Koningin Marialaan

1900 tot 1940          1940 tot 1970

1970 tot 2000          2000 tot heden

Straat op kaart         Oorsprong straatnaam

 

1900 tot 1940

Bezuidenhoutseweg , De Bossloot aan de zuidrand van het Haagse Bos (rechts); midden het bruggetje naar de achterzijde van herberg De Roos (links) aan de Bezuidenhoutseweg (ongeveer ter plaatse van het latere huisnr. 122-124, tegenover de latere Koningin Marialaan).ca 1750 Haags Gemeente Archief
Bezuidenhoutseweg, doorgang naar het Haagse Bos tegenover de Koningin Marialaan, gezien van de Koningin Marialaan , ca 1895 Foto Henri de Louw Haags Gemeente Archief

 

Onthulling van het beeld van Juliana van Stolberg 1930

Het Juliana van Stolbergbeeld is een een gemeentelijk monument

 

1940 tot 1970

Colignyplein Marialaan Het vaderland 18 nov 1954
Marialaan Het vaderland 26 feb 1955
Koningin Marialaan, op de voorgrond de Bezuidenhoutseweg met R.K. kerk, Onze Lieve Vrouw van Goeden Raad feb 1957 foto H Lamme Haags Gemeente Archief
Bezuidenhoutseweg 80-98, aanleg bestrating Koningin Marialaan feb 1957 Foto H Lamme Haags Gemeente Archief
Stolberglaan Het vaderland 12 april 1957
Koningin Marialaan, monument Juliana van Stolberg. Het monument werd in 1954 hier geplaatst feb 1957 Foto H Lamme Haags Gemeentearchief
Stolberglaan Marialaan Wilhelminastr Het Vaderland 13 jan 1958
De Telegraaf 05-07-1958 Marialaan Woeste chauffeur
Koningin Marialaan gezien naar de Juliana van Stolberglaan juli 1959
Kon Marialaan Ministerie van Marine ca 1960 Foto W J van der Pool Haags Gemeentearchief
Kon Marialaan hoek Theresiastraat Ministerie van Marine ca 1961 Foto W J van der Pool Haags Gemeentearchief
Koningin Marialaan, gezien van de Juliana van Stolberglaan naar de Bezuidenhoutseweg 5 mrt 1961 Foto Mej A M J de Haan Haags Gemeentearchief
Bezuidenhoutseweg, doorgang naar het Haagse Bos tegenover de Koningin Marialaan, gezien van de Koningin Marialaan , 5 mrt 1961 Foto Mej A J de Haan Haags Gemeente Archief
Koningin Marialaan, doorkijkje tussen de nrs. 142 en 130, gezien van de Koningin Marialaan naar de Laan van Nieuw Oost Indië , 5 mrt 1961 Foto Mej A MJ de Haan Haags Gemeente Archief

Koningin Marialaan Gebouw van de Marinestaf. 1961 Collectie Nederlands Instituut voor Militaire Historie.
Koningin Marialaan Gebouw van de Marinestaf. 1961 Collectie Nederlands Instituut voor Militaire Historie.

Algemeen Handelsblad 26-01-1962 Marialaan Marine open
Koningin Marialaan 17, Ministerie van Marine, sept 1961 Foto DSO Haags Gemeente Archief
Koningin Marialaan, gezien ter hoogte van de Juliana van Stolberglaan. Op de achtergrond de Wilhelminakerk en de Amalia van Solmsstraat , juni 1964 Foto DSO Haags Gemeente Archief
Het vrije volk 21-06-1965 Opening TNO
Koningin Marialaan, het Juliana van Stolbergmonument , 1966 Foto Jan Stegeman Haags Gemeente Archief

Koningin Marialaan op 24 nov 1954  De verplaatsing van het Juliana van Stolbergmonument van het Louise de Colignyplein naar de Koningin Marialaan in verband met de nieuwe straataanleg.  Het monument wordt verschoven, eerst met een handlier, later met een motorlier. De operatie duurt zes dagen

Koningin Marialaan, gezien naar de Juliana van Stolberglaan; op de achtergrond de P.T.T. straalzender, Louise Henriettestraat Prinses Beatrixlaan ca 1967 Foto Fotoburo Meyer© Haags Gemeentearchief
Koningin Marialaan, richting Bezuidenhoutseweg , ca 1968 Foto A S C Schuller Haags Gemeente Archief

 

