Het Bezuidenhout in oude foto’s

door Wim de Koning Gans (1995; ISBN 90-9008636-6)
Het vooroorlogse Bezuidenhoutkwartier vormde een staalkaart van bouwstijlen uit het tijdvak tussen 1860 en 1935. Juist de uit stedebouw en architectonisch oogpunt meest interessante delen van de wijk werden door de bombardementen van 3 maart 1945 voor het overgrote deel verwoest. Mede doordat er ook na de oorlog nog veel huizen gesloopt zijn – vooral langs de Bezuidenhoutseweg en in Bezuidenhout-West – is de wijk onherkenbaar veranderd.
Dit fotoboek laat het oude Bezuidenhout herleven. De samensteller, conservator foto’s bij het Haags Gemeentearchief, koos uit de collectie van het archief en uit diverse particuliere verzamelingen 130 fraaie, vaak nog niet eerder gepubliceerde foto’s. De bijschriften bevatten veel wetenswaardigheden over de geschiedenis van de wijk en haar bewoners. De inleiding gaat in op de totstandkoming van het Bezuidenhout en de toedracht van het bombardement.