Laan van NOI Batavia

2021 augustus 14

Onderstaand de zienswijze van het wijkberaad op het ontwerpbesluit :

Laan van NOI 123 Zienswijze Wijkberaad omgevingsvergunning (PDF)

Onderstaand de zienswijze als sjabloon voor gebruik door derden :

Laan van NOI 123 Sjabloon zienswijze ontwerpvergunning (word)

Onderstaand het ontwerpbesluit van de gemeente Den Haag :

Laan van NOI 123 Geanonimiseerd ontwerpbesluit Laan van Noi 123-127

2018 november 14

We kregen vandaag de aangepaste schetsen van de woningen aan de Carpentierstraat gemaild.  Zie onder.

Batavia Egeria Carpentierstraat nov 2018
Batavia Egeria Carpentierstraat nov 2018

2018  Egeria heeft (ver)bouw plannen voor het pand Batavia op de Laan van NOI 123 – 127 . Doel is ca 205 woningen.

Laan van NOI  123 125

2018 juli  Ontvangen tekst van de project ontwikkelaar Egeria

Het grotendeels leegstaande kantoorpand aan de Laan van Nieuw Oost-Indië 123 – 127 wordt getransformeerd tot woningen. De vraag naar woningen in de wijk Bezuidenhout is groter dan de vraag naar kantoorruimte. Egeria Real Estate Development, gespecialiseerd in de transformatie van leegstaande kantoorpanden, is sinds 2017 de nieuwe eigenaar en ontwikkelt het plan.

Na de transformatie komen in het kantoorpand ongeveer 190 appartementen en op de parkeerplaats aan de zijde van De Carpentierstraat worden circa 15 eengezinswoningen ontwikkeld. Momenteel zit het plan in de uitwerkingsfase. Gedurende deze fase worden alle randvoorwaarden bepaald en wordt het ontwerp verder uitgewerkt. De omgeving wordt hier nauw bij betrokken.

In overleg met het Wijkberaad Bezuidenhout is het oorspronkelijke plan inmiddels bijgesteld. De totale hoogte van het plan blijft gelijk aan de hoogte van het huidige gebouw. De rooilijn van het nieuwe gebouw zal aansluiting zoeken bij de hoek Theresiastraat – Laan van NOI (huidige Blokker winkels) en komt hiermee naar voren. En op het laagste volume wordt 1 woonlaag toegevoegd.

De ontwikkelaar heeft een Klankbordgroep aangesteld, die bestaat uit vertegenwoordigers uit de directe omgeving. De Klankbordgroep kijkt, namens de omgeving, mee in de plannen en krijgt steeds de mogelijkheid om op de plannen te reageren. Op deze manier kan tijdens de uitwerkingsfase worden bekeken welke input kan worden meegenomen in het plan. Heeft u suggesties of vragen voor de Klankbordgroep? Dan kunt u mailen naar klankbordgroep@laanvannoi.nl.

Binnenkort wordt de website (www.laanvannoi.nl) verder uitgebouwd, zodat omwonenden of geïnteresseerden in de woningen daar terecht kunnen voor informatie.

Hier enige impressies

867-LvNOI_beeld 1_bewonersavond
867-LvNOI_beeld 2_bewonersavond
Laan van NOI / Carpentierstraat 867-beeld 3_bewonersavond

Een Bezuidenhout site