Rijklof van Goensstraat

1900 tot 1940  Foto’s en tekst

1940 tot 1970 Foto’s en tekst

1970 tot 2000 Foto’s en tekst

2000 tot nu       Foto’s en tekst

Winkels door de tijd en verhalen

Straat op kaart

Oorsprong straatnaam

Bezuidenhout bouwplan Rijklof   Rond 1892-1893 kwamen de straten Rijklof van Goenstraat, Gerard Reijnstraat en Joan Maetsuyckerstraat tot stand. De groene strepen zijn het traject van de huidige Laan van Nieuw Oost-Indië, rechtsboven het Paleis Huis ten Bosch.
Haagsche courant 31-08-1894 Straat namen
Goensstraat 30 Fijnstrijkinrichting 7 mei 1896 Haagsche Courant
Leidsch Dagblad 23 oktober 1896 pagina 2
Bloemencorso van de A.N.W.B. op 10 september 1898 t.g.v. de inhuldiging van koningin Wilhelmina. Wielrijders van ‘Utile Dulci’ uit ‘s-Gravenhage met versierde fietsen op het sportterrein aan de Laan van Nieuw Oost-Indië. Op de achtergrond de achterzijde van huizen aan de Rijklof van Goensstraat Haags Gemeentearchief
Goensstraat 17 Haagsche courant 10-06-1899

1900 tot 1940  Foto’s en tekst

Bezuidenhout 153A Haagsche courant 29-11-1902
Rijklof van Goensstraat 11 Bezuidenhout-Vooruit no 25 mrt 18 1905 Coll. Persmuseum, Amsterdam
Rijklof van Goensstraat 1 Bewoners van Bezuidenhout 2 aug 1907 Coll. Persmuseum, Amsterdam
Rijklof van Goensstraat 2 Bewoners van Bezuidenhout 2 aug 1907 Coll. Persmuseum, Amsterdam
Rijklof van Goensstraat 2 Bewoners van Bezuidenhout 16 april 1909 Coll. Persmuseum, Amsterdam
Goensstraat 69 Haagsche courant 08-09-1909
Rijklof van Goensstraat gezien van de Laan van Nieuw Oost-Indië naar de Gerard Reijnststraat ca 1910 Haags Gemeentearchief
Goensstraat 2 Haagsche courant 14-10-1912
Haagsche courant 24-02-1913 Rijklof brandje
Goensstraat 2 vergunning Haagsche courant 29-04-1913
Goensstraat 81 Haagsche courant 15-12-1916
Haagsche courant 29-12-1919 Rijklof onbeheerd paard
Goensstraat 7 Haagsche courant 11-03-1921
Laan van NOI 79 Goensstraat 27 Het Vaderland staat- en letterkundig nieuwsblad 06-07-1921
Laan van NOI 38 Haagsche courant 27-02-1923
Rijklof van Goensstraat De Wassenaarsche Courant 25 aug 1923
Rijklof van Goensstraat De Wassenaarsche Courant 26 april 1924
Rijklof van Goensstraat De Wassenaarsche Courant 22 nov 1924
Rijklof van Goensstraat nr. 3 Drogisterij Van Schagen omstreeks 1925 met een interieurfoto waarop mevr J.J. van Schagen-Roukema, de eigenaresse van de winkel en Frits van Schagen staan afgebeeld.
Rijklof van Goensstraat 30, hoek Gerard Reijnststraat, firma Baggerman (schoorsteenvegers enz.) 1927 Haags Gemeentearchief
Goensstraat 27 Het Vaderland staat- en letterkundig nieuwsblad 23-03-1928
Goensstraat 10 vergunning Haagsche courant 27-11-1928
Goensstraat 2 Haagsche courant 05-04-1930
Rijklof van Goensstraat 32 okt 1934 Haags Gemeentearchief
Goensstraat 2 8 april 1938 Ha’amoed de Vuurzuil
Goensstraat 74 Haagsche courant 09-06-1938
Haagsche courant 28-01-1939 Pruisen Rijklof revolver
Goensstraat 17 27 sept 1939 Ha’amoed de Vuurzuil
Rijklof van Goensstraat 2 Haagsche courant 28-10-1939

