Jan Pieterszoon Coenstraat

1900 tot 1940           1940 tot 1970

1970 tot 2000           2000 tot heden

Winkels van toen

Straat op kaart          Oorsprong straatnaam

Bezuidenhout bouwplan boschlust 1890. Rond 1890 kwam het door architect Van Liefland ontworpen stratenplan op de grond van de familie Van Suermondt tot stand. In groen de plaats van de stationshal van Centraal Station (situatie 1990)
Bezuidenhoutseweg Boschlust Haagsche courant 11 dec 1890
Coenstraat 41 Frobelschool De Avondpost 6 aug 1892
Coenstraat 45 Dagblad van Zuidholland 20 juli 1893
Haagsche courant 31-05-1895 Coen paard
Haagsche courant 24-04-1896 Coenstr hoffoto
Coenstraat 21 Haagsche courant 27-04-1896

 

 

1900 tot 1940  Foto’s en tekst

Jan Pieterszn. Coenstraat, erepoort bij de ingang t.g.v. de inhuldiging van koningin Wilhelmina. ‘Hulde aan de Koningin’. sept 1898 HGA
Coenstraat 1 vergunning Haagsche courant 04-06-1910
Jan Pieterszn. Coenstraat, richtin Bezuidenhoutseweg ca 1914 HGA
Jan Pieterszoon Coenstraat 34, Dansschool Rocco van Georges Dubois ca 1914 HGA
Jan Pieterszn. Coenstraat, 25 – 29 1915 HGA
Coenstraat 34 Haagsche courant 27-09-1923
Jan Pieterszn. Coenstraat gezien van de hoek Laurens Reaelstraat, ca. nr. 29 (deels, rechts) en hoger ca 1925 HGA
Jan Pieterszn. Coenstraat 2-10, kantoren van de Semarang-Joana, Oost-Java, Serajoedal en Semarang Cheribon Stoomtram-Maatschappijen ca 1925 HGA
Coenstraat 39 Leesinrichting W A Bouwens Bezuidenhoutpost 9 april 1926
Jan Pietersz. Coenstraat 1928
Haagsche courant 15-01-1934 Bzhweg Coenstr meubels
Haagsche courant 10-02-1937 Coenstr Bothstr overval
Coenstraat 37 Huur betaling juli 1937
Coenstraat 41A Massage Instituut Witte Bezuidenhoutpost 16 dec 1938
Haagsche courant 21-12-1938 Brand in Coen Mossel en mariastraat

 

1940 tot 1970 Foto’s en tekst

3 maart 1945 Bombardements schade

J P Coenstraat :

Glasschade : 1 t/m 51,  2 t/m 44.

J P Coenstraat Het parool 21-07-1945
Coenstraat 44 jhoek Speelmanstraat sept 1954 Foto W J van der Pool HGA
Jan Pieterszn. Coenstraat 40 ca 1960
De Tijd De Maasbode 01-05-1962 Schenkweg onteigening
Coenstraat 16 Limburgsch dagblad 10-01-1963
j p Coenstraat sept 1965
Jan Pieterszn. Coenstraat, gezien naar de Cornelis Speelmanstraat juni 1965 Foto DSO HGA
Jan Pieterszn. Coenstraat, oneven zijde gezien naar de Cornelis Speelmanstraat juni 1965 Foto DSO HGA
Jan Pieterszn. Coenstraat, gezien van de Bezuidenhoutseweg juni 1965 Foto DSO HGA
Jan Pieterszn. Coenstraat, tegenover de Laurens Reaelstraat 1966 Foto Fotoburo Meyer© HGA
Jan-Pieterszn.-Coenstraat-gezien-naar-de-Bezuidenhoutseweg-1967-foto-R-van-Onselen
Jan Pieterszn. Coenstraat 20-2 in afbraak, 5 aug 1968 foto Georg J Groenveld HGA
Jan Pieterszn. Coenstraat 28-42, gezien naar de Cornelis Speelmanstraat 1969 Foto R van Onselen
Jan Pieterszn. Coenstraat, oneven zijde gezien van de Cornelis Speelmanstraat naar de Bezuidenhoutseweg 1969 Foto DSO HGA
Jan Pieterszn. Coenstraat, tijdens sloop van een pand. Rechts een achtergevel van de Laurens Reaelstraat ca 1969 HGA

