Kleine Loo

 

Kleine Loo in leen 1412 sGravenhage loop der tijden 1889
Kleine Loo gift 1431 Vereeniging de Geschiedenis 1863
Kleine Loo Eigenaar Dirc Potter tot aan 1428  De Middelnederlandsche letterkunde 1940
Dirk Potter (links) collectie Vlaamse Minderbroeders in Sint Truiden

1567 maart 25    Schepenen in den Hage oorkonden, dat Dirick Cobel van der Loo aan jonker Pieter van Bronchorst als oom en voogd van Nicolaes en Gerardt van Bronchorst, kinderen van zijn broeder Nicolaes, 7 morgen lands verkoopt met een woning daarop staande, genaamd de Cleyne Loo.

1578 april 23 Schepenen in den Haeghe oorkonden, dat Heyndrick van der Laen als oom en voogd van de nagelaten kinderen van Mr. Niclaes van der Laen, zijn broeder, aan Govaert den Brasser te Delft verkoopt 7 morgen land, waar tevoren een woning op stond, genaamd de Cleyne Loo.

1594 februari 3  Schepenen van den Haege oorkonden, dat Govert Willems zoon Brasser te Delft aan Jan IJsenouts zoon te Leiden zeven morgen land verkoopt, waar te voren een woning op stond, genaamd de Cleyne Loo.

Kleine Loo 1688 kaart van het huis en aanhorende landerijen Nationaal Archief
Kleine Loo ca 1700 plattegrond van het huis en tuin Nationaal Archief
Kleine Loo 1740 1748 eigenaar Mr Adriaan Wittert
Kleine Loo 1914 Geschiedenis van het geslacht Wittert
Kleine Loo koopakte Wiitert – Prince van Orange Geschiedenis van het geslacht Wittert 1914

Een jaar na de aankoop van De Grote Loo had Willem IV, op 14 maart 1749, ook de hofstede De Kleine Loo gekocht van de erfgenamen van Adriaan Wittert, heer van Hoogelande en Emmeklaer. Twee dagen eerder waren reeds enkele percelen Voorburgse grond tussen De Grote en De Kleine Loo door dezelfde erfgenamen overgedragen aan de Oranje stadhouder. Daardoor vormden De Grote en De Kleine Loo, evenals in vroegere tijden, weer één geheel, onderling verbonden via de Loolaan. Het aardige was bovendien dat deze lange strook grond recht voor Het Huis ten Bosch lag, de vroegere Oranjezaal, die Willem IV ter gelegenheid van zijn huwelijk met Anna van Hannover na een ingrijpende verbouwing weer in gebruik had genomen. Aldus strekte het bezit van de Oranje stadhouder zich nu ononderbroken uit van het paleis in Het Haagse Bos, over de Bezuidenhoutseweg heen via de Loolaan en de daaraan gelegen Kleine en Grote Loo tot ver in Voorburg.

Kleine Loo 1914 Geschiedenis van het geslacht Wittert

Men liet de groenten op eigen terrein verbouwen. Deze tuinen lagen rond de Kleine Loo en leverden goedkoop en vrijwel op loopafstand alle fruit en groenten die de stadhouderlijke keuken nodig had.
Een bewaard gebleven lijst uit 1781 vermeldt hoeveel de
tuinen van de Kleine Loo hadden opgebracht: 54.400 stuks princessebonen, 38.849 snijbonen, 4.545
komkommers, en 1792 bossen peen. Verder vooral bloemkool, selderij, uien, broccoli, sla, appelen, peren, ram me nas en aardbeien.

Kleine Loo 1774
Kleine Loo 1774 Natuurkundige beschryving eener uitmuntende verzameling
Kleine Loo schilderij OrangOetang van Tethard Philipp Christian Haag (1737-1812) 1776

Een belangrijk onderdeel van T P C Haag’s werk was natuurlijk het uitvoeren van opdrachten. Een van de meest spectaculaire hiervan was ongetwijfeld het portretteren van de aap uit de prinselijke menagerie (dierentuin) bij Het Kleine Loo. Op 29 juni 1776 kreeg Willem V een uit Borneo afkomstige vrouwtjes orang oetan cadeau. Het was het eerste exemplaar van deze soort dat levend Europa bereikte.