1970 tot 2000

Luchtfoto Bezuidenhout, Bezuidenhoutseweg, Koningin Marialaan (linksonder), Theresiastraat, 1e Van den Boschstraat en de straten hiertussen , 1970 Foto Jaap Rijkenberg Haags Gemeente Archief
Koningin Marialaan 17 Kantoorgebouw Koninklijke Marine 1972 Collectie NIMH
Leeuwarder courant 11-09-1980 Marialaan Tno Onkruid
Luchtfoto Bezuidenhout. Voorgrond de Juliana van Stolberglaan met TNO-gebouw waar de Wilhelminastr onderdoor gaat. Rechts de Koningin Marialaan , 18 april 1981 Foto Delta_Phot Haags Gemeente Archief
Kon. Marialaan 1990 achtergrond toren O.L.V. van Goede Raad Stille zondagmorgen Foto E Renson
Kon. Marialaan Hoek Theresiastraat Foto E Renson
Nederlands dagblad 29-05-1991 Marialaan bosdagen
Koningin Marialaan 148 1993 Foto L M Tangel Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Koningin Marialaan 148 1993 Foto L M Tangel Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Kon. Marialaan parkeerdruk 1993 Foto E Renson
Kon. Marialaan monument Jul. van Stolberglaan parkeerprobleem 1993 Foto E Renson
Kon. Marialaan hoek Theresiastraat Swuste 1995 Foto E Renson
Kon. Marialaan OLV Goede Raad kerk Foto E Renson
Kon. Marialaan Detail Stolbergmonument Foto E Renson
Kon. Marialaan Herdenking Foto E Renson 3 maart 1997
Kon. Marialaan Herdenking Foto E Renson 3 maart 1997
Kon. Marialaan Herdenking Foto E Renson 3 maart 1997
Kon. Marialaan Herdenking Foto E. Renson 3 maart 1997
Kon. Marialaan Herdenking Foto E. Renson 3 maart 1997
Kon. Marialaan Herdenking Foto E Renson 3 maart 1997
Kon. Marialaan Herdenking Foto E Renson 3 maart 1998
Kon. Marialaan Kunstwerk Foto E Renson 1998
Kon. Marialaan richting Theresiastraat Foto E Renson 1998
Kon. Marialaan Foto E Renson 1999

 

 

2000 tot heden

Juliana van Stolberglaan, hoek Koningin Marialaan, plechtigheid met kranslegging door burgemeester Deetman bij het monument ter herdenking van het bombardement op het Bezuidenhout op 3 maart 1945 3 mrt 2000 Foto Leo van der Kleij
Koningin Marialaan gezien van de Juliana van Stolberglaan, met het Juliana van Stolbergmonument 30 jan 2005 Foto Roel Rozenburg
Marialaan 2014 02 01 Foto Adriaan Sala
ROC Mondriaan Koningin Marialaan 2016

 

Straat op kaart

 

Oorsprong straatnaam

KONINGIN MARIALAAN, gelegen tussen de Bezuidenhoutseweg en de Juliana van Stolberglaan, kreeg haar naam op 27 april 1953 ter vervanging van de Koningin Mariastraat en het gelijknamige plein. Vernoemd naar Koningin Maria Stuart II, de echtgenote van de Koning-Stadhouder Willem III.

Koningin Maria (1662 – 1694)

1662 Mary II.jpg

Teneinde zijn banden met Engeland te versterken, trouwt Willem III in 1677 met de 15-jarige Engelse prinses Maria Stuart II. Onder druk van deze alliantie, en niet in de laatste plaats vanwege de diplomatieke vaardigheden van Willem, gaat de Franse koning Lodewijk XIV uiteindelijk in 1678 akkoord met een vredesvoorstel in het voordeel van de Nederlanden.

Mary was de dochter van de hertog van York, de latere koning Jacobus II van Engeland en zijn eerste vrouw Anne Hyde. Willem en Mary waren neef en nicht. Mary werd geboren in het paleis van Sint James in Londen op 30 april 1662. Het echtpaar kreeg geen kinderen. Mary werd in Nederland erg populair. Willem was nog al eens van huis, omdat er veel veldslagen gevoerd moesten worden. Er waren problemen met Frankrijk en Spanje. Willem was een goed militair leider en een dapper soldaat. Mary bestuurde dan het land, sterk steunend op adviezen van haar man. Er wordt van Willem beweerd dat hij homoseksuele neigingen zou hebben gehad: zijn brieven aan de hertog van Portland zouden hartelijker geweest zijn dan die aan zijn vrouw, maar het huwelijk scheen toch wel gelukkig te zijn geweest.

Zijn protestantse geloof zorgde er voor dat politieke ontwikkelingen in Europa door Willem III nauwlettend in de gaten werden gehouden. Toen zijn schoonvader, die tijdens zijn tweede huwelijk streng katholiek geworden was, in 1685 in Engeland aan de macht kwam, riepen Engelse protestanten de hulp van Willem in. Ze vroegen hem het protestantse geloof in Engeland weer te herstellen en Jacobus II te verdrijven. In 1688 kreeg Willem III van de Staten-Generaal toestemming om aan het verzoek te voldoen. Hij vertrok op 11 november met 500 schepen, waarop zich 14000 soldaten bevonden, vanuit Hellevoetsluis richting Engeland. Vier dagen later kwam Willem de baai van het Zuid-Engelse Torbay binnenvaren. Hij trok erg snel op richting Londen. Jacobus II raakte in paniek en vluchtte.

Willem werd als een held binnengehaald en samen met Mary Stuart werden ze op 21 april 1689 gekroond tot koning en koningin van Engeland. Willem III was op dat moment dus stadhouder èn koning tegelijk. Mary, die het fijn vond weer in Engeland te kunnen zijn, introduceerde verschillende Nederlandse gebruiken in Engeland. Ze dwong veel respect af en had meestal een goed humeur. Helaas kreeg ze waterpokken en overleed daaraan op 28 december 1694 in het paleis van Kensington. Ze werd begraven in de kapel van Hendrik VII in de abdij van Westminster. Kinderen om hen op te volgen waren er niet. Engeland kreeg daarom Mary’s zuster Anne als koningin en de Republiek kwam weer in handen van regenten.

Meer foto’s op Flickr

Meer foto’s op Haagse Beeldbank

Heeft u extra informatie, foto’s, film of verhalen stuur dan als je blieft email naar  geheugen@bezuidenhout.nl

Een Bezuidenhout site

Naar boven
error:

Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd

U kunt geen content kopiëren, downloaden of printen