Inventarisatie ontoegankelijke plekken in de wijk

De werkgroep mobiliteit van het wijkberaad Bezuidenhout heeft jullie input als bewoner nodig. Zij inventariseren knelpunten in de wijk waar toegankelijkheid te wensen over laat. Denk aan te smalle doorgangen, ontbrekende verlaagde trottoirbanden etc.

Iedereens reactie is natuurlijk welkom, maar we willen graag horen hoe gebruikers van rollators, kinderwagens en rolstoelen het ervaren.  Om het duidelijk te krijgen vragen we jullie om de locatie aan te geven, maar ook de mogelijke oplossing(en).

Graag ontvangen zij jullie input voor 5 december door te reageren op dit bericht of via communicatie@bezuidenhout.nl

Met jullie reacties gaan zij in gesprek met de gemeente. Met als doel dat zoveel mogelijk de ingebrachte problemen opgelost gaan worden.

Uw input wordt zeer gewaardeerd.
Namens de Werkgroep Mobiliteit