Kleine Loo schilderij OrangOetang van Tethard Philipp Christian Haag (1737-1812) 1776
Kleine Loo 13 aug 1779 Groninger Courant
Kleine Loo 3 juli 1782 Diemer Watergraafs meersche courant
Kleine Loo 30 aug 1782 Groninger Courant
Kleine Loo 26 aug 1790 Oprechte Haerlemsche courant
Kleine Loo 12 okt 1795 Haagsche Courant
Kleine Loo 31 okt 1795 Haarlemse Courant
Kleine Loo 10 feb 1797 Haagsche Courant
Kleine Loo 27 aug 1798 Besluiten der Eerste Kamer
Kleine Loo 29 dec 1798 Besluiten der Eerste Kamer
Kleine Loo 4 feb 1799 Besluiten der Eerste Kamer
Kleine Loo 28 aug 1799 Constitutioneele oprechte Bataafsche courant
Kleine Loo 3 feb 1800 Haagsche Courant
Kleine Loo 6 mei 1812 Journal du département
Kleine Loo en Roomhuis 23 juli 1812 Journal du département
Kleine Loo en Roomhuis 23 juli 1812 Journal du département
Kleine Loo 22 april 1892 Dagblad van Zuidholland
Kleine Loo 4 nov 1815 Nederlandsche staatscourant
Kleine Loo 10 april 1820 s Gravenhaagsche courant
Kleine Loo 18 okt 1820 Nederlandsche staatscourant
Kleine Loo en Roomhuis Onderhoud 9 juli 1830 Dagblad van ’s Gravenhage
Kleine Loo en Roomhuis Onderhoud 15 april 1833 Dagblad van ’s Gravenhage
Kleine Loo en Roomhuis Onderhoud 9 april 1836 Nederlandsche Staatscourant
Kleine Loo 5 mrt 1838 Ongeluk Dagblad van ’s Gravenhage
Kleine Loo 2 feb 1842 Te Huur Dagblad van ’s Gravenhage
Kleine Loo 22 juli 1842 Nederlandsche staatscourant
Kleine Loo 10 feb 1843 Te Huur Dagblad van ’s Gravenhage
Kleine Loo 15 mei 1843 Dagblad van ’s Gravenhage
Kleine Loo Luchtballon 17 mei 1845 Opregte Haarlemse Courant
Kleine Loo Luchtballon 20 mei 1845 Nieuwe Rotterdamsche courant
Kleine Loo 13 okt 1847 Dagblad van s Gravenhage
Kleine Loo 11 aug 1851 Dagblad van s Gravenhage
Kleine Loo 10 feb 1854 Dagblad van Zuidholland
Kleine Loo 15 feb 1854 Nieuwe Rotterdamsche courant
Kleine Loo 8 mrt 1854 Dagblad van Zuidholland
KLeine Loo 13 mrt 1854 Dagblad van Zuidholland
KLeine Loo 15 mrt 1854 Dagblad van Zuidholland
KLeine Loo 20 mrt 1854 Dagblad van Zuidholland
KLeine Loo 24 april 1854 Dagblad van Zuidholland
KLeine Loo 23 april 1855 Dagblad van Zuidholland
Bezuidenhout Kleine Loo Algemeen-Handelsblad-25-05-1855
Kleine Loo 11 mrt 1856 Nieuwe Rotterdamsche Courant
Kleine Loo 19 juni 1856 Algemeen Handelsblad
Kleine Loo 20 okt 1856 Opregte Haarlemsche Coourant
Kleine Loo 11 nov 1856 Residentie-blad
Kleine Loo 11 aug 1857 Opregte Haarlemsche Coourant
Kleine Loo 9 okt 1857 Opregte Haarlemsche Courant
Kleine Loo 23 okt 1857 Dagblad van Zuidholland
Kleine Loo 28 okt 1857 Dagblad van Zuidholland
Kleine Loo 26 april 1858 Algemeen Handelsblad
Kleine Loo 15 jan 1860 Dagblad van Zuidholland
