Amalia van Solmsstraat

1900 tot 1940           1940 tot 1970

1970 tot 2000           2000 tot heden

Winkels door de tijd

Straat op kaart          Oorsprong straatnaam

Het nieuws van den dag kleine courant 01-10-1898

 

1900 tot 1940

Haagsche courant 29-07-1904 Wilhelmina Solms aanbesteding
Solmsstraat 2 – 4 DrukkerijLuctor Nieuwsblad voor den boekhandel 29 okt 1907
Solmsstraat 2 vergunning Haagsche courant 20-11-1909
Solmsstraat Het vaderland 3 sept 1910
Solmsstraat 32 Het vaderland 17 sept 1910
Solmsstraat Haagsche courant 22-11-1910
Solmsstraat 2 Paljas; geïllustreerd weekblad gewijd aan kunst, humor en satyre 11 feb 1911
Haagsche courant 01-11-1912 BZH aanleg straten
Amalia van Solmsstraat 105-111, ca 1915 Haags Gemeentearchief
Solmsstraat 2 vergunning Haagsche courant 11-07-1916
Solmsstraat 2 vergunning Haagsche courant 17-02-1917
Arnhemsche courant 19-11-1919 Brand drukkerij van Solmsstraat
Solmsstraat Liduina Haagsche courant 21-09-1920
Solmsstraat Liduinaschool Bezuidenhoutpost 4 maart 1921
Solmsstraat Familie Janmaat van Bloemenmagazijn Janmaat 3e vd Boschstraat 37 in bloemenoptocht   1922 (dank aan kleinzoon Paul Janmaat 2020)
Solmsstraat Liduinaschool De Maasbode 28-11-1923
Haagsche courant 17-02-1925 Solms zwembassin
Het Vaderland 27-03-1925 Brand in Solmsstraat
Solmsstraat Haagsche courant 18-05-1925
Amalia van Solmsstraat 76 en 78, ca 1925 Haags Gemeentearchief
Solmsstraat Liduina De Tijd godsdienstig-staatkundig dagblad 17-01-1925
De Tijd 04-06-1926 Opening Liduinaschool
Solmsstraat Haagsche courant 04-06-1926
Amalia van Solmsstraat 157 Liduinaschool
Amalia van Solmsstraat 157 Liduina school
Solmsstraat 69 Ehnle Programmaboekje Muziek Toneel Cabaretver. ADREM 6 nov 1926
Amalia van Solmsstraat 28 De Wassenaarsche Courant 20 nov 1926
Het Vaderland 07-10-1930 parkeren bij opening Vuc Terrein
Amalia van Solmsstraat 107, ca 1930 Haags Gemeentearchief
Solmsstraat 30 vergunning Haagsche courant 24-01-1930
Amalia van Solmsstraat 7, aug 1931 Haags Gemeentearchief
Algemeen Handelsblad 03-01-1934 Verduistering van Solmsstraat
Haagsche courant 19-01-1934 Amalia gestoord
Solmsstraat Haagsche courant 28-03-1936
Solmsstraat 81 Ha’ischa; orgaan van de joodsche vrouwenraden in Nederland, jrg 8, 1936, no 12, 01-12-1936
Amalia van Solmsstraat 40-42, (openbare lagere school), gezien naar de Juliana van Stolberglaan. Op deze plaats zal het Bosbad komen ca 1936 Haags Gemeentearchief
Amalia van Solmsstraat 40-42, (openbare lagere school), gezien naar de Juliana van Stolberglaan. Op deze plaats zal het Bosbad komen ca 1936 Haags Gemeentearchief
Amalia van Solmsstraat 43-1, tegenover de openbare lagere school, gezien naar de Theresiastraat ca 1936 Haags Gemeentearchief
Amalia van Solmsstraat 56-2, in het midden de openbare lagere school, gezien naar de Theresiastraat ca 1936 Haags Gemeentearchief
Amalia van Solmsstraat 34-2, links van de openbare lagere school, gezien naar de Theresiastraat ca 1936 Haags Gemeentearchief
Amalia van Solmsstraat 40-42 Schoolgebouw gesloopt voor Bosbad 1 april 1936 Foto W J van der Pool Haags Gemeentearchief
Amalia van Solmsstraat 50-72, rechts van de openbare lagere school, gezien naar de Stolberglaan ca 1936 Haags Gemeentearchief
Amalia van Solmsstraat 2, Gevelversiering, gebouw N.V. Drukkerij ‘Luctor et Emergo’ jan 1937 Haags Gemeentearchief
Solmsstraat 38 vergunning Haagsche courant 12-02-1937
Solmsstraat Bosbad Wij ons werk-ons leven 12 feb 1937
Limburgsch dagblad 17-02-1937 Solmsstr bosbad ongeluk
Solmsstraat De Indische courant 03-03-1937
Algemeen Handelsblad 20-03-1937 Bosbad van Solmsstraat
Solmsstraat Algemeen Handelsblad 20-03-1937
Solmsstraat Algemeen Handelsblad 21-03-1937
Amalia van Solmsstraat 38, Bosbad ca 1937 Haags Gemeentearchief
Amalia van Solmsstraat 38, het Bosbad ca 1937 Haags Gemeentearchief
Amalia van Solmsstraat 38, het Bosbad ca 1937 Haags Gemeentearchief
Solmsstraat 38 Het Vaderland staat- en letterkundig nieuwsblad 16-03-1937
Amalia van Solmsstraat, aug 1937 Haags Gemeentearchief
Bezuidenhout Het Vaderland 7 jan 1938
De Maasbode 09-05-1938 Ongeluk van Solmsstraat
Het Vaderland 10-11-1938 Ontploffing van Solmsstraat

