Paulinastraat

1900 tot 1940          1940 tot 1970

1970 tot 2000          2000 tot heden

Winkels door de tijd

Straat op kaart          Oorsprong straatnaam

 

1900 tot 1940

Haagsche courant 01-11-1899 Straatnamen
De Tijd 08-04-1900 Paulinastraat nwe school
Paulinastraat 9 Reliwinkel De Hanzebode 15 sept 1905
Paulinastraat 9 Haagsche courant 5 juli 1905
Haagsche courant 11-05-1908 Paulinastr veiling huizen
Paulinastraat Automobiel Technicum Het vaderland 13 aug 1909
Paulinastraat, Fröbelschool van de H. Hartschool ca 1910 HGA
Paulinastraat hoek BZH Haagsche courant 19-12-1910
Haagsche courant 01-04-1912 Paulina sport
Paulinastraat 32, 34, 36. Op de naamplaat van 32 staat waarschijnlijk A. Stein (hij was vertegenwoordiger van The Singer Manfuf. Co.). 34 heeft een plaatje van brandverzekering Haagsche Assurantie ca 1912 HGA
Paulinastraat 23 Haagsche courant 13-06-1912
Paulinastraat 29 Garage Bedelia Dhr G Timp De revue der sporten 6 aug 1912
Laan van NOI 256 Paulinastraat 12 Haagsche courant 29-11-1912
Haagsche courant 18-07-1914 Paulina werkzaamheden
Paulinastraat, even zijde gezien van de Theresiastraat. Van rechts af Theresiastraat 48-50 (bovenwoningen) en Paulinastraat 46 (winkel) en 44-24 ca 1915 HGA
Paulinastraat 4, gevel van de MULO-school van de Sint-Willibrordusvereniging ca 1915 Haags Gemeentearchief
Paulinastraat, handwerkschool van de St. Willibrordusstichting ca 1915 HGA
Paulinastraat, lokaal van de hoogste klas van de MULO-school van de St. Willibrordusstichting ca 1915 HGA
Haagsche courant 24-11-1916 Theresia Paulina op hol
Bezuidenhout te koop Bezuidenhoutpost 1e jaargang no 1 Aug 1917
Haagsche courant 29-12-1919 Rijklof onbeheerd paard
Paulinastraat 29 11 gezien richting Bezuidenhoutseweg. Het ‘Automobiel technicum’ (onderricht in autotechniek) werd  vanuit de openstaande garage op de achtergrond (nr. 23) gegeven. Dit is het Automobiel-Technicum vermeld in Het Vaderland van 18-8-1920 (Avondblad B), ‘directeur Steinbuch, Cornelis Speelmanstraat 42.  De middelste auto heeft kenteken H-1613 Dit kenteken stond op naam van Steinbuch G.F. aan de Corn. Speelmanstraat 42   ca 1920 Haags Gemeentearchief
Paulinastraat 4 vergunning Haagsche courant 10-03-1922
Paulinastraat De Wassenaarsche Courant 24 nov 1923
Goensstraat 64 Paulinastraat 20 Kapper H C van YLL Onze Wijkbode 3 jan 1925
Het Vaderland 22-06-1926 Maria Paulina Helena riool
Paulinastraat 53 De boerderij; 18 nov 1931
Paulinastraat 9 Haagsche courant 3 mrt 1936
Haagsche courant 07-09-1938 Helena ongelukje
Paulinastraat 53 Haagsche courant 25-11-1938
Paulinastraat 37 De residentiebode 6 dec 1939
Paulinastraat 12 De residentiebode 30 dec 1939

1940 tot 1970 Foto’s en tekst

Paulinastraat 35 Haagsche courant 30-04-1943

3 maart 1945 Bombardements schade

Paulinastraat : alle percelen geheel vernield, geen nummers meer bekend.

