Het Huis ter Noot

De legende

Bezuidenhoutseweg Huis ter Noot gedicht Hollandsch Penning Magazijn ca 1837
Bezuidenhoutseweg huis ter noot 12 april 1898 De Telegraaf

 

ca 1590..1614 Jonker Carel van der Noot, heer van Hoogwoud en Aartswoude laat het Huis ter Noot (her)bouwen ca 1590

Bezuidenhoutseweg t Huis ter Noot ca 1647 Roelant Roghman HGA
Bezuidenhoutseweg t Huis ter Noot 1656  A van Croos     28 aug 1959 Het Binnenhof
Bezuidenhoutseweg Manuscriptkaart van het huis Ter Noot in het Haagse Bos 1661
Bezuidenhoutseweg 20 dec 1664 Oprechte Haerlemsche Courant

1664  Johan Raye huurt Huis Ter Noot

Bezuidenhoutseweg t Huis ter Noot ca 1664 C Elandts HGA
Bezuidenhoutseweg 1668 Huis Ter Noot 8 sept 1934 Soerabaijasch Handelsblad

Tot 1669 is Hillegonda Spiegel, weduwe van Michiel Pauw, schepen van Amsterdam eigenaar.

In 1669 koop Carel Gisberti voor 21.000 het “huys en erff genaemt Het Huis ter Noot, mit sijne thuijnen, boomgaerden, laenen, plantagen, zwanendriften, mitsgaders een boerenhuijs stal en koetshuijs in ’t Bezuydenhout”.  De bezitting was belast met een rente van zes-en-dertig gulden ’s jaars.

Bezuidenhoutseweg-Gezicht-op-Kasteel-Ter-Noot-te-Den-Haag-Cornelis-Elandts Rijksmuseum
Bezuidenhoutseweg Gezicht op Kasteel Ter Noot Cornelis Elandts Rijksmuseum

1685 ..1696 woonden Fransche Hugenootsche dames op Huis ter Noot

Bezuidenhoutseweg t Huis ter Noot 1685-1696 De Nederlandsche vrouw 1914
Bezuidenhoutseweg t Huis ter Noot 1686 Het Haagsche leven 1900
Bezuidenhoutseweg-Huis-Ter-Noot-s-Gravenhaegse-courant-18-jan-1712
Bezuidenhoutseweg t Huis ter Noot ca 1717 J Stellingwerf HGA

In 1719 verkoopt de adelijke familie Goldsteijn ’t Huis ter Noot aan de jonkvrouwe Francoise van Beringen voor 3000 gulden contant en een schuldbrief van 6500. Uitdrukkelijk werd bepaalt dat “het paarse behangsel in het groote beneden salet” in de koop was ingbegrepen.

Bezuidenhoutseweg t Huis ter Noot ca 1720 Abraham Rademaker HGA
Bezuidenhoutseweg t Huis ter Noot ca 1726 Abraham Rademaker HGA
Bezuidenhoutseweg Het Huis Ter Noot 1726, Abraham de Haen
Bezuidenhoutseweg t Huis ter Noot ca 1729 G van Giessen HGA

1732 Johan Vinck, capiteyn van de guardes, koopt ’t Huis ter Noot voor 11.000 gulden.

Bezuidenhoutseweg Huis ter Noot 28 sept 1739 Leydse Courant

1740  Willem Anthony Pieteron, burgemeester van ‘s-Gravenhage, koopt ’t Huis Ter Noot voor 13.000 gulden.

1744 De zonnewijzer in de toren krijgt nu een “slaand uurwerk”  een bijzonderheid, die in latere koopcontracten nimmer werd vergeten.

Bezuidenhoutseweg Huis ter Noot Jan Caspar Philips 1750
Bezuidenhoutseweg Huis ter Noot 12 okt 1759 Leydse Courant

