Geheugen van Bezuidenhout: Scholen

 

‘s-Gravenhaagse Vakschool voor meisjes, 1e van den Boschstraat 34, Louise Henriëttestraat 10, Wilhelminastraat 5, Koningin Marialaan

1e-Van-den-Boschstraat-de-Huishoudschool-ca-1900-HGA
Louise Henriëttestraat 10, ‘s-Gravenhaagse Vakschool voor Meisjes ca 1920 HGA
Wilhelminastraat-5-vakschool-voor-meisjes.-1955-foto-Stokvis-HGA

Klik hier voor meer informatie voor vakschool voor meisjes

 

De Sint Aloysiusschool aan de Rooseboomstraat nr. 2

Rooseboomstraat 2, St. Aloysiusschool, 17 december 1931 geopend. Foto DSO 21 nov 1984 HGA
Rooseboomstraat RK School Het Vaderland staat- en letterkundig nieuwsblad 18-07-1929

1931 Een rk lagere school, de Aloysiusschool, wordt geopend, als afsplitsing van de Sint Nicolaasschool die overbevolkt geraakt. De school start eerst met enkele klassen die tijdelijk worden gehuisvest in een pand aan de Bezuidenhoutseweg 271. Vanaf juli 1932 is de Aloysiusschool gevestigd in lokalen aan de Van Heutszstraat 12.

1933 De school verhuist naar een nieuw gebouw in de Rooseboomstraat 2 die in januari plechtig wordt ingezegend. De andere helft van het gebouw is bestemd voor een openbare school. De Aloysiusschool heeft, net als de andere scholen van de broeders, een goede naam, maar het leerlingenaantal groeit niet zo hard in deze uithoek van het Bezuidenhout. Bij de school is een grote speelplaats en een veld dat o.m. als sportterrein dienst deed.

1962 De Aloysiusschool fuseert met de H. Hartschool en verhuist naar de Sillestraat 203.

Schoolhoofd
br. Majella, G.F.J. Honselaar (1932-1942)
br. Liborius van Baal (1943-1944)
br. Gulielmus Kampers (1945-1946)
br. Gabianus, H.P.C.  Rijniers (1946-1951)
br. Harold, N.A.J. Kok (1951-1959)
De heer Broos (1959-1962)

 

 

P.C. lagere school Gaspard de Coligny, Van Heutszstr nr. 2

Van Heutszstraat 2, Gaspard de Colignyschool, Protestants-Christelijke school nov 1984. Foto DSO HGA
Colignyschool Haagsche courant 19-01-1929

1930 Op 3 september gaat De Colignyschool van start in een tijdelijk onderkomen in de Merkusstraat 19 en de Anna van Buerenstraat 156.

Heutszstraat Coligny Het Vaderland staat- en letterkundig nieuwsblad 03-09-1930
Heutszstraat Colignyschool Haagsche courant 16-05-1931
Heutszstraat Colignyschool Haagsche courant 03-09-1932
Heutszstraat Colignyschool De Indische courant 10-10-1932
Heutszstraat Alkmaarsche Courant 5 september 1932
Heutszstraat Colignyschool Haagsche courant 02-09-1932

1932 Een nieuw gebouw aan de Van Heutszstraat 2 wordt betrokken.

Heutszstraat Ds. D. Veldkamp (4e van links) feliciteert de heer J.J Klomp, voorzitter van het bestuur van de Gaspard de Colignyschool, met het zilveren jubileum van de school     3 sept 1955 Foto P van Breukelen HGA

1963 De naam verandert in Gaspard de Colignyschool, omdat door het bestuur in Mariahoeve een tweede school opent waaraan de naam Louise de Colgnyschool wordt gegeven.

1984 De Gaspard de Colignykleuterschool gaat op in de basisschool, de Gaspard de Colignyschool.

1989 Het aantal leerlingen daalt tot 117.

Heutszstraat Colignyschool Foto E Renson mei 1989

1990 De school wordt opgeheven.

Schoolhoofden / Directie
H.W. Aalders (1930-1945)
P. van der Horst (1945, wnd)
J.C. Kloosterman (1946-1960)
P. de Lange (1960-1961)
J.W. Peters (1961-1974)
J.L. Harteveld en G. Lever-Vrielink (1974-1989)

 

De Heilig Hartschool, diverse adressen

De Sillestraat 203-201,  aug 1988 Foto DSO HGA

1900 De Heilig Hartschool voor meisjes wordt door de Sint Willibrordus Vereniging geopend in de Paulinastraat 4. De school staat onder leiding van de Zusters van Liefde uit Tilburg. Er zijn dan 80 leerlingen in vier lokalen.

1909 Er is een mulo met 9 klassen.

1925 Het zilveren jubileum wordt gevierd, waarbij ook zuster Dominica wordt gehuldigd.

1945 Het schoolgebouw aan de Paulinastraat wordt verwoest bij het bombardement van het Bezuidenhout op 3 maart. De school komt op het tijdelijk adres Bezuidenhoutseweg 68.

1950 De school verhuist naar de oude openbare school aan de Wilhelmina van Pruissenstraat 53 (later Irenelaan genoemd en waar nu de Utrechtse baan is).

1961
In augustus gaat de lagere school over in handen van leken. Zuster Agnes blijft nog een jaar hoofd van de ULO, de Heer J.A. Duurkoop wordt hoofd van de lagere school. Een nieuw schoolgebouw aan de De Sillestraat wordt in gebruik genomen.

1962 De H. Hartschool gaat samen met de Aloysiussschool aan de Rooseboomstraat

1965 Een nieuwe kleuterschool, de Mariakleuterschool, wordt geopend aan de De Sillestraat 201.

1980
De H. Hartschool fuseert op 1 augustus met de Sint Nicolaasschool aan de Helenastraat.

1981 De naam van de school wordt veranderd in De Vuurvlinder.

1984 De Christus Koningschool, de Mariakleuterschool en de Kleuterhorst  fuseren met De Vuurvlinder. De nieuwgevormde r.k. basisschool De Vuurvlinder verhuist naar de Diamanthorst 10.

