Van Heutszstraat

1900 tot 1940          1940 tot 1970

1970 tot 2000          2000 tot heden

Winkels door de tijd

Straat op kaart          Oorsprong straatnaam

Het Vaderland 12-05-1928 B en W Straatnamen

 

1900 tot 1940

Heutszstraat Haagsche courant 16-05-1931
Heutszstraat Haagsche courant 2 juli 1931
Heutszstraat Openbare van Heutszschool Haagsche courant 22-03-1932
Heutszstraat Heutszschool Haagsche courant 21-03-1932
Heutszstraat Colignyschool Haagsche courant 03-09-1932
Heutszstraat   Midden de Loudonstraat 1932 Foto W J van der Pool Haags Gemeentearchief
Van Heutszstraat links de Sillestraat Colignyschool in aanbouw 1932 Foto W J van der Pool Haags Gemeentearchief
Heutszstraat Alkmaarsche Courant 5 september 1932
Heutszstraat Colignyschool De Indische courant 10-10-1932
Nieuwe Leidsche Courant 2 mei 1932 IJsclub nieuw
Nieuwe Leidsche Courant 2 mei 1932 IJsclub heutsz huur
Van Heutszstraat 2, hoek de Sillestraat, Colignyschool 22 aug 1932 Haags Gemeentearchief
Het Vaderland 22-08-1932
Heutszstraat Colignyschool Haagsche courant 02-09-1932
Van Heutszstraat, ‘architect van Heesteren’, gekruist door de Loudonstraat 1932 Haags Gemeentearchief
Heutszstraat 77 vergunning Haagsche courant 19-12-1934
De Sillestraat, hoek Van Heutszstraat ca 1935 Foto Spaarnestad Haags Gemeentearchief
Van Heutszstraat (rechts, de huizen liggen aan die straat), met horizontaal lopend de Loudonstraat ca 1938 Foto Gompers Haags Gemeenearchief
Heutszstraat Haagsche courant 8 mrt 1938
Heutszstraat 77 Haagsche courant 14-04-1938
Van Heutszstraat 13-15A, moderne bouwstijl jan 1939 Foto H A W Douwes Haags Gemeentearchief

 

1940 tot 1970

Heutszstraat Sillestraat Het volksdagblad dagblad voor Nederland 07-05-1940
Loudon Heutszstraat De residentiebode 22-03-1941
Heutszstraat 12  Centrale keukens der gemeente ‘s-Gravenhage. nov 1944 Collectie NIOD

3 maart 1945 Bombardements schade

Van Heutszstraat :  enige glasschade.

 

Heutszstraat Hoogstratenschool De residentiebode 31-03-1945
Heutszstraat Comite Bevrijdingsfeest 1945   Het is een stencil op voor en achterzijde van een half A4. Taalfouten zijn met de hand verbeterd, het opnieuw doen kostte teveel papier.(met dank aan mevr. Bonnie Spaans)
Heutszstraat Bevrijdingsfeeest 30 juni 1945
Van Heutszstraat Bevrijdingsfeest 30 juni 1945 Haags Gemeentearchief
Van Heutszstraat Bevrijdingsfeest 30 juni 1945 Haags Gemeentearchief.
Van Heutszstraat Bevrijdingsfeest 30 juni 1945Foto Zwart Haags Gemeentearchief, 2e van links Burgemeester De Monchy juni 1945
Van Heutszstraat Bevrijdingsfeest 30 juni 1945 juni 1945
Heutszstraat Maranathakerk Trouw 25 mrt 1948
Heutszstraat 1 april 1949
Leidse Courant 12 september 1958 Heutszstr BB
Algemeen Handelsblad 21-05-1959 Van Heutsz incident
Van Heutszstraat Speelterrein Maalderink jaren 50
Heutszstraat 1959  Maranathakerk
Heutszstraat 1959  Maranathakerk
Heutszstraat  Loudonstraat Maranatha kerk ca 1960
Heutszstraat 1961 Maranathakerk
Heutszstraat De waarheid 17 juni 1961
Heutszstraat 1959 Maranathakerk interieur

