Schaatsen in BZH & Haagsche IJsclub

1890   1900   1910   1920   1930  1940  1950  1960

Bezuidenhoutseweg IJsvermaak op de vijver aan de achterzijde van het huis Boschlust ca 1847 naam J F Hoppenbrouwers HGA

De vergeten glorie van een schaatstraditie in Bezuidenhout (bijdrage Carel Wiemers)

Weinig mensen zullen nog een levende herinnering hebben aan de oude, destijds jaarlijks terugkerende schaatsevenementen in Bezuidenhout. Aan deze traditionele ijspret kwam halverwege de afgelopen eeuw abrupt een einde door het besluit van het Haagse gemeentebestuur dit stadsdeel uit te breiden met  het nieuwe woongebied Mariahoeve.

Overal waar het ijs in de vorstperioden dik genoeg was, zoals de vijvers in het Haagse Bos, de Molensloot en de Schenk, bonden schaatsliefhebbers in het verleden hun ijzers onder. Sinds haar oprichting op 11 februari 1891 hield de Zuid-Hollandsche IJsvereeniging zich bezig met het beheer en onderhoud van alle provinciale schaatsgelegenheden. Dus ook die in Bezuidenhout.

Gezien de toenemende belangstelling van schaatsliefhebbers in Bezuidenhout besloot een elftal initiatiefnemers op 14 juni 1907 de Vereeniging Haagsche IJsclub op te richten. Deze stelde zich ten doel een eigen, afgesloten en veilige ijsbaan aan te leggen. Met de heer J. Jochums, eigenaar van een grote lap grond, kwam de vereniging overeen het terrein in de vorstperioden onder water te zetten. Dit was gelegen ten noorden van de Molensloot langs de huidige Carel Reinierszkade tussen de Bezuidenhoutseweg en de Schenk.

De weergoden waren de club welgezind. Dezelfde winter vroor het dat het kraakte, zodat het geïnundeerde gebied op 31 december 1907 voor het eerst in gebruik kon worden genomen. Het ijsplezier was er niet alleen voor de schaatsers zelf. Vooral de georganiseerde wedstrijden en de door muziekkorpsen begeleide gekostumeerde ijsfeesten trokken veel bekijks. Zelfs koningin Wilhelmina en prinses Juliana waren regelmatig getuigen van dit winterse volksvermaak. Later genoten ook Juliana’s dochters ervan.

Uitbundig schaatsvermaak

Naast de gewone schaatsbanen waren er speciale trajecten voor hardrijders en ijshockeyers en krabbelbanen voor de kinderen. De uitbundige sfeer op het Bezuidenhoutse ijs werd mede bepaald door de muziek van pierementen en de kleurrijk bevlagde koek-en-zopies, die zorgden voor een warme kop soep of hete chocola. Schaatsenslijpers, politieagenten, eerste hulpverleners boden hun diensten aan waar nodig.

Het door de Haagsche IJsclub georganiseerde winterse vermaak was uniek. Nergens anders had de bevolking zoveel mogelijkheden de schaatssport op allerlei manieren te beleven. Het succes vertaalde zich in de snelle groei van het aantal clubleden. Tien jaar na de oprichting 4.500 leden, die nog eens 7.000 huisgenoten mee de baan op namen.

Mede door de opkomst van moderne schaatsaccommodaties taande na de Tweede Wereldoorlog de roem van de Bezuidenhoutse ijsclub. De genadeklap kwam van de Haagse Gemeente, die in 1953 het grote schaatsterrein opkocht voor de uitbouw van Mariahoeve. In de strenge winter van 1956 bonden liefhebbers hier voor het laatst de schaatsen onder. Hetzelfde jaar streek de Haagsche IJsclub de vlag, die voor het plezier van talloze Bezuidenhouters een halve eeuw had gewapperd.

Niets herinnert meer aan het roemrijke verleden van de schaatsorganisatie. Behalve dan het kleine verbindingsstukje tussen de Schenkkade en de Boekweitkamp, de IJsclubweg.

Haagse Bos Stoomgemaal 10 dec 1879 Dagblad van Zuidholland
Haagse Bos Stoomgemaal 27 dec 1879 Dagblad van Zuidholland
De Schenk met schaatsers 1890 HGA
IJs schenk 13 dec 1890 Het Vaderland
De Schenk met schaatsers ca 1890 HGA
IJs Schenk 23 dec 1891 Haagsche Courant
IJs Delftsche courant 30 dec 1891
Bos IJs Huis ten Bosch, H.M. de Koningin op schaatsen op de sloot bij het paleis Huis ten Bosch ca 1892 Foto H Fuchs HGA
IJs Haagsche courant 3 nov 1891
Bos Schaatsenrijden (vijver in het Haagse Bos) 1891 Willem Bastiaan Tholen Kunstmuseum DH
IJs Haagsche courant 16 jan 1892
IJs Haagsche courant 20 jan 1892
IJs De Maasbode 12 mrt 1892
IJs Haagsche courant 27 okt 1892
IJs Haagsche courant 2 jan 1893
IJs Haagsche courant 4 jan 1893
IJs Haagsche courant 7 jan 1893
IJs Haagsche courant 10 jan 1893
IJs Haagsche courant 18 jan 1893
IJs Haagsche courant 2 nov 1893
IJs Haagsche courant 4 jan 1894
IJs Haagsche courant 6 jan 1894
IJs Haagsche courant 29 okt 1894
IJs Haagsche courant 11 jan 1895
IJs Haagsche courant 16 jan 1895
Bezuidenhoutseweg op vrijdag 1 feb 1895 Boek Koningin Wilhelmina 1901
IJs Nieuwe Vlaardingsche courant 6 feb 1895
IJs Haagsche courant 19 feb 1895
IJs Haagsche courant 16 okt 1895
IJs Haagsche courant 22 okt 1895
IJs Haagsche courant 26 okt 1895
IJs club Haagsche courant 27 dec 1895
IJs Haagsche courant 30 dec 1895
Reinierszkade Haagsche courant 14 sept 1896
IJsclub Haagsche courant 18 nov 1896
IJs Haagsche courant 1 dec 1896
IJs Haagsche courant 19 jan 1897
IJs Haagsche courant 22 jan 1897
IJS Laan van NOI 26 jan 1897 Het Vaderland
IJs 28 jan 1897 Zierikzeesche Nieuwsbode
IJs De Telegraaf 18 okt 1897
Bezuidenhout IJs 28 dec 1897 Het Vaderland
IJs Het nieuws van den dag kleine courant 25 okt 1898
IJs Algemeen Handelsblad 22 okt 1899
IJs Haagsche courant 1 nov 1899

