Haagse PvdA: Luister naar de wensen van bewoners bij de ontwikkeling van wijken

Bron: PvdA Den Haag

Neem de bewoners van Bezuidenhout en alle andere wijken waar grote bouwplannen gaan plaatsvinden serieus en start echte inspraaktrajecten waarbij de gevolgen voor de buurt helder worden en er echt geparticipeerd kan worden. Dat is de oproep van de Haagse PvdA aan het stadsbestuur, in reactie op de stap naar de rechter die het wijkberaad van Bezuidenhout genoodzaakt is te zetten om te voorkomen dat zonder werkelijke participatie tal van hoogbouwplannen worden doorgedrukt.

Fractievoorzitter van de Haagse PvdA Martijn Balster: “Den Haag is veel van plan. Hoge woontorens met kleine en dure appartementen die slecht aansluiten op de behoefte in de stad. Bouwplannen waarvan ook de gevolgen voor wijken slecht in beeld gebracht zijn. Wat doet de hoogbouw bijvoorbeeld met de voorzieningen voor bewoners in hun buurt? Denk aan speeltuinen, sportvoorzieningen, maar ook bijvoorbeeld aan het aantal nodige huisartsen? Wat gebeurt er aan de openbare ruimte, groen en de hoeveelheid scholen die nodig zijn om de groei van het aantal bewoners op te vangen? Allemaal zaken waar zorgen over zijn en de bewoners gewoon over in gesprek willen omdat dat op orde moet zijn.”

De sociaaldemocraten constateren dat inspraak en samenspraak steeds meer verworden tot een communicatietraject tussen projectontwikkelaars en bewoners op het moment dat er al kant-en-klare plannen zijn. Balster: “Werkelijke bewonersparticipatie is vooraf met elkaar in beeld brengen waar de wijk behoefte aan heeft en te bekijken hoe zo goed mogelijk aan alle gevolgen voor de leefbaarheid in de wijk recht gedaan kan worden. Bewoners rond De Binckhorst, in Zuidwest, rond Hollands Spoor, in Bezuidenhout en in Mariahoeve voelen zich op dit moment niet gehoord. Het wordt tijd dat de participatie echt wordt gestart en dat er naar bewoners wordt geluisterd.”

De PvdA zal pleiten voor inzet van de LeefbaarheidsEffectRapportage. Balster: “Dit in Bezuidenhout ontwikkelde instrument maakt een goed debat mogelijk over alles wat nodig is om woningbouw hand in hand te laten gaan met een goede en voldoende voorzieningen in de wijk. En als we kijken naar waar de bewoners van onze stad om schreeuwen, dan zijn het wel betaalbare woningen in een groene wijk, zonder al te veel autoverkeer. Aan de slag dus.”