Wijkberaad Bezuidenhout

Agenda Bewonersvergadering 7 mei 2019

Concept notulen jaarvergadering 2018

Wijkberaad Bezuidenhout Jaarverslag 2018

Financiële Jaarstukken 2018


Agenda Bewonersvergadering 23 mei 2018

Verslag algemene bewonersvergadering 17 mei 2017

Wijkberaad Bezuidenhout Jaarverslag 2017

Financiële Jaarstukken 2017

Verslag Algemene Bewonersavond 13 juni 2016

Wijkberaad Bezuidenhout Jaarverslag 2016

Financiële Jaarstukken 2016

Verslag bewonersvergadering 11 mei 2015

Wijkberaad Bezuidenhout Jaarverslag 2015

Financiële Jaarstukken 2015 

Verslag algemene bewonersvergadering van 19 mei 2014

Wijkberaad Bezuidenhout Jaarverslag 2014

Verslag algemene bewonersvergadering van 23 september 2013

Wijkberaad Bezuidenhout Jaarverslag 2013

Verslag  algemene bewonersvergadering van 12 november 2012

Wijkberaad Bezuidenhout Jaarverslag 2012

Verslag algemene bewonersvergadering  van 24 oktober 2011

Verslag algemene bewonersvergadering van 1 november 2010

 

 

10 januari 2011: Jubileumboek Wijkberaad

[F1] Ter gelegenheid van het 35-jarig jubileum van het Wijkberaad Bezuidenhout is een boekje uitgegeven. Deze uitgave is opgezet in vier wandelingen door onze wijk. De eerste twee wandelingen – door Bezuidenhout-Oost en Bezuidenhout-Midden – gaan over de wapenfeiten van het Wijkberaad, de derde wandeling gaat langs verzetsadressen en de vierde heeft als thema architectuur, stedenbouw en openbare ruimten.
Het boekje is tijdens de nieuwjaarsreceptie op 10 januari officieel gepresenteerd en het werd opgedragen aan Koos van der Veen, die zich al jaren als vrijwilliger inzet voor onze wijk.

 

8 november 2010: Bestuurswisseling wijkberaad Bezuidenhout

Per 1 november 2010 is er een nieuwe samenstelling van het bestuur van het Wijkberaad Bezuidenhout. 
Mocht u contact met een van de bestuursleden willen opnemen, dan kunt u dit in eerste instantie doen via de administratie van het wijkberaad

Anne-Marieke Beerthuyzen, administratie wijkberaad, 315 09 02, wijkberaad@bezuidenhout.nl

———————————————————————————————————

Doel: het waarborgen van de inspraak van de wijkbewoners in het algemeen en daar waar nodig of aan de orde de oprichting van nieuwe werkgroepen of commissies te stimuleren.

Werkwijze: ondersteunen van de vele werkgroepen en commissies in het Bezuidenhout. Het bestuur van het wijkberaad vergadert maandelijks in het wijk- en dienstencentrum Bezuidenhout.

 

Stichting Wijkberaad Bezuidenhout
Johannes Camphuysstraat 25
2593 CH Den Haag
telefoon: 315 09 02
e-mail: wijkberaad@bezuidenhout.nl

Een Bezuidenhout site