 

1900

Bezuidenhoutseweg, koningin Wilhelmina mss op de schaats. Op de achtergrond paleis Huis ten Bosch ca 1900 HGA
De Schenk bij de uitmonding van de molensloot ca 1900 HGA
Haagse Bos, schaatsen op vijver ca 1900 HGA
Molensloot Haagsche courant 1 mei 1900
IJs Haagsche courant 22 okt 1900
Haagse Bos, schaatsen op vijver ca 1900 HGA
Haagse Bos, schaatsen op de vijver ca 1900 HGA
IJs De Telegraaf 7 jan 1901
IJs Haagsche courant 17 jan 1901
IJs Haagsche courant 22 okt 1901
IJs Haagsche courant 15 feb 1902
IJs Haagsche courant 8 dec 1902
IJs Haagsche courant 17 jan 1903
IJs Rotterdamsch nieuwsblad 2 jan 1904
Haagse Bos, schaatsen op de kleine vijver bij de Sociëteit 31 dec 1904 HGA
IJs De Telegraaf 24 jan 1905
IJs Haagsche courant 18 nov 1905
IJs Algemeen Handelsblad 30 dec 1906
Haagse Bos 1907 Weekblad De Prins
IJs De Telegraaf 26 jan 1907
IJsclub AD 1 juli 1907
IJsclub Telegraaf 15 juni 1907
IJsclub Telegraaf 9 aug 1907
IJsclub Haagsche courant 24 dec 1907
Reinierszkade Haagsche IJsclub (met dank aan J G M van der Ploeg 2019)
Reinierszkade Haagsche IJsclub (met dank aan J G M van der Ploeg 2019)
Bezuidenhoutseweg, Haagsche IJsclub ca 1908
Bezuidenhoutseweg, Haagsche IJsclub ca 1908
Schenk Algemeen Handelsblad 2 jan 1908
IJsclub Haagsche courant 2 jan 1908
Bezuidenhoutseweg ijs 3 jan 1908 Land en Volk
IJs 3 jan 1908 De Avondpost
Luchtfoto Bezuidenhout-Oost in aanbouw. Op de voorgrond de spoorlijn, rechts de Molensloot (Carel Reinierszkade en helemaal rechts de Haagsche IJsclub met onder de Nieuwe Veenmolen). Boven het Haagse Bos 1929 Foto K.L.M
IJsclub Middelburgsche Courant 6 jan 1908
IJs en tram 8 jan 1908 Land en Volk
IJsclub AD 12 jan 1908
Ijsclub Haagsche courant 14 jan 1908
IJsclub Bredasche courant 14 jan 1908
IJsclub Haagsche courant 14 jan 1908
Haagse Bos, de grote vijver met ruigvorst ca 1908 HGA
Haagse Bos, de grote vijver ca 1908 HGA
IJsclub Haagsche courant 16 jan 1908
IJsclub De Maasbode 25 jan 1908
IJsclub Delftsche courant 25 jan 1908
IJsclub Haagsche courant 8 feb 1908
Haagse Bos, schaatsen rijden op de grote vijver ca 1908 HGA
IJs De Telegraaf 29 dec 1908
IJsclub Haagsche courant 29 dec 1908
IJsclub Algemeen Handelsblad 1 jan 1909
Bos IJs Reddingsbrigade van de Haagsche Politie 1909
IJsclub Haagsche courant 2 jan 1909
Haagse Bos, schaatsen op de vijver jan 1909 Foto J F de Gijselaar HGA
IJsclub Nieuwsblad van het Noorden 3 jan 1909
De Schenk, schaatsenrijden jan 1909 Foto J F de Gijselaar HGA
IJsclub Haagsche courant 1 feb 1909
IJsclub Haagsche courant 15 feb 1909
IJsclub Haagsche courant 2 mrt 1909
Reinierszkade Haagsche courant 20-04-1909
IJs Algemeen Handelsblad 20 nov 1909
IJs Delftsche courant 14 dec 1909
IJsclub Haagsche courant 30 dec 1909

 