1940 tot 1970 Foto’s en tekst

Goensstraat 37 Weekblad 1940
Goensstraat 56 Het Vaderland staat- en letterkundig nieuwsblad 05-01-1945

Op 26 februari 1945 vielen 115 Spitfires doelen in het Haagse Bos aan.  Er kwam een bom terecht  op de Joan Maetsuyckerstrat 73 en 75 en op Rijklof van Goenstraat 81. Hierbij vielen geen slachtoffers.

3 maart 1945 Bombardements schade

Rijklof van Goensstraat :

Zwaar beschadigd  : 71 t/m 81, 60 t/m 70

Glasschade : 1 t/m 69, 2 t/m 58.

Bomtrechter voor no 70

Bezuidenhout onteigening 22 aug 1947 Trouw   De onteigening van de door het bombardement beschadigde panden.
Rijklof van Goensstraat richting Laan van NOI dec 1951 Foto W J van der Pool Haags Gemeentearchief
Rijklof van Goensstraat dec 1951 Foto W J van der Pool Haags Gemeentearchief
Goensstraat 27 Rijwielhandel Barberien 3 dec 1957 Telegraaf
Café Rio Deux rond 1958. Rijklof van Goensstraat nr. 2. Foto Joh. van Hespen
Rijklof van Goensstraat Drogisterij van Schrqgen voor de verbouwing in 1958 
Rijklof van Goensstraat Drogisterij van Schragen 1960. Deze verbouwing was nodig omdat de fundamenten verzakten en ingrijpende maatregelen noodzakelijk waren. Lange tijd was het behelpen maar toen was er ook een moderne drogisterij die tot 1980 heeft bestaan. Het gevolg was wel dat de mooie (top)gevel van het pand er aan moest geloven.
De waarheid 12-09-1963 Rijklof bar geld
Rijklof van Goensstraat, gezien naar het gebouw van ‘Intervam’ (Laan van Nieuw-Oost-Indië 68) 1965 Foto Stokvis Haags Gemeentearchief
Rijklof van Goensstraat 5 dec 1979 Foto E Renson 167-29
Rijklof van Goensstraat 5 dec 1979 Foto E Renson 167-28

1970 tot 2000 Foto’s en tekst

Rijklof van Goensstraat In mrt 1980 waren er verkeersdrempels aangelegd om de snelheid ook toen al te verminderen. 22 mrt 1980 Foto E Renson 201-28
Rijklof van Goensstraat 10 14 Bandenservicestation Bacu.   In de zeventiger en tachtiger jaren verdwenen er bekende firma’s en winkels uit de Rijklof van Goensstraat. Zo verdween garage Slootweg en kwam daarvoor het autobedrijf onder de naam BACU in de plaats.         jan 1984 Foto E Renson 513-19

2000 tot nu       Foto’s en tekst

Een deel van de Rijklof van Goensstraat anno 2006

 

Winkels door de tijd en verhalen

no 1 Behanger en stoffeerderij J Langerhorst (..1900..1902), Stoffeerderij Paul Jacob (1903..1907..), Bloemenwinkel Regina (19…2019..)

no 1A  Mr Smeden en Loodgieters C Th Telleman & J W Hiensch voorheen C v d Kloot Meijburg (1924..), Groentenwinkel M H Weerheim   (1945)

no 2 Slagerij J J Bouman (1907..1912), Kruidenier J Kuyper(1912..) ,  Spek en vleeschrookerij J Horree (1913..), Slijter  Fa. P Rosman   (1922..), Wijnhandel H A Willems (1930..), 1e ned. omruilcentrale electr.app. N H van Geemert (1938..1944),  Cafe Rio Deux (..1958..2019..)