Schoolhoofden / Directie
zr. Dominica Jollie (1900-1930)
zr. Carolina Ellenbroek (1937-1939)
zr. Veronique van Wijk (1939-1940)
zr. Theresita Roetgerink (1940-1941)
zr. Theresa van Dun (1941-1951)
zr. Paschalis de Kok (1951-1952)
zr . Nicoline Nieuwboer (1952-1957)
zr. Agnes Munnik (1957-1962)
J.A. Duurkoop (1961-1979)
F. Doove (1979-1981)
N.L. Peeters (vermeld 1990)
mw. M. (Mariëtte) van den Bosch (2002-2006)
R. (Rob) Rosier (vermeld 2008 – )

 

Openbare lagere Van Heutszschool, Van Heutszstraat nr. 12  

1932 Een openbare lagere school wordt in maart geopend aan de Van Heutszstraat 12.

1948 De school krijgt de naam Van Heutszschool.

1956 Het 25 jarig jubileum wordt feestelijk gevierd met een handwerk- en tekententoonstelling en andere activiteiten.

1961 De dependance aan de Walenburg 25 wordt verzelfstandigd als De Leeuwerikhoeve. De leerlingen van de Prinses Ireneschool in de Sillestraat 199 worden samengevoegd met de Van Heutszschool in de Van Heutszstraat 12.

1985 De Van Heutszschool fuseert met de kleuterschool de Johannes Postschool en de Hannie Schaftschool tot basisschool De Rooseboom.

A. Rodenburg
G.C. La Brijn (1933)
R. Brunsting (1938)
W.H. Verhoeven (1946)
J.C. Hertog (1966-1972)
R. Looijer (1972 – 1977)
P.A.G. Meere (1977 – vermeld 1981)

 

De oude Van Hoogstratenschool – Louisde de Colignyplein 21  /Stolberglaan 67 /  Louise Henriëttestraat 27 / Van Heutszstraat 2

1917 De school wordt opgericht in 1917 en wordt vernoemd naar Ds. Van Hoogstraten. Aanvankelijk was de school gesitueerd aan het Louise de Colignyplein.

Hoogstratenschool Algemeen Handelsblad 15-04-1917
Colignyplein 21 Hoogstratenschool De Avondpost 19 mei 1917
Colignyplein 21 Hoogstratenschool Haagsche courant 04-09-1917

1918  De school verhuist in 1918 naar twee herenhuizen aan de Juliana van Stolberglaan, 67 en 69.

Haagsche courant 22-04-1918 Stolberg Hoogstratenschool
Stolberglaan 67 69 Hoogstratenschool Haagsche courant 23-06-1919

1921 In oktober wordt gestart met de bouw van een nieuw, door de Bezuidenhoutse bouwmeester K. M. Kuyk ontworpen schoolgebouw. De benodigde grond wordt gevonden in de toenmalige Louise Henriettestraat tegenover de in 1913 in gebruik genomen ’s Gravenhaagse Vakschool voor meisjes.

Henriettestraat Hoogstratenschool Haagsche courant 21-09-1921

1923 Het schoolgebouw aan de Louise Henriëttestraat wordt in gebruik genomen.

Louise Henriëttestraat met links op nr 27 de van Hoogstratenschool ca 1925 HGA
Louise Henriettestraat Hoogstratenschool De School met den Bijbel, jrg 26, 1928-1929, no 14, 04-10-1928
Hoogstratenschool De School met den Bijbel Dhr Slotboom 4 okt 1928
Henriettestraat 27 Van Hoogstratenschool ca 1930 Foto W J van der Pool HGA
Henriettestraat-27-Haagsche-courant-16-04-1932
Henriettestraat 27 Hoogstratenschool De Avondpost 26 mrt 1933
Henriettestraat Haagsche courant 28-04-1936

1945 Op 3 maart wordt een deel van het Bezuidenhout waaronder de Van Hoogstratenschool bij vergissing gebombardeerd door de geallieerden. De school verhuist na de oorlog kort naar de Colignyschool en dan tijdelijk naar de van der Parrastraat 7 (Hannie Schaftschool) en in 1954 naar de nieuwbouw Spaarwaterstraat 21. De school bestaat dan uit een gewone lagere school en een ULO.

Heutszstraat-Hoogstratenschool-De-residentiebode-31-03-1945

De nieuwe Van Hoogstratenschool, Spaarwaterstraat 21

1954 De school krijgt een eigen gebouw. Dat wordt echter niet neergezet op de oorspronkelijke plaats die nu de Paulinastraat heet. De school wordt gevestigd aan de Spaarwaterstraat, bestaande uit een lagere school en een Mulo. Het ontwerp is van de hand van architectenbureau G. Nijhoff / M. Dijkerman en W. Swemle.

Spaarwaterstraat 21, de Van Hoogstratenschool op 1 september 1954 in gebruik genomen. ca 1954 Foto Stokvis HGA

1955 De lagere school en de mulo worden gesplitst.

1956 Het filiaal aan de Koningin Sophiestraat 19  wordt op 1 september zelfstandig onder de naam Dr. M.M. den Hertogschool.

1975 De Mulo, intussen MAVO, verhuist uit het gebouw.
De leerlingen gaan naar de Christeljke Mavo Mariahoeve. De Van Hoogstratenschool is dan alleen bestemd voor basisonderwijs.

