch dat de leefbaarheid van onze wijk onder druk staat.”

Grotiustorens
Grotiustorens

Schepel knikt instemmend en vult Snijders aan: “De woningnood is hoog en Bezuidenhout ligt uniek gelegen. Wij, en met ons veel bewoners, snappen heel goed dat er woningen bij komen. We zijn er ook niet op tegen, maar we willen graag dat bouwen samengaat met zorg voor de leefbaarheid. Een balans hiertussen is gewoon nodig. Kijk naar de Binckhorst! Er komen daar 5.000 woningen, maar geen enkele school, winkel of huisartsenpraktijk. Kinderen moeten in Voorburg naar school. En dat gaat helemaal niet, want die zitten vol. Hoe prettig woon je dan?”

Zowel Snijders als Schepel geven aan dat de gemeente niets heeft geleerd van de situatie op de Binckhorst. Sterker nog, in Bezuidenhout lijken ze een andere tactiek van de gemeente te zien met hetzelfde resultaat. Snijders legt uit: “In tegenstelling tot de ontwikkeling van een heel groot gebied zoals de Binckhorst vindt het hier geleidelijk plaats.” Snijders somt in razend tempo verschillende gerealiseerde bouwprojecten van de afgelopen jaren op: “Voormalig CJG aan de Koningin Sophiestraat met 70 appartementen, Koningin Marialaan met 200 studentenkamers, Prinses Beatrixlaan twee torens met 250 woningen, Juliana van Stolberglaan vier torens met 130 woningen en de twee Grotiustorens met 625 appartementen. In korte tijd 1275 woningen, dus ongeveer 2500 inwoners erbij.”

 

 

De scores 'Na ingreep' geven aan hoe de situatie verandert nadat er bebouwing bij komt.
De scores ‘Na ingreep’ geven aan hoe de situatie verandert nadat er bebouwing bij komt.

Vraag om concrete plannen

Schepel haalt vervolgens de leefbaarheid er weer bij: “Er zijn bewoners die aangeven dat ze hier prettig wonen en niet snappen waarom wij iedere keer zo’n heisa maken over die leefbaarheid. Aan de ander kant horen we verschillende verhalen van nieuwe Bezuidenhouters die geen huisarts in de wijk kunnen vinden omdat ze vol zitten. Stoppen om ons druk te maken over de leefbaarheid gaat niet meer. We zouden graag zien dat de gemeente zich druk maakt over én bouwen én leefbaarheid. Op dit moment gaat bij ieder nieuwbouwplan de leefbaarheid een beetje achteruit. De gemeente komt niet met concrete plannen en financiën voor leefbaarheid. En de plannen hoeven niet morgen uitgevoerd te zijn. We zien in dat zoiets tijd kost, maar nu geen plannen en geen geld betekent dat er over 10 jaar nog steeds niets is geregeld.” Snijders heeft wel een wens voor de gemeente: ”Beste gemeente, kom met een plan voor speelplaatsen, kom met een plan voor openbaar groen, kom met een plan hoe je huisartsen in onze wijk gehuisvest gaat krijgen. Kom met concrete plannen.”

“En de zorgen om leefbaarheid speelt niet alleen in Bezuidenhout hè,” vervolgt Snijders. “Ook in de zeven andere CID-wijken is een tekort aan voorzieningen en ontbreken er concrete plannen voor de leefbaarheid. Het is niet voor niets dat we ons verenigd hebben en onder meer in een urgentiebrief de gemeente gevraagd hebben om serieus werk te maken van het samenspel tussen gemeente, bewoners én projectontwikkelaars. Het is natuurlijk te gek voor woorden dat bewoners (vrijwilligers!) naar de rechter en Raad van State moeten om de gemeente zover te krijgen dat ze iets gaat doen aan de leefbaarheid. De wethouder kan dan wel zeggen dat hij voor één bouwplan niet zomaar een voetbalveld als tegenprestatie levert. Dat klopt en dat snappen we. Maar ondertussen zijn er genoeg bouwplannen gerealiseerd en staan er zo veel op stapel dat we nu echt wel iets verwachten van de gemeente.”

De Grotiustorens tegenover de rechtbank.

Wilt u meer weten over de LER?
https://3dcityplanner.com/denhaag/bezuidenhout/#14.99/52.0819/4.3426/-17.6/45

Dit artikel is ook te lezen in het BZH Nieuws. Ontvangt u deze nog niet? Neem dan contact op met de redactie.