Goenstraat 2 Slager Horree 26 april 1913 Haagsche Courant

no 3 Drogisterij van Schragen & Zn (1914..1980)

no 4 Rijwielhandel (1918..),1e ned. omruilcentrale electr.app. N H van Geemert (1940..1944)

no 7 Kleermaker P J Verdouw (1907..), Sigarenmagazijn Wed. Costerman (1921..)

Goensstraat 7 20 april 1907 Haagsche Courant
Goensstraat 10 BZH post dec 1985

no 10 Garage slager Slootweg(..1928..), Autohandel BACU (1985)

no 11 Wascherij Glans en strijkinrichting Mej G E de Koning-Gans (..1902..1905..)

no 17 Woninginrichting H Beijer (1939)

no 21 Electro Technisch Bureau  W Mattheijer (1926..1928..)

no 27 Timmerbedrijf A J Briede (..1897..), Kruidenier Joh. Wassenaar  (1913..1921), Kleermakerij A Hondsmerk (1923), Rijwielhandel Joh. Boers (1928..1930..), Rijwielhandel L Barberien (1957..)

Goensstraat 27 Rijwielhandel Barberien 3 dec 1957 Telegraaf

no 29 Melkinrichting H G Steenwinkel (1901..1915..)

no 30 Fijnstrijkinrichting (1896..), Schoorsteenveger Firma Baggerman (1914..1950..)

no 32  Kruidenier D T Kuperus (..1923..)

no 35 Groenten en brandstoffen Wed P v d Akker (1900..1930..),  Groentewinkel A v.d.  Akker  (…1945)

no 37 Meubelmakerij Simon & de Beer (..1940..)

no 38  Groentenwinkel J A Warmenhoven  (1945)

no 50 Toonzaal Kinderwagens (1920)

Goensstraat 50 Kinderwagens 31 mrt 1920 Haagsche Courant

no 56 Atelier Cellini (1925..1945..)

Goensstraat 56 15 april 1930 Haagsche Courant

no 59 Schoenmaker (1918..), Kruidenier Haringsma  (1923)

no 64 Avicultura Vogel en Aquariumhandel (1932..1943..)

Goensstraat 64 Avicultura 25 april 1941 Haagsche Courant

no 69 Schoenmaker A van Kleef (1909.. 19..)

no 74  VIVA winkel (1938)

no 81 Kruidenier Mej M Kessenich (1897..), Kruidenier R Schoustra (1907..), Kruidenier G v d Leest (1916..1936..)

Goensstraat 81 Kruidenier 14 sept 1897 Haagsche Courant
Goensstraat 81 Kruidenier Schoustra 8 mei 1908 Haagsche Courant

no 1/3 Drogisterij van Schragen

Deze drogist heeft van circa 1914 tot 1980 bestaan. De Firma Wed. C.G. van Schagen & Zn vormde eigenlijk met het naastliggende schildersbedrijf van Frits van Schagen een belangrijk bedrijf. Mevrouw Van Schagen die nog in het Bezuidenhout woont vertelde mij(Ronald van Onselen) over de vele aspecten van het drogisterijbedrijf van die tijd.

De start was moeilijk. Nadat het echtpaar in 1943 was getrouwd werd in 1944 het eerste kind geboren. Doordat de heer Van Schagen apothekersassistent was kon met boeren ruilhandel plaatsvinden. In de zaak werd ook zelf gemaakte verf verkocht en ook kon men achterin de zaak een vaatje olie halen voor de oliekachel. Een ingrijpende gebeurtenis was de nieuwbouw van het pand in twee fasen. Eerst werd de buitenzijde afgebroken en herbouwd en later werd het interieur aangepakt. De aanleiding was dat door het gebruik van te korte palen in 1896 houtrot was ontstaan en de gevel dreigde weg te zakken. Dat was een hele toestand omdat de verkoop vanuit de achterkamer door moest gaan en er geruime tijd werd gekampeerd in het eigen huis.