Kleine Loo 28 nov 1862 Dagblad van Zuidholland
Kleine Loo 21 okt 1863 Nieuw dagblad
Kleine Loo Gas 5 nov 1863 Dagblad van Zuidholland
Kleine Loo 26 feb 1865 Te Koop Dagblad van Zuidholland
Kleine Loo 7 mrt 1865 Nieuwe Rotterdamsche courant
Kleine Loo 22 mrt 1865 verkocht Dagblad van Zuidholland
Kleine Loo 26 mrt 1865 Te Koop Dagblad van Zuidholland
Kleine Loo 29 mrt 1865 Dagblad van Zuidholland
Kleine Loo 7 april 1865 Dagblad van Zuidholland
Kleine Loo 9 april 1865 Dagblad van Zuidholland
Kleine Loo Dichter Jan Pieter Heije 1865
Kleine Loo 12 jan 1868 Dagblad van Zuidholland
Kleine Loo 10 feb 1871 Dagblad van Zuidholland
Kleine Loo LooLaan 22 jan 1877 Dagblad van Zuidholland
Kleine Loo 14 sept 1877 Het Vaderland
Kleine Loo ca 1880 Theophile de Bock
Kleine Loo Te Koop 25 aug 1884 Dagblad van Zuidholland
Kleine Loo Te Koop 10 sept 1884 Het Vaderland
Kleine Loo 18 sept 1884 Zierikzeesche Nieuwsbode
Kleine Loo 24 sept 1884 Haagsche Courant
Kleine Loo 24 sept 1884 Dagblad van Zuidholland
Kleine Loo 29 sept 1884 Het Vaderland
Kleine Loo Te Koop 1 okt 1884 Dagblad van Zuidholland
Kleine Loo Te Koop 7 okt 1884 Asser Courant
Kleine Loo 9 april 1885 Dagblad van Zuidholland
Kleine Loo 23 april 1898 Axelsche Courant
Bezuidenhoutseweg, toegangshek van huize het Kleine Loo ca 1900 HGA
Bezuidenhoutseweg 469, Het Kleine Loo ca 1906 HGA
Bezuidenhoutseweg ingezoomd Kleine Loo wassenaarse grond naar Den Haag 16 juli 1907
Bezuidenhoutseweg 491 in aanbouw, koetshuis van Het Kleine Loo, later Manege Marlot. Afgebroken omstreeks 1957   ca 1910 Foto J Groot HGA
Bezuidenhoutseweg 469, Huize Het Kleine Loo ca 1912 HGA
Bezuidenhoutseweg 469, achterzijde Het Kleine Loo ca 1912 HGA
Bezuidenhoutseweg 469, Het Kleine Loo ca 1914 HGA
Bezuidenhoutseweg 469, Het Kleine Loo ca 1918 HGA
Kleine Loo onteigening 10 jan 1919 Haagsche Courant
Bezuidenhoutseweg 469, Het Kleine Loo ca 1919 HGA
Geschiedenis Kleine Loo 12 feb 1921 Dagblad van Zuidholland
Bezuidenhoutseweg 469, Achterzijde Het Kleine Loo ca 1923 HGA
Bezuidenhoutseweg ter hoogte van Het Kleine Loo ca 1924 Foto J G Happel HGA
Kleine Loo 9 april 1924 Het Vaderland
Kleine Loo theeschenkerij 29 april 1924 Haagsche Courant
Kleine Loo 1 aug 1924 Het Vaderland
Kleine Loo 19 sept 1924 Het Vaderland
Bezuidenhoutseweg Kleine Loo Haagsche Courant 11 juni 1925
Kleine Loo 17 juni 1925 Het Vaderland
Kleine Loo 8 juli 1925 De Nederlander
Kleine Loo 6 jan 1926 Staatscourant
Kleine Loo 1 juli 1926 Haagsche Courant
Kleine Loo 17 juli 1926 Haagsche Courant
Kleine loo 1 nov 1926 Het Vaderland
Kleine Loo 17 mei 1927 De Avondpost
Kleine Loo vechtwagen 11 april 1928 Haagsche Courant
Kleine Loo 14 april 1928 De Eemlander