Paulinastraat richting Bezuidenhoutseweg mrt 1945 Foto H A W Douwes Haags Gemeentearchief
Paulinastraat mrt 1945 Haags Gemeentearchief
Paulinastraat richting Bezuidenhoutseweg, R.K. kerk van O.L. Vrouwe van Goede Raad. Nov 1945 Foto DSO HGA
Paulinastraat hoek Bezuidenhoutseweg dec 1951 Foto W J van der Pool Haags Gemeentearchief
Paulinastraat Het vaderland 12 jan 1956
Paulinastraat Het vaderland 31 dec 1956
Paulinastraat Het Binnenhof 2 nov 1957
Paulinastraat (even zijde) gezien van de hoek Theresiastraat naar de Juliana van Stolberglaan 5 mrt 1961 Foto Mej A M H de Haan Haags Gemeentearchief
Paulinastraat, van de Juliana van Stolberglaan gezien 22 sept 1962 Foto Mej A M H de Haan Haags Gemeentearchief

1970 tot 2000 Foto’s en tekst

Paulinastraat 28 jan 1998 Foto B Mellink Haags Gemeentearchief

2000 tot nu       Foto’s en tekst

 

Winkels door de tijd

no 1 Drukkerij Cedo Nulli (..1939..1942..)

Paulinastraat Drukkerij Cedo Nulli Bezuidenhoutpost 29 okt 1920

no 2  Koster en Begrafenis ondernemer C F van Liempt (..1922..1939..)

Paulinastraat 2 C F van Liempt Adreslijst OLV kerk 1922 (met dank aan J G M van der Ploeg 2019)

no 6 Schoenmaker L Heessels (..1919..1924..), Schoenmakerij W L Koolen (..1928..1935)

Paulinastraat 6 Schoenmaker Hessels Onze Wijkbode 21 juni 1924
Paulinastraat 6 Schoenmaker Koolen Het beloofde land 30 sept 1931

no 8 Timmerbedrijf G Witkamp (..1927..)

Paulinastraat 8 Timmerbedrijf G Witkamp Bezuidenhoutpost 10 juni 1927

no 9 Religieuse Artikelen Salmans (..1905),  Verhuurkantoor Mejuffr. Salmans (1905..), Telefunken service  J v d Horst (1928..1930),  Kapsalon Rita Freddy Sparenburg (..1937..1938..), Horlogemaker G Roozendaal (..1943..)

Paulinastraat 9 De Wassenaarsche Courant 14 jan 1928
Paulinastraat 9 Kapsalon Rita HetBezuidenhout 23 april 1937

no 12 Theehandel Bolgers (1912..), Kapsalon Maison van Santen (..1919), Handwerken Rechlindis (1923..), Schoenmakerij W L Koolen (..1939..1943..)

Pau;inastraat 12  Handwerken Rechlindis HetBezuidenhout 21 dec 1923

no 14 Lijstenfabr. J. C. K. Toole  (..1917..1943..)

Paulinastraat 14 Lijstenfabriek J C K Toole Bezuidenhoutpost 16 nov 1917

no 16 Brandstoffenhandel H A W Born (..1935..1939..)

no 20 Kapper H C van Yll (1925..)

Paulinastraat 20  Kapsalon H C v YLL HetBezuidenhout 3 juli 1925

no 23 Garage The Motor Car  (..1908..1912..), Automobiel Technicum (1909..), Filiaal kruidenier de Nijverheid (..1925..1926..),  Garage Paulina W Torenstra (..1934..), Garage Takes (..1938..), Expeditiebedrijf Bezuidenhout (..1939..)

Paulinastraat 23 Haagsche courant 13-02-1926
Paulinastraat Garage paulina HetBezuidenhout 21 sept 1934
Paulinastraat 23 8 april 1938 Ha’amoed de Vuurzuil

no 24 Damesconfectie W H van Maanen (..1935..1943..)

no 29 Garage Bedelia (..1912..)

no 33 Kleding W Neyenhuis (..1920..)

Paulinastraat 33 Kleding W Neyenhuis Bezuidenhoutpost 15 okt 1920

no 35 Kneipp centrale reformhuis Else Mazukuly (..1938..1943..)

Paulinastraat 35 Reformwinkel Bezuidenhout Voorwaarts 25 feb 1938

no 39  Paardensport-art. en zadelmakerij  G J F Wald (..1939..1943..)

no 40 Juwelier Chr J P de Ruiter (1932..)

