Cornelis Speelmanstraat

1900 tot 1940            1940 tot 1970

1970 tot 2000            2000 tot heden

Winkels door de tijd

Straat op kaart           Oorsprong straatnaam

Bezuidenhout Stratenplan Boschlust II    Het tweede stratenplan van de familie Suermondt op het terrein van Villa Boschlust met daarin de straten J.P. Coenstraat, Cornelis Speelmanstraat, Jan van Riebeekstraat, François Valentijnstraat en de Daendelstraat, circa 1894.
Haagsche courant 29-10-1894 Riebeek straatnamen
Cornelis Speelmanstraat 3 Pension Tesselschade, jrg 19, 1899-1900, no 8, 01-11-1899

 

1900 tot 1940

Cornelis Speelmanstraat 58-70 1900 HGA
Speelmanstraat 43 Steinbuch De nieuwe courant 12 mrt 1908
Speelmanstraat 42  Automobiel Technicum Het vaderland 13 aug 1909
Cornelis Speelmanstraat 30, hoek Daendelsstraat. Met muurtekst ‘Helpt Elkander’ van de Onderlinge Levensverzekering Maatschappi ca 1910 HGA
Haagsche courant 10-06-1914 Speelman ministeries
Bezuidenhout te koop Bezuidenhoutpost 1e jaargang no 1 Aug 1917
Haagsche courant 03-10-1917 Speelman bpt
Haagsche courant 23-03-1918 Speelman zaad
Haagsche courant 13-03-1923 Speelman vergunning
Speelmanstraat 19 Kapsalon Pierre J Meijer HetBezuidenhout 18 juni 1926
Speelmanstraat Provinciale Drentsche en Asser courant 14-05-1927
Cornelis Speelmanstraat 52 (autostalling)en lager, legen van straatkolken door een zuigmachine van de Haagsche Reinigingsdienst ca 1930 HGA
Cornelis Speelmanstraat 56 Gemeentelijke Reinigingsdienst, nieuwe kolkenzuigmachine van de reiniging 1930 HGA
Speelmanstraat 30 Kruidenier W F van Nisius Bezuidenhoutpost 1 april 1932
Cornelis Speelmanstraat 56 en lager, Kolkenzuigauto voor beerputlediging 1920-34, gereed om te vertrekken ca 1932 HGA
1e vd Boschstr 49 Speelmanstr Riebeekstr 98 vergunning Haagsche courant 21-04-1936
Speelmanstraat 23 Haagsche courant 30 mei 1939
Speelmanstraat 51 vergunning Haagsche courant 15-11-1939

 

1940 tot 1970

Cornelis Speelmanstraat richting 1ste Van den Boschstraat, gezien van de Schenkweg dec 1940 Foto H A W Douwes HGA
Cornelis Speelmanstraat richting Schenkweg, gezien van de 1e V.d. Boschstraat dec 1940 Foto H A W Douwes HGA
Fotonieuws de spiegel der beweging(NSB) 15-12-1940 Speelman
Cornelis Speelmanstraat 47, technisch bureau K.E. Lange 1941 HGA
Speelmanstraat 16 Het joodsche weekblad uitgave van den Joodschen Raad voor Amsterdam 11 dec 1942

Bureau inzameling en  uitrustingsdepot : Uitgebreide instructies voor de bepakking werden besproken en opgesteld. Op 1 augustus 1942 stelde de Joodse Raad in Den Haag een twee bladzijden lange lijst met benodigdheden vast met als onderwerp ‘Transporten naar Duitschland’. Om alle gedeporteerden van de juiste spullen te voorzien werd in de Agathastraat, de nieuwe door de waarnemend burgemeester ingevoerde benaming van de Wilhelminastraat in Bezuidenhout, een ‘bureau inzameling’ ingericht. In de Cornelis Speelmanstraat in Bezuidenhout werd een ‘uitrustingsdepot’ gevestigd. Beide straten zijn door het bombardement van 3 maart 1945 van de kaart geveegd.

