Geheugen van Bezuidenhout : Kerken

Engelse Kerk  1e van den Boschstraat

Goede Vrijdag Kerk  Bezuidenhoutseweg

Liduina Kerk  Schenkkade 117

Maranathakerk  Van Heutszstraat

Christus Triumfatorkerk  Stolberglaan

O.L.V. Goede Raadkerk  Bezuidenhoutseweg

Eerste Wilhelminakerk  Louise de Colignyplein

Tweede Wilhelminakerk  Stolberglaan

Eben Haezerkerk  Spaarwaterstraat

Bezuidenhout Synagoges

 

Engelse Kerk

3e-Van-den-Boschstraat-Engelse-kerk-kort-na-de-opening-19-okt-1873-Foto-H-W-Wollrabe-HGA
3e Van den Boschstraat, Engelse kerk. Interieur 1873 HGA

In 1872 liet John Abraham Tinne bij de 1ste en 2de van den Boschstraat in het Bezuidenhout een stenen kerkgebouw verrijzen. Hij werd in 1873 gewijd door de Bisschop van Nottingham en kreeg toen de huidige naam. John en Philip waren de vader en grootvader van Tinne.

Boschstraat Engelse Kerk 19 april 1881 Dagblad van Zuidholland
Boschstraat Engelse kerk inwijding 21 okt 1873 Dagblad van Zuidholland
3e Van den Boschstraat, Engelse kerk. Rechts de 1e Van den Boschstraat ca 1899 Foto A Francken HGA
3e Van den Boschstraat, Engelse kerk. Interieur ca 1904 HGA
3e-Van-den-Boschstraat-Anglicaanse-Engelse-kerk-rechts-de-1e-Van-den-Boschstraat-ca-1900-HGA
3e Van den Boschstraat, Engelse kerk, gezien van de 1e Van den Boschstraat ca 1904 HGA
3e Van den Boschstraat, Engelse kerk   ca 1910 HGA
Stolberglaan-2-de-pastorie-erachter-de-3e-Van-den-Boschstraat-Engelse-kerk-ca-1910-HGA
Boschstraat Engelse Kerk 17 okt 1933 Het Vaderland

3e Boschstraat Engelse Kerk 28 jan 1936 Bron BeeldenGeluid.nl

Toen de Duitsers op 10 mei 1940 Nederland binnenvielen werd de kerk gesloten. Er werden in het geheim tijdens de oorlog bij mensen aan huis diensten gehouden. Tijdens het bombardement op het Bezuidenhout werd ook de kerk vernield.

3e Van den Boschstraat, de Engelse kerk (Anglican Church of St. John and St. Philip) na de verwoesting 31 okt 1945 HGA
Bezuidenhout Engelse Kerk De nieuwe Nederlander 02-07-1945

Boschstraat Engelse Kerk 1948     BeeldenGeluid.nl

Boschstraat afbreken Engelse Kerk Jaarverslag Den Haag 1950
Boschstraat Kosten opruimen 1950 Jaarverslag gem DH

 

Goede Vrijdag kerk

Bezuidenhoutseweg 1e steen kerk 14 april 1948 De Nederlander
Bezuidenhoutseweg, noodkerk van de Ned. Herv. gemeente Goede Vrijdagkerk 1948 Foto Fotoburo Meyer© HGA
Cornelis Houtmanstraat 5 Noodkerk Goede Vrijdagkerk mei 1949 Foto W J van der Pool HGA
Houtmanstraat Goede Vrijdag kerk 3 juni 1953 Het Vaderland
Houtmanstraat Goede Vrijdag kerk 15 feb 1958 Het Vaderland
Bezuidenhoutseweg Houtmanstraat Goede Vrijdagkerk 18 aug 1958 Het Binnenhof
Houtmanstraat Goede Vrijdag kerk 19 sept 1958 Het Vaderland
Houtmanstraat-Het-vaderland-20-sept-1958
Houtmanstraat-Bezuidnehoutseweg-Het-vaderland-23-mrt-1960
Houtmanstraat Het vaderland 7 april 1960
Houtmanstraat Het vaderland 17 sept 1960
Bezuidenhoutseweg 20 Goede Vrijdagkerk okt 1962 foto Mej A M J de Haan HGA
Bezuidenhoutseweg hoek Cornelis Houtmanstraat, de vroegere Goede Vrijdagkerk 4 feb 1982  foto DSO HGA
Bezuidenhoutseweg hoek Cornelis Houtmanstraat, voormalige Goede Vrijdagkerk, later synagoge 4 feb 1982 Foto DSO HGA

Nederlandse Hervormde Kerk

In eerste instantie werd in 1948 de Goede Vrijdagkapel gebouwd. (Architect van der Kloot Meyburg 1948)   In 1960 nam men de Goede Vrijdagkerk in gebruik. De kapel werd vanaf dat moment een nevenruimte van de Goede Vrijdagkerk. Op 31 december 1972 buiten gebruikgesteld als Goede Vrijdagkerk. Daarna van 1973 tot 1986 Synagoge. In 1986 gesloopt.