 

1940 tot 1970

Solmsstraat Bosbad Alle soldaten zwemmer 15 februari 1940 Polygoon OpenBeelden.nl

Amalia van Solmsstraat 38 Weekblad 1940
Solmsstraat 39 weekblad 1940

 

Duitse Valschermtroepen (parachutisten) worden uitgeworpen in de Tedingerbroekpolder. Links van het midden de toren van het Bosbad.Foto genomen vanaf Helenastraat 2 10 mei 1940 Foto H Lamme Haags Gemeentearchief
Duitse parachutisten landen in de Tedingerbroekpolder op 10 mei 1940 circa 4.00 uur. Linksvoor de toren van het Bosbad (Amalia van Solmsstraat). Foto genomen vanaf Helenastraat 2. Links van het midden: “dakreclamebord (carrosseriefabriek v. Alphenstraat)”. In het midden: “dak van een huis rechts v.d. Amalia v. Solmsstraat”. Rechts daarvan “toren radiofabriek v.d. Heem” en “lichtmasten sportterrein V.U.C.”. uiterst rechts “dak van het R.K. klooster Dominicanessen Koningin Sophiestraat 10 mei 1940
Solmsstraat 98 Nationale Dagblad 1 juni 1940
Solmsstraat 133 Haagsche Courant 15 juli 1940
Amalia van Solmsstraat hoek Juliana van Stolberglaan. Het hoekpand links is Juliana van Stolberglaan 79 ca aug 1941 HGA

Solmsstraat Bosbad Haagse politie leert reddend zwemmen 4 mrt 1942

Solmsstraat Bosbad De Telegraaf 4 maart 1942

Amalia van Solmsstraat Zwemwedstrijd in het Boschbad Polygoon Journaal 16 april 1942 Bron : BeeldenGeluid.nl

In het Haagse Bosbad worden zwemwedstrijden gehouden tussen leden van de Bund Deutscher Mädel en de Nationale Jeugd Storm. De winnares van de 100 mtr. crawl en de 100 mtr. rugzwemmen Erna Westhelle en de Nederlandse Koster, winnares op de 100 mtr. borstzwemmen, poseren.

Amalia van Solmsstraat Bosbad Zwemles ca 15 november 1943

Solmsstraat 38 Mededeelingen van den Nederlandsche Zwem 11 mei 1944
Luchtfoto Bezuidenhout, met de Amalia van Solmsstraat en op de achtergrond de R.K. kerk O.L. Vrouw van Goede Raad aan de Bezuidenhoutseweg 1945 Foto Public Record Office HGA
Bezuidenhout Luchtfoto 3 mrt 1945

3 maart 1945 Bombardements schade

Amaila van Solmsstraat  :

Geheel vernield :  1 t/m 107, 2 t/m 98, 104 tot einde, 107 tot einde.