 

1970 tot 2000

Van Heutszstraat 2, Gaspard de Colignyschool, Protestants-Christelijke kleuterschool 21 nov 1984 Foto DSO Haags Gemeentearchief
Van Heutszstraat aanrijding met een kastanje 5-5-92 Foto E Renson
Behoud gaspard de colignyschool

In de jaren tachtig en negentig liep het aantal leerlingen terug en de noodzaak deed zich voor dat scholen moesten gaan fuseren. De Gaspard de Colignyschool was een een prot. christelijke school die een reputatie had te verdedigen. Zonder slag of stoot was men niet van plan de school te verplaatsen laat staan om te fuseren. In enkele woorden worden de wederwaardigheden vermeld zoals deze in de vertrouwde en goed gedocumenteerde Bezuidenhout Koerier is na te lezen.

Zo lezen we in april 1989 dat het aantal leerlingen van de in 1933 geopende school gedaald was tot 125. Bezien werd of naast de school ook andere activiteiten ontplooid konden worden zoals opvang van kinderen van werkende ouders ook tijdens schoolvakanties. Daarna is te lezen dat het aantal leerlingen tot 117 is gezakt, 8 te weinig om een zelfstandige school te handhaven. Veel ouders hechten aan de christelijke beginselen en waarderen de school die nauw samenwerkt met de Triumfatorkerk met ds Baak. Veel acties worden ondernomen zoals een beroep op het CDA, een brief aan de Koningin en een demonstratie naar het ministerie van Onderwijs in Zoetermeer.

Tevens wordt later beroep ingesteld bij de Raad van State. Op 17 mei 1989 beslist de Raad van State positief. De school mag nog een jaar langer open blijven om het vereiste aantal leerlingen van 125 te halen.
Zag het er eerst naar uit dat het vereiste aantal zou worden gehaald nadien zakte dit toch weer naar 120 leerlingen. Een beroep van de Stichting Christelijk onderwijs werd ingetrokken en een aantal boze ouders nam een advocaat in de arm om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken. Uiteindelijk lukten deze pogingen niet en werd een verplaatsing van de school naar de wijk Mariahoeve verwezenlijkt. Maar daarmee was het verhaal nog niet af.

De school was een beschermingswaardig object. De school maakte deel uit van het plan Molensloot. Dit was een in 1928 door de Amsterdamse stedenbouwkundige Van Eesteren gemaakt plan dat onder supervisie van architectenbureau Merckelbach Karsten werd uitgevoerd.
Het functionalisme werd hiermee uitgedrukt. Sloop van de school als onlosmakelijk onderdeel van het plan zou het gehele aanzien van dit deel van de wijk aantasten. In mei 1993 besliste de Raad van State dat de school vooralsnog niet mag worden afgebroken en de bouw van ouderenwoningen op een andere plaats moet worden bekeken. Voorlopig zal het gebouw bescherming genieten als ware het een monument.

Heutszstraat Colignyschool NRC Handelsblad 24-06-1994

De Gaspard de Colignyschool in mei 1989 en in 1990.
Enkele jaren later stuurt men toch op sloop aan. De voorzieningen die aan het verouderde gebouw moeten worden getroffen zijn te ingrijpend en beslist wordt dat het gebouw in 1996 ontruimd moet zijn om ca 65 ouderenwoningen te bouwen. Het heeft daarna nog even geduurd maar de sloop was onafwendbaar geworden. Rond 1999/2000 is het gebouw afgebroken en vervangen door woningen voor ouderen. Men heeft daarbij als schrale troost de vorm aangehouden van de De Colignyschool om de symmetrische opbouw van het Plan Molensloot niet al te zeer te verstoren.

