Adressen

Natuurlijk hebben wij alle handige en belangrijke adressen voor u op een rijtje gezet.

Bruikbare adressen vindt u ook op:
www.denhaag.nl
www.haagsehout.nl

 

Alarmnummers

Brandweer: 112
Ziekenauto: 112
Politie: 112

Geen spoed wel politie: 0900-8844

 

Politie-Bureau Overbosch
Vlaskamp 1  2592 AA Den Haag
Telefoon: 0900-8844
Website: Bureau Overbosch

Stadsdeelkantoor Haagsche Hout
Bezoekadres: Loudonstraat 95  2593 RV Den Haag
Postadres: Postbus 12651  2500 DP Den Haag
Telefoon: 14070
Website: Stadsdeel Haagse Hout

 

Stichting wijkbus Haagse Hout
Voor ouderenvervoer in Benoordenhout, Bezuidenhout en Haagse Bos
p/a Johannes Campuysstraat 25  2593 CH Den Haag
Voor informatie kunt u bellen met : 347 74 98 (ts. 10.00-11.15 uur)

 

Bibliotheek Haagse hout
Theresiastraat 195, 2593 AJ Den Haag.
Telefoon: 353 7550
Website Bibliotheek Haagse Hout
E-mail: hhout@dobdenhaag.nl

 

Instituut Sociaal Raadslieden
Inwoners van de gemeente Den Haag kunnen bij het Instituut Sociaal Raadslieden terecht voor informatie en advies over uiteenlopende sociaal-juridische onderwerpen.

Een Bezuidenhout site