Spaarwaterstraat

1900 tot 1940               1940 tot 1970

1970 tot 2000               2000 tot heden

Straat op kaart

Oorsprong straatnaam

Bezuidenhoutseweg Dagblad van Zuidholland en ’s Gravenhage 2 juni 1869
Bezuidenhoutseweg, achterzijde van de ‘vijf huizen’ bij de Spaarwaterlaan 1890 Haags Gemeentearchief
Spaarwaterstraat Haagsche courant 9 sept 1895
Spaarwaterlaan Haagsche courant 9 mrt 1899

1900 tot 1940

Spaarwaterlaan Haagsche courant 15 mrt 1901
Spaarwaterlaan Haagsche courant 22 mrt 1901
Spaarwaterlaan Algemeen Handelsblad 28 mrt 1901
Spaarwaterveld Nieuwe Rotterdamsche Courant 4 nov 1916
Spaarwaterlaan Haagsche courant 20-12-1918
Spaarwaterlaan Haagsche courant 24 juni 1922
Spaarwaterlaan Linschotenstraat Haagsche courant 8 jan 1923
Spaarwaterstraat Het Vaderland staat- en letterkundig nieuwsblad 14-03-1924
Spaarwaterstraat Servituur spaarwater Bezuidenhoutpost 29 aug 1924
Bezuidenhoutseweg 323 Spaarwaterlaantje Haagsche courant 11 okt 1924
Spaarwaterlaan Haagsche courant 24 nov 1927
Spaarwaterlaan Haagsche courant 7 mei 1930
Spaarwaterlaan Haagsche courant 16-04-1931
Spaarwaterlaan Haagsche courant 29 mei 1935
Spaarwaterlaan Haagsche courant 27-03-1936
Spaarwaterstraat (van 1925 tot 1949 geheten Spaarwaterlaan) mrt 1939 Foto H A W Douwes Haags Gemeentearchief

1940 tot 1970

Spaarwaterstraat (van 1925 tot 1949 geheten Spaarwaterlaan) ca 1940 Foto H A W Douwes Haags Gemeentearchief
Spaarwaterstraat 1942 Foto DSO HGA
Van Linschotenstraat, achtergevels. Links huisjes aan de Spaarwaterlaan, op de achtergrond de bomen van de Bezuidenhoutseweg 1942 Foto DSO Haags Gemeentearchief
Theresiastraat, links huizen van de Joan Maetsuyckerstraat, op de achtergrond het Bezuidenhout, rechts Spaarwaterlaantje en de huizen aan de Van Linschotenstraat 1942 Foto H A W Douwes Haags Gemeentearchief

3 maart 1945 Bombardements schade

Spaarwaterlaantje :

alle percelen vernield, geen nummers meer bekend.

5 bomtrechters.

Bezuidenhout onteigening 22 aug 1947 Trouw. De onteigening van de door het bombardement beschadigde panden
Spaarwaterlaan Trouw 28 sept 1948
Spaarwaterstraat Nieuwe Haagsche Courant 7 februari 1953
Spaarwaterlaan De tijd dagblad voor Nederland 29 april 1953
Spaarwaterstraat 100 178 okt 1953 Foto H A W Douwes Haags Gemeentearchief
Spaarwaterstraat vanuit de Theresiastraat gezien aug 1954 Foto H A W Douwes Haags Gemeentearchief
Spaarwaterstraat 170 182 okt 1953 Foto H A W Douwes Haags Gemeentearchief
Bezuidenhout Algemeen Handelsblad 09-11-1953 wederopbouw
Spaarwaterstraat 21, de Van Hoogstratenschool op 1 september 1954 in gebruik genomen. ca 1954 Foto Stokvis Haags Gemeentearchief
Algemeen Handelsblad 20-03-1956 Bibliotheek Spaarwaterstraat
Spaarwaterstraat De waarheid 30 april 1958
Spaarwaterstraat De Telegraaf 14-10-1960
Leidsch Dagblad 19 augustus 1963 Spaarwater fiat
Spaarwaterstraat 68 De Telegraaf 6 mrt 1965

1970 tot 2000

Spaarwaterstraat, Van Hoogstratenschool kleuter, lager onderwijs en muloschool 1970 Foto Fotoburo Meyer© Haags Gemeentearchief
Spaarwaterstraat 21, Van Hoogstratenschool 1970 Foto Fotoburo Meyer© Haags Gemeentearchief
Spaarwaterveld  De oude terp 1976
Spaarwaterstraat 11 juni 1977 Foto E Renson 037-01
Spaarwaterstraat 11 juni 1977 Foto E Renson 037-02
Nieuwe Leidsche Courant 27 januari 1978 Spaarwater fiat
Spaarwaterveld De Terp 26 mei 1979 Foto E Renson 120-01
Spaarwaterveld 24 juli 1979 Foto E Renson 139-26
Spaarwaterveld 24 juli 1979 Foto E Renson 139-24
Spaarwater krant opening nieuwe terp
Spaarwaterveld   Opening clubhuis korfbalvereniging  HSV  16 aug 1979 Foto E Renson 148-15
Spaarwaterveld De Terp 26 mei 1979 Foto E Renson 120-09