1995 Een deel van het gebouw wordt overgedragen aan de kinderopvang 2-Samen.

2014  De school mag zich Brede Buurtschool noemen

Schoolhoofden / Directie
N. Slotboom (1917-1936) LO en (M)ULO
G.A. Teunis (1936-1945, omgekomen bij het bombardement van het Bezuidenhout op 3 maart 1945) LO en (M)ULO
P. Woestenenk (1946-1955) LO en (M)ULO
A.J. Leenhouts (1955-1969)
Th.J. Jopp (1969-1979)
E. Naaktgeboren (1979, vermeld 1986)
E. Overdijkink en M.J. de Bruin (2008)
mw. C. (Corien) Stakenburg (2013 – )
mw. S. (Stephanie) Kasteel (vermeld 2016 – )

 

Prinses Ireneschool, De Sillestraat 199

Van Heutszstraat 2, hoek de Sillestraat, Colignyschool 22 aug 1932 HGA

1921 Openbare Lagere school opgericht aan de Louise Henriettestraat 11.

1932 De school verhuist naar de De Sillestraat 199.

1948 Krijgt de naam Prinses Ireneschool.

1961 De school wordt opgeheven met ingang van 1 september.

Schoolhoofden
A. Stolk
A.M. Polderman (1925 – )
C.J.T. Polee (1936)
H.R. van Maren (-1960)

 

De openbare lagere school aan de Van der Parrastraat 7

Van der Parrastraat 7, openbare basisschool. Op de achtergrond de Liduinakerk. De school is ontworpen in 1924 door architect Dirk Roosenburg. ca 1925 HGA

1908 Een nieuwe openbare burgerschool voor lager onderwijs wordt opgericht in een hulpgebouw in de Emmastraat 42. Het aantal leerlingen neemt snel toe tot 125 in 1909 en er wordt haast gemaakt met de bouw van een nieuwe school.

1911 De school verhuist in februari naar de Koningin Sophiestraat 91, later vernummerd tot 19.

1959 De school verhuist naar de Van der Parrastraat 7, .

1961 De Prins Bernhardschool aan de Prinses Irenestraat 49, voorheen de Wilhelmina van Pruissenweg 49, wordt opgeheven. De leerlingen verhuizen naar de Van der Parrastraat. De naam Koningin Sophieschool vervalt en wordt o.l.s. Van der Parrastraat.

1980 De school krijgt de naam Hannie Schaftschool.

1985 De Hannie Schaftschool fuseert met de Van Heutszschool en de kleuterschool, de Johannes Postschool, tot basisschool De Rooseboom.

Schoolhoofden
W. Koops (1909-1923)
S.A. Pereboom (1928)
E.J. Nannenberg (1938-1953)
J.W. Bruning (1953-1957)
E.G. van Veen (vermeld 1962, 1963)
F.Th.J. Witterland (1962 -1967)
W. Verheij (1972)

 

MULO Hannie Schaftschool, Van der Parrastraat nr. 5

Van der Parrastraat 7 School midden jaren 20 HGA

1925 Oprichting van een kopschool voor ULO on een nieuw schoolgebouw aan de Van der Parrastraat.

1949 De school krijgt de naam Hannie Schaftschool, vernoemd naar een bekende verzetsstrijdster.

1964 De Mulo verhuist op 7 april naar een nieuw schoolgebouw aan het Isabellaland 253-255.

1968 De school gaat op in de Thorbecke Scholengemeenschap.

Schoolhoofden
J. Hoogland
C.A. van der Ree (1936)
G.A. van der Ree (vermeld 1956 – 1962)
A. van Driel (1963 -1964)
A.W. van Putten (1964 –  vermeld 1968)
W. Verheij (vermeld 1972-1981)

Willibrord Mavo, H. Hartschool voor Ulo (1909-1990)

School rooseboomstraat

1909 De kopklassen van de H. Hartschool in de Paulinastraat 4 worden aangeduid als een zelfstandige H. Hartschool voor ULO (uitgebreid lager onderwijs)

1945 Na de verwoesting van het schoolgebouw door het bombardement van het Bezuidenhout is de school gehuisvest in een pand aan de Bezuidenhoutseweg/ Hoek Van den Boschstraat.

1950 Verhuizing naar de Wilhelmina van Pruissenstraat 53, na 1960 Prinses Irenelaan genoemd.

1962 Per 1 januari fuseert De H. Hartschool voor Ulo die oorspronkelijk afkomstig is uit de Paulinastraat 4 met de Onze Lieve Vrouw van Lourdesschool voor ULO. De naam is voortaan Willibrord Mavo.

1971 De Liduina MAVO fuseert met de Willibrord Mavo.

1971 Op 18 februari wordt het nieuwe gebouw van de Willibrord Mavo geopend aan de Rooseboomstraat 10.

1975 Oprichting van een oudervereniging. Werkweken en veel andere activiteiten.

1979 Grootse viering van het 40-jarig ambtsjubileum van mevr. A.M.P.C. Swennen.

1983 Afstoting Havo toppen. Minder aanmeldingen van nieuwe leerlingen. Besprekingen over mogelijke fusies met het Edith Stein College, PC-mavo’s e.a. lopen op niets uit.

1990 Op 1 augustus wordt de Willibrord-Mavo opgeheven.

Schoolhoofden / Directie
J. van Dijck (vermeld 1964)
J.M. Mallee (vermeld 1968)
mw. A.M.P.C. Swennen (vermeld 1976-1977)
S.Th. Kranz (1977-1983)
V.J. van Middelkoop (1983-1989)

Prins Bernardschool, o.l.s. Wilhelmina van Pruisenstraat (1914-1961)

Prins Bernardschool Wilhelmina van Pruisenstraat. Maart 1965 HGA

1914 Een Burgerschool wordt geopend aan de Wilhelmina van Pruisenstraat..

1948 De o.l.s. Wilhelmina van Pruissenstraat krijgt de naam Prins Bernhardschool

1961 De school wordt opgeheven. De leerlingen gaan naar de o.l.s. Van der Parrastraat.


Schoolhoofden
J. Hoogland (1914-1922)
A. Snijder (1922-1924)
R. Brunsting (1924-1938)
J. Walda (1938-1940)
J. Meeuse (1940- )

 

De Sint Nicolaasschool, Helenasstraat 10 / Vlietstraat nr. 10

Vlietstraat 10 tm 82, gezien naar de Van den Boschstraat; links de christelijke lagere school feb 1967 Foto DSO HGA

1903 Op 1 oktober wordt de Sint Nicolaasschool plechtig geopend in de Mariastraat. Het onderwijs wordt gegeven door de Broeders van Maastricht. De school telt 49 leerlingen maar dit groeit snel aan tot meer dan honderd kinderen.

