Emmapark

1885 tot 1940          1940 tot 1970

1970 tot 2000          2000 tot heden

Straat op kaart         Oorsprong straatnaam

 

1885 tot 1940

Emmapark bouwplan 1885.    Het stratenplan van het Koningin Emmapark van Besseling, gebouwd rond 1885
Emmapark Het nieuws van den dag kleine courant 21-04-1885
Emmapark Het nieuws van den dag kleine courant 24-08-1885
Emmapark Delftsche courant 19-10-1886
Haagsche courant 08-10-1888 Emmapark straataanleg
Emmapark Haagsche courant 24-04-1889
Haagsche courant 02-05-1892 Bzh Emmapark politiepost
Haagsche courant 28-05-1892 Bzh Emmapark bouwgrond
Emmapark Haagsche courant 21-04-1897
Emmapark ca 1900 Haags gemeentearchief
Emmapark richting Emmastraat ca 1900 Haags Gemeentearchief
Emmapark Haagsche courant 11-07-1908
Emmapark 12 ca 1920 Haags gemeentearchief
Haagsche courant 30-06-1925 Emmapark naam
Emmapark Haagsche Schouw 3 juli 1925
Haagsche courant 11-06-1926 Emmapark riool
Haagsche courant 05-05-1927 Emmapark tramhalte
Haagsche courant 18-03-1933 Emmapark ongelukje
Haagsche courant 06-07-1938 Emmapark ongelukje
De residentiebode 11-03-1940 ongelukje

 

1940 tot 1970

Emmapark 5 ca 1940 Haags gemeentearchief
Emmapark 12-14 mrt 1942 Foto HA W Douwes haags Gemeentearchief

3 maart 1945 Bombardements schade

Emmapark :

Glasschade :  alle percelen

 

Emmapark na het bombardement. Voordeur van kunstschilder Antoon van Welie, met in het midden het puin van zijn particuliere museum. Rechts de Wilhelminastraat mrt 1945 Haags Gemeentearchief
Emmapark na het bombardement, gezien vanaf voorbalkon Emmapark 7 – uiterst rechts het huis van kunstschilder Antoon van Welie mrt 1945 Haags Gemeentearchief
Emmapark na het bombardement. Hekwerk van Emmapark 7 met daarachter het pand van kunstschilder Antoon van Welie mrt 1945 Haags Gemeentearchief
Emmapark hoek Wilhelminastraat na het bombardement mrt 1945 Haags Gemeentearchief
Algemeen Handelsblad 23-10-1959 Emmapark minnaar

 

1970 tot 2000

Emmapark, gezien naar de Bezuidenhoutseweg 1970 Foto A S C Schuller Haags Gemeentearchief
Emmapark 22 mrt 1980 Foto E Renson 201-16
Emmapark 22 mrt 1980 Foto E Renson 201-17
Wilhelminastraat 1 en Emmapark 9, Nederlandse Bridge Bond 24 april 1987 Foto DSO Haags Gemeentearchief
Emmastraat 3-1A en Emmapark 3 23 april 1987 Foto DSO Haags Gemeentearchief
Emmapark Voetgangersvereniging Foto E Renson
Emmapark 1 feb 1995 Foto E Renson 736-33
Emmapark 4 feb 1995 Foto E Renson 736-32
Emmapark 1995 Foto E Renson
Emmapark Reclamezuil Foto E Renson 1998
Emmapark Reclamezuil Foto E Renson 1998
Emmapark Foto E Renson 1998
Emmapark Gevelsteen Foto E Renson
Emmapark 8 sept 1999 Foto P Lunenburg HGA

 

2000 tot heden

Emmapark 28 mei 2010 Haags gemeentearchief
Emmapark 28 mei 2010 Haags gemeentearchief
Trafozuil Emmapark, Den Haag.jpg
Gemeente Monument Trafozuil juni 2014 Voormalige transformatorzuil uit de eerste helft van de 20e eeuw van het zogenaamde peperbusmodel.        Reclamezuil: IJzeren transformatorzuil, waarvan het eerste exemplaar in 1906 in Den Haag werd geplaatst ten behoeve van de elektriciteitsvoorziening. In 1981 is de laatste van dit type, model ‘peperbus’, buiten werking gesteld. Deze zuilen deden en doen tevens dienst als reclamezuil. Slechts een klein aantal van de peperbussen is bewaard gebleven. De in plaatstaal uitgevoerde trafozuil diende voor het herbergen van transformatoren die er voor zorgen dat de hoge spanning vanuit de elektriciteitscentrale wordt omgezet in een lage spanning, die geschikt is voor huiselijk gebruik. De eerste zuilen – 53 stuks – werden in 1906 geplaatst, het jaar waarin de gemeente zelf begon met de levering van elektriciteit. Het aantal zuilen breidde zich daarna gestaag uit. In 1909 waren er 65, in 1919 110, in 1925 151, in 1934 222 en in 1944 228. De voormalige trafozuil bezit de status van gemeentelijk monument.

 

Straat op kaart

Bezuidenhout1939 HTM Kaart

 

Oorsprong straatnaam

EMMAPARK, gelegen aan het begin van de Emmastraat, aan de Bezuidenhoutseweg, kreeg zijn naam naar de Emmastraat, voormalig koningin, op 29 juni 1925.

Koningin Emma (1858-1934)

Koningin-moeder Emma der Nederlanden

Adelheid Emma Wilhelmina Theresia, geboren te Arolsen op 2 augustus 1858, dochter van vorst George Victor van Waldeck-Pyrmont en prinses Helena van Nassau, wordt op 7 januari 1879 de tweede vrouw van de 41 jaar oudere Koning Willem III. Uit dit huwelijk wordt op 31 augustus 1880 hun enige kind prinses Wilhelmina geboren.

Tijdens de laatste levensdagen van de koning (14 november tot 23 november) treedt Emma als regentes op en na zijn dood aanvaardt zij het regentschap voor haar dochter. Zij heeft dit vervuld tot 1898.

Door haar beminnelijk en verstandig optreden heeft koningin Emma, sinds 1898 doorgaans ‘de koningin-moeder’ genoemd, wezenlijk bijgedragen aan de versterking van de monarchie. De sympathie van de natie komt tot uiting in de vorm van een nationaal geschenk wanneer haar dochter Wilhelmina in 1898 de regering aanvaardt. Zij overlijdt in 1934.

Meer foto’s op Flickr

Meer foto’s op Haagse Beeldbank

Heeft u extra informatie, foto’s, film of verhalen stuur dan als je blieft email naar  geheugen@bezuidenhout.nl

Een Bezuidenhout site

Naar boven
error:

Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd

U kunt geen content kopiëren, downloaden of printen