Licht beschadigd : 109 t/m 115, 100 t/m 102

Amalia van Solmsstraat , Bosbad mrt 1945 Haags Gemeentearchief
Amalia van Solmsstraat , Bosbad mrt 1945 Haags Gemeentearchief
Amalia van Solmsstraat circa 134 en hoger, gezien naar de Schenkweg. Foto van kort na het bombardement, vlammen komen uit de erker op de eerste etage, huisraad staat op straat maart 1945 Haags Gemeentearchief
Amalia van Solmsstraat kort na het bombardement, bij de nummers 109 en lager. Huisraad is uit de huizen gehaald maart 1945 Haags Gemeentearchief
Amalia van Solmsstraat mrt 1945 Foto H A W Douwes Haags Gemeentearchief
Solmsstraat 25 De residentiebode 16-03-1945
Solmsstraat De residentiebode 27 mrt 1945
De residentiebode 03-04-1945 Camphuis Noodkerk
Solmsstraat 157 De Nieuwe Nederlander 2 juli 1945
Bezuidenhout 1945 Vervaardiger A. Hustinx Collectie Niod
Solmsstraat 19  Het parool 30-07-1945
Amalia van Solmsstraat Gezicht van het achterbalkon van Jacob Mosselstraat 81 op de verwoesting in de aangrenzende Amalia van Solmsstraat. Amalia van Solmsstraat 115-107 staan nog overeind ca 1946 Haags Gemeentearchief
Amalia van Solmsstraat, gezien naar de Schenkkade 4 april 1946 Foto Hans Nieuwenhuis Haags Gemeentearchief
Solmsstraat 32 Het Binnenhof 2 jan 1948
Solmsstraat Het Binnenhof 30 april 1948
Amalia van Solmsstraat, gezien naar het Louise de Colignyplein. Er wordt gewerkt aan de opbouw van een kermisattractie (botsauto’s?). Het gebouw daarachter met de gebogen daken is de R.K. Bavoschool in de Koningin Sophiestraat. Op de achtergrond is de voorgevel van het Ministerie van Economische Zaken aan de Bezuidenhoutseweg zichtbaar. Een groep meisjes poseert voor de fotograaf. mei 1948 Fotopersburo van den Heuvel HGA
Amalia van Solmsstraat, gezien naar de Louise de Colignystraat. Een groep meisjes poseert op de restanten van de verwoeste huizen. Links achter de groep een kermisattractie in opbouw. mei 1948 Foto Fotopersburo van den Heuvel HGA
Solmsstraat Het Binnenhof 3 mei 1948
Solmsstraat Het Vaderland 15 aug 1953
Amalia van Solmsstraat 104-112 Te Koop juli 1954 Foto H A W Douwes Haags Gemeentearchief
Amalia van Solmsstraat 122-150 juli 1954 Foto H A W Douwes Haags Gemeentearchief
Amalia van Solmsstraat 104-114 aug 1954 Foto W J van der Pool Haags Gemeentearchief
Amalia van Solmsstraat hoek Juliana van Stolberglaan 1957 Foto Thuring Haags Gemeentearchief
Amalia van Solmsstraat 150 ca sept 1957 Foto S Oppelaar Haags Gemeentearchief
Solmsstraat Het Binnenhof 5 feb 1959
Solmsstraat 157 Liduina De Tijd De Maasbode 23-05-1959
Amalia van Solmsstraat, links de St. Liduinaschool, midden het St. Thomasklooster en rechts van het midden de R.K. Kerk v.d. H. Liduina ca 1960
Amalia van Solmsstraat, gezien naar de Eerste van den Boschstraat ca 1960 De huizen in het midden van de foto,met twee witte erkers boven elkaar staan op het Charlotte de Bourbonplein.Daaronder lag het Roomhuis.
Amalia van Solmsstraat, gezien naar de Koningin Sophiestraat ca 1960. ‘Het veldje op de foto lag schuin achter de St. Bavoschool. Dit was een RK. lagere school voor jongens. Links naast de foto was de St. Luidinaschool voor meisjes. Op het veldje werd vaak gevoetbald. Achter de St.Bavoschool was een speelplaats ommuurd. De jongens klommen op de muur om naar de meisjes te kijken.’
Amalia van Solmsstraat 115 ca 1960
Amalia van Solmsstraat richting Colignystraat aug 1961 Foto Mej A M J de Haan Haags Gemeentearchief
Algemeen Handelsblad 31-12-1954 Schenkstr wilhelminiakerk
Amalia van Solmsstraat bij de Louise de Colignystraat, gezien van de Louise Henriëttestraat 9 feb 1963 Foto Mej A M J de Haan Haags Gemeentearchief
Amalia van Solmsstraat 5, Dr. M.M. den Hertogschool (1964, arch. H.T. Zwiers) 1965 Foto DSO Haags Gemeentearchief
Amalia van Solmsstraat 157-159, R.K. basisschool (1920, Ir. M.P.J.H. Klijnen) ca 1965 Foto DSO Haags Gemeentearchief
Colignystraat 18 Bouw van de Francois Vatelschool vanuit onze achtertuin. Op de achtergrond de huizen van de Jacob Mosselstraat (1965)  Foto Wim van der Heijden
Amalia van Solmsstraat 70, François Vatelschool (hotelvakschool) 1966 Foto Fotoburo Meyer© Haags Gemeentearchief
Amalia van Solmsstraat 70, François Vatelschool nov 1966 Foto Hans de Bakker © Haags Gemeentearchief