Kleine Loo Tank 12 april 1928 Haagsche Courant
Kleine Loo tank 12 april 1928 Haagsche Courant
Kleine Loo vechtwagen 12 april 1928 Haagsche Courant
Kleine Loo Tank 13 april 1928 Het Vaderland
Bezuidenhout Kleine Loo 14 april 1928 De Avondpost
Kleine Loo tank 20 april 1928 Het Noorden
Kleine Loo tank medio 1928 Militaire Spectator
Kleine Loo 4 sept 1928 Het Vaderland
Bezuidenhoutseweg Rechts het hek van Het Kleine Loo 1929 Foto DSO HGA
Kleine Loo 5 juli 1930 Haagsche Courant
Bezuidenhoutseweg 469, café-theetuin Het Kleine Loo, links het woongedeelte 1930 HGA
Bezuidenhoutseweg 469, theetuin Het Kleine Loo met de eigenaars, familie van Reeken 1930 HGA
Bezuidenhoutseweg 469, Het Kleine Loo ca 1930 HGA
Bezuidenhoutseweg 469, interieur Het Kleine Loo ca 1930 HGA
Bezuidenhoutseweg 469 Kleine Loo hek okt 1930 Cultureel Erfgoed
Bezuidenhoutseweg 469, tuinkoepel van het Kleine Loo okt 1930  DSO HGA
Bezuidenhoutseweg 469 voorzijde Kleine Loo okt 1930 Cultureel Erfgoed
Bezuidenhoutseweg 469 voorgevel Kleine Loo okt 1930 Cultureel Erfgoed
Bezuidenhoutseweg 469, tuinkoepel van het Kleine Loo 1932 DSO HGA
Bezuidenhoutseweg 469, tuinkoepel van het Kleine Loo okt 1930 DSA HGA
Bezuidenhoutseweg 469 Kleine Loo achtergevel okt 1930 Cultureel Erfgoed
Bezuidenhoutseweg 469 Kleine Loo interieur1 okt 1930 Cultureel Erfgoed
Bezuidenhoutseweg 469 Kleine Loo interieur2 okt 1930 Cultureel Erfgoed
Bezuidenhoutseweg 469 Kleine Loo interieur3 okt 1930 Cultureel Erfgoed
Bezuidenhoutseweg 469 Kleine Loo interieur4 okt 1930 Cultureel Erfgoed
Bezuidenhoutseweg 469 Kleine Loo interieur5 okt 1930 Cultureel Erfgoed
Bezuidenhoutseweg 469 Kleine Loo interieur6 okt 1930 Cultureel Erfgoed
Bezuidenhoutseweg 469 Kleine Loo interieur7 okt 1930 Cultureel Erfgoed
Kleine Loo Brandje 19 okt 1930 Haagsche Courant
Kleine Loo 27 feb 1931 Het Vaderland
Kleine Loo Eigendom geschiedenis 2 mrt 1931 Het Vaderland
Kleine Loo manege 26 mrt 1931 Haagsche Courant
Kleine Loo manege habraken 14 mei 1931 Paard en paardenwereld
Bezuidenhoutseweg 469 , hek van Het Kleine Loo, in 1932 manege Marlot 3 juli 1931 Foto DSO HGA
Kleine Loo manege habraken 28 jan 1932 Ons Paard
Kleine Loo opening manege habraken 7 april 1932 Paard en paardenwereld
Kleine Loo 6 sept 1932 Haagsche Courant
Kleine Loo manege 17 okt 1932 De Avondpost
Kleine Loo Marlot manage 20 okt 1932 Ons Paard
Kleine Loo 20 okt 1932 Paard en paardenwereld
Kleine Loo Marlot manage 2 feb 1933 Ons Paard
Kleine Loo 3 juni 1933 Haagsche Courant
Kleine Loo 27 feb 1935 Haagsche Courant
Kleine Loo Hek 24 april 1935 Het Landhuis
Kleine Loo Honden 19 juni 1935 Haagsche Courant
Bezuidenhoutseweg Windhonden De Avondpost 1 okt 1935

