Geheugen van Bezuidenhout : Kerken

Engelse Kerk  1e van den Boschstraat

Goede Vrijdag Kerk  Bezuidenhoutseweg

Liduina Kerk  Schenkkade

Maranathakerk  Van Heutszstraat

Triumfatorkerk  Stolberglaan

Goede Raadkerk  Bezuidenhoutseweg

Eerste Wilhelminakerk  Louise de Colignyplein

Tweede Wilhelminakerk  Stolberglaan

Eben Haezerkerk  Spaarwaterstraat

Synagoge Be’ezrath Hasjem  3e v d Boschstraat

Synagoge  Carpentierstraat

Synagoge  Houtmanstraat

 

Engelse Kerk

3e Van den Boschstraat, Engelse kerk  (niet meer bestaand) ca 1910 Haags Gemeente Archief

In 1872 liet John Abraham Tinne bij de 1ste en 2de van den Boschstraat in het Bezuidenhout een stenen kerkgebouw verrijzen. Hij werd in 1873 gewijd door de Bisschop van Nottingham en kreeg toen de huidige naam. John en Philip waren de vader en grootvader van Tinne. Toen de Duitsers op 10 mei 1940 Nederland binnenvielen werd de kerk gesloten. Er werden in het geheim tijdens de oorlog bij mensen aan huis diensten gehouden. Tijdens het bombardement op het Bezuidenhout werd ook de kerk vernield.

Bezuidenhout Engelse Kerk De nieuwe Nederlander 02-07-1945

 

Goede Vrijdag kerk

 

Bezuidenhoutseweg, noodkerk van de Ned. Herv. gemeente Goede Vrijdagkerk 1948 Foto Fotoburo Meyer© Haags Gemeentearchief
Cornelis Houtmanstraat 5 Noodkerk Goede Vrijdagkerk mei 1949 Foto W J van der Pool Haags Gemeentearchief
Bezuidenhoutseweg hoek Cornelis Houtmanstraat, de vroegere Goede Vrijdagkerk 4 feb 1982  foto DSO Haags Gemeente Archief
Bezuidenhoutseweg hoek Cornelis Houtmanstraat, voormalige Goede Vrijdagkerk, later synagoge 4 feb 1982 Foto DSO Haags Gemeente Archief

Nederlandse Hervormde Kerk

In eerste instantie werd in 1948 de Goede Vrijdagkapel gebouwd. (Architect van der Kloot Meyburg 1948)   In 1960 nam men de Goede Vrijdagkerk in gebruik. De kapel werd vanaf dat moment een nevenruimte van de Goede Vrijdagkerk. Op 31 december 1972 buiten gebruikgesteld als Goede Vrijdagkerk. Daarna van 1973 tot 1986 Synagoge. In 1986 gesloopt.

NRC Handelsblad 27-10-1972 Houtmanstr sluiting kerk
Bezuidenhoutseweg Houtmanstraat  Sloop Goede Vrijdagkerk  okt 1985 Foto E Renson 602-32

“Direct na de oorlog waren er diensten in een gebouw in
de De Carpentierstraat, naar ik meen een voormalige Synagoge. Toen op de hoek Cornelis Houtmanstraat- Bezuidenhoutseweg de kapel Origo werd gebouwd, verplaatsten de diensten zich
daarheen.  Dominee De Wilde was de wijkpredikant. Onder zijn leiding werd gestart met de plannen naast de kapel een grotere kerk te bouwen, de latere Goede Vrijdagkerk. Rond 1961 werd de kerk in gebruik genomen. In die periode waren achtereenvolgens ds Van Andel en ds Van Es de wijkpredikanten. De huishoudelijke
zaken waren in handen van de kosteres, mevrouw Koornhof.  Op 1
januari 1973 werd de Goede Vrijdagkerk gesloten. De kerk en
kapel zijn inmiddels afgebroken.”