1910

Bezuidenhoutseweg, Haagsche IJsclub. ca 1910 foto C J L Vermeulen HGA
Haagse Bos, schaatsen rijden op de grote vijver ca 1910 HGA
Haagse Bos, schaatsen ca 1910 HGA
Haagse Bos, ijs en sneeuw ca 1910 HGA
Haagse Bos met schaatsers ca 1910 HGA
Haagse Bos in de sneeuw, ijspret ca 1910 HGA
IJsclub Haagsche courant 1 feb 1911
IJsclub Haagsche courant 21 nov 1911
Bezuidenhoutseweg IJsclub 26 nov 1910 Het Vaderland
IJsclub Haagsche courant 23 dec 1911
IJsclub Haagsche courant 28 dec 1911
IJs Rotterdamsch nieuwsblad 18 jan 1912
IJsclub 20 jan 1912 Nieuwe Courant
IJs Arnhemsche courant 20 jan 1912
IJsclub Nieuwe Rotterdamsche Courant 21 jan 1912
IJsclub Haagsche courant 22 jan 1912
IJsclub Haagsche courant 22 jan 1912
IJsclub Nieuwe Rotterdamsche Courant 5 feb 1912
IJsclub Haagsche courant 5 feb 1912
IJsclub Haagsche courant 5 okt 1912
IJsclub Algemeen Handelsblad 31 dec 1912
IJsclub Haagsche courant 10 jan 1913
IJs Haagsche courant 26 feb 1913
IJsclub De Maasbode 14 jan 1913
IJsclub De Maasbode 20 feb 1913
IJsclub De Maasbode 21 feb 1913
IJs Het nieuws van den dag kleine courant 22 feb 1913
IJsclub De Maasbode 22 feb 1913
IJs De Maasbode 22 feb 1913
IJs Haagsche courant 24 feb 1913

Filmbeelden : Haagse Bos Prinses Juliana op schaats 1914

De Maasbode 10 jan 1914
IJsclub Haagsche courant 13 jan 1914
IJs Delftsche courant 14 jan 1914
IJsclub Haagsche courant 15 jan 1914
IJs De Tijd godsdienstig-staatkundig dagblad 15 jan 1914
IJs De Maasbode 15 jan 1914
IJs Haagsche courant 15 jan 1914
IJsclub Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant 16 jan 1914
IJsclub 17 jan 1914 Haagsche Vrouwenkroniek
IJsclub 17 jan 1914 Haagsche Vrouwenkroniek
IJs Algemeen Handelsblad 19 jan 1914
IJs Algemeen Handelsblad 20 jan 1914
IJs Bosch De revue der sporten jrg 7 20 jan 1914
IJs Haagsche courant 20 jan 1914
IJsclub De revue der sporten jrg 7 20 jan 1914
IJs Haagsche courant 20 jan 1914
IJsclub Haagsche courant 21 jan 1914
IJsclub Het nieuws van den dag kleine courant 21 jan 1914
IJsclub Nieuwe Tilburgsche Courant 22 jan 1914
IJs Haagsche courant 24 jan 1914
IJsclub Algemeen Handelsblad 25 jan 1914
IJsclub De Maasbode 25 jan 1914
IJsclub Haagsche courant 27 jan 1914
IJsclub 27 jan 1914 Alg Ned Sportblad
IJs De Maasbode 28 jan 1914
IJsclub 31 jan 1914 Haagsche Vrouwenkroniek
IJsclub 31 jan 1914 Haagsche Vrouwenkroniek
IJsclub 31 jan 1914 Haagsche Vrouwenkroniek
Bos IJs 31 jan 1914 Haagsche Vrouwenkroniek
IJsclub Tilburgsche courant 1 feb 1914
IJs tussen de Bezuidenhoutseweg en Huis ten Bosch, met links prinses Juliana. Rechts de villa’s Hélène en Pictura ca 1914 HGA
IJs De Sumatra post 17 feb 1914
IJsclub De Maasbode 19 feb 1914
IJsclub Haagsche courant 23 mrt 1914
IJsclub De Sumatra post 28 aug 1914
IJs De Maasbode 6 nov 1914
IJsclub De Maasbode 13 dec 1914
IJsclub De Telegraaf 27 dec 1915
IJsclub Haagsche courant 23 sept 1916
IJsclub Haagsche courant 24 nov 1916
IJsclub De Telegraaf 21 dec 1916
Reinierszkade Haagsche Ijsclub Rijkaart 1916 1917 tnv mejuffrouw Th Struycken 2 (met dank aan J G m van der Ploeg 2019)
Reinierszkade Haagsche Ijsclub Rijkaart 1916 1917 tnv mejuffrouw Th Struycken 1 (met dank aan J G M van der Ploeg 2019)
Reinierszkade Haagsche IJsclub (met dank aan J G M van der Ploeg 2019)
Reinierszkade Haagsche IJsclub (met dank aan J G M van der Ploeg 2019)
IJsclub Prinses Juliana jan 1917
IJS Koningin Wilhelmina, met bontmuts en mof, geeft schaatsles aan prinses Juliana op de Haagste IJsclub. 1 jan 1917 ANP PHOTO
IJsclub Prinses Juliana jan 1917 Foto P van Tol
Bezuidenhoutseweg, prinses Juliana op de schaats op het terrein van de Haagsche IJsclub. Op het bord staat Gevonden voorwerpen … aan de controle tent.  jan 1917 HGA
IJsclub Provinciale Drentsche en Asser courant 23 jan 1917
IJs Haagsche courant 23 jan 1917
Haagse IJsclub met op de voorgrond prinses Juliana op de schaats. Op de achtergrond de Bezuidenhoutseweg. ca 1917 Foto Fotopersbureau Holland HGA
H.M. de koningin en prinses Juliana op de Haagse IJsclub in de strenge winter van 1916-1917 ca 1917 HGA
Carel Reinierszkade IJsclub 1917 Weekblad De Prins
IJsclub Nieuwe Rotterdamsche Courant 23 jan 1917
Bezuidenhoutseweg, prinses Juliana op de schaats op het terrein van de Haagsche IJsclub. ca 1917 HGA
IJs De Tijd godsdienstig-staatkundig dagblad 24 jan 1917
IJsclub Leeuwarder courant 24 jan 1917
IJs Haagsche courant 24 jan 1917
IJsclub Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant 25 jan 1917
IJsclub Haagsche courant 25 jan 1917
IJsclub Haagsche courant 26 jan 1917
IJs Haagsche courant 26 jan 1917
IJsclub Haagsche courant 27 jan 1917
Bezuidenhouthoutseweg, prinses Juliana (midden) schaatst op de ijsbaan van de Haagsche IJsclub ca 1917 HGA
IJs De Tijd godsdienstig-staatkundig dagblad 27 jan 1917
IJsclub Haagsche courant 29 jan 1917
IJsclub Haagsche courant 30 jan 1917
IJsclub De revue der sporten jrg 10 31 jan 1917
Ijsclub De revue der sporten 31 jan 1917
Ijsclub De revue der sporten 31 jan 1917 De Heer en Mevrouw Rijke-Tilburg
IJs Bosch De revue der sporten jrg 10 31 jan 1917
IJs Haagsche courant 1 feb 1917
IJs Haagsche courant 3 feb 1917
IJsclub 4 feb 1917 Soldatencourant
IJsclub Haagsche courant 5 feb 1917
IJs Haagsche courant 5 feb 1917
IJsclub Nieuwe Rotterdamsche Courant 16 feb 1917
IJsclub Haagsche courant 13 mrt 1917
Haagse Bos Schaatsenrijden bij het Huis ten Bosch 1917 Willen Bastiaan Tholen Centraal Museum Utrecht
IJsclub Haagsche courant 21 dec 1917
IJsclub Rotterdamsch nieuwsblad 24 dec 1917
IJsclub De revue der sporten jrg 11 26 dec 1917
IJs Nieuwe Tilburgsche Courant 28 dec 1917
IJs Haagsche courant 3 jan 1918
Bezuidenhoutseweg, H.K.H. Prinses Juliana op de schaats, op de achtergrond de Heer Visser van Weeren, de baan is die van de Haagsche IJsclub. 6 jan 1918 Foto Visser van Weeren jr HGA
IJsclub Tilburgsche courant 6 jan 1918
IJsclub Haagsche Courant 22 nov 1918
Prinses Juliana op de schaats met een onbekende jongen. Waarschijnlijk op het terrein van de Haagsche IJsclub.   jan 1918 HGA
IJsclub Bezuidenhoutpost 5 jan 1918
IJsclub Tilburgsche courant 6 jan 1918
IJsclub De Maasbode 20 feb 1918
Reinierszkade Haagsche IJsclub (met dank aan J G M van der Ploeg 2019)
Reinierszkade Haagsche IJsclub (met dank aan J G M van der Ploeg 2019)
IJsclub De Maasbode 30 jan 1919
Prinses Juliana schaatst op het terrein van de Haagsche IJsclub. 31 jan 1919 HGA
IJs Haagsche courant 1 feb 1919
IJsclub Arnhemsche courant 1 feb 1919
IJsclub Haagsche courant 3 feb 1919
IJsclub De Maasbode 4 feb 1919
IJs Eindhovensch dagblad 7 feb 1919
IJs Haagsche courant 8 feb 1919
IJs Provinciale Noordbrabantsche 8 feb 1919
IJs Haagsche courant 10 feb 1919
IJsclub De revue der sporten jrg 12 12 feb 1919
IJs Haagsche courant 14 feb 1919
IJsclub Haagsche courant 17 feb 1919
IJsclub Haagsche courant 17 nov 1919

