Riool Oost Fase 3

 

Straten in Fase 3 zijn :

Er zijn al in een aantal straten bewonerscomités gevormd. Bent u geïnteresseerd in een dergelijk comité en/of wilt u meepraten, stuur dan een email naar ( afhankelijk van de straat waar u woont)

Straat Straat emailadres
Carel Reinierskade (west) bzhcreinierszwest@gmail.com
Cornelis van der Lijnstraat (west) bzhcvdlijnwest@gmail.com
De Moucheronstraat bzhdemoucheron@gmail.com
Cornelis Houtmanstraat bzhchoutman@gmail.com
Spaarwaterstraat bzhspaarwater@gmail.com
Joan Maetsuyckerstraat (west) bzhjmaetsuycker@gmail.com
Joan Maetsuyckerstraat (oost), 2e en 3e Joan Maetsuyckerstraat bzhjmaetsuyckeroost@gmail.com
Gerard Reijnstraat bzhgreijn@gmail.com
Rijklof van Goenstraat bzhrijklofvangoen@gmail.com
Theresiastraat (noord) bzhtheresiaoost@gmail.com
Johannes Camphuysstraat (west) bzhcampnoord@gmail.com
Hendrik Zwaardecroonstraat (west) bzhzwaardnoord@gmail.com
Willem van Outshoornstraat bzhwoutshoorn@gmail.com
De Sillesstraat (zuid) bzhdesillezuid@gmail.com
Pahudstraat bzhpahudstr@gmail.com
Merkusstraat (zuid) bzhmerkuszuid@gmail.com
De Eerensplein bzhdeeerensplein@gmail.com

 

2018 4 juli

Bomenonderzoek Bezuidenhout-oost fase 3 

2018 25 mei      De uiteindelijke voorontwerpen behorende bij de inspraak staan hieronder :

VO Theresiastraat deel 1 aangepast2

VO Theresiastraat deel 2

VO Gerard Reijnststraat

VO Rijklof van Goensstraat

VO Johannes Camphuijsstraat

VO Hendrik Zwaardecroonstraat aangepast

VO Joan Maetsuyckerstraat deel 1 aangepast

VO Joan Maetsuyckerstraat deel 2 aangepast

VO 2e en 3e Joan Maetsuyckerstraat + pleintje

VO Pahudstraat

VO Willem van Outhoornstraat

VO De Sillestraat aangepast

VO Merkusstraat

VO De Eerensplein aangepast

VO Cornelis van der Lijnstraat

VO De Moucheronstraat

VO Cornelis Houtmanstraat

VO Spaarwaterstraat deel 1

VO Spaarwaterstraat deel 2

VO Carel Reinierszkade

PIW Bezuidenhout Oost 3 fase VO inloop-aangepast

 

2017   9 November

De voorontwerpen per straat zijn bekend, zie hieronder

Theresiastraat deel 1 en Sillepleintje 031117 blad 1

Theresiastraat deel 2 031117 blad 2

Theresiastraat toelichting VO

Gerard Reijnstraat 031117 blad 4

Gerard Reijnstraat toelichting VO 03112017

Rijklof van Groenstraat 031117 blad 5

Rijklof Goensstraat toelichting VO 03112017

Johannes Camphuijsstraat 031117 blad 6

Johannes Camphuijsstraat toelichting VO 3-11-2017

Hendrik Zwaardekroonstraat 031117 blad 7

Hendrik Zwaardecroonstraat toelichting VO 5-11-2017

Joan Maetsuyckerstraat deel 1 Theresia en BZhoutseweg 031117 blad 3

Joan Maetsuyckerstraat deel 2 031117 blad 8

Joan Maetsuykerstraat 2e deel + pleintje VO

2e en 3e Joan Maetsuyckerstraat en plein 031117 blad 20

pleintje Theresiastr Joan Maetsuycker 031117 blad 21

Joan Maetsuyckerstraat toelichting VO 03112017

Pahudstraat 031117 blad 9

Pahudstraat toelichting VO 03112017

Willem van Outhoornstraat 031117 blad 10

Willem van Outhoornstraat toelichting VO 5-11-2017

De Sillestraat 031117 blad 11

De Sillestraat + pleintje VO toelichting

Merkusstraat 031117 blad 12

Merkusstraat toelichting VO 03112017

De Eerensplein 031117 blad 13

Toelichting Voorlopig Ontwerp De Eerensplein VO

Cornelis van der Lijnstraat 031117 blad 14

Cornelis van der Lijnstraat toelichting VO 03112017

De Moucheronstraat 031117 blad 15

De Moucheronstraat toelichting VO 7-11-2017

Cornelis Houtmanstraat 031117 blad 16

Cornelis Houtmanstraat toelichting VO 03112017

Spaarwaterstraat deel 1 031117 blad 17

Spaarwaterstraat deel 2 031117 blad 18

Spaarwaterstraat toelichting VO 03112017

Carel Reinierszskade 031117 blad 19

Carel Reinierszkade toelichting VO 5-11-2017

Wijkoverzicht -VO-024 blad 22

 

Een Bezuidenhout site