Rijklof van Goensstraat Drogisterij van Schragen. Opening 1960
Rijklof van Goensstraat Drogisterij van Schragen. Een zeepfabrikant reikt een prijs uit voor de beste opstelling van het nieuwe produkt DREFT in de winkel. U ziet het echtpaar Van Schagen en vertegenwoordigers van de zeepfabrikant. Rond 1960.

Tot 1980 heeft de drogisterij bestaan. Daarna onder meer vanwege de concurrentie van bijvoorbeeld drogist Neefjes in de Theresiastraat en de leeftijd van de heer en mevrouw Van Schagen is van een verplaatsing naar de Theresiastraat afgezien. Ook hechtte men aan de vaste clientèle

Ing. G.J. van Schagen zoon van de drogist vertelt over het bedrijf als volgt. “Als zoon van een middenstander heb ik iets unieks meegekregen. De winkel had toch een aantal produkten die je er nu niet meer aantreft. Zo leefden we in een tijd vóór het aardgas en de kolenkachel was op zijn retour. De meeste huizen hadden één of meerdere petroleumkachels. Enkele huizen hadden op het balkon een vat staan maar de meeste mensen gingen met een kannetje petroleum halen. Wij hadden een tank met 2000 liter inhoud achter het huis liggen. Vanuit die tank moest de olie met de hand opgepompt worden in een dagtank. Vanuit die tank werd de maatcylinder gevuld welke met behulp van een trechter in het kannetje leeggegooid werd. In een jaar viel de dag voor kerst de vorst in. De reactie was dat zeer velen nog even olie gingen halen. Wij vulden aan de lopende band kannetjes. Het ergste was dat er nogal wat kannetjes niet leeg waren met als gevolg dat deze bij het vullen overliepen wat na verloop van tijd een spekgladde vloer opleverde. Op die dag hebben wij de volledige 2000 liter overgeslagen in kannetjes van 4,5 en 10 liter. Aan het eind waren we goed afgedraaid. Een ander produkt dat heden niet in die vorm verkocht wordt was een wasmiddel en bleekwater zoals lodaline en glorix. Deze werden in glazen statiegeldflessen verkocht. Deze kregen wij dus weer terug. Zij werden aangeleverd in houten kratten waar er tien in konden. Vlak voordat de groothandel ze bij ons kwam halen moesten ze op merk uitgezocht worden, een klusje voor ons. Lodaline heeft een tijdlang als reclame in haar flessen puzzlestukjes gedaan die samen een bootje of een helicopter opleverden. Deze stukjes bleven kleven in de fles en vele flessen kwamen terug met stukjes erin. Als we er een aantroffen werd hij er met water uitgespoeld. Zo hebben wij een aanzienlijke vloot gespaard. Ik moet er nog enkele hebben. Het nadeel was dat iedereen in de buurt ons kende. Zo kon je weinig kattekwaad uithalen zonder dat dit doorgebrieft werd”.

In een mail schrijft G. van Schagen nog:

“Al denkend realiseer ik mij dat onze generatie uniek is. Wij hebben twee grote ombouwen van apparatuur meegemaakt, wat mij als techneut aanspreekt. Allereerst het electriciteitsnet. Tot vlak na de verbouwing van de winkel midden vijftiger jaren had Den Haag een electriciteitsnet met een spanning van 127 volt. Dit is toen overgezet naar de spanning die we nu hebben van 220 volt. Dit hield in dat alle wasmachines, kookplaatjes, lampen omgebouwd of vervangen moesten worden. Ik heb nog onze Marklintransformator met het type plaatje “geschikt voor 127 Volt”. Radio’s, scheerapparaten en dergelijke kleine apparatuur hadden destijds een schakelaar om de spanning aan te passen. Op de dag van de omschakeling zaten we zonder stroom en werd er de huizen langs gegaan om apparatuur om te schakelen en alle lampen te vervangen. Onze electrische kassa moest op de dag van overschakelen met de hand bediend worden door de zwengel een aantal keren rond te draaien. Ook konden wij onze trein niet laten rijden. Dit brengt mij op het volgende. De Heer Ooievaar op de LvNOI had naast de tram op zolder (zie van Onselen’s  eerste boekje VON) ook een enorme treinbaan welke de rest van de zolder besloeg. In feite had je vanuit de tram een prachtig uitzicht op deze baan. Op een dag mocht ook een van onze locomotieven op deze baan rijden. Dat vonden wij prachtig.