 

1970 tot 2000

Luchtfoto Bezuidenhout. Prinses Beatrixlaan en omgeving, met Louise de Colignystraat, Amalia van Solmsstraat, Louise Henriettestraat, Prinses Marijkestraat en Schenkkade 1970 Foto Jaap Rijkenberg Haags Gemeentearchief
Amalia van Solmsstraat Uitzicht vanaf het balkon van ons huis aan de 2e Louise de Colignystraat 55. Van links naar rechts: de Sint Liduina meisjesschool, het klooster aan de Koningin Sophiestraat, de Sint Liduinakerk aan de Schenkkade en met het gebogen dak de Sint Bavoschool aan de Koningin Sophiestraat. Het terrein ertussen, behorend bij ‘het puin’, wordt nu, in 1970, bebouwd.  Foto Wim van der Heijden
NRC Handelsblad 29-10-1973 diefstal van Solmsstraat
Schenkkade Solmsstraat Liduinaschool 26 dec 1976 Foto E Renson 012-05
Amalia van Solmsstraat 26 nov 1977 Foto E Renson 058-30
Amalia van Solmsstraat, gezien ter hoogte van de Louise de Colignystraat richting Schenkkade. Links de François Vatelschool. maart 1980 Mrt 1980 Foto DSO Haags Gemeentearchief
Amalia van Solmsstraat Hertogschool Bestemmingsplan BZH 14 april 1981 Foto E Renson 328-06
Amalia van Solmsstraat jan 1984 Foto E Renson 513-31
Amalia van Solmsstraat 20 feb 1985 Foto E Renson 545-17
Amalia van Solmsstraat 20 feb 1985 Foto E Renson 545-12
Amalia van Solmsstraat 20 feb 1985 Foto E Renson 545-14
Amalia van Solmsstraat 20 feb 1985 Foto E Renson 545-16
Amalia van Solmsstraat 20 feb 1985 Foto E Renson 545-18
Amalia van Solmsstraat 1986 Foto E Renson 617-09
Amalia van Solmsstraat 1986 Foto E Renson 617-10
Amalia van Solmsstraat   Nieuwbouw 1e paal Hertogschool 1989 Foto E Renson 669-01

 

Amalia van Solmsstraat Nieuwbouw Hertogschool 1990 Foto E Renson 728-17
Amalia van Solmsstraat Foto E Renson 1990
Amalia van Solmsstraat Foto E Renson 1990
Amalia van Solmsstraat 26 jan 1998 foto Bert Mellink Haags Gemeentearchief

 

