Grotiusplaats

2018 juli  Zienswijze Wijkberaad op bestemmingsplan Grtoius

Grotius bestemming zienswijze 1.0 10 7 2018

2018 31 mei 2e Herziening Grotiusplaats-Bestemmingsplan

2017 April  Provast gaat 2 woontorens ontwikkelen op de Grotiusplaats

RIS296560_bijlage_schetsontwerp_Grotiusplaats

RIS296560_bijlage_herziening_Projectdocument

In de overeenkomst staan plannen voor een hotel van 6000m2 en 175 huurwoningen. De ontwikkeling komt op de Grotiusplaats, vlakbij Den Haag CS richting Beatrixkwartier.

De komende periode zal Provast een plan ontwikkelen voor het hotel en de woontoren met een volume van circa 30.000 m². Het betreft woningen in het veelgevraagde vrije sector huursegment. Onderdeel van de plannen behelst een onderzoek naar het overkluizen van de Utrechtsebaan, zodat een vriendelijk en groen stadsplein ontstaat.

Martijn Dirks, partner bij Provast: “Wij zijn erg verheugd over dit nieuwe project. Het stationsgebied van Den Haag is een aantrekkelijke plek om te wonen en te verblijven. De functies hotel en wonen sluiten goed aan bij het bestaande milieu. Ook past het project goed binnen onze visie van binnenstedelijke ontwikkeling en functiemenging. Door een groot aantal middeldure huurwoningen toe te voegen, sluiten we ook aan op de wens van de woonconsument in Den Haag en de ambitie van de van de gemeente om meer mensen in het centrum te huisvesten. We voeren op dit moment al diverse verkennende gesprekken met hotelexploitanten en investeerders.”

Een Bezuidenhout site