 

1920

IJsclub Het Vaderland 25 nov 1920
IJsclub Het Vaderland 4 dec 1920
IJsclub Vaderland 16 dec 1920
IJsclub Haagsche courant 17 dec 1920
IJsclub De Telegraaf 17 dec 1920
IJsclub Algemeen Handelsblad 20 dec 1920
IJsclub Haagsche courant 23 nov 1921
IJsclub Het Vaderland 26 nov 1921

Filmbeelden Den Haag, Haagsche Bos en op het einde de Haagsche IJsclub Carel Reinierszkade 1921

IJsclub Nieuwe Tilburgsche Courant 29 nov 1921
Haagsche IJsclub De 12-jarige prinses Juliana op haar Friese doorlopers 1921
IJs Het Vaderland 29 nov 1921
IJs De grondwet 29 nov 1921
IJs Haagsche courant 29 nov 1921
Schenk De Telegraaf 30 nov 1921
IJs Haagsche courant 30 nov 1921
IJsclub De Maasbode 30 nov 1921
IJsclub Haagsche courant 1 dec 1921
IJsclub Haagsche courant 3 dec 1921
IJs Haagsche courant 5 dec 1921
IJs De Maasbode 6 dec 1921
IJsclub De revue der sporten jrg 15 7 dec 1921
IJsclubweg De Schenk dec 1921
IJsclub Haagsche courant 23 dec 1921

Filmbeelden  De Haagsche IJsclub 1921

IJs Haagsche courant 25 jan 1922
IJsclub De Maasbode 25 jan 1922
IJsclub Het Vaderland 25 jan 1922
IJsclub Haagsche courant 27 jan 1922
IJsclub De Maasbode 7 feb 1922
IJsclub De Telegraaf 11 feb 1922
Haagse IJsclub, ijsbaan met schaatsende mensen 9 feb 1922 HGA
Haagse IJsclub, ijsbaan met schaatsende mensen 9 feb 1922 HGA
Haagse IJsclub, ijsbaan met schaatsende mensen 9 feb 1922 HGA
IJsclub Rotterdamsch nieuwsblad 11 feb 1922
IJsclub De tribune soc. dem. weekblad 14 feb 1922
IJs Het Vaderland 14 feb 1922
IJsclub 3 mrt 1922 Politiebode
IJs De Telegraaf 4 nov 1922
IJsclub Het Vaderland 22 dec 1922

Filmbeelden Haagse Bos Wintertaferelen Polygoonjournaals 1923 Bron BeeldenGeluid.nl