Speelmanstraat 3 De zwarte soldaat blad voor de WA 15 juni 1944

29 juni 1944 – Politierapport – Cornelis Speelmanstraat 4 – granaatinslag

 

Overzicht omgekomen Joodse medebewoners (Joods Monument) 

3 maart 1945 Bombardements schade

Cornelis Speelmanstraat :

Geheel vernield :  34 t/m 72,  23 t/m 55.

Glasschade :  2 t/m 32,  1 t/m 21.

 

Cornelis Speelmanstraat mrt 1945 Foto N J van Duin HGA
Cornelis Speelmanstraat, mrt 1945 Foto H A W Douwes HGA
Speelmanstraat 50 De residentiebode 27-03-1945
Speelmanstraat richting Schenkweg ca juni 1945 Foto J G Beernink
Cornelis Speelmanstraat 14, Schildersbedrijf Koek & Reinders sept 1961 Foto DSO HGA
Cornelis Speelmanstraat 30 hoek Daendelsstraat 1962 Foto A J Remmerswaal HGA
Cornelis Speelmanstraat, de achterzijde van een van de huizen 1966 Foto Fotoburo Meyer© HGA
Cornelis Speelmanstraat 32-6, met op de voorgrond de kruising met de Daendelsstraat, op de achtergrond de Schenkweg feb 1967 Foto DSO HGA
Cornelis Speelmanstraat 5-21, tussen de Jan Pieterszn. Coenstraat en de Daendelsstraat Feb 1967 Foto DSO HGA
Cornelis Speelmanstraat, gezien van de Jan Pieterszn. Coenstraat (links) naar de 1e van den Boschstraat feb 1967 Foto DSO HGA
Luchtfoto Bezuidenhout en Staatsspoorstation. Op de voorgrond horizontaal de 1e Van den Boschstraat. Aan de Cornelis Speelmanstraat het tijdelijke gebouw van een 5 Min autowasplaats van der Heijden ca 1968 Foto Hans de Bakker HGA
Laan van NOI 287 Speelmanstraat 1967
Speelmanstraat nov 1969 Foto DSO HGA

 

1970 tot 2000

Cornelis Speelmanstraat, sloop met op de voorgrond de even zijde en aan de overzijde ongeveer de nummers 15-7 ca 1970 Foto Fotoburo Meyer© HGA

 

Winkels van toen

no 1 Dameshoedenmagazijn G Alexandre (..1939..1942..)

no 2 Drukkerij D H de Beer (..1938..1942..)

no 3 Sigaren S J Sommeling (1923..), Leverancier Intendance  Jacq  A Mulders (1940..1944..)

Speelmanstraat 3 Pettenfabriek Het nationale dagblad 31 aug 1940

no 6 Loodgietersbedrijf P de Visser (..1947..)

no 7 Rotterdamse Credietbank (..1922..1925..), Cuisinier Maison Fred Lehmann (1928..)

Speelmanstraat 7 Maison Fred Lehmann Bezuidenhoutpost 27 jan 1928

no 9 Aannemer L van Luijn (1904..1906..),  Behangerij F G Mansveld (..1938..1942..)

Speelmanstraat 9 Stoffeerderij L van Luijn Land en Volk 23 juli 1905

no 12 Natuursteenhandel K H H Butz (..1938..), Natuursteenhandel Fa M van de Wall (..1942..1947..)

no 13 Damesmodes (..1923), Dames en kinderkleeding Maison E Nielander (..1925)   Modevakschool  (1926..)

Schenkweg 48 Haagsche courant 07-03-1925
Speelmanstraat 13 Modevakschool Bezuidenhoutpost 25 sept 1926

no 14 Schildersbedrijf Fa Koek & Reijnders (1935…1961..)

no 17 Stoffeerderij S P  Duijkers (..1916..1917..)

Speelmastraat 17 Stoffeerderij S P Duijkers 1917 (met dank aan J G M van der Ploeg)

no 19 Kapsalon Pierre J Meijer (1926..1927..), Dameskapsalon Irene (1930..1935)

Speelmanstraat 19 Kapsalon Pierre J Meijer HetBezuidenhout 1 mei 1926

no 21 Behangerij, stoffeerderij F G Rotteveel Mansveld (1908..1930..), Electrische Reparaties Fa L Kabos (..1918..1961..)