2000 tot heden

Amalia van Solmsstraat 70, François Vatelschool die wordt afgebroken 10 feb 2001 Foto R van Harrewijn © Haags Gemeentearchief
Jacob Mosselstraat Sloop Vattelschool Mei 2001
Amalia van Solmsstraat zicht op Jacob Mosselstraat Sloop Vattelschool mei 2001
Jacob Mosselstraat met zicht op Amalia van Solmsstraat na sloop Vattelschool Mei 2001
Amalia van Solmsstraat (links) hoek Juliana van Stolberglaan 29 sept 2001 Foto R van Harrewijn © Haags Gemeentearchief
Amalia van Solmsstraat Foto R van Harrewijn © 9 6 2003 Haags Gemeentearchief
Amalia van Solmsstraat, schoolplein met wandschildering 9 juni 2003 Foto R van Harrewijn © Haags Gemeentearchief
Amalia van Solmsstraat, nieuwbouw woonhuizen op plek Vatelschool 25 jan 2004 Foto Leo van der Kleij ©
Amalia van Solmsstraat met sneeuw, hoek 2e Louise de Colignystraat 3 mrt 2005 Foto Roel Rozenburg ©
Amalia van Solmsstraat 131 en lager, nieuwe woonhuizen 13 juni 2010 Foto R van Harrewijn © Haags Gemeentearchief
Amalia van Solmsstraat nieuw riool en herinrichting 2011
Solmsstraat Liduina School 2014 Foto Elly Smeenk

 

Winkels door de tijd

Amalia van Solmsstraat 2 N.V. Electr. Drukkery Luctor et Emergo

no 2-4  NV Electrische Drukkerij Luctor et Emergo (1907..1945..)

no 3 Het Tricotpaleis (..1941..)

no 25 Dameskapsalon Willy   R Brandsma (..1938..1945)

Solmsstraat 25 Kapsalon Maison Willy HetBezuidenhout 16 dec 1938

no 28/30  Brandstoffenhandel L Tempelman en Zonen (1910..1928), Garage American (1929..)

Solmsstraat 28 Haagsche Courant 28 jan 1931

no 32/34 Brandstoffenhandel L Tempelman en Zonen (1910..1939),  Brandstoffenhandel D Kempenaar (..1939..1945)

Solmsstraat 32 10 feb 1912 Haagsche Courant
Solmsstraat 28 Brandstoffenhandel L Tempelman 1922 (met dank aan J G M van der Ploeg 2019)
Amalia van Solmsstraat 32 Haagsche courant 28-10-1939

no 37 Kleermaker J. C. Weber (..1918..), H L Benschop’s Kolenhandel (..1939..1942..)

Solmsstraat 37 28 nov 1939 Haagsche Courant

no 38  NV Mij tot exploitatie van het Bosbad (1938..1945)

Solmsstraat 38 Zwembad Bosbad HetBezuidenhout 16 dec 1938

no 39 Modehuis W Brokn (..1940..1942..)

no 42 Openbare School

Solmsstraat 42 Openbare School HetBezuidenhout 9 juni 1933

no 47/49  Radio Centrale VEKO  (1930..1942..)

Solmsstraat 47 Bezuidenhouts Belang 6 juni 1930

no 59 Levensmiddelen Hon-It en Lange & Co (..1939..1942..)

Solmsstraat 59 Lange Co 5 april 1940 Ha’amooud de Vuurzuil
Solmsstraat 59 De Waag 31 juli 1942

no 67 Handwerkzaak A A de Vries (1930..), Het Linnenhuis  H Schumacher (..1933..1938..)

Solmsstraat 67 Manufacturen Bezuidenhoutpost 18 juli 1930
Solmsstraat 67 Linnenhuis H Schumacher Bezuidenhout Vooruit 21 juli 1933
Solmsstraat 67 Het Linnenhuis HetBezuidenhout 1 okt 1937

no 69 Piano onderricht Margaretha M Ehnle (1926..)

no  70 Kleermaker C v d Graaf (..1928..)

no 79 Geneesmiddelen P Bothof (1923..)

Solmsstraat 79 Geneesmiddelen P Bothof HetBezuidenhout 14 sept 1923

no 81 Kleermaker J W van kesteren (1925..)

Solmsstraat 81 Kleermaker J W van Kesteren Bezuidenhoutpost 2 okt 1925

no 81a  Fruit en Groentehandel Gebroeders Toet (1936..1937..)

Solmsstraat 81A Groentehal Bosbad HetBezuidenhout 1 okt 1937

no 87 Glas en Porcelein Firma Maurits J Kalker (..1942..)

no 95 De Papier Centrale  L A A Trippelaar (..1928..1934..)

Solmsstraat 95 Papier centrale Trippelaar HetBezuidenhout 23 nov 1934

no 98 Nationaal Maatkleedingbedrijf  H D Berg (..1940..1942)

no 104 Couture Marion (..1932..)

