Filmindustrie-Haghe Film 1918-195x (Willy Mullens 1880-1952)

De heer Willy Mullens als cameraman door diverse jaren.

De beginjaren van de reizende bioscoop op de Kermis

Zoals alle grote exploitanten in die wereld verkeerde de gebroeders Willy en Albert Mullens in een voortdurende concurrentieslag om de beste standplaatsen op kermisterreinen. Verder draaide alles om de gunst van het grote publiek.  Op het dak en de voorgevel van hun tent hing elektrische verlichting met de letters ‘Alberts Frères Sprekende Bioscope’. Hun classicistische bioscoopgevel had meer weg van een Griekse tempel dan van een kermistent, en hun filmprogramma en explicatie (mondelinge uitleg bij geluidloze beelden) sloegen enorm aan.

Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 11 okt 1935 Wij ons werk     De eerste nederlandse bioscoop : de “show van Alberts Frères”, die in het begin van van de 20e eeuw  over alle kermissen trok en in bijna alle plaatsen , waar zij doortrok, inspieeerde tot het stichten van een bioscoop.

Het hele gezin moest naar de voorstelling kunnen kijken, dus stonden lering en vermaak hoog in het vaandel. Naar verluidt waren de broers wars van platte humor, wel hielden zij hun vinger nauwgezet aan de pols van de nieuwe tijd. Zo waren zij de eersten met vertoningen van sprekende films in hun tent, een combinatie van bewegende beelden en een muziekgrammofoon. Dat konden opera-aria’s of populaire liederen zijn, gezongen door een Franse artiest als Gauthier, of korte voordrachten door een theaterster als Sarah Bernhardt. Ook speelden de gebroeders Mullens in op de smaak van hun publiek met de productie van korte speelfilms over favoriete thema’s. Nog een stap verder was het schieten van opnames in de omgeving van de kermis waar zij waren neergestreken, de film ontwikkelen in hun mobiele donkere kamer en de dag daarop in hun tent vertonen. De identificatie van de streekbezoekers kon niet optimaler.

Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 11 okt 1935 Weekblad voor de Cinematografie
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 11 okt 1935 Weekblad voor de Cinematografie

Het is vooral aan de activiteiten van Alberts Frères te danken dat de belangstelling voor films en bioscopen in zowel Nederland als België sterk toenam aan het begin van de twintigste eeuw. Zij deden alle kermissen in de (middel)grote steden aan en ook buiten het seizoen gaven zij voorstellingen in de open lucht, waar ze geld als water mee verdienden. Als zakenlieden zorgden ze er intussen voor hun collega’s zoveel mogelijk buiten spel te zetten. Zo claimden ze buiten het seizoen bij gemeenten het exclusieve recht op het vertonen van films. Met advertenties voor een galaavond lokten ze de burgerij naar de bioscoop en de betere stand was volop bereid een hoge entreeprijs te betalen. In ruil daarvoor hoefden ze immers geen armlastige toeschouwers om zich heen te tolereren. Het bleek een probate strategie om een landelijk netwerk van toeschouwers op te bouwen

Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 11 okt 1935 Weekblad voor de Cinematografie

 

Waarschijnlijk de oudst bewaard gebleven Nederlandse fictiefilm. : De mésaventure van een Fransch heertje zonder pantalon aan het strand te Zandvoort Willy Mullens 1905 (Willy Mullens in de hoofdrol)

Doopplechtigheid Prinses Juliana, met incident der rijtuigen.  Willy Mullens 1909

Willy Mullens en broer Albert Mullens ca 1911 Coll het leven. Op deze foto maken ze opnames met een filmcamera op statief   

Opening van het Vredespaleis   Willy Mullens 1913

Bezuidenhoutseweg 171 Mullens Haghefilm 9 sept 1916 Bioscoopkrant
Bezuidenhoutseweg 171 Mullens Haghefilm 1 dec 1916 Bioscoopkrant
Bezuidenhoutseweg 171 Mullens Haghefilm 29 dec 1916 Kinematograaf

Bezuidenhoutseweg 171 Mullens Haghefilm 5 jan 1917 Bioscoopkrant
Bezuidenhoutseweg 171 Mullens Haghefilm 5 jan 1917 Bioscoopkrant
Bezuidenhoutseweg 171 Mullens Haghefilm 8 juni 1917 Bioscoopkrant
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 14 sept 1917 De Avondpost
Bezuidenhoutseweg 171 Mullens Haghefilm 21 sept 1917 Bioscoop courant
Bezuidenhoutseweg 171 Mullens Haghefilm 6 okt 1917 De Kunst

Bezuidenhoutseweg 171 Mullens Haghefilm 1 jan 1918 Vragen van den Dag
Bezuidenhoutseweg 171 Mullens Haghefilm 1 jan 1918 Bioscoop courant
Bezuidenhoutseweg 171 Mullens Haghefilm 1 jan 1918 Bioscoop courant
Bezuidenhoutseweg 171 Mullens Haghefilm 8 jan 1918 Bioscoop courant

Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 12 april 1918 Kinematograaf
Bezuidenhoutseweg 171 Mullens Haghefilm 19 april 1918 De Kinematograaf

Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 21 juni 1918 Boscoop courant
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 2 juli 1918 Haagsche Courant
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 7 juni 1918 Het Vaderland

Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 12 juli 1918 De Kinematograaf

Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 26 juli 1918 De Kinematograaf

Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 26 juli 1918 Boscoop courant

 

Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 11 okt 1918 Boscoop courant

Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 11 okt 1918 Bioscoop courant
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 18 okt 1918 De Kinematograaf
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 25 okt 1918 Boscoop courant
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 1 nov 1918 De Kinematograaf
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 1 nov 1918 Bioscoop courant

Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 30 aug 1918 Het Vaderland
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 16 okt 1918 Haagsche courant

Monster-demonstratie voor het Koningshuis op maandag 18 november 1918 op het malieveld  Filmer : Willy Mullens

Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 27 nov 1918 Het Vaderland
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 31 jan 1919 Bioscoop courant
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 15 feb 1919 Het Vaderland
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 22 feb 1919 Nieuwe courant

Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 7 mrt 1919 Bioscoop courant
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 8 mrt 1919 Dagblad van ZuidHolland
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 14 mrt 1919 Bioscoop courant
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 14 mrt 1919 Bioscoop courant
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 25 mrt 1919 Bioscoop courant
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 2 mei 1919 Bioscoop courant
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 17 mei 1919 Nieuwe Courant
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 20 juni 1919 Bioscoop courant
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm ELTA Amsterdam 1919    De ELTA (Eerste Luchtvaart Tentoonstelling Amsterdam). Foto: De aankomst van het Vickers-Vimy-vliegtuig te Amsterdam, vlnr; Lebret, Cockerill, Willy Mullens, Karel Muller, Mevr. Mullens, J.Luger en Hans Martin
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 5 aug 1919 Haagsche Courant
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 8 aug 1919 Nieuwe Courant
Bezuidenhoutseweg 171 Mullens Haghefilm 15 aug 1919 Nieuwe Courant
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 20 sept 1919 De Kunst
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 26 sept 1919 Bioscoop courant
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 3 okt 1919 Bioscoop courant
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 4 okt 1919 De Kunst
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 10 okt 1919 Bioscoop courant
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 28 nov 1919 Weekblad voor Israelietische huisgezinnen

 

Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 29 nov 1919 Bioscoop courant
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 6 april 19920 De Avondpost

Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 8 okt 1920 Kunst en Amusement
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 22 okt 1920 Kunst en Amusement
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 7 jan 1921 Kunst en Amusement
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 1 april 1921 Kunst en Amusement
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 8 april 1921 Bioscoop courant

Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 15 april 1921 Kunst en Amusement
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 29 april 1921 Haagsche Courant

Huis ten Bosch en Staatsspoor Bezoek Japanse prinsen  juni 1921

Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 20 juni 1921 Haagsche Courant
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm  juli 1921 Kunst en Amusement
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 29 juli 1921 Bioscoop courant
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 8 sept 1922 Kunst en Amusement

Maetsuykerstraat 21   25-jarig jubileum Willy Mullens jan 1923 maker Haghe Film    De huldiging van Willy Mullens tijdens zijn 25-jarig jubileum als filmer. (De opname vond plaats in de Joan Maetsuykerstraat te Den Haag) Het portret werd geschilderd door Anton van Welie

Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 12 jan 1923 Weekblad voor de Cinematografie
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 10 aug 1923 Weekblad voor de Cinematografie
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 31 aug 1923 Weekblad voor de Cinematografie
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 31 aug 1923 Kunst en Amusement
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 23 nov 1923 Kunst en Amusement

Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 23 nov 1923 Haagsche courant
Maetsuyckerstraat 21 10 jan 1924 Toneel en Bioscoop
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 24 jan 1924 Haagsche courant
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 8 feb 1924 Weekblad voor Israelitische huisgezin

Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 28 juni 1924 De Ingenieur
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 4 juli 1924 Weekblad voor de Cinematografie
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 9 aug 1924 Kunst en Amusement
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 5 sept 1924 Weekblad voor de Cinematografie
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 10 jan 1925 Kunst en Amusement

Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 16 jan 1925 Weekblad voor de Cinematografie
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 1 mei 1925 De Corinthian
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 8 jan 1926 Weekblad voor de Cinematografie
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 20 juli 1926 Haagsche courant
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 20 juli 1926 Haagsche courant
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 1 april 1927 Haagsche courant
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 6 mei 1927 Weekblad voor de Cinematografie.    Briefpapier Haghe Film
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 1927

Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 19 nov 1927 De Telegraaf

Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 9 dec 1927 Weekblad voor de Cinematografie

Brand in Bezuidenhout, Joan Maetsuyckerstraat 21   (dec 1927)

Maetsuyckerstraat 21 Brand 12 dec 1927 Haagsche Courant
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 12 dec 1927 Haagsche Courant
Maetsuyckerstraat 21 Brand 12 dec 1927 Haagsche Courant
Maetsuyckerstraat 21 Brand 12 dec 1927 Haagsche Courant
Het Vaderland 12-12-1927 Maetsuyckerstr 21  Brand Mullens
Het Vaderland 12-12-1927 Maetsuyckerstr 21  Brand Mullens
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 13 dec 1927 Algemeen dagblad
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 13 dec1927 Nieuws van den Dag
Maetsuyckerstraat 21 De Amsterdammer 14 dec 1927
Maetsuyckerstraat 21 Brand Mullens DeBezuidenhoutpost 16 dec 1927
Joan Maetsuyckerstraat 21 na de brand in december ca jan 1928 HGA
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 20 feb 1928 Haagsche Courant
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 21 feb 1928 Algemeen Handelsblad
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm Keuring 1 juni 1928 Weekblad voor de Cinematografie
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 4 juni 1928 Staatscourant
Willy Mullens achter de camera te Breda 21 okt 1928
Willy Mullens achter de camera te Breda 21 okt 1928
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 1 jan 1929 Hollandsche revue
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 18 okt 1929 Weekblad voor de Cinematografie
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 1 nov 1929 Weekblad voor de Cinematografie
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 8 nov 1929 Weekblad voor de Cinematografie
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 8 nov 1929 Weekblad voor de Cinematografie
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 15 nov 1929 Weekblad voor de Cinematografie
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 17 jan 1930 Weekblad voor de Cinematografie
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 11 april 1930 Weekblad voor de Cinematografie
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 11 april 1930 Weekblad voor de Cinematografie
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm werkplaats Waldorpstr 21 juni 1930 De Kunst
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 2 jan 1931 Weekblad voor de Cinematografie
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 21 dec 1931 Haagsche Courant
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm werkplaats Waldorpstr 1 jan 1932 Weekblad voor de Cinematografie
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 4 juni 1932 De Zilveren Trompet
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 30 dec 1932 Weekblad voor de Cinematografie
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 29 dec 1933 Weekblad voor de Cinematografie
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm Foto okt 1935 4 okt 1940 Weekblad voor de Cinematografie
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 13 aug 1937 Weekblad voor de Cinematografie
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 12 mei 1937 De Telegraaf
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 31 dec 1937 Weekblad voor de Cinematografie
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 30 sept 1938 Weekblad voor de Cinematografie
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 17 mei 1939 De Maasbode
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 4 okt 1940 Weekblad voor de Cinematografie
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 3 jan 1941 Weekblad voor de Cinematografie
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 3 jan 1941 Weekblad voor de Cinematografie
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 23 aug 1946 Weekblad voor de Cinematografie
Laan van NOI 15A Mullens Haghefilm 3 jan 1947 Weekblad voor de Cinematografie
Laan van NOI 15A Mullens Haghefilm 2 jan 1948 Weekblad voor de Cinematografie
Laan van NOI 15A Mullens Haghefilm 27 aug 1948 Weekblad voor de Cinematografie
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 13 sept 1948 Het Parool
Laan van NOI 15A Mullens Haghefilm 17 dec 1948 Weekblad voor de Cinematografie
Laan van NOI 15A Mullens Haghefilm 16 sept 1949 Weekblad voor de Cinematografie
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 16 sept 1949 Weekblad voor de Cinematografie
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 28 sept 1949 Bredasche Courant
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 28 sept 1949 Bredasche Courant
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 28 sept 1949 De Telegraaf
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 31 mrt 1950 Weekblad voor de Cinematografie
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 2 juni 1950 Weekblad voor de Cinematografie
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 28 sept 1951 Weekblad voor de Cinematografie
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm Fabriek Waldorpstraat 8 4 jan 1952 Weekblad voor de Cinematografie
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 21 mrt 1952 Weekblad voor de Cinematografie
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 30 mei 1952 Weekblad voor de Cinematografie
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 14 nov 1952 Weekblad voor de Cinematografie
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 2 jan 1953 Weekblad voor de Cinematografie
Maetsuyckerstraat 21 Mullens Haghefilm 3 juli 1953 Weekblad voor de Cinematografie

 

Meer weten :  Willy Mullens Wikipedia

Haghe films op Youtube / Eye museum

Willy Mullens films op Youtube / Eye museum

 

Heeft u extra informatie, foto’s, film of verhalen stuur dan als je blieft email naar  geheugen@bezuidenhout.nl

error:

Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd

U kunt geen content kopiëren, downloaden of printen