 

Liduinakerk,  Schenkkade 117

Liduinakerk eerste steen leggen ca 1925 dank aan mevr Spaans-Barkmeijer 2019
Schenkkade, interieur St. Liduina ca 1926 Haags Gemeentearchief
Liduinakerk met pastorie  Schenkkade,  (niet meer bestaand)   ca 1930 Haags Gemeente Archief

Deze grote kerk in neoromaanse vormen en een toren met spits werd plechtig ingewijd op 7 september 1926. De architect was J.C.F. Margry, die ook één van de architecten van de Sint Agneskerk aan de Beeklaan was. Aannemer van het kerkgebouw is de firma Lemmens te Rotterdam.  Het ruime in baksteen opgetrokken bouwwerk bevat een 1000-tal zitplaatsen. Het middenschip wordt door acht granieten kolommen geschraagd. Rechts van het Priesterkoor bevindt zich een kapel voor de Eerw. Zusters. In het Priesterkoor zijn een tweetal mozaïektafereelen uit het leven van de Heilige Liduina aangebracht. Ook bevinden zich in het Priesterkoor een drietal gebrandschilderde ramen met Engelenmotieven. In de linkerzijde der kerk treft men een gebrandschilderd raam aan met de voorstelling van de geboorte van Christus.

Bij het bombardement op het Bezuidenhout op 3 maart 1945 werd de kerk zwaar beschadigd. Opgekalefaterd en zonder spits bleef de kerk in gebruik totdat zij in 1977 werd gesloopt.

De residentiebode 03-04-1945 Camphuis Noodkerk
Schenkkade Liduinakerk Trouw 25-10-1975
Schenkkade Sloop Liduinakerk Trouw 13-01-1977
Koningin Sophiestraat 45 Liduinakapel
Schenkkade Liduina Trouw 19-06-1990

Gebouwd ter vervanging van de gesloopte St. Liduinakerk aan de Schenkkade. Deel kantoor- c.q. appartementengebouw. Kerkzaal op begane grond. (Architect Kraayvanger  1979) Buiten gebruik ongeveer halverwege jaren 2000.

 

Maranathakerk

Heutszstraat 1959  Maranathakerk
Heutszstraat 1959  Maranathakerk
Heutszstraat 1959 Maranathakerk interieur

Gereformeerde Kerken in Nederland.  Ingebruikname 1948 en gesloten 1962.  Architect  B.T. Boeyinga,

 

Christus Triumfatorkerk

Juliana van Stolberglaan 154, hoek Laan van NOI, de Christus Triumfatorkerk (architect G. Drexhage) jun 1964 Foto DSO Haags Gemeente Archief

Het kerkgebouw kwam in de plaats van twee bestaande Gereformeerde kerken: de Oosterkerk aan de Zuid-Oost-Buitensingel (thans Oranjebuitensingel) en de Maranathakerk, een houten noodgebouw aan de Van Heutszstraat. De Christus Triumfatorkerk, gelegen aan de Laan van Nieuw-Oost-Indië, op de hoek met de Juliana van Stolberglaan, ontleent zijn naam aan de tekst Openbaring 6 vers 2:

Meer foto’s en verhalen klik hier

De kerk is een rijksmonument

Meer informatie Wikipedia

 

O.L. vrouwe van Goede Raadkerk

Bezuidenhoutseweg kerk Haagsche courant 6 mrt 1896
Bezuidenhoutseweg kerk Haagsche courant 19 mei 1896
Bezuidenhoutseweg Kerk Haagsche courant 18 jull 1896
Bezuidenhoutseweg kerk Haagsche courant 9 sept 1896
Bezuidenhoutseweg kerk Haagsche courant 5 juli 1898
Bezuidenhoutseweg Kerk Klooster Haagsche courant 23 jan 1899
Bezuidenhoutseweg, R.K. kerk O.L. Vrouwe van Goede Raad ca 1910 Haags Gemeente Archief
Bezuidenhoutseweg 157, R.K. kerk O.L. Vrouwe van Goede Raad ca 1980 foto DSO Haags Gemeente Archief

Meer informatie over de oude kerk Wikipedia

“Na het bombardement werden er diverse noodkerken ingericht. Eerst in de sorteerzaal van het postkantoor aan de Laan van Nieuw Oost Indië en in enkele panden aan de Bezuidenhoutscheweg, o.a. nr. 60. Later werd een garage aan de Altingstraat als kerk ingericht.