Solmsstraat 104 Ha’ischa 1 juni 1932

no 114 Fransche Dameskapschool (1926..)

Solmsstraat 114 Delftsche courant 11-06-1926

no 133  A en C Handel melkpoeder (1940..)

no 137 Religieuze artikelen Fa Warren (..1936..1941)

Solmsstraat 137 Het verbondsblad 18 dec 1936

no 142 Tech buro Elmega (..1938..)

Solmsstraat 142 Elmega Vliegwereld 10 feb 1938

no 154 Woninginrichting Kick Bartling (..1942..)

no 159 Condor MagazijnStellingen (..1952..)

Solmsstrat 159 Algemeen Dagblad 6 feb 1952

 

Straat op kaart

Bezuidenhout1939 HTM Kaart

 

Oorsprong straatnaam

AMALIA VAN SOLMSSTRAAT, gelegen tussen de Juliana van Stolberglaan en de Schenkkade, kreeg haar naam in 1898 naar Prinses Amalia, echtgenote van Prins Frederik Hendrik. Tot het bombardement van 3 maart 1945 liep de straat door tot de Theresiastraat.

Amalia van Solms (1602-1675)

Amalia van Solms (Slot Braunfels, 31 augustus 1602 – Den Haag, 8 september 1675), gravin van Braunfels, was de vrouw van Frederik Hendrik van Oranje.

Amalia van Solms-Braunfels werd op 31 augustus 1602 geboren als dochter van Johan Albrecht I van Solms-Braunfels (de oudste zoon van Elisabeth van Nassau, een zuster van Willem van Oranje) en Agnes van Sayn-Wittgenstein. Haar jeugd bracht zij door op het Slot Braunfels aan de Lahn.

Op 18-jarige leeftijd kwam zij als hofdame van Elizabeth Stuart, echtgenote van Frederik V van de Palts, de ‘winterkoning’ van Bohemen (en neef van de stadhouder), naar Den Haag. Hier leerde zij Frederik Hendrik kennen, wiens achternicht zij was. Zij trad op 4 april 1625 met hem in het huwelijk. Frederiks halfbroer Maurits had dit op zijn sterfbed aan hem gevraagd.  Uit hun huwelijk werden negen kinderen geboren, van wie vier de volwassen leeftijd niet bereikten

Toen Frederik Hendrik na het overlijden van zijn broer prins Maurits stadhouder werd, wist hij zijn invloed op het beleid sterk uit te breiden. Hiermee groeide ook de invloed van Amalia. Onder Frederik Hendrik en Amalia nam het ceremonieel in het Haagse hofleven aanzienlijk toe. De bouw van een aantal paleizen, waaronder het Huis Honselaarsdijk, het paleis te Rijswijk, het Huis ten Bosch en aanzienlijke verbouwingen aan het Oude Hof in het Noordeinde, het kasteel van Buren en het Hof van Solms in Oirschot, volgden. Amalia was de stuwende kracht achter het huwelijk van haar oudste dochter Louise Henriëtte met de keurvorst van Brandenburg en haar zoon Willem II met Maria Stuart. Na de dood van haar zoon nam zij de voogdij van haar kleinzoon Willem III op zich.

Na het overlijden van haar echtgenoot stond in 1649 Filips IV van Spanje het grondgebied van Turnhout aan haar af. Als vrouwe van Turnhout had zij een belangrijke invloed op de Geschiedenis van Baarle en de enclave-geschiedenis van Baarle.

Haar stoffelijk overschot werd bijgezet in de Grafkelder van Oranje-Nassau in de Nieuwe Kerk in Delft.

In het voormalig stadhouderlijk paleis aan het Binnenhof in Den Haag, het huidige gebouw van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, bevindt zich een galerij die naar Amalia van Solms is vernoemd. In de Amalia van Solmsgalerij bevindt zich een reeks van zeventiende-eeuwse portretten van vrouwen uit de hofhouding van Amalia van Solms.

Meer foto’s op Haagse Beeldbank

Heeft u extra informatie, foto’s, film of verhalen stuur dan als je blieft een email naar  geheugen@bezuidenhout.nl

Een Bezuidenhout site

Naar boven
error:

Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd

U kunt geen content kopiëren, downloaden of printen