De tweede ombouw was begin zestiger jaren op aardgas. Alle gasapparaten zoals fornuizen en geisers moesten omgebouwd of vervangen worden. Persoonlijk staat me slechts bij dat we bij het gasbedrijf een nieuw fornuis moesten uitzoeken. Later heb ik pas vernomen wat voor megaoperatie dat is geweest.”

Frans Flaton vertelde zijn herinneringen over het Schildersbedrijf van Van Schagen aldus. “Ik ben van 1951 tot 1956 werkzaam geweest bij schildersbedrijf  Frits van Schagen. Bij de drogisterij van Van Schagen had ik veel kontakt omdat ik achter op de werkplaats kleuren van staaltjes van klanten voor hem maakte. Bij Van Schagen kwam ook de beroemde “Koningin van Voorburg”- de poederdons – haar poeders halen. Ik zag haar fiets voor de deur destijds. Ook de sloop van de ruïne van de kerk aan de Bezuidenhoutseweg staat mij bij. Twee slopers stonden op een muur die plotseling omviel met als gevolg een dode. Bij Englebert werden dure auto’s aan de man gebracht. Onder andere het merk Rover maar ook de eerste Puchs werden daar geassembleerd. Ik heb met een collega de automerken op de gevel geschilderd. Uiteindelijk werd het schilderen van teksten ons beroep en maakten wij er een eigen bedrijf van.”

no 32 Op de hoek van de Rijklof van Goensstraat met de Gerard Reijnststraat zat  het kralenatelier van “Jacques de Paris”

no 69  In de Rijklof van Goensstraat was ook nog schoenmakerij Van Kleef gevestigd. Er was geen winkel er was alleen een rode laars als uithangbord. Je kon daar aanbellen en dan kwam de heer Van Kleef persoonlijk de te repareren schoenen aannemen.

 

 

Straat op kaart

Bezuidenhout1939 HTM Kaart

Oorsprong straatnaam

RIJKLOF van GOENSSTRAAT, gelegen tussen de Laan van Nieuw Oost-Indië en de Joan Maetsuyckerstraat, kreeg haar naam in 1894 van Rijkloff van Goens, Gouverneur-Generaal van 1678 tot 1681.

Rijcklof van Goens

Rijcklof Volckertsz. van Goens (Rees, 24 juni 1619 – Amsterdam, 14 november 1682)

Geboren op 24 juni 1619 te Rees (Kleef). In 1629 ging het gezin naar Batavia omdat vader Commandeur was geworden. Beide ouders overleden echter kort na aankomst. Hij werd als elfjarige door gouverneur Gardenijs meegenomen naar Cormandel. Op 15-jarige leeftijd keerde hij terug in Batavia en maakte ongewoon snelle promotie waardoor hij in 1645 opperkoopman werd en in 1654 buitengewoon Raad van Indië. Doordat hij goed met de inheemsen overweg kon kreeg hij meerdere gezantschappen opgedragen.In 1675 werd hij Directeur-Generaal en hij volgde in 1678 Maetsuycker op als Gouverneur-Generaal. Maar door zijn wankele gezondheid en dientengevolge een kribbigheid lag hij voortdurend overhoop met de Raad van Indië. al in 1679 vroeg hij ontslag maar het duurde tot 1681 eer hij naar Nederland kon vertrekken. Op 14 november 1682 overleed  hij. Zijn graf bevindt zich in de Kloosterkerk in Den Haag.

 

Meer foto’s op Flickr

Meer foto’s op Haagse Beeldbank

Een <a href="http://bezuidenhout.nl">Bezuidenhout</a> site

error: Inhoud is tegen kopiëren beschermd !!

Naar boven