 

1970 tot 2000 Foto’s en tekst

J P Coenstraat Utrechtse Baan Foto E Renson sept 1996
J P Coenstraat Utrechtse Baan Foto E Renson sept 1996
J P Coenstraat foto E Renson sept 1996
J P Coenstraat foto E Renson sept 1996
Jan Pieterszn. Coenstraat, 28 jan 1998 Foto B Mellink HGA
Jan Pieterszn. Coenstraat, 28 jan 1998 Foto B Mellink HGA
J P Coenstraat E Renson 1998
J P Coenstraat E Renson 1998
J P Coenstraat Utrechtse Baan Foto E Renson aug 1999
J P Coenstraat Utrechtse Baan Foto E Renson aug 1999
J P Coenstraat brug gehalveerd voor nieuwbouw foto E Renson sept 1999
J P Coenstraat voor aanvang bouw foto E Renson sept 1999

 

2000 tot nu       Foto’s en tekst

Jan Pieterszn. Coenstraat, 4 okt 2009 Foto B Mellink HGA

 

Winkels door de tijd

no 5 Elektriciteitswerken H C Hinfelaar & Zn (..1947..1961..)

no 14 Dames Kleermakerij H Roelofsen (..1939..1941..)

no 15 Meubelstoffeerderij  J Lize (..1947..)

no 21 Fotografisch Atelier Henri de Louw (1896), Dames en Heerenkleeding H J v Hoof & Zoon (1924..)

Coenstraat 21 Haagsche courant 01-07-1924

no 32 Fotograaf Fa. de LaVieter & Co (..1911..1918..)

no 34 Dansschool Rocco (George A Dubois (1914…1961..)

Coenstraat 34 Dansschool Rocco Dubois Onze Wijkbode 20 sept 1924
Coenstraat 34 Dansschool Rocco Dubois (met dank aan J G M van der Ploeg 2019)

no 36 Dameskleermaker Julius Busch (1907..1930)

no 39 Kunsthandel A M Bouwens (1910..1930..), Drukkerij W A Bouwens (1926..1935), Lampekappenatelier  Pro Perga H Joosten (..1939..1961..)

Coenstraat 39 Leesinrichting Bouwens Bezuidenhoutpost 9 april 1926
Coenstraat 39 Haagsche courant 06-04-1935

no 40 Techn. Bureau Ing P Huydts (1925..1947..)

Coenstraat 40 Techn Bureau P Huydts Bezuidenhoutpost 21 aug 1925

no 41 Frobelschool Mej P Pijnaker (1892..)

Coenstraat 41 Frobelschool De Avondpost 6 aug 1892

no 41A Massage instituut P J Witte (..1938..)

Coenstraat 41A Massage 18 nov 1938 Ha’amoed de Vuurzuil

no 42A  Drogist de Zwaluw  Chem., glas- en
verfw. J Doorschodt (1924.. 1939..)

Coenstraat 42A Drogisterij de Zwaluw J Doorschodt Bezuidenhoutpost 8 april 1927

no 44 Bontwerkerij F v d Gaag (..1947..)

no 45 Instituut voor Jongeheeren  F J H de Waaij (1893..1901..)

no 47 Stalhouderij A J de Kamper (1905), Drogist De Eiber  A  de Leur & zn  (1943..1947..),  Coöp. Winkel verg Eigen Hulp (..1961..)

Coenstraat 47 Bezuidenhout-Vooruit no 25 mrt 18 1905 Coll. Persmuseum, Amsterdam

no 49  Wijnhandel L v d Snoek (1896..), Automobiel garage (..190x), Normaal Schietschool (1930..)

Coenstraat 49 Dagblad van Zuidholland 11 mei 1896

no 51 Meubelstoffeerderij J Lize (..1947..)

no 54 Vischhal G N Leijgraaf & Co  (1921..)