IJsclub Het Vaderland 23 dec 1923

Filmbeelden Haagsche Bos Prinses Juliana op de schaats December 1923

IJsclub De Maasbode 31 dec 1923

 

Filmbeelden De Haagsche IJsclub 1923

IJsclub Het Vaderland 31 dec 1923
IJsclub Haagsche courant 2 jan 1924
IJsclub Haagsche courant 2 jan 1924
IJsclub Haagsche courant 2 jan 1924
IJs Het Vaderland 2 jan 1924
Bos Haagsche courant 3 jan 1924
IJs Het Vaderland 4 jan 1924
IJsclub Het Vaderland 6 jan 1924
IJs Het Vaderland 7 jan 1924
IJsclub Haagsche courant 7 jan 1924
IJs Haagsche courant 7 jan 1924
Haagse Bos 7 jan 1924 Weekblad De Prins
IJsclub Het Vaderland 10 jan 1924
Carel Reinierskade IJsclub 1924 Weekblad De Prins
IJs Het Vaderland 17 jan 1924
IJs Haagsche courant 17 nov 1924
IJsclub Haagsche courant 13 dec 1924
IJsclub De Maasbode 24 dec 1924
IJsclub Haagsche courant 6 april 1925
IJsclub De Maasbode 5 dec 1925
IJsclub Haagsche courant 5 dec 1925
IJsclub Nieuwe Rotterdamsche Courant 5 dec 1925
IJsclub Algemeen Handelsblad 6 dec 1925
IJsclub Haagsche courant 7 dec 1925
IJsclub Haagsche courant 7 dec 1925
IJsclub Haagsche courant 7 dec 1925
Ijsclub Haagsche courant 7 dec 1925
IJsclub Haagsche courant 7 dec 1925
IJs Haagsche courant 7 dec 1925

Filmbeelden Haagse Bos IJspret 1925. Bron : BeeldenGeluid.nl

Bos ijs Leeuwarder nieuwsblad 8 dec 1925
IJsclub 8 dec 1925 Haagsche Courant
IJsclub De Maasbode 30 dec 1925

Filmbeelden Prinses Juliana op de Haagsche IJsclub en het Haagsche Bos December 1925

IJsclub Haagsche courant 15 jan 1926
IJs Haagsche courant 16 jan 1926
Louis_Apol Schaatsers_op_de_Bosvijver ca 1926
IJs De Telegraaf 16 jan 1926
IJs 18 jan 1926 Haagsche Courant

Filmbeelden Haagse IJsclub Schoonrijden voor dames om de Olga Schiffelers Beker    19 jan 1926 Polygoonjournaals Bron BeeldenGeluid.nl

IJsclub Beker Haagsche courant 19 jan 1926
IJsclub Haagsche courant 20 jan 1926

Filmbeelden Haagse Bos Koningin Wilhelmina en prinses Juliana op schaats 21 jan 1926   Bron BeeldenGeluid.nl

Haagse Bos Koningin op de schaats De courant Het nieuws van den dag 21 jan 1926
IJsclub Het Vaderland 9 april 1926
IJsclub Het Vaderland 15 dec 1926
IJsclub Haagsche courant 9 april 1927
IJsclub Haagsche courant 13 aug 1927
Bezuidenhoutseweg, Clubhuis van de Haagse IJsclub. sept 1927 HGA
IJsclub Gebouwen van de Haagsche ijsclub 1927
IJsclub Rotterdamsch nieuwsblad 8 okt 1927
IJsclub 1927
IJsclub Algemeen Handelsblad 14 dec 1927
IJs Het Vaderland 18 dec 1927
Bos IJs Haagsche courant 19 dec 1927
IJsclub De Telegraaf 19 dec 1927
IJsclub 19 dec 1927 Het Vaderland
IJsclub Haagsche courant 19 dec 1927
IJs Haagsche courant 19 dec 1927
IJsclub Haagsche courant 19 dec 1927
IJsclub Nieuwsblad van het Noorden 19 dec 1927
IJsclub Haagsche courant 22 dec 1927
IJsclub Rotterdamsch nieuwsblad 23 dec 1927

Filmbeelden Huis ten Bosch Prinses Juliana op schaats ca 1927

Haagsche IJsclub Prinses Juliana 29 dec 1927
Carel Reinierszkade IJsclub 30 dec 1927   Weekblad De Prins
IJsclub Haagsche courant 30 dec 1927
IJsclub Rotterdamsch nieuwsblad 31 dec 1927
IJsclub Het Vaderland 31 dec 1927
IJsclub Haagsche courant 31 dec 1927
IJsclub Algemeen Handelsblad 3 jan 1928
IJsclub Het Vaderland 21juli 1928
IJsclub De Maasbode 26 aug 1928
IJsclub terrein 1928
IJsclub Nieuwe Rotterdamsche Courant 23 dec 1928