Paulinastraat 40 Juwelier Chr J P de Ruiter Bezuidenhout Voorwaarts 2 sept 1932

no 42  Dameskapsalon, manicure, pédicure W Torenstra (..1930..)

Paulinastraat 42 Torenstra begin jaren 30

no 45 Manufacturenhandel H Lau (..1943..)

no 48  Bakker Lensvelt-Nicola / Mag. Huish.- en luxe art. Practicum (1939..1943..)

Paulinastraat 48 Huishoudelijke artikelen Practicum Bezuidenhout Voorwaarts 14 april 1939

no 49 Schildersbedrijf A J Vermeer (..1938..1943..)

Paulinastraat 49 Schildersbedrijf Vermeer Bezuidenhout Voorwaarts 18 feb 1938

no 53 Schoenmag. P Vrugt Jr (..1920..),  Aardapp.-, groente- en fruithandel  P de Visser (..1938..1945)

Paulinastraat 53 Groentenwinkel P de Visser Bezuidenhoutpost 25 feb 1938

no 55  Agentuur en commissieh. Azn Cohen . (..1915..1925..)

no ? Eerste Nedelandsche Automobiel-Maatschappij

no ? Manufacturen Vrijthoff van der Toorn (..1918)

Paulinastraat Het vaderland 4 juni 1918

 

Straat op kaart

Bezuidenhout1939 HTM Kaart

 

Oorsprong straatnaam

PAULINASTRAAT, gelegen tussen de Juliana van Stolberglaan en de Theresiastraat, kreeg haar naam in 1899 naar Koningin Wilhelmina, van wie de derde voornaam Pauline was. Aanvankelijk lag de Paulinastraat tussen de Bezuidenhoutseweg en de Theresiastraat. Bij het bombardement van 3 maart 1945 werd ook deze straat geheel verwoest. De straat werd tijdens het herstel van de wijk opnieuw aangelegd op de plaats als boven genoemd.

Koningin Wilhelmina (1880-1962)

Wilhelmina1898.jpg

Wilhelmina Helena Pauline Maria van Oranje Nassau, geboren te ‘s-Gravenhage op 31 augustus 1880, is het enige kind uit het tweede huwelijk van Koning Willem III met Emma van Waldeck-Pyrmont (1858-1934). Ze wordt in streng isolement opgevoed. Het hof heeft zij in haar memoires gekarakteriseerd als ‘de kooi’.

Door het overlijden van haar halfbroer Alexander d.d. 21 juni 1884, wordt ze troonopvolgster. Bij de dood van haar vader, op 23 november 1890, wordt ze koningin. Aangezien ze dan nog minderjarig is, wordt haar moeder, Koningin Emma, aangewezen als regentes. Wilhelmina wordt gekroond op 6 september 1898 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Op 7 februari 1901 trouwde Wilhelmina met hertog Hendrik van Mecklenburg-Schwerin.  Uit dit huwelijk wordt op 30 april 1909 hun enige kind, prinses Juliana, geboren. Prins Hendrik heeft echter vooral belangstelling voor de jacht en voor vrouwen en verwekt een buitenechtelijk kind.

Als de Duitsers in 1940 Nederland binnenvallen vlucht ze naar Engeland waar ze een regering in ballingschap opricht. In Londen wordt Wilhelmina hét symbool voor het Nederlandse verzet. Als ze na de oorlog, in 1945, terugkeert naar Nederland worden de oude verhoudingen echter grotendeels hersteld. Voor Wilhelmina betekent dit een enorme teleurstelling. Op 4 september 1948 doet Wilhelmina in het Paleis op de Dam troonsafstand. Ze wordt opgevolgd door haar enige kind, koningin Juliana. De jaren daarna brengt zij door op paleis Het Loo. Wilhelmina sterft op 28 november 1962. Volgens haar eigen wens wordt ze in een witte koets naar de koninklijke grafkelder in de Nieuwe Kerk te Delft gebracht.

Meer foto’s op Haagse Beeldbank

Heeft u extra informatie, foto’s, film of verhalen stuur dan als je blieft een email naar  geheugen@bezuidenhout.nl

Een Bezuidenhout site

Naar boven
error:

Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd

U kunt geen content kopiëren, downloaden of printen