1916 Een nieuw lokaal wordt bijgebouwd voor de 7e klas door architect L. De Wolf. De school heeft een zeer goede naam als opleidingsschool en krijgt veel aanmeldingen.

1931 De school raakt overbevolkt en het bestuur van de Vincentius Vereniging start een tweede jongensschool in het Bezuidenhout, de Aloysiusschool in de Rooseboomstraat.

1945 Op 3 maart wordt de Sint Nicolaasschool verwoest door het bombardement van het Bezuidenhout. De school wordt tijdelijk gehuisvest samen met de meisjesschool in een herenhuis aan de Bezuidenhoutseweg 75.

1950 De Sint Nicolaasschool verhuist naar het oude gebouw van een  openbare school in de Vlietstraat 10.

1956 De eerste paal wordt geslagen voor een nieuw schoolgebouw in de Helenastraat naar ontwerp van architect J. Mol.

1958 In het voorjaar verhuist de school naar de nieuwbouw in de Helenastraat. De plechtige opening vindt plaats na Pasen.

1960 De Broeders nemen afscheid van de Nicolaas- en Aloysiusschool. Zij worden o.a. ingezet in missiegebieden.

1980 Op 1 augustus wordt de Sint Nicolaasschool samengevoegd met de H. Hartschool in de Sillestraat. Deze school draagt vanaf 1981 de naam Vuurvlinder.

Schoolhoofden
P. van den Winkel (vermeld 1902-1907)
N.W.H. Göbbels (vermeld 1908-1909)
J.A.C. van de Poel (vermeld 1910-1911)
H. M.J. Arendzen(vermeld 1912-1914)
J. H. Steenmans (1914-1920)
C. Coolen (1920-1926)
Br. Juventius, A.T. van der Meer (vermeld 1927-1933)
Br. Georgio, G.C. Kneppers (vermeld 1934-1938)
Br. Stephanus, P.W. Westerveld (vermeld 1939-1941)
Br. Theophorus, G.A.J.C. Remmen (vermeld 1942-1943)
Br. Reinald, W.L.A. Verweij (vermeld 1947-1960)
A.J.C. Cornelis (vermeld 1960-1970)
I.L.M. van der Vin (1970-1977)
F.M.C. Doove (vermeld 1978-1980)

Schoolbestuur
Vincentius Vereniging (1903-1961)
Sint Willibrordus Vereniging (1962-1980)

 

Neutrale lagere Nutsschool, Merkusstraat nr. 19

Merkusstraat, Nutsschool viert een jubileum. 30 okt 1934 Foto persburo Gompers HGA
Merkusstraat Het Vaderland staat- en letterkundig nieuwsblad 19-11-1927
Merkusstraat Haagsche courant 20-06-1928
Algemeen Handelsblad 03-08-1928 Merkus Nuts aanbesteding

1927 Het Departement ‘s-Gravenhage der Maatschappij tot nut van ’t algemeen besluit om een vijfde  Nutsschool in Den Haag te openen in het Bezuidenhoutkwartier. De bouw onder leiding van architect ir. W.P.C. Knuttel ondervond veel vertraging door de strenge vorstperiode in de winter van 1928-1929.

Merkusstraat Nutsschool Het Vaderland staat- en letterkundig nieuwsblad 17-04-1929
Merkusstraat 19 De Wassenaarsche Courant 16 april 1930

1929 Bij het begin van het schooljaar 1929-1930 kunnen vier klaslokalen in de Merkusstraat nr 19 in gebruik worden genomen, vanaf 1932 zijn alle klassen bezet en in 1934 telt de gemengde lagere school 250 leerlingen.

De school profileert als zesjarige opleidingsschool voor gymnasium, lyceum, hbs enz. Alle klassen op het zuiden en een handenarbeidlokaal. Desgewenst is de mogelijkheid tot een zevende leerjaar met uitbreiding van wiskunde en Frans.

Merkusstraat Nutsschool Het Vaderland staat- en letterkundig nieuwsblad 24-12-1942
Merkusstraat 19 De residentiebode 09-03-1945

1945 Op 3 maart is het schoolgebouw aan de Merkusstraat 19 zwaar beschadigd door het bombardement op het Bezuidenhout, waardoor het gebouw voor het geven van onderwijs enige tijd onbruikbaar is.

Merkusstraat 19 Nutsschool Het parool 19-06-1945

1957 Aan de Nutsschool wordt een nieuwe vleugel aangebouwd.

1960 Een Nutskleuterschool wordt geopend met een klas in het schoolgebouw aan de Merkusstraat 19.

De school krijgt een dependance in het schoolgebouw aan de Haverkamp 192.1967 De kleuterschool wordt met ingang van het nieuwe schooljaar opgeheven wegens gebrek aan inschrijvingen van nieuwe leerlingen. Ook de dependance aan de Haverkamp wordt gesloten.

1968 De ulo afdeling wordt omgezet in een mavo door de invoering van de Mammoetwet.

1970 De Nuts-mavo fuseert met het Nederlands Lyceum

Merkusstraat Nutsschool De Telegraaf 27-10-1979

2011 De Nutsscholen in Den Haag verkeren in ernstige financiele moeilijkheden. Het bestuur van Lucas Onderwijs is bereid om mee te helpen de problemen op te lossen in een tijdelijke stichting die na twee jaar opgeheven wordt omdat de scholen met gezonde perspectieven overgenomen worden door Lucas Onderwijs.

Schoolhoofden/Directie


G.S. Valk (1929-1943)
 J.D. van Klaveren (1943-1947)
H. Wilmink (vermeld 1947-1950)
G. in ’t Veld (vermeld 1962)
W.G. Grotenhuis (vermeld 1970-1977)
R.S. den Hartogh (vermeld 1981-1985)
C.G.M. van Schalkwijk (2008)

 

ULO/MULO  Nutsschool

1943 De ULO-afdeling van de Nutsschool aan de Willem Lodewijklaan (Zorgvliet) wordt verplaatst naar de nutsschool Merkusstraat (Bezuidenhout).