Spaarwaterstraat Fiat Trouw 27 jan 1978
Spaarwaterstraat Langauto DH bv april 1978 Foto R Scheers Haags Gemeentearchief.    ‘Deze werkplaats is in 1954 gebouwd als ‘FIAT-hal’. Het dak van de hal bestond uit stalen gewelfde spant-constructies met glas erin verwerkt. Naderhand heeft de hal dienst gedaan als werf voor de Dienst Stadsbeheer. De hal is in 2003 afgebroken.’
Spaarwaterstraat Langauto Den Haag bv april 1978 Foto R Scheers Haags Gemeentearchief
Spaarwaterstraat   200  Bouw Eben Haeserkerk , de oude kerk aan de Cornelis Houtmanstraat is zichtbaar alsmede de garage van Langauto op het binnenterrein Spaarwaterstraat / Bezuidenhoutseweg mrt 1980 Foto E Renson 198-03
Nieuwe Leidsche Courant 11 december 1980 Spaarwater kerk
Spaarwaterstraat 200 Eben Haeserkerk 21 jan 1981 Foto E Renson 310-18
Spaarwaterveld 23 mei 1981 Foto E Renson 338-28
Spaarwaterveld Theresiastraat 23 mei 1981 Foto E Renson 338-29
Spaarwaterstraat Trouw 16 dec 1981
Spaarwaterveld 23 feb 1983 Foto E Renson 468-02
Spaarwaterstraat Trouw 2 juni 1983
Spaarwaterstraat haaksehoek veldje sept 1984 Foto E renson 528-19
Spaarwaterstraat 1986 Foto E Renson 632-06
Spaarwaterstraat 1986 Foto E Renson 632-07
Spaarwaterstraat 1988 Foto E Renson 660-06
Spaarwaterstraat  Gezinsvervangend tehuis  1989 Foto E Renson 729-27
Spaarwaterstraat  Opening Gezinsvervangend tehuis okt 1989 Foto E Renson 668-34
Spaarwaterveld  Opknappen is nodig   1990 Foto E Renson 676-22
Spaarwaterveld   Opknappen is echt nodig   okt 1990 Foto E Renson 685-10
Spaarwaterveld opgeknapt   okt 1991 Foto E Renson 687-07
Spaarwaterveld Terp vlak voor sloop juni 1992 Foto E Renson 706-34
Spaarwaterstraat apr 1993 Foto E Renson 714-20
Spaarwaterstraat De Telegraaf 29 nov 1994
Spaarwaterveld Koninginnefeest 1997 Foto E. Renson
Spaarwaterveld Koninginnefeest 1997 Foto E Renson
Spaarwaterveld Koninginnefeest 1997 Foto E Renson
Spaarwaterveld Speeltuin 1998 Foto E Renson

2000 tot heden

Spaarwaterstraat 13 nov 2001 Foto Bert Mellink Haags Gemeentearchief
Spaarwaterveld 2011
Spaarwaterveld vrijmarkt panorama 2015
Opening Bezuidenhut 5 okt 2016

Omroep West 5 okt 2016

Straat op kaart

Cito-plan kaart van ‘s-Gravenhage Vervaardiger Citoplan BV 1931 Haags Gemeentearchief (fragment BZH)
Kaart van ‘s-Gravenhage uit 1957 HGA Uitsnede

Oorsprong straatnaam

SPAARWATERSTRAAT, gelegen tussen de Theresiastraat en de Cornelis Houtmanstraat, waarbij zij een haakse bocht maakt om het sportveld, kreeg haar naam op 8 augustus 1949, hoewel de naam al langer bekend was. Waarschijnlijk is de straat genoemd naar veehandelaar S. Spaarwater, die aan de Bezuidenhoutseweg woonde op nummer 71. Aanvankelijk was er sprake van de Spaarwaterlaan (sinds 1925) en daarvóór van het Spaarwaterlaantje, welke beide benamingen gegeven waren aan de rechtstreekse verbinding tussen de Bezuidenhoutseweg en de Theresiastraat. Toen de op 3 maart 1945 door het bombardement getroffen Van Linschotenstraat niet meer werd aangelegd, kwam een wijziging van het stratenplan tot stand en werd op de vrijgekomen plaats de Spaarwaterstraat geprojecteerd, waarna op de plaats waar de Spaarwaterlaan vroeger op de Bezuidenhoutseweg uitkwam de bebouwing werd gesloten. Ook werd toen het weiland dat langs het oude Spaarwaterlaantje liep, bebouwd. Tot dan rustte er een servituut op deze grond, daterend vanuit de laatste helft van de 19de eeuw. Het servituut hield in dat het weiland niet mocht worden bebouwd en dat de Theresiastraat, die uit 1885 dateert, alleen uit de Noord-Oostzijde huizen mocht tellen. Dit alles ten behoeve van de bewoners van de Vijf Huizen aan de Bezuidenhoutseweg die op deze wijze een achteruit hadden gewaarborgd.

Meer foto’s op Flickr

Meer foto’s op Haagse Beeldbank

Heeft u extra informatie, foto’s, film of verhalen stuur dan als je blieft email naar  geheugen@bezuidenhout.nl

Een Bezuidenhout site

Naar boven
error:

Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd

U kunt geen content kopiëren, downloaden of printen