Kleine Loo Windhondenrennen Polygoon 6 okt 1935

Bezuidenhoutseweg Windhonden Haagsche Courant 7 okt 1935
Bezuidenhoutseweg Kleine Loo 7 okt 1935 Haagsche Courant

Kleine Loo Windhondenrennen 16 aug 1936

Kleine Loo 13 nov 1937 Haagsche Courant
Bezuidenhoutseweg 469, toegang tot ‘Het Kleine Loo’, manege Marlot feb 1939 Foto H A W Douwes HGA
Kleine Loo 27 juni 1940 Algemeen Dagblad
Bezuidenhoutseweg met manege Marlot dec 1940 Foto H A W Douwes HGA
Kleine Loo Manage Marlot Foto Familiearchief Borsboom
Kleine Loo Manege 21 nov 1946 Weekblad de Paardenwereld 21 nov 1946
Kleine Loo 21 juni 1951 Het Vaderland
Kleine Loo 4 mrt 1952 Het Binnenhof
Kleine Loo 31 mrt 1953 Het Vaderland
Bezuidenhoutseweg De hofstede Het Kleine Loo ca 1953 E Houbolt HGA
Kleine Loo onteigening 3 aug 1954 Het Vaderland
Kleine Loo 4 dec 1954 Het Binnenhof
Kleine Loo 11 dec 1954 Het Vaderland
Kleine Loo 1 juni 1955 Het Vaderland
Bezuidenhoutseweg Kleine Loo ca 195x
Bezuidenhoutseweg Kleine Loo onteigening 1955 Jaarverslag gem DH
Kleine Loo 11 feb 1957 Het Binnenhof
Kleine Loo 14 feb 1957 Het Binnenhof
Kleine Loo  1957 Foto P van Breukelen HGA
Kleine Loo 19 feb 1957 Het Binnenhof
Kleine Loo Garage t Kleine Loo 1957 Foto P van Breukelen HGA
Bezuidenhoutseweg Huis ten Bosch Kleine Loo Hek 22 feb 1957 Het Vaderland
Kleine Loo 13 juni 1957 Het Binnenhof
Kleine Loo 7 okt 1957 Het Binnenhof
Kleine Loo 6 dec 1957 Het Binnenhof
Kleine Loo 6 dec 1957 Het Binnenhof
Kleine Loo 6 dec 1957 Het Vaderland
Kleine Loo 12 april 1958 Het Binnenhof
Kleine Loo 23 sept 1958 Het Vaderland
Kleine Loo 27 april 1959 Het Vaderland
Bezuidenhoutseweg 469 Hek Kleine Loo ca 1959 Foto A Goedkoop Jr HGA
Bezuidenhoutseweg 469, hek Het Kleine Loo 15 mei 1959 Het Vaderland
Kleine Loo 16 mei 1959 Het Binnenhof
Kleine Loo 28 mei 1959 Het Binnenhof
Kleine Loo 27 juni 1959 Het Binnenhof
Bezuidenhoutseweg 469, hek en koepel van Het Kleine Loo ca 1959 Foto A Goedkoop Jr HGA
Kleine Loo 1 juli 1959 Het Vaderland
Kleine Loo 29 sept 1959 Het Vaderland
Kleine Loo 9 okt 1959 Het Vaderland
Kleine Loo hek 29 okt 1959 Het Binnenhof
Kleine Loo hek 11 mrt 1960 Het Vaderland
Kleine Loo 9 april 1960 Het Binnenhof
Kleine Loo 9 april 1960 2 Het Binnenhof
Kleine Loo 14 juni 1960 Het Binnenhof
Kleine Loo 9 sept 1960 Het Vaderland
Kleine Loo 9 nov 1960 Het Binnenhof
Kleine Loo 3 dec 1960 Het Vaderland
Kleine Loo 6 dec 1960 Het Binnenhof
Kleine Loo 7 dec 1960 Het Vaderland
Kleine Loo 7 dec 1960 Het Binnenhof
Kleine Loo 10 dec 1960 Het Vaderland
Kleine Loo 10 dec 1960 Het Binnenhof
Bezuidenhoutseweg, Koepel Kleine Loo 5 mrt 1961 Foto Mej A M J de Haan HGA
Bezuidenhoutseweg Koepel Kleine Loo 5 mrt 1961 Foto Mej A M J de Haan HGA
Kleine Loo 3 mei 1961 De Volkskrant
Kleine Loo 9 mei 1961 De Volkskrant
Kleine Loo 12 juni 1961 De Volkskrant

Heeft u extra informatie, foto’s, film of verhalen stuur dan als je blieft een email naar  geheugen@bezuidenhout.nl

error:

Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd

U kunt geen content kopiëren, downloaden of printen