1760 Baron Jacobus Olivier Cornet koopt ’t Huis Ter Noot

Bezuidenhoutseweg Huis ter Noot 21 jan 1786 Amsterdamse Courant

1786 Mr Carel Fredrik Brandt, heer van Willige-Langerak,  word eigenaar.

Bezuidenhoutseweg Huis ter Noot 22 feb 1791 Rotterdamse Courant

1793 Mr Jacob Campen koopt ’t Huis ter Noot

Bezuidenhoutseweg Huis ter Noot te koop 19 jan 1801 Nieuwe Haagse Nederlandse Courant
Bezuidenhoutseweg Huis ter Noot meubelverkoop 16 okt 1801 Nieuwe Haagse Nederlandse Courant
Bezuidenhoutseweg Huis ter Noot te koop 13 aug 1810 Haagsche Courant
Bezuidenhoutseweg Huis ter Noot te huur of te koop 11 jan 1815 sGravenhaagsche Courant
Bezuidenhoutseweg Huis ter Noot 15 mei 1815 sGravenhaagsche Courant
Bezuidenhoutseweg-Ter-Noot-Leydse-courant-5-juni-1816
Bezuidenhoutseweg Huis ter Noot 23 juli 1821 sGravenhaagsche Courant
Bezuidenhoutseweg-Laan-van-het-huis-Ter Noot-s-Gravenhaagsche-courant-4-jan-1822

..1813 tot 1826  woont Baron M van der Goes van Dirxland  in Huis Ter Noot

Bezuidenhoutseweg Huis ter Noot 12 juli 1826 Nederlandsche StaatsCourant
Bezuidenhoutseweg Huis ter Noot 25 aug 1826 sGravenhaagsche Courant
Bezuidenhoutseweg Huis ter Noot 13 okt 1826 sGravenhaagsche Courant

1826..1839 Minister van Staat Mr Anton Reinhard Falck  woont op Huis Ter Noot.

Bezuidenhoutseweg verkoop Huis ter Noot 1826

1826..1852  Hendrik  Christiaan van der Houven koopt t Huis ter Noot voor 20.900

Bezuidenhoutseweg Gras Huis ter Noot 16 juni 1829 Dagblad van sGravenhage
Bezuidenhoutseweg-Ter-Noot-Dagblad-van-s-Gravenhage-24-dec-1832
Bezuidenhoutseweg-Huis-ter-Noot-Opregte-Haarlemsche-Courant-21-mrt-1839
Bezuidenhoutseweg Huis ter Noot 26 april 1841 Dagblad van sGravenhage
Bezuidenhoutseweg Huis ter Noot 5 mei 1841 Dagblad van sGravenhage
Bezuidenhoutseweg Inboedel Huis ter Noot 19 mei 1841 Dagblad van sGravenhage
Bezuidenhoutseweg-Ter-Noot-Opregte-Haarlemsche-Courant-22-mei-1841
Bezuidenhoutseweg Inboedel Huis ter Noot 2 okt 1843 Dagblad van sGravenhage
Bezuidenhoutseweg Huis ter Noot 29 mei 1852 Opregte Haarlemsche Courant
Bezuidenhoutseweg Huis ter Noot 13 dec 1852 Algemeen Handelsblad
Bezuidenhoutseweg t Huis ter Noot ca 1855 P J Lutgers HGA

ca 1855..1860 woont Jonkheer Mr P J Elout van Soeterwoude op Huis ter Noot

Bezuidenhoutseweg t Huis ter Noot ca 1860 J H Weissenbruch HGA
Bezuidenhoutseweg 13 sept 1860 Dagblad van Zuidholland
Bezuidenhoutseweg Huis ter Noot 21 aug 1860 Rotterdamsche Courant
Bezuidenhoutseweg t Huis ter Noot ca 1860 S Gacon HGA
Bezuidenhoutseweg t Huis ter Noot ca 1861 J G Smits
Bezuidenhoutseweg Ruine van Het Ter Noot ca 1863 HGA
Bezuidenhoutseweg Ter Noot afgebroken 1 juli 1863 Nieuw dagblad van sGravenhage
Bezuidenhoutseweg Mening Ter Noot 3 feb 1864 Dagblad van Zuidholland
Bezuidenhoutseweg t Huis ter Noot 17 okt 1933 Het Vaderland
Bezuidenhoutseweg Huis ter Noot 4 mei 1882 Dagblad van Zuidholland
Bezuidenhoutseweg huis ter noot 26 mrt 1884 nieuws van den dag
Bezuidenhoutseweg huis ter noot 23 juli 1884 nieuws van den dag
3e-Van-den-Boschstraat-ca-1909-HGA

Links op de achtergrond, op de hoek van de Anna van Saxenstraat de zijgevel van de witte villa, genaamd ‘Huis ter Noot’.

Bezuidenhoutseweg t Huis ter Noot 16 mei 1929 Het Vaderland
Bezuidenhoutseweg Huis ter Noot 31 dec 1954 Het Binnenhof
!e v d Boschstraat     Huis ter Noot 3 nov 1959 Het Binnenhof

 

error:

Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd

U kunt geen content kopiëren, downloaden of printen