Filmbeelden Haagsche IJsclub 1928

IJsclub 1928

Filmbeelden Haagse Bos Kleine en grote vijver dec 1928

Filmbeelden Haagsche IJsclub dec 1928

Bezuidenhoutseweg, ijsvermaak op de banen van de Haagse IJsclub. 1 jan 1929 Foto Gompers HGA
IJsclub De Maasbode 10 jan 1929
Bezuidenhoutseweg, kinderen schaatsen op de IJsclub. ca 1929 Foto F. Pelder HGA
IJsclub Nieuwe Rotterdamsche Courant 11 jan 1929
IJsclub Nieuwe Rotterdamsche Courant 11 jan 1929
IJs Haagsche courant 12 jan 1929
IJs Het Vaderland 12 jan 1929
IJsclub De Telegraaf 14 jan 1929
IJs Nieuwe Rotterdamsche Courant 14 jan 1929
IJsclub Nieuwe Hoornsche courant 15 jan 1929
IJs Nieuwe Rotterdamsche Courant 21 jan 1929
IJsclub Het Vaderland 22 jan 1929
Haagsche courant 24-01-1929 Schenkkade ijs
IJs Nieuwe Rotterdamsche Courant 25 jan 1929
IJsclub De Telegraaf 27 jan 1929
IJsclub Het Vaderland 29 jan 1929
IJs De Maasbode 30 jan 1929
IJs Haagsche courant 2 feb 1929
IJs Haagsche courant 4 feb 1929
IJsclub De Telegraaf 5 feb 1929
IJsclub De Telegraaf 5 feb 1929
Bos Prinses op schaats De courant Het nieuws van den dag 6 feb 1929
IJsclub Haagsche courant 9 feb 1929
IJsclub Het Vaderland 10 feb 1929
IJs Haagsche courant 11 feb 1929
IJsclub Algemeen Handelsblad 11 feb 1929
IJsclub De revue der sporten jrg 22 11 feb 1929
IJsclub Het Vaderland 12 feb 1929
IJsclub Het Vaderland 21 feb 1929
IJs Haagsche courant 23 feb 1929
IJs Het Vaderland 25 feb 1929
IJsclub De Sumatra post 26 feb 1929
IJsclub Het Vaderland 8 juli 1929
IJsclub Onze courant 24 sept 1929
Reinierszkade Haagsche IJsclub (met dank aan J G M van der Ploeg 2019)
IJsclub Het Vaderland 22 dec 1929

 

1930

IJsclub Het Vaderland 22 aug 1930
IJsclub Het Vaderland 28 dec 1930
Het terrein van de Haagse IJsclub gezien van de Carel Reinierszkade. ca 1930 Foto Spaarnestad Fotoarchief HGA
IJs Haagsche courant 12 dec 1931

Haagsche Ijsclub 7 feb 1931 Bron BeeldenGeluid.nl

IJsclub Vlaggetjes De Avondpost 10 feb 1931
IJsclub Het Vaderland 13 dec 1931

Filmbeelden Haagse IJsclub 8 feb 1932 Polygoon

Bezuidenhouthoutseweg, overzicht van de banen van de Haagsche IJsclub. 12 feb 1932 HGA
IJsclub Arnhemsche courant 13 feb 1932
IJsclub Haagsche courant 9 mei 1932

Filmbeelden Haagse IJsclub   IJspret   5 december 1932 Polygoon

IJsclub Het Vaderland 12 dec 1932
IJsclub Het Vaderland 13 dec 1932
Bezuidenhoutseweg, Haagsche IJsclub alleen voor kinderen geopend. 12 dec 1932 HGA
IJsclub Haagsche courant 13 dec 1932
IJsclub Nieuwe Apeldoornsche courant 13 dec 1932
IJsclub Twentsch dagblad Tubantia 13 dec 1932
IJsclub Haagsche courant 14 dec 1932
IJsclub Het Vaderland 21 dec 1932
Carel Reinierszkade, ijspret op het ‘twee cent slootje’. Op de achtergrond Huis ten Bosch en Kleine Loo, rechts de ijsbaan 2 jan 1933 HGA

Filmbeelden Haagse IJsclub Kunstschaatsen jan 1933 Polygoon BeeldenGeluid nl

IJsclub Haagsche courant 21 jan 1933
Bezuidenhoutseweg, de hofhouding op de IJsbaan van de Haagse IJsclub. 2e van links een hofdame. 21 jan 1933 Foto Visser van Weeren jr. HGA
IJsclub Het Vaderland 21 jan 1933
Haagsche Ijsclub Prinses Juliana bindt schaatsen onder 21 jan 1933
Bezuidenhoutseweg Prinses Juliana op de baan van de Haagsche ijsclub aan de 21 jan 1933
Haagsche Ijsclub Prinses Juliana schaatst 21 jan 1933
IJsclub Het Vaderland 22 jan 1933
IJsclub Het Vaderland 22 jan 1933
Bezuidenhoutseweg Prinses Juliana op de baan van de Haagsche ijsclub aan de 21 jan. 1933
IJsclub Haagsche courant 23 jan 1933
IJsclub De Telegraaf 23 jan 1933
IJs De Telegraaf 24 jan 1933
IJsclub De Telegraaf 24 jan 1933
IJsclub 24 jan 1933 Haagsche Courant
IJsclub Het Vaderland 24 jan 1933
IJs Vuc Haagsche courant 26 jan 1933
Schenkkade, ijsbaan op het voetbalterrein van V.U.C. jan 1933 Foto Fotoburo Leeflang HGA
IJs Vuc Haagsche courant 28 jan 1933

