Haagse Stadspartij: burgemeester kan wél iets doen tegen leegstand

Bron: Dagblad070
Peter Bos (HSP) is het niet eens met het stadsbestuur dat ontruimingen van kraakpanden een zaak zouden zijn van het Openbaar Ministerie en niet van de gemeente. Het raadslid heeft daarom – mede in het licht van de ontruiming van het gekraakte pand aan de Willem van Outhoornstraat 15-17 in Bezuidenhout – vervolgvragen ingediend bij het College van B en W.