Jeannette Doll uit Bezuidenhout geridderd

Mevrouw J.M.J.F Doll-Gras, woonachtig aan de Schenkkade, kreeg vorig jaar al een stadsspeld voor haar jarenlange inzet als vrijwilliger in Den Haag. En dankt nu een hoge koninklijke onderscheiding als Ridder in de Orde van Oranje Nassau aan diverse functies bij het CDA, afdeling Den Haag. Terwijl ook haar bijdragen aan het Wijkberaad Bezuidenhout, haar voorzitterschap van het Katholiek Vrouwendispuut Den Haag en haar voorzitterschap van het Liduinakoor niet onvermeld mogen blijven.

Een overzicht van haar activiteiten:

  • Initiatiefnemer en voorzitter Stichting 3 maart 1945
  • Voorzitter Stichting Nationale Herdenking ‘s-Gravenhage
  • Vice-voorzitter en rondleider Stichting Atlantikwall Museum
  • Lid werkgroepen/commissies Wijkberaad Bezuidenhout
  • Diverse functies bij het CDA, afdeling Den Haag
  • Lid en voorzitter van het Katholiek Vrouwendispuut Den Haag
  • Voorzitter Liduinakoor
  • Lid kerkbestuur en redactielid van de Parochie St. Liduina
  • Bestuurslid Stichting Straat Consulaat