1945 Op 3 maart is het schoolgebouw aan de Merkusstraat 19 zwaar beschadigd door het bombardement op het Bezuidenhout, waardoor het gebouw voor het geven van onderwijs vrijwel onbruikbaar was. De ULO-afdeling blijft in de Merkusstraat.

1957  Aan de Nutsschool wordt een nieuwe vleugel aangebouwd

1968 De ULO-afdeling wordt Mavo.

1970 De Nuts-mavo fuseert met het Nederlands Lyceum.

Schoolhoofden
H. Wilmink (vermeld 1943-vermeld 1956)
G. in ’t Veld (vermeld 1960-1970)  (OV 1970)

 

Openbare lagere school Koningin Sophiestraat nr. 19  

Sillestraat Ireneschool Het Vaderland staat- en letterkundig nieuwsblad 02-09-1932

 

Openbare kleuterschool Johannes Postschool, Van der Wijckstraat

Van der Wyckstraat, Openbare Lagere School Sept 1941 Foto H A W Douwes HGA

1930 De kleuterschool begint op 15 september in de Van der Wyckstraat als een afdeling van de kleuterschool aan de Vlietstraat 10. (OV 1930)

1932 De kleuterschool wordt een zelfstandige school.

1949 De naam Johannes Postschool wordt aangenomen.

1964
Een nieuw gebouw aan de Rooseboomstraat 4 wordt in gebruik genomen. De school kent drie dependances: Van Heutszstraat 12, Carel Reinierszkade 215 en Walenburg 19.

1985 De Johannes Postschool fuseert met de Van Heutszschool en de Hannie Schaftschool tot basisschool De Rooseboom.

Schoolhoofden
mej. C.C.H. Smits (1932-1933)
mej. C.E. Holland (1933- vermeld 1956)
mej. J.G. Evers (1956-1959)
mej. D. Braakhekke (vermeld 1960 – vermeld 1962)
mw. H.E. Lammers-Tijsmans (1966-1970)
mej. F. Beck (1970- vermeld 1977)
mw. A.J. van der Wal (wnd vermeld 1979)
mw. J.H. Herfst-Mulder (vermeld 1981)
mw. L.M. Teutenberg (1981-1984)
mw. C.O.M. Singendonk (1984-1985)

 

Dr. M.M. den Hertogschool – Amalia van Solmsstraat 5,

Amalia van Solmsstraat 5, Dr. M.M. den Hertogschool (1964, arch. H.T. Zwiers) 1965 Foto DSO HGA

1956 Oprichting van de school met 112 leerlingen, tijdelijk gehuisvest in de Koningin Sophiestraat 19 als filiaal van de Van Hoogstratenschool. Professor Zwiers maakt een plan voor een nieuw schoolgebouw, maar de uitvoering is sterk vertraagd.

Hertogschool P L Streeder Het Vaderland 9 okt 1956
Kon Sophiestraat 19 MM den Hertogschool Bezuidenhoutkwartier 9 juli 1959


1959
Verhuizing naar tijdelijke huisvesting in de Wilhelmina van Pruissenstraat 49.

1964
 Op 20 maart wordt een nieuwe schoolgebouw in de Amalia van Solmsstraat 5 in gebruik genomen.

1972 Aanbouw van een tijdelijke kleuterschool.

1989 Bouw van twee extra lokalen en een speellokaal.

2003 Ingrijpende verbouwing en hernieuwde indeling.

Schoolhoofden / Directeuren
P.L. Streeder (vermeld 1956-1983)
H. Quartel (vermeld 1-1-1983 – 1-8-2001)
mw. Y.E. Munster-Kleijn (groepen 1-2) (vermeld 1990)
P. van Olden (2008)

 

De  François Vatelschool – Amalia van Solmsstraat 70

1961 De Vereniging de Ambachtsschool te ‘s-Gravenhage besluit om een nieuwe school voor banketbakkers te openen, voorlopig in het gebouw aan de Ammunitiehaven 10. De opleiding voor bakkers duurt drie jaar en de opleiding voor toekomstige koks en kelners vier jaar. Het bestuur krijgt in april goedkeuring voor de bouw van een nieuwe school op een terrein in het Bezuidenhout aan de Amalia van Solmsstraat, dat vrijgekomen is bij het Bombardement van 1943.

1966 De school krijgt de naam François Vatel, genoemd naar een Franse culinaire chef en top-kok die leefde van 1631 tot 1671. Op 11 november wordt het nieuwe gebouw Amalia van Solmsstraat 70 officieel geopend. Het gebouw omvat 19 leslokalen en een gymnastieklokaal, twee restaurants, twee keukens en is berekend op 350 leerlingen. Om de praktijkervaring voor de leerlingen zo reëel mogelijk te maken, mogen buurtbewoners in het restaurant komen eten en in de winkel is gelegenheid om bakkerijproducten te kopen.

1992 Fusie met Haagland in de Marialaan 9. De François Vatelschool heeft nu ook een afdeling handel naast de opleidingen tot kok en vleesverwerking en de afdeling handel.

1994 François Vatel-Haagland fuseert met de Dalton scholengemeenschap in Voorburg tot de brede scholengemeenschap Dalton-Vatel met 465 leerlingen. In Voorburg zijn de opleidingen voor lyceum, havo en mavo en in de Amalia van Solmsstraat de vbo-afdelingen consumptieve techniek, handel en differentiatie vleeswaren.