Bezuidenhoutseweg Goede Raad Noodkerk De residentiebode 10-03-1945
Bezuidenhoutseweg Goede Raad Noodkerk De residentiebode 17-03-1945
Bezuidenhoutseweg Goede Raad Het Binnenhof 30-05-1945
Bezuidenhout Mariastraat Goede Raad De tijd dagblad voor Nederland 02-07-1947
Mariastraat 50, houten R.K. Noodkerk (O.L.V. van Goede Raad) ca 1955 Foto P van Breukelen Haags Gemeentearchief

Later, in de jaren vijftig werd een voormalige marineloods tot kerk omgebouwd en deze werd aan de Mariastraat geplaatst. In deze knusse kerk heeft de O.L.Vr. van Goeden Raadparochie gekerkt tot in 1956 de nieuwe kerk aan de Bezuidenhoutscheweg was gebouwd.”

Bezuidenhoutseweg, nieuwe R.K. kerk van O.L. Vrouwe van Goede Raad 5 okt 1955 Foto P van Breukelen Haags Gemeentearchief

Bezuidenhoutseweg RK Kerk Bouwkundig weekblad 9 okt 1956

De kerk is een gemeentelijk monument

 

Wilhelminakerk

Wilhelminakerk  Louise de Colignyplein 6,   (niet meer bestaand) ca 1906 Haags Gemeente Archief

De Wilhelminakerk aan het Louise de Colignyplein in Den Haag was de achtste protestantse kerk in die stad.

Wilhelminakerk 1908 Weekblad De Prins
Colignyplein Wilhelminakerk Haagsche courant 29-04-1908

De kerk werd in 1906 gebouwd door de fa. G van Leeuwen. In 1913 werd er een orgel geplaatst. Het kerkgebouw werd tijdens het Bombardement op het Bezuidenhout op 3 maart 1945 gebombardeerd. Het schip van de kerk werd verwoest en de toren werd zwaar beschadigd. Het gebouw werd in april 1946 gesloopt.

 

 

Wilhelminakerk

Colignyplein Stolberglaan Wilhelminakerk De nieuwe Nederlander 23-11-1945
Stolberglaan Wilhelminakerk Algemeen Handelsblad 31-10-1952
Stolberglaan Wilhelminakerk Het Parool 03-03-1954
Stolberglaan 9 Mevrouw G. den Hertog-van der Kooy metselt de datumsteem in, in de te bouwen nieuwe Wilhelminakerk, links ds. D. Veldkamp. 5 nov 1955 Foto P van Breukelen Haags Gemeentearchief
Juliana van Stolberglaan 9, de nieuwe Wilhelminakerk 1956 Foto Fotoburo Meyer© Haags Gemeentearchief
Juliana van Stolberglaan Wilhelminakerk 1956
Koningin Marialaan, gezien ter hoogte van de Juliana van Stolberglaan. Op de achtergrond de Wilhelminakerk juni 1964 foto DSO Haags Gemeente Archief

De in 1954 gebouwde Wilhelminakerk was de tweede Wilhelminakerk in de stad.

Stolberglaan Wilhelminakerk 1  Foto Adriaan  Sala
Stolberglaan Wilhelminakerk 4  Foto Adriaan  Sala
Stolberglaan Wilhelminakerk zomer 1996 Foto E. Renson
Stolberglaan Wilhelminakerk zomer 1996 Foto E Renson

De kerk situeerde zich op de hoek van de Juliana van Stolberglaan en de Louise Henriëttestraat. Er kwam in 1956 een 1-klaviersorgel en in 1968 een groter orgel van de fa. H J Vierdag. De kerk werd aangekocht door Bouw- en Aannemingsbedrijf Teerenstra BV, die op de plaats van de kerk 56 woningen en een parkeergarage bouwde, nadat hij in 1998 gesloopt was.