NRC Handelsblad 27-10-1972 Houtmanstr sluiting kerk
Bezuidenhoutseweg Houtmanstraat  Sloop Goede Vrijdagkerk  okt 1985 Foto E Renson 602-32

“Direct na de oorlog waren er diensten in een gebouw in
de De Carpentierstraat, naar ik meen een voormalige Synagoge. Toen op de hoek Cornelis Houtmanstraat- Bezuidenhoutseweg de kapel Origo werd gebouwd, verplaatsten de diensten zich
daarheen.  Dominee De Wilde was de wijkpredikant. Onder zijn leiding werd gestart met de plannen naast de kapel een grotere kerk te bouwen, de latere Goede Vrijdagkerk. Rond 1961 werd de kerk in gebruik genomen. In die periode waren achtereenvolgens ds Van Andel en ds Van Es de wijkpredikanten. De huishoudelijke
zaken waren in handen van de kosteres, mevrouw Koornhof.  Op 1
januari 1973 werd de Goede Vrijdagkerk gesloten. De kerk en
kapel zijn inmiddels afgebroken.”

 

Liduinakerk,  Schenkkade 117

Schenkkade De Maasbode 9 jan 1914
Schenkkade Liduina De Tijd 4 nov 1914
Schenkkade Liduina De Tijd 13 dec 1914
Haagsche courant 08-03-1915 Schenkkade Liduinakerk
Schenkkade Liduina De Maasbode 9 mrt 1915
Schenkkade 117 Noodkerk Liduina ca 1915
Schenkkade, parochiekerk H. Liduina (hulpkerk) ca 1920 HGA
Schenkkade Liduinakerk Het Vaderland 9 okt 1924
Schenkkade De Maasbode 04-08-1925
Liduinakerk eerste steen leggen 14 april1925 dank aan mevr Spaans-Barkmeijer 2019
Schenkkade Liduinakerk De Tijd 15 april 1925
Schenkkade, tussen de 2e Adelheidstraat (thans Prinses Beatrixlaan) en de Amalia van Solmsstraat ca 1926 HGA
Schenkkade, Liduinakerk in aanbouw ca 1926 HGA
Schenkkade, de nieuwe Liduinakerk met de oude noodkerk ca 1926 HGA
Schenkkade Liduinakerk De Maasbode 21 mei 1926
Schenkkade Liduinakerk De Maasbode 9 aug 1926
Schenkkade, interieur St. Liduina ca 1926 HGA
Haagsche courant 02-09-1926 Schenkkade liduinakerk
Schenkkade Liduina 11 sept 1926 De Avondpost
Liduinakerk met pastorie  Schenkkade,  (niet meer bestaand)   ca 1930 HGA

Deze grote kerk in neoromaanse vormen en een toren met spits werd plechtig ingewijd op 7 september 1926. De architect was J.C.F. Margry, die ook één van de architecten van de Sint Agneskerk aan de Beeklaan was. Aannemer van het kerkgebouw is de firma Lemmens te Rotterdam.  Het ruime in baksteen opgetrokken bouwwerk bevat een 1000-tal zitplaatsen. Het middenschip wordt door acht granieten kolommen geschraagd. Rechts van het Priesterkoor bevindt zich een kapel voor de Eerw. Zusters. In het Priesterkoor zijn een tweetal mozaïektafereelen uit het leven van de Heilige Liduina aangebracht. Ook bevinden zich in het Priesterkoor een drietal gebrandschilderde ramen met Engelenmotieven. In de linkerzijde der kerk treft men een gebrandschilderd raam aan met de voorstelling van de geboorte van Christus.

Schenkkade, interieur van de Liduinakerk ca 1940 HGA
Schenkkade Liduina De residentiebode 6 juli 1942
Schenkkade Het-weghalen-van-kerkklokken-van-de-R.K.-St.-Liduinakerk 1942-Foto-DSO-HGA
Schenkkade Klokkenroof-van-de-R.K.-St.-Liduinakerk 1942-HGA

Bij het bombardement op het Bezuidenhout op 3 maart 1945 werd de kerk zwaar beschadigd. Opgekalefaterd en zonder spits bleef de kerk in gebruik totdat zij in 1977 werd gesloopt.