2001 De François Vatelschool verhuist in maart naar een nieuw gebouw aan de Granaathorst 2-4 in Mariahoeve.

2016 De François Vatelschool verzorgt opleidingen voor mavo+, horeca en bakkerij.

Directie
P. Nobels (1961, 1971)
P. Samwel (vermeld 1976, 1981)
C.H.M. van der Ende (vermeld 1990)
mw.  M.I.S. (Marije) van Gennip (2003-2016)
R.A. (Remco) Hulsbergen (a.i.) (2016 – )

 

Het Thorbeckelyceum, Derde van den Boschstraat nr. 22

3e Van den Boschstraat 22, hoofdportiek en conciergewoning van de Thorbecke Lyceum links en rechts van het poortgebouw de nrs. 18 – 20 – 24 (later Theresiastraat) nov 1961 Foto DSO HGA

Periode Westeinde 47

1865 De 2de afdeling van het Gemeentelijk gymnasium wordt afgeslpitst als de zelfstandige (Eerste Gemeentelijke) Hogere Burgerschool met 5-jarige cursus. Westeinde 47, hoek Vleerstraat. Ingang van de HBS was aan de Veerstraat, die van het gymnasiusm aan het Westeinde.

Periode Bleijenburg 38

1874
De HBS betrekt een nieuw gebouw aan het Bleijenburg naar ontwerp van B. Reinders, architect-directeur van gemeentewerken.

1901 Er worden meisjes toegelaten.

Periode 3e Van den Boschstraat 22 /Theresiastraat 8

1913 De HBS betrekt nieuwbouw aan de 3de van den Boschstraat in het gebouw aan het Bleijenburg komt de Dalton HBS voor meisjes.

1948 De naam wordt Thorbecke HBS.

1957 De HBS wordt Thorbecke-lyceum genoemd.

1965
Het adres van het Thorbeckelyceum wordt ten gevolge van een wijziging in de straatnaam en de huisnummers van de 3e Van den Boschstraat gewijzigd in Theresiastraat 8. Op 15 januari viert de school het 100-jarig bestaan.

1968 Door fusie met de Hannie Schaftschool voor ulo ontstaat de Thorbecke Scholengemeenschap met een dependance tot 1978 aan Isabellaland 253.

1984 De Thorbecke Scholengemeenschap wordt opgeheven.

Directie
J.H. van Sillevoldt (1865-1873)
dr. A.T. van Aken (1973-1877)
dr. J.D. van der Waals (1877)
dr. W.F. Koppeschaar (1877-1883)
dr. E.H. Groenman (1883-1900)
dr. C.J.J. Ninck Blok (1900-1910)
dr. A.D. van der Harst (1910-1922)
dr. J.F. Kröner (1922-1945)
dr. J.N. van den Ende (1946-1971)
ir. A. van Veen (1971-1977)
W.H. Rozendaal (1977-1984)

 

Mr. Theo Heemskerkschool (1920-1988)

1920 De mr. Heemskeckschool neemt de leerlingen over van de voormalige meisjes mulo van mej. Tinholt aan de Koninginnegracht 35, die vanaf 1890 bestaat..

1934 Tot 1934 is de Theo Heemskerkschool zowel een lagere school als een U.L.O.-school. De U.L.O.-school wordt in dit jaar opgeheven maar aan de school blijven wel de klassen 7 tot en met 10 verbonden die een V.G.L.O. vormen.

1943 Op 31 maart wordt het schoolgebouw op last van de Duitse bezettingsautoriteiten ontruimd. De meubels worden opgeslagen in het gebouw Hyacinthweg 5 en in april 1944 in een ander schoolgebouw aan de Hyacinthweg.

1945 In september keert de school terug in het schoolgebouw aan de Koninginnegracht 35.

1949 In het gebouw aande Koninginnegracht 35 wordt weer een school voor U.L.O. gevestigd.

1959 Op 1 september 1959 verhuist de school van de Koninginnegracht 35 naar de Koningin Sophiestraat 19.

1961 De school wordt tijdelijk gehuisvest aan het adres Rotterdamsestraat 66.  (OV 1961)

1962 Het schoolgebouw aan de Koningin Sophiestraat wordt na een algehele verbouwing opnieuw in gebruik genomen.

Kon Sophiestraat 19 1 jan 1983 Foto E Renson 464-27

1988 De Mr. Theo Heemskerkschool wordt opgeheven.

2000 Het gebouw van de voormalige Heemskerkschool wordt gesloopt.

Schoolhoofden
Mej. M. P. v. d. Wilde (1922-1929)
Mej. H. W. Haitjema (1930-1953)
B. IJtsma (1953-1963)
C.G. Beekhof (vermeld 1963-1977)  1966 ULO
W.H. Dorsman (vermeld 1978-1988) voortgezet onderwijs

Schoolbestuur
Christelijke Schoolvereniging
Christelijke M.U.L.O vereniging

 

Sint Bavoschool  (1922-1972) Koninging Sophiestraat 24

Koningin Sophiestraat 24a, R.K. Bavoschool gezien naar de Schenkstraat. Op de voorgrond de muur rond de kloostertuin van het Thomasklooster ca 1930 HGA

1920 Op 14 september wordt een nieuwe school in de Amalia van Solmsstraat plechtig ingewijd. Dit was de eerste school van de Zusters Dominicanessen uit Voorschoten. Het is een gemengde school.

1922 De Liduinaschool aan de Amalia van Solmstraat wordt gesplitst in een jongens-  en een meisjesschool. De jongens gaan vanaf 20 juli 1922 naar de Bavoschool, tijdelijk in de Anna van Buerenstraat 156.

1930 In mei wordt het nieuwe schoolgebouw aan de Koningin Sophiestraat 24a ingewijd.

Haagsche courant 02-03-1935 Sophie bavoschool
Sophiestraat Bavoschool De Tijd godsdienstig-staatkundig dagblad 04-03-1935

1972 In augustus 1972 worden de Bavoschool en de Liduinaschool samengevoegd en krijgen de jongens weer les in de Liduinaschool aan de Amalia van Solmsstraat 57.

Schoolhoofden
A.C.A. Hooft van Huijsduinen (vermeld 1922-1949)
A.A. Runderkamp (1952-1972)

 

R.K. Liduinaschool –  Amalia van Solmsstraat 157

Amalia van Solmsstraat 157-159, R.K. basisschool (1920, Ir. M.P.J.H. Klijnen) ca 1965 Foto DSO HGA
Solmsstraat Liduina Haagsche courant 21-09-1920

1920 Op 14 september worden twee lokalen in de Amalia van Solmsstraat plechtig ingewijd. De dan nog gemengde school begint met 49 leerlingen in klas 1 en 2 en met de Mariakleuterschool op de Schenkkade. Het onderwijs wordt gegeven door Zusters Dominicanessen uit Voorschoten. Het nieuwe schoolgebouw wordt ontworpen door architect Jos Klijnen die in 1929 ook de Bavoschool ontwerpt.

