Gespreksmaatje worden voor ouderen?

Wil je graag iets betekenen voor ouderen die thuis wonen en door hen ook zelf verrijkt worden. Vrijwilligers van Blijf je nog even? – een project van Cardia en Stek – bezoeken ouderen met een chronische zorgbehoefte of met een klein sociaal netwerk om hun levenssituatie draaglijk te maken.

In onze tijd wonen ouderen zelfstandig en worden thuis oud. Daarbij wordt er een groter beroep gedaan op familie en andere mantelzorgers. Maar er zijn steeds meer alleenwonende ouderen zonder directe familie in de buurt. Zij willen graag in gesprek gaan over wat ze meegemaakt hebben in hun leven. Door er voor hen te zijn, kunnen er vragen aan de oppervlakte komen zoals: ‘Heb ik het wel goed gedaan?’, ‘Wat heeft mijn leven voor zin gehad?’, ‘Wat vind ik nu nog belangrijk?’ Het doet goed om deze vragen met een betrokken ander te delen. U of jij kunt die persoon zijn!

Wat vragen wij?
U bent minimaal 4 uur per maand beschikbaar als gesprekspartner voor twee thuiswonende ouderen in Mariahoeve gedurende een jaar. U kunt goed luisteren en weet zich goed te verplaatsen in de ander; in een gesprek gaat u diepgang niet uit de weg.

Wat bieden wij?
Wij bieden training, ondersteuning en begeleiding voor de duur van het project. Meer info vindt u op de website van Stek.