Informatiebijeenkomst pand SoZa

Het stationsgebied Laan van NOI is één van de 3 plekken waar Den Haag fors wil groeien in woningen en werkplekken. Aan de Anna van Hannoverstraat maakt het oude gebouw van het Ministerie van SoZaWe plaats voor een levendig gebied. Hier kunnen straks zo’n 4.500 mensen wonen en werken met ruimte voor ontmoetingen, voorzieningen, een echt stationsplein, betere verbindingen naar de wijken en veel groen.

Informatiebijeenkomst
Datum; 12 juni 2019
Tijd: 19:30 – 22:00 uur
Locatie: SOZA, Anna van Hannoverstraat 4, rechts naast ingang restaurant Southwood
Waarom deze informatiebijeenkomst?
Na 2 informatieavonden op 16 april en 6 mei hebben zich ruim 50 mensen aangemeld voor een plangroep. Zij hebben samen met de projectontwikkelaars, ontwerpers en de gemeenten in 3 bijeenkomsten op een aantal onderwerpen informatie opgehaald en studies besproken. Alle bijeenkomsten bij elkaar geven inhoud aan het participatieproces. De informatie daaruit wordt gedeeld op 12 juni.

Dit gebeurt in werkgroepen:

  • Wonen, werken en voorzieningen
  • Verkeer, parkeren en mobiliteit
  • Stedenbouw en landschap

Elke werkgroep wordt 3 keer gehouden. Daarnaast is er algemene projectinformatie en info over de procedures voor plan- en besluitvorming.

Programma
19:30 uur: ontvangst
19:45 uur: 1e ronde werkgroepen
20:30 uur: 2e ronde werkgroepen
21:15 uur: 3e ronde werkgroepen

Wat gebeurt er na 12 juni?
Het verslag van de informatiebijeenkomsten en de aantekeningen van de plangroep worden gevoegd bij het Planuitwerkingskader waarover het college van burgemeester en wethouders van Den Haag een besluit neemt. Na dit besluit wordt het ontwerp uitgewerkt en komen de uitkomsten van het participatieproces aan bod bij een definitief stedenbouwkundig ontwerp. Daarna wordt er een bestemmingsplan gemaakt.