1922 De jongens verhuizen naar de nieuwe Bavoschool die vanaf 1928 gevestigd is in de Koningin Sophiestraat.

Solmsstraat Liduinaschool Haagsche courant 04-06-1926

1926 De Liduina ULO voor meisjes gaat van start.

Solmsstraat Liduina Haagsche courant 11-12-1926

1939 De school wordt ontruimd vanwege de mobilisatie van de soldaten. De kelder wordt bomvrij gemaakt.

1956 Er vindt een grote verbouwing plaats onder leiding van architect J. Mol, waarbij er ook klassen gemaakt worden op zolder.

Solmsstraat liduinaschool 1957. 1957 De Nonnen en leraressen van de Liduina School Amalia v Solmstraat Met oa  :Mv v d Kroft-Mv Verkerk-Zuster Marcella [schoolhoofd]-Zuster Celesta –Juff Duyvestein,-Juff Krans,. Zuster Mariette ,welke later schoolhoofd werd ,heel veel later trad ze uit en vertrok naar Baarle Nassau
1970 De laatste zuster vertrekt.

1972 De Bavoschool wordt opgeheven. De Liduinaschool wordt een gemengde school (jongens én meisjes).

1985 De school fuseert met de Mariakleuterschool tot de Liduina Basisschool.

Schoolhoofden/ Directie
Zr Margaretha, A.M. Vredebregt (1920-1926)
Zr Paula Duijts (1926-1937)
Zr Humiliana Seelen (1937-1947)
Zr Clarina van Leeuwen (1947-1948)
Zr Baptista Jenner (1948-1955)
Zr Marcella Pastoor (1955-1958)
Zr Mariette Schulte Fischedick (1958-1963)
mw. Atie Pastoor (1963-1976)
J.P.M. Hoefnagels (1976-1991)
J.F. Vollering (1991-2001)
Martijn Schoonaard (2001-2002)
Ira Sloof (2003-2007)
Ellen R.M. Hal (2008 – )
mw. M. (Melanie) Holleman (vermeld 2014)

 

Lyceum Zandvliet –  Bezuidenhoutseweg 40

Bezuidenhoutseweg Villa Zandvliet 1927

1919 Het bestuur van de in 1911 gestichte ‘Vereeniging voor Christelijk Middelbaar Onderwijs te ‘s-Gravenhage” ontwikkelt plannen voor een tweede Christelijke HBS, naast de bestaande Eerste Christelijke HBS, later ‘De Populier’ genaamd. Aanvankelijk wordt gedacht aan de locatie Archipelbuurt. In 1921 veranderen de plannen en zoekt men samenwerking met een comité van Hervormden, dat bezig is met plannen voor een school in het Bezuidenhout.

Bezuidenhoutseweg Zandvliet Het Vaderland staat- en letterkundig nieuwsblad 12-03-1925

1925-1926 De Vereeniging voor Christelijk Middelbaar Onderwijs start de Tweede Christelijke HBS in de villa Zandvliet aan de Bezuidenhoutseweg.

Bezuidenhoutseweg Zandvliet Nieuwe Rotterdamsche Courant 07-01-1928
Bezuidenhoutseweg 40 Opening Zandvliet De Avondpost 7 jan 1928
Bezuidenhoutseweg 40 Zandvliet Nieuwe Rotterdamsche Courant 08-01-1928
Bezuidenhoutseweg Zandvliet Het Vaderland staat- en letterkundig nieuwsblad 04-02-1928

1946 Er wordt een gymnasium-afdeling geïntegreerd: de naam wordt Tweede Christelijk Lyceum, in de 50er jaren wordt de naam Zandvliet toegevoegd.

1962 Er komt een afdeling middelbare school voor meisjes bij.

1964 Het oude gebouw wordt gesloopt.

Bezuidenhoutseweg 40 Nieuwbouw Zandvliet 18 feb 1965 Foto Bart Hofmeester f91 ©Roel Dijkstra
Bezuidenhoutseweg 40 Nieuwbouw Zandvliet 18 feb 1965 Foto Bart Hofmeester f92 ©Roel Dijkstra

1966 De nieuwbouw wordt geopend die is ontworpen door de architecten Cusell / Willems en Tijs.

Bezuidenhout zandvliet 50 Trouw 24-01-1976
Bezuidenhout zandvliet 50 Trouw 24-01-1976

2014 Het Zandvlietcollege trekt in maart tijdelijk in een voormalig gebouw van het ministerie van Economische Zaken aan de Bezuidenhoutseweg 105 in verband met geplande nieuwbouw.

2015 De school keert eind november terug op het oude adres in een nieuw gebouw dat bouwbedrijf Bam Utiliteitsbouw ontwikkeld heeft in samenwerking met DP6 architectuurstudio. Het nieuwe schoolgebouw wordt op 8 januari 2016 officieel geopend.

Directie
drs. C. de Bruijn (1925-1938)
dr. P. Doornenbal (1938-1952)
dr. G.B.W. Huizinga (1952-1962)
dr. P.J. Gathier (1962-1966)
ds. J.G. Panhuise (1966-1972)
J.W. Jansen (1972-1983)
J. (Jan) Keijzer (1983-2001)
P. (Pieter Schram) (2002-2006)
J. (Johan) van Dam (2006-2011)
drs. G.A. (Alphons) den Heijer (2011 – )

 

 

Katholieke Sociale Academie in de Helenastraat 11

Helenastraat 11 29 aug 1988 Foto DSO HGA

1948 Een Katholieke School voor Maatschappelijk Werk wordt geopend in de Snijdersstraat 36. Al spoedig volgt een verhuizing naar het Nassauplein 28.