Schenkkade Liduina De residentiebode 9 mrt 1945
De residentiebode 03-04-1945 Camphuis Noodkerk
Schenkkade Liduinakerk 29 juni 1945 Het Binnenhof
Schenkkade Liduina De Maasbode 10 okt 1945
Schenkkade 117 Liduinakerk toren 14 okt 1950 Het Binnenhof
Schenkkade Liduinakerk 19 okt 1950 Het Binnenhof
Schenkkade Liduinakerk toren 3 mei 1957 Het Binnenhof
Schenkkade Liduinakerk 11 nov 1958 Het Binnenhof
Schenkkade Liduinakerk onderhoud 31 mrt 1960 Het Binnenhof
Schenkkade Liduinakerk Trouw 25-10-1975
Schenkkade, R.K. kerk St. Liduinakerk, interieur, gezien naar het koor dec 1976 Foto P G Kempff HGA
Schenkkade Sloop Liduinakerk Trouw 13-01-1977
Koningin Sophiestraat 45 Liduinakapel
Schenkkade Liduina Trouw 19-06-1990

Gebouwd ter vervanging van de gesloopte St. Liduinakerk aan de Schenkkade. Deel kantoor- c.q. appartementengebouw. Kerkzaal op begane grond. (Architect Kraayvanger  1979) Buiten gebruik ongeveer halverwege jaren 2000.

 

Maranathakerk

Heutszstraat-Maranathakerk-Trouw-25-mrt-1948-
Loudonstr Heutszstr 25 maart 1961 DeelFoto Bart Hofmeester d6687 ©Roel Dijkstra
Heutszstraat 1959  Maranathakerk
Heutszstraat 1959  Maranathakerk
Heutszstraat 1959 Maranathakerk interieur
Heutszstraat Kerk 24 mrt 1958 Het Binnenhof

Gereformeerde Kerken in Nederland.  Ingebruikname 1948 en gesloten 1962.  Architect  B.T. Boeyinga,

 

 

Wilhelminakerk

Wilhelminakerk  Louise de Colignyplein 6,   (niet meer bestaand) ca 1908 HGA
Colignyplein Wilhelminakerk 6 mei 1905 Het Vaderland
Colignyplein Wilhelminakerk Algemeen Handelsblad 14 juli 1906
Colignyplein Wilhelminakerk Haagsche courant 7 Aug 1906

De Wilhelminakerk aan het Louise de Colignyplein in Den Haag was de achtste protestantse kerk in die stad.

Colignyplein Wilhelminakerk 12 nov 1906 Delftsche Courant
Colignyplein Wilhelminakerk Haagsche courant 22 okt 1907
Colignyplein Wilhelminakerk Haagsche courant 23 dec 1907
Colignyplein Wilhelminakerk Het nieuws van den dag 10 mrt 1908
Wilhelminakerk 1908 Weekblad De Prins
Colignyplein Wilhelminakerk Haagsche courant 8 april 1908
Colignyplein Wilhelminakerk Haagsche courant 29-04-1908
Colignyplein Wilhelminakerk Algemeen Handelsblad 3 mei 1908
Louise de Colignyplein, in het midden de Wilhelminakerk, ca 1910 HGA
Louise de Colignyplein 6 Interieur Wilhelminakerk 1910 HGA

 

Louise-de-Colignyplein-6-Wilhelminakerk-ca-1940-HGA
Carolina-van-Nassaustraat-met-de-Wilhelminakerk-juni-1940-Foto-H-A-W-Douwes-HGA

De kerk werd in 1906 gebouwd door de fa. G van Leeuwen. In 1913 werd er een orgel geplaatst. Het kerkgebouw werd tijdens het Bombardement op het Bezuidenhout op 3 maart 1945 gebombardeerd. Het schip van de kerk werd verwoest en de toren werd zwaar beschadigd. Het gebouw werd in april 1946 gesloopt.

 

 

 

 

Eben Haezerkerk

Spaarwaterstraat, nieuwe kerkgebouw van de Christelijke gereformeerde kerk van ‘s-Gravenhage Centrum, 12 december 1980 in gebruik genomen dec1990 Foto R Scheers HGA
Spaarwaterstraat Eben Haeserkerk 21 jan 1981 Foto E Renson 310-18
Nieuwe Leidsche Courant 11 december 1980 Spaarwater kerk

Voormalige Christelijk Gereformeerde Kerk Eben Haezer, sinds 2003 Synagoge.

Heeft u extra informatie, foto’s, film of verhalen stuur dan als je blieft email naar  geheugen@bezuidenhout.nl

error:

Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd

U kunt geen content kopiëren, downloaden of printen