Wilhelminakerk glaswand 1  Foto Adriaan Sala

Een kleurige glaswand uit de Wilhelminakerk werd behouden en in 1992 in de Christus Triumfatorkerk geplaatst.

Tegeltableau Wilhelmina kerk Foto Adriaan Sala

Ook het tegeltableau met een afbeelding van de eerdere Wilhelminakerk, die het slachtoffer werd van het vergissingsbombardement, is meegekomen naar de CTKerk.

 

 

Eben Haezerkerk

Spaarwaterstraat, nieuwe kerkgebouw van de Christelijke gereformeerde kerk van ‘s-Gravenhage Centrum, op 12 december 1980 in gebruik genomen. dec 1980 Foto Robert Scheers Haags Gemeente Archief
Nieuwe Leidsche Courant 11 december 1980 Spaarwater kerk

Voormalige Christelijk Gereformeerde Kerk Eben Haezer, sinds 2003 Synagoge.

Valentijnstraat Interieur synagoge ca 1924 Collectie Joods Historisch Museum

Synagoge Be’ezrath Hasjem  Francois Valentijnstraat 88 (1916-1925)

In 1916 werd een oplossing gevonden in het beschikbaar komen van het atelier van de inmiddels overleden kunstschilder Arend Hijner. Deze ruimte was gelegen boven de huizen 86 en 88b in de Francois Valentijnstraat.

boschstraat 8 Synagoge 30 dec 1938 Ha’amoed de Vuurzuil

Synagoge Be’ezrath Hasjem  3e v d Boschstraat 8 (1925-1937)

3e vd Boschstraat Synagoge Het Vaderland staat- en letterkundig nieuwsblad 17-09-1925
Sophiestraat Het Vaderland staat- en letterkundig nieuwsblad 19-10-1925

 

Synagoge in de Carpentierstraat  (niet meer bestaand)1938 Foto Gompers Haags Gemeente Archief
De Carpentierstraat 141. De nieuwe synagoge, die op 13 januari 1938 in gebruik is genomen 13 jan 1938 Foto H. G. L. Schimmelpenningh© Haags Gemeentearchief
De Carpentierstraat 141. Nieuwe synagoge 13 jan 1938 Foto J B Hijmans Haags Gemeente Archief
Haagsche courant 13-01-1938 synagoge

Nederlandse Israëlitische Gemeente.  Ingebruikname 1938. Architect J.S. Baars en J. Hegt.

Buiten gebruik gesteld. Later gebruikt als bioscoop. Ook gebruikt door Vrijzinnige Protestanten. Gesloopt in 1994. Ter plaatse nu woningen.

 

Synagoge in de Cornelis Houtmanstraat.

Op 31 december 1972, vond de laatste dienst plaats in de Goede Vrijdagkerk. In 1974 werd het complex verkocht aan de Nederlands Israëlitische Gemeente van ‘s-Gravenhage, die in de voormalige kapel een synagoge inrichtte. De Asjkenazisch-joodse gemeente verhuisde naar dit voormalig kerkgebouw. De nieuwe synagoge werd op 30 september 1986 formeel ingewijd in in aanwezigheid van koningin Beatrix.  Daarna is er een flatgebouw gebouwd, op de plaats van de voormalige Goede Vrijdagkerk welke klaar was in maart 1987. Onderin dit flatgebouw zijn de synagoge en de kantoren van de joodse gemeente gevestigd, ingang aan de Cornelis Houtmanstraat.

Cornelis Houtmanstraat, interieur van de nieuwe synagoge sept 1986 Foto Cees Verkerk© Haags Gemeentearchief
NRC Handelsblad 01-10-1986

 

Heeft u extra informatie, foto’s, film of verhalen stuur dan als je blieft email naar  geheugen@bezuidenhout.nl

Een <a href="http://bezuidenhout.nl">Bezuidenhout</a> site

error: Inhoud is tegen kopiëren beschermd !!

Naar boven