1959 De naam van de opleiding wordt gewijzigd in Katholieke Sociale Academie.

1960 Het bestuur geeft opdracht aan architect Jan Mol tot ontwerp van een nieuw gebouw in het Bezuidenhout.

1963 De eerste steen wordt gelegd door de wethouder van sociale zaken drs H Damoiseaux. De voorzitter van het schoolbestuur drs. J.J.M. Veraart vertelt over de geschiedenis van de school die 15 jaar geleden begon aan de Snijdersstraat en later verhuisde naar het Nassauplein 28. Hij wijst op de groei van de school vooral nadat 10 jaar daarvoor voor het eerst subsidies wordt verstrekt. Hij pleit voor samenwerking tussen de zuilen en vraagt zich af waarom maatschappelijk werk hoofdzakelijk door vrouwen wordt verricht.

1965 Het nieuwe gebouw aan de Helenastraat 15 wordt in het begin van het jaar in gebruik genomen en op 13 mei officieel geopend.

1975 Bezetting door studenten. De directe aanleiding is de weigering van de directie om een door de studenten voorgedragen docent te benoemen, omdat hij een communist zou zijn. Uiteindelijk leidt deze bezetting tot het vertrek van de directrice, mej. mr. Miep Walhain.

1987 De Katholieke Sociale Academie gaat met de Haagse Sociale Academie op in de nieuw gevormde Haagse Hogeschool.

Directie

N. Broeders (Vermeld 195?))
mej. mr. M.H. (Miep) Walhain (vermeld 1955-1977)

 

Cor Mariae PA-Pabo / Kweekschool, Helenastraat 11

Helenastraat 11 29 aug 1988 Foto DSO HGA

1889 De eerste lessen voor de opleiding van onderwijzeressen worden gegeven in het klooster van de Zusters van Liefde uit Tilburg in de Oude Molstraat.

1892 De katholieke normaalschool voor meisjes gaat van start met drie leerlingen. Zuster Gerardine is hoofd van de normaalschool. De lessen worden gegeven door enkele meesters uit de stad en de zusters.

1894 De eerste kwekeling, Anna Kleinegris, slaagt voor het examen voor onderwijzeres. De normaalschool ontvangt 300 gulden rijkssubsidie en 200 gulden van het bisdom Haarlem.

1899 Wegens toename van het aantal leerlingen vindt er uitbreiding plaats van het aantal lokalen, er komen een tekenzaal en pianokamers.

1917 De school wordt gehuisvest in nieuwbouw aan de Oude Molstraat 34. De nieuwbouw is naar een ontwerp van architect L. Faber uitgevoerd door aannemer A. van Eek.

1924 De kweekschool krijgt het recht tot het afnemen van examens.

1952
De opleiding vindt in het vervolg plaats in drie leerkringen.

1963 De kweekschool verhuist naar een nieuw schoolgebouw aan de Helenastraat 11. De opening van de school vindt plaats op 18 december.

1968 De eerste en tweede klassen van de kweekschool worden geplaatst in aparte klassen voor de HAVO-top, vierde en vijfde klassen.

1971 Begin jaren 1970 wordt de kweekschool omgezet in een pedagogische academie. De eerste jongens worden toegelaten op de pedagogische academie en de Havo-klassen. In januari 1975 telt de school 430 studenten en 54 docenten.

1983 De laatste religieuze, directrice zuster Augustine, neemt afscheid. De jaren tachtig werden gekenmerkt door  fusies, in 1983 met de Maria Regina, R.K. Opleidingsschool voor kleuterleidsters.

1984 De Cor Mariae Pabo fuseert met de Pedagogische Academie Mariahoeve tot de Haagse Katholieke Pabo. De Sint Willibrordus Vereniging brengt de havoklassen onder bij het Tinbergen College.

Schoolhoofden / Directie
zr. Gerardine (vermeld 1892-1900)
zr. Rosalina Kersemakers (1900-1905)
zr. Bernardine (mej. M.M. Vlasveld) (1905-1916)
zr. Theodorine (1916-1918)
zr. de Sales (1918-1921)
zr. Vincenzo (mej. M.C.J. Klokgieters) (1921-1953)
zr. Mediatrix  (1953-1957)
zr. Augustine Stegerhoek (1958-1983)

 

Tinbergen College   Helenastraat

Helenastraat 11 29 aug 1988 Foto DSO HGA

 

Mondriaan College   Helenastraat

ROC Mondriaan Helenastraat

 

Mondriaan College  Marialaan

ROC Mondriaan Marialaan

 

Hogeschool InHolland   Theresiastraat

Theresiastraat, InHolland 6 okt 2004 foto Bert Mellink HGA

 

 

Koninklijk Conservatorium, Juliana van Stolberglaan

Juliana van Stolberglaan met het Koninklijk Conservatorium en gezicht op de Prins Clauslaan en de Utrechtsebaan 1980 Foto Stokvis HGA

1827 Oprichting van de Haagsche Muziek- en Zangschool als voorloper van het huidige conservatorium aan de Prinsegracht

Huisvesting in de Lange Lombardstraat 11

1976 Verhuizing naar de nieuwbouw aan de Juliana van Stolberglaan

1990 Fusie van Het Koninklijk Conservatorium en de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten tot de Hogeschool van Beeldende Kunsten, Muziek en Dans

2010 Hogeschool krijgt de naam Hogeschool der Kunsten Den Haag

Directie
Prof. Hendrik Andriessen (vermeld 1956)
Kees van Baaren (vermeld 1958)
C. J. Meyer (vermeld 1974)
Henk van der Meulen (2017)
Jan van Bilsen  Directeur Interfaculteit School voor Jong Talent (2017)

Bronmateriaal

John Kasander (1976). 150 jaar Koninklijk Conservatorium. Grepen uit de geschiedenis.

Heeft u extra informatie, foto’s, film of verhalen stuur dan als je blieft email naar  geheugen@bezuidenhout.nl

 

error:

Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd

U kunt geen content kopiëren, downloaden of printen