Van Heutszstraat 74 en lager 16 april 1993 Foto DSO Haags Gemeentearchief
Rooseboomstraat v. Heutszschool 1995 Foto E Renson
v. Heutszstraat 12 Rooseboomschool Foto E Renson

 

2000 tot heden

 

Winkels van toen

no 2 De Colignyschool (1932..1990)

no 12  Openbare Lagere School (..1942..)

no 13   Kruidenier De Rijzende Zon J P P van Loon (..1939..1942..), Woninginrichting P.C. Hoog  (1971), Richard Haarmode (..1990..), Kapsalon Ayden (..2019..)

Heutszstraat 13A Haarmode Richard Bezuidenhout Koerier mei 1990

no 52 Leesbibliotheek van Heutsz (1938..1941..)

Heutszstraat 52 Leesbibliotheek van Heutsz HetBezuidenhout 18 feb 1938

no 71A  Tennisbanen Bezuidenhout (..1935..196x)

Heutszstraat 71A Tennisbanen Bezuidenhout Bezuidenhoutkwartier 28 juli 1949

no 77 Banketbakker Th J Bahlmann (1934..1935..), Banketbakker J C B Annegarn (1936..1950),  Banketbakkerij N.J. Noort  (1950..1971),  Speedy Volita Pub (1978), Cafe van Heuts (..2012), Cafe Haagsche Hout (2013..2020..)

Heutszstraat 77 banketbakker Huize Bahlmann HetBezuidenhout 18 jan 1935
Heutszstraat 77 Ha’ischa 1 nov 1936
Heutszstraat 77 Het vaderland 8 mei 1957
Heutzstraat 71 Bakker N J Noort Bezuidenhoutkwartier 22 maart 1962
Heutszstraat 77 BZH post mrt 1979

no 77A Tennisbanen Heuts

Heutzstraat 71A Tennisbanen Bezuidenhoutkwartier 17 maart 1960

no 135 Kleermaker L de Winter (..1941..)

no 141 Groentenwinkel J v.d. Akker  (1937..1945..), Groenten en fruit Gebr. F J & Zn Verhoek (..1978..1985..)

Heutszstraat 141 RK kerkblad 1985

no 181 183  Rijwielhersteller en smid W A C van Es en zoon (..1939..1960..)

Heutszstraat 181 183 Rijwielhandel van Es Bezuidenhoutkwartier 12 mei 1949

 

Op de hoek van de Van Reesstraat had je groenteboer Van den Akker en op de hoek van de Roosenboomstraat was kruidenier Van Alsum, waar we als kind voor een paar centen of een stuiver snoep of kauwgum kochten. Banketbakker Annegarn maakte zomers echt banketbakkersijs, dat door een loket in een raam naast de winkeldeur werd verkocht.

Van heutzstraat 77 Banketbakker Annegarn’s Ha’ischa orgaan van de joodsche vrouwenraden in Nederland, jrg 8, 1936, no 11, 01-11-1936

jaren 80 – De Van Heutszstraat werd landelijk nieuws toen de groentewinkel op de hoek met de  Van Reesstraat werd genoemd als draaipunt van de illegale\ voetbaltoto in Nederland.

Tennissen op de (inmiddels niet meer bestaande) twee banen van de heer Risseeuw bij de Loudonstraat en de van Heutszstraat, tussen de huizenblokken in. In de winter werd er water op gespoten zodat er geschaatst kon worden.

 

Straat op kaart

Bezuidenhout1939 HTM Kaart

 

Oorsprong straatnaam

Van Heutsz als gouverneur-generaal in goudgeborduurde rok, geschilderd door Hannké (1909)(Rijksmuseum, Amsterdam)

VAN HEUTSZSTRAAT, gelegen tussen de De Sillestraat en de Juliana van Stolberglaan, kreeg haar naam op 14 mei 1928 naar Johannes Benedictus van Heutsz, Gouverneur-Generaal van N.O.I. van 1904 tot 1909.

Meer foto’s op Haagse Beeldbank

Heeft u extra informatie, foto’s, film of verhalen stuur dan als je blieft email naar  geheugen@bezuidenhout.nl

Een Bezuidenhout site

Naar boven
error:

Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd

U kunt geen content kopiëren, downloaden of printen