Coenstraat 51 Vischhal G N Leijgraaf & Co Bezuidenhoutpost 30 jan 1921

 

 

Straat op kaart

Bezuidenhout 1939 HTM Kaart. In oranje wat is vernietigd tijdens het bombardement.

 

Oorsprong straatnaam

JAN PIETERSZOON COENSTRAAT heeft gelegen tussen de Bezuidenhoutseweg en de Cornelis Speelmanstraat. Kreeg haar naam in 1890 naar Jan Pieterszoon Coen, Gouverneur-GeneraaI van N.O.I. van 1619 tot 1623 en van 1627 tot 1629. De straat heeft plaats gemaakt voor de aanleg van het nieuwe Centraal Station.

Jan Pieterszoon Coen

Jan Pietersz. Coen (Hoorn, 7 januari 1587 – Batavia, 21 september 1629)

Jan Pieterszoon Coen werd geboren in Hoorn op 8 januari 1587. In 1607 vertrok hij voor het eerst naar Indië als onderkoopman van een schip. Hij maakte daar snel carrière. Op 30 april 1618 bereikte Coen het bericht dat hij door de Heren XVII benoemd was tot gouverneur-generaal.

Als gouverneur-generaal richtte Coen zich in eerste instantie op het realiseren van de wens een centraal hoofdkwartier te hebben. Coen liet daarom steeds meer goederen van de Compagnie overbrengen naar de pakhuizen in Jakatra, waar de VOC sinds 1610 een vestiging had.
Het tweede punt op Coen’s agenda als gouverneur-generaal was het realiseren van het monopolie in de handel in nootmuskaat en foelie. Die specerijen werden uitsluitend op de Banda eilanden geproduceerd. Coen koos voor een harde aanpak en verscheen in 1621 met een grote expeditiemacht voor Lontor. Het eiland werd stormenderhand genomen, waarbij veel Bandanezen werden gedood.
Coen richtte zich ook op China. De strategie van geweld die Coen op Java en Banda had gevolgd werkte echter niet bij het Chinese keizerrijk.

In 1623 keerde Coen, op eigen verzoek, terug naar de Republiek. Hij werd daar met veel eerbewijzen ontvangen en werd bewindhebber van de VOC in de kamer Hoorn. Hij stelde ook een reglement op voor de handel van Nederlandse vrijburgers in Azië, dat grotendeels overeenkwam met zijn ideeën uit 1614. Het werd door de Heren XVII goedgekeurd. Al spoedig werd hij opnieuw benoemd tot gouverneur-generaal. In 1627 vertrok hij wederom naar Indië.
Coens tweede ambtstermijn stond vooral in het teken van de twee belegeringen van Batavia, in 1628 en 1629, door de vorst van Mataram. Beide belegeringen werden goed doorstaan, mede omdat het vijandelijke leger slecht bewapend was en veel te weinig voedsel bij zich had. Tijdens het tweede beleg overleed Coen echter plotseling, op 21 september 1629.

Tijdens zijn leven was Coen bij velen niet geliefd om zijn felle kritiek op een ieder, die het niet met hem eens was.  Hoewel hij in een weinig zachtzinnige periode van de geschiedenis leefde, was het geweld dat hij bereid was te gebruiken om zijn doelstellingen te bereiken zelfs menig tijdgenoot te gortig. Voor Coen was succes in de handel eigenlijk alleen mogelijk onder de paraplu van een politiek en militair krachtige positie. Coen heeft door de eeuwen heen bewondering geoogst als de grondlegger van het Nederlandse koloniaal imperium in de Oost. De verovering van Jakatra en/of stichting van Batavia werden lange tijd als zijn grootste daad gezien. Sinds het begin van de 20e eeuw is zijn naam echter vooral synoniem met gewelddadig optreden.

Meer foto’s op Haagse Beeldbank

Heeft u extra informatie, foto’s, film of verhalen stuur dan als je blieft email naar  geheugen@bezuidenhout.nl

error:

Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd

U kunt geen content kopiëren, downloaden of printen