Filmbeelden Haagse Bosch Prinses en Koningin op de schaats 27 jan 1933

IJsclub Twentsch dagblad Tubantia 27 jan 1933
IJsclub Haagsche courant 27 jan 1933
IJsclub Haagsche courant 30 jan 1933
IJs Haagsche courant 30 jan 1933
Schenkkade De Sumatra post 16-02-1933
Reinierszkade Haagse IJsclub tussen Eerensplein en Sillestraat 19 mei 1933 Foto W J van der Pool HGA
ijsclub De Telegraaf 25 nov 1933
IJs De tribune soc. dem. weekblad 6 dec 1933
IJs Haagsche courant 6 dec 1933
Haagsche Ijsclub Prinses Juliana schaatst 6 dec 1933
Nieuwsblad van het Noorden 7 dec 1933
IJsclub Algemeen Handelsblad 7 dec 1933
IJs Nieuwsblad van het Noorden 7 dec 1933
IJsclub Nieuwe Apeldoornsche courant 7 dec 1933
IJs De Telegraaf 9 dec 1933
Eindhovensch dagblad 9 dec 1933
IJs Leeuwarder nieuwsblad 9 dec 1933
IJsclub De Telegraaf 11 dec 1933
IJsclub Het Vaderland 11 dec 1933
IJs VUC Het Vaderland 11 dec 1933
Bezuidenhoutseweg Prinses Juliana en koningin Wilhelmina samen op het ijs van de Haagsche ijsclub 11 dec 1933
Nieuwe Apeldoornsche courant 12 dec 1933
IJS IJsclub H.M. koningin Wilhelmina, H.M. met prinses Juliana op de schaats 1933 Foto Ver.Fotobureaux HGA
Bezuidenhoutseweg Koningin Wilhelmina kijkt naar de schaatswedstrijden voor militairen bij paleis Huis ten Bosch. 11 dec 1933
IJs Twentsch dagblad Tubantia 12 dec 1933
Provinciale Noordbrabantsche 12 dec 1933
Bos IJs Schaatswedstrijden voor grenadiers bij Huis ten Bosch 1933
IJs Haagsche courant 16 dec 1933
IJs Het Vaderland 18 dec 1933
IJsclub Het Vaderland 22 dec 1933
IJs Algemeen Handelsblad 31 dec 1933
Het bestuur van de Haagse IJsclub laat een grote lichtinstallatie aanleggen, nu wordt het gras gemaaid en als hooi verkocht sept 1934
IJsclub Haagsche courant 25 sept 1934
IJsclub Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant 20 nov 1934
IJsclub De Telegraaf 20 nov 1934
IJsclub Het Vaderland 27 nov 1934
IJsclub Het Vaderland 16 dec 1934
IJsclub Het Vaderland 9 sept 1935
IJsclub Haagsche courant 14 dec 1935
Bezuidenhouthoutseweg, Haagsche IJsclub opening kunstijsbaan 1935
IJsclub Het Vaderland 14 dec 1935
IJsclub Het Vaderland 15 dec 1935
IJsclub Het Vaderland 16 dec 1935
IJsclub Haagsche courant 17 dec 1935
IJsclub Eigen erf 20 dec 1935
IJsclub Het Vaderland 12 jan 1936
ijsclub De Gooi- en Eemlander 10 feb 1936
IJsclub Provinciale Geldersche en Nijmeegsche courant 10 feb 1936
IJsclub Haagsche courant 11 feb 1936
IJsclub Het Vaderland 12 feb 1936
IJsclub Het Vaderland 12 feb 1936
Bos IJs Provinciale Geldersche en Nijmeegsche courant 13 feb 1936
IJs Provinciale Noordbrabantsche 13 feb 1936
IJsclub De Indische courant 21 feb 1936
Bos IJs Bataviaasch nieuwsblad 24 feb 1936
IJsclub 3 juli 1936 Reizen en trekken
IJsclub Haagsche courant 11 jan 1937
IJsclub Het Vaderland 12 jan 1937
IJsclub Haagsche courant 30 jan 1937
IJsclub Haagsche courant 1 feb 1937
IJsclub De Sumatra post 11 feb 1937
IJsclub Haagsche courant 23 okt 1937
Reinierszkade De Sumatra post 05-01-1938
IJsclub Het Vaderland 10 nov 1938
IJsclub Algemeen Handelsblad 29 nov 1938
IJsclub De Maasbode 19 dec 1938
IJs Haagsche courant 20 dec 1938
Bos ijs bosvijver 21 dec 1938 Zaans volksblad
Bos IJs Haagsche courant 21 dec 1938
IJs De Maasbode 21 dec 1938
IJs Haagsche courant 21 dec 1938
IJs Het Vaderland 23 dec 1938
IJsclub Het Vaderland 24 dec 1938
IJs Haagsche courant 27 dec 1938
IJs Het Vaderland 27 dec 1938
IJsclub Het Vaderland 29 dec 1938
IJsclub Utrecht in woord en beeld 30 dec 1938
IJsclub De Telegraaf 23 nov 1939
IJsclub Haagsche courant 18 dec 1939
IJsclub Algemeen Handelsblad 18 dec 1939
IJs Het Vaderland 19 dec 1939
Bezuidenhoutseweg Prinses Juliana op de baan van de Haagsche ijsclub  21 dec 1939
Bezuidenhoutseweg Prinses Juliana op de baan van de Haagsche ijsclub  21 dec 1939
IJsclub De Maasbode 22 dec 1939

Filmbeelden IJsclub Prinses Juliana op schaats 22 dec 1939

Bezuidenhoutseweg Prinses Juliana op de baan van de Haagsche ijsclub  21 dec 1939
Bredasche courant 22 dec 1939

Filmbeelden Haagse Bos en IJsclub    IJspret 1939 Bron HGA

 

 

1940

Luchtfoto van het Bezuidenhout ingezoomd op Haagsche IJsclub, 13 sept 1944 Foto R.A.F. HGA
IJsclub Haagsche courant 2 jan 1940
IJs De residentiebode 3 jan 1940
Haagse Bos, schaatsen op een vijver 1940 Foto H A W Douwes HGA
IJsclub De Telegraaf 3 jan 1940
Bos IJs De banier staatkundig gereformeerd dagblad 4 jan 1940
IJs Het Vaderland 5 jan 1940
IJs Bos Algemeen Handelsblad 5 jan 1940
Haagse Bos Op de schaats duwt prinses Juliana het sleetje van prinses Beatrix voor zich uit jan 1940
Haagsche Ijsclub Prinses Juliana schaatst 5 jan 1940
Ijsclub Prinses Juliana met Staadsraad Mr. J.B. Kan, op de Baan 5 jan 1940
IJsclub Algemeen Handelsblad 6 jan 1940
Haagse IJsclub Prinses Juliana heeft zojuist haar schaatsen losgemaakt jan 1940
Bos IJs Soerabaijasch handelsblad 13 jan 1940
IJs Het Vaderland 14 jan 1940
IJsclub Haagsche courant 19 jan 1940
Haagse Bos, winter 1940 Foto J J H Schetters HGA
Bos IJs Westfriesch dagblad onze courant 22 jan 1940

