Koningin Mariaplein

1900 tot 1940          1940 tot 1970

Straat op kaart          Oorsprong straatnaam

 

1900 tot 1940

Haagsche courant 23-04-1910 bzh straatnamen
Koningin Mariaplein, gezien van de 2e Adelheidstraat naar de 2e Emmastraat en de Koningin Mariastraat ca 1915 Haags Gemeentearchief
Koningin Mariaplein 20 ca 1920 Haags Gemeentearchief
Koningin Mariaplein, met rechtsvoor de hoek 2e Emmastraat ca 1920 Haags Gemeentearchief
Mariaplein 18 vergunning Haagsche courant 17-12-1920
Koningin Mariaplein hoek 2e Adelheidstraat ca 1925 Haags Gemeentearchief
Koningin Mariaplein, gezien naar de 2e Emmastraat ca 1925 Haags Gemeentearchief

 

1940 tot 1970

Koningin Mariaplein, gezien vanaf de Koningin Mariastraat dec 1940 Foto H A W Douwes Haags Gemeentearchief
Koningin Mariaplein, gezien vanaf de 2e Adelheidstraat naar de 2e Emmastraat dec 1940 Foto H A W Douwes Haags Gemeentearchief
Koningin Mariaplein, gezien vanaf de 2e Adelheidstraat naar de Koningin Mariastraat (links achter) dec 1940 Foto H A W Douwes Haags Gemeentearchief
Koningin Mariaplein, gezien vanaf de 2e Adelheidstraat naar de Koningin Mariastraat dec 1940 Foto H A W Douwes Haags Gemeentearchief

3 maart 1945 Bombardements schade

Koningin Mariaplein : alle percelen vernield, geen nummers meer bekend.

Koningin Mariaplein; oorlogsschade na WO II nov 1945 Foto DSO Haags Gemeentearchief

 

Straat op kaart

Bezuidenhout1939 HTM Kaart

 

Oorsprong straatnaam

KONINGIN MARIASTRAAT en KONINGIN MARIAPLEIN, heeft gelegen tussen het Louise de Colignyplein en de Adelheidstraat. Het laatste deel van de Koningin Mariastraat, het deel dat heeft gelegen tussen de Emmastraat en de Adelheidstraat, vormde het Koningin Mariaplein. Beide kregen hun naam op 19 december 1910 naar Koningin Maria Stuart II, de echtgenote van de Koning-Stadhouder Willem III. Na 1945 werden straat en plein niet opnieuw aangelegd.

Koningin Maria (1662 – 1694)

1662 Mary II.jpg

Teneinde zijn banden met Engeland te versterken, trouwt Willem III in 1677 met de 15-jarige Engelse prinses Maria Stuart II. Onder druk van deze alliantie, en niet in de laatste plaats vanwege de diplomatieke vaardigheden van Willem, gaat de Franse koning Lodewijk XIV uiteindelijk in 1678 akkoord met een vredesvoorstel in het voordeel van de Nederlanden.

Mary was de dochter van de hertog van York, de latere koning Jacobus II van Engeland en zijn eerste vrouw Anne Hyde. Willem en Mary waren neef en nicht. Mary werd geboren in het paleis van Sint James in Londen op 30 april 1662. Het echtpaar kreeg geen kinderen. Mary werd in Nederland erg populair. Willem was nog al eens van huis, omdat er veel veldslagen gevoerd moesten worden. Er waren problemen met Frankrijk en Spanje. Willem was een goed militair leider en een dapper soldaat. Mary bestuurde dan het land, sterk steunend op adviezen van haar man. Er wordt van Willem beweerd dat hij homoseksuele neigingen zou hebben gehad: zijn brieven aan de hertog van Portland zouden hartelijker geweest zijn dan die aan zijn vrouw, maar het huwelijk scheen toch wel gelukkig te zijn geweest.

Zijn protestantse geloof zorgde er voor dat politieke ontwikkelingen in Europa door Willem III nauwlettend in de gaten werden gehouden. Toen zijn schoonvader, die tijdens zijn tweede huwelijk streng katholiek geworden was, in 1685 in Engeland aan de macht kwam, riepen Engelse protestanten de hulp van Willem in. Ze vroegen hem het protestantse geloof in Engeland weer te herstellen en Jacobus II te verdrijven. In 1688 kreeg Willem III van de Staten-Generaal toestemming om aan het verzoek te voldoen. Hij vertrok op 11 november met 500 schepen, waarop zich 14000 soldaten bevonden, vanuit Hellevoetsluis richting Engeland. Vier dagen later kwam Willem de baai van het Zuid-Engelse Torbay binnenvaren. Hij trok erg snel op richting Londen. Jacobus II raakte in paniek en vluchtte.

Willem werd als een held binnengehaald en samen met Mary Stuart werden ze op 21 april 1689 gekroond tot koning en koningin van Engeland. Willem III was op dat moment dus stadhouder èn koning tegelijk. Mary, die het fijn vond weer in Engeland te kunnen zijn, introduceerde verschillende Nederlandse gebruiken in Engeland. Ze dwong veel respect af en had meestal een goed humeur. Helaas kreeg ze waterpokken en overleed daaraan op 28 december 1694 in het paleis van Kensington. Ze werd begraven in de kapel van Hendrik VII in de abdij van Westminster. Kinderen om hen op te volgen waren er niet. Engeland kreeg daarom Mary’s zuster Anne als koningin en de Republiek kwam weer in handen van regenten.

Meer foto’s op Flickr

Meer foto’s op Haagse Beeldbank

Heeft u extra informatie, foto’s, film of verhalen stuur dan als je blieft email naar  geheugen@bezuidenhout.nl

Een Bezuidenhout site

Naar boven
error:

Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd

U kunt geen content kopiëren, downloaden of printen