Gemeente Den Haag, 27 juni 2008: Oog voor Haagse volkstuinen

 

De bouwplannen in Den Haag mogen er niet toe leiden dat het aantal volkstuinen in de stad vermindert. Daarom wil het college van burgemeester en wethouders dat elders vervangende ruimte vrij wordt gemaakt als een volkstuin voor een bouwplan plaats moet maken. De gemeente streeft er naar het aantal volkstuinen te behouden, omdat ze van belang zijn voor het stedelijk groen en de sociale contacten van de gebruikers. Dat staat in de Nota Volkstuinen in Den Haag die het college 27 juni heeft vastgesteld.
In Den Haag zijn er rond de 2.900 volkstuinen, verdeeld over 38 complexen. 


Locaties
Op basis van de huidige bouwplannen blijkt dat verplaatsing van een aantal volkstuincomplexen onvermijdelijk zal zijn. Om het aantal volkstuinen op peil te houden, gaat de gemeente onderzoeken welke locaties geschikt zijn als vervangende ruimte. In de stad wordt daarbij gekeken naar locaties aan de Lozerlaan/Uithof, rondom psychiatrisch ziekenhuis Parnassia en langs de Schenkstrook. Maar het college ziet ook mogelijkheden net buiten de stadsgrenzen.
Daarnaast wordt gezocht naar creatieve oplossingen waarbij efficiënter met ruimte wordt omgegaan. Bijvoorbeeld door dubbel ruimtegebruik waarbij volkstuinen op daken of parkeerdekken een plek krijgen.


Meervoudig gebruik
Met de nota willen de wethouders Marnix Norder (Bouwen en Wonen) en Rabin Baldewsingh (Burgerschap, Deconcentratie, Leefbaarheid en Media) een stadsbreed beleid ontwikkelen voor de volkstuinen. Juist voor een stad bieden volkstuinen aangename mogelijkheden voor recreatie en zijn het vaak belangrijke ontmoetingsplaatsen. Bovendien vormen ze een belangrijk onderdeel van de natuur in de stad.
Verder wil de gemeente dat naast de volkstuinders ook andere Hagenaars kunnen genieten van de tuinen. Dit door bijvoorbeeld het gebruik ervan als park of speelplek te bevorderen. Ook zouden tuinen gebruikt kunnen worden voor het natuuronderwijs aan kinderen.