Haagsche Bos Huis ten Bosch 24 januari 1940

IJsclub Het Vaderland 26 jan 1940
IJsclub Het Vaderland 11 feb 1940
IJsclub De residentiebode 12 feb 1940
IJsclub De residentiebode 21 feb 1940
IJsclub Algemeen Handelsblad 14 juni 1940
IJsclub Algemeen Handelsblad 30 okt 1940
IJsclub Algemeen Handelsblad 15 nov 1940
IJs De courant Het nieuws van den dag 6 jan 1941
IJsclub Haagsche courant 6 jan 1941
IJs Algemeen Handelsblad 6 jan 1941
Bos Op de schaats suveilleren twee Haagse agenten op de Bosvijver in het haagse bos. De vijver is officieel opengesteld voor het schaatsende publiek. 5 jan 1941 ANPFOTO G.V.D. WERFF
Bos De bosvijver in het Haagse Bos, iS officieel opengesteld voor het schaatsende publiek. 5 jan 1941 ANPFOTO G. V.D. WERFF

Haagsche Bos Vijvers IJspret 1 januari 1941

Bos IJs Haagsche courant 6 jan 1941
Bos IJs Panorama geïllustreerd weekblad in koperdiepdruk 9 jan 1941
Bos IJs vijvers in bos 9 jan 1941 Panorama no 3
IJsclub Haagsche courant 20 jan 1941
IJsclub Algemeen Handelsblad 26 jan 1941
IJsclub Algemeen Handelsblad 20 nov 1941
IJsclub De residentiebode 20 nov 1941
IJsclub Algemeen Handelsblad 21 nov 1941
IJsclub Het Vaderland 21 nov 1941
IJs De Tijd godsdienstig-staatkundig dagblad 15 jan 1942
Bos IJs De Telegraaf 22 jan 1942
Bos IJs Leidsch dagblad 23 jan 1942
IJs Algemeen Handelsblad 23 dec 1946
IJsclub 6 jan 1947 Het Binnenhof
IJsclub Trouw 7 jan 1947
IJsclub Trouw 6 feb 1947

 

1950

IJsclub 28 jan 1950 Het Binnenhof
Bos Bosvijver 1950 Foto Friezer
IJsclubweg IJS 28 jan 1950 Het Binnenhof
Bos ijs 10 dec 1952 Het Vaderland
IJsclubweg, schaatsen bij de Veenmolen januari 1953 Foto Friezer
Haagse Bos, schaatsen op een van de vijvers ca 1953 Foto Stokvis HGA
Ijsclub 27 jan 1954 Het Binnenhof
IJsclub verhuur 30 aug 1954 Het Binnenhof
IJsclubweg Algemeen Handelsblad 08-01-1955
Schenk en nieuwe Veenmolen 1955 Foto L M Tangel HGA
Bos ijs 6 feb 1956 Het Binnenhof
IJsclub 20 feb 1956 Het Vaderland
IJsclub huur 10 nov 1956 Het Vaderland
IJsclub 21 dec 1956 Het Vaderland
IJsclub 4 mrt 1957 Het Vaderland
Ijsclub 7 mrt 1957 Het Binnenhof
Haagse Bos, schaatsen op de vijver feb 1958 Fotoburo Meyer HGA
IJsclub 23 sept 1958 Het Vaderland

 

1960

Bezuidenhoutseweg vanaf Carel Reinierszkade , terrein van de IJsclub 5 mrt 1961 foto Mej A M J de Haan HGA
Het Kleine Loo (Mariahoeve) gezien vanaf de Carel Reinierszkade; links ligt de IJsclub, rechts de huizen aan de Gerstkamp 1961 Foto Mej A M J de Haan HGA
Reinierszkade Scheermesjesfabriek Indiana
Reinierszkade Scheermesjesfabriek Indiana brand   1 aug 1961  Foto Taco de Vries
Reinierszkade Scheermesjesfabriek Indiana brand 2   1 aug 1961  Foto Taco de Vries

Brand in leegstaande scheermesjesfabriek ‘Indiana’ aan Het Kleine Loo. ‘Om 5 uur loeiden twintig meter hoge vlammen boven het dak; om zes uur kon de commandant van de 45 brandweermannen het sein ‘brand meester’ geven. De politie vermoedt, dat kinderen een vuurtje hebben gestookt

Ijsclub Kleine Loo Het vrije volk 2 aug 1961
IJsclub 2 aug 1961 De Tijd

In 1964 is de club formeel opgeheven, waarna het vermogen van een half miljoen werd beheerd door de nieuwe stichting Haags IJsclub-fonds, die het kapitaal als financiële aanloop ter beschikking gesteld heeft aan het in 1971/1972 gebouwde schaatscentrum De Uithof dat op 2 januari 1973 geopend is.

Haagse Bos bevroren vijver met schaatsers en ijshockeyers, rechts een Koek en Zopie 1966 Foto R D van Onselen HGA
Bos Schaatsen met koek en zopie 1976

Meer foto’s op Haagse Beeldbank

Heeft u extra informatie, foto’s, film of verhalen stuur dan als je blieft email naar  geheugen@bezuidenhout.nl

error:

Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd

U kunt geen content kopiëren, downloaden of printen