Speelmanstraat 21 Electr. Bureau L Kabos Bezuidenhoutpost 14 feb 1919
Speelmanstraat 21 Reparaties Fa L Kabos Bezuidenhoutkwartier 26 aug 1948

no 22 Dameskapsalon Maison Luijten v d Heuvel (1923..),  Vischwinkel E Toet (1924..1926..), Groente Fruit  A J van Tol (1928..1930..), Heerenkapsalon H R  Rensen (..1931..),  Kapper K H Wehn (1939..1947..), Herenkapper T W Bieze (..1961..)

Speelmanstraat 22 Dameskapsalon Maison Luijten v d Heuvel Bezuidenhoutpost 2 nov 1923
Speelmanstraat 22 Vischwinkel E Toet Bezuidenhoutpost 4 dec 1924
Speelmanstraat 22 Groentenwinkel A J van Tol Bezuidenhoutpost 25 mei 1928
Speelmanstraat 22 Heerenkapsalon H R Rensen Bezuidenhouts Belang 9 okt 1931
Speelmanstraat 22 Kapper C H Wehn 1941
Speelmanstraat 22 Het parool 16-05-1945

no 30  Dameskapster G Kappelhof (1930..1932), Groentenhandel W F van Nisius (1932..1939), Groentewinkel C van Zoest   (1939..1961..)

Speelmanstraat 30 Dameskapper mevr Kappelhof Bezuidenhouts Belang 29 aug 1930
Riebeekstraat 30 105 Kruidenier W F van Nisius Bezuidenhoutpost 1 april 1932
Speelmanstraat 30 Groenteboer C van Zoest

no 32 Wijnhandel Keppel Hesseling  & Co  (1920..1943..)

Speelmanstraat 32 Het Vaderland staat- en letterkundig nieuwsblad 14-11-1924

no 33 Lasinrichting (..1938..)

Speelmanstraat 33 lasinrichting Bezuidenhoutpost 19 aug 1938

no 34 Agence Generale Cinematographique (..1922..)

Speelmanstraat 34 Nieuw weekblad voor de cinematografie 29 dec 1922

no 37  L Pas & Zn  (..1924..)

no 40 Stalhouderij en taxi onderneming de Urbaine  P J Erkelens (..1916..)

no 42 Technisch Bureau W H Scheffer & Co (1903..),  Eerste Nederl Automobiel Maatschappij (..1904..), Automobiel Technicum Geo G F Steinbuch (1901..1917..), Automobielmaatschappij de Combinatie (1916..)

Speelmanstraat 42 Paulinastraat 23 Automobielmaatschappij De Avondpost 11 april 1904
Speelmanstraat 42 Steinbuch Dagblad van Zuidholland 5 nov 1903
Speelmanstraat 42 Steinbuch De nieuwe courant 12 mrt 1908
Speelmanstraat 42 Steinbuch Het vaderland 12 feb 1909
Speelmanstraat 42 Tijdschrift De Auto 1910
Speelmanstraat 42 Automobiel technicum De Auto 1910

no 44 Muziekschool Sam Schuijer (1905..), Rijwielhersteller Th Olivier (..1939..1942..)

Speelmanstraat 44 Haagsche courant 06-05-1905

no 50 Schoenmaker J L W Burgdorffer (1911..1918..)

no 51  Stalhouder / Garage  A J de Kamper & Zn (1906..1943..)

Speelmanstraat 51 Garage A J de Kamper Bezuidenhoutpost 16 nov 1925

no 52  Garage Grünewald (1930..), Garage L Veldhuis (..1939..1942..)

no 54 Installatie bureau H Kokee  (1901,,1916..), Kousen en handschoenen Joh C Kamphuis & Hertz (1935..1943..)

Speelmanstraat 54 Kokee De avondpost 4 feb 1905

no 56 Behangerij H J Meijer (1909..1916..)Leder en Huidenzaak T S Levisson (1922..1942..)

no 70 Kapper J P Strasters (..1939..1942..)

Jaren 50 – Op de hoek van de Cornelis Speelmanstraat zat Verweij de slager met de eerste automatiek.

 

Straat op kaart

Bezuidenhout 1939 HTM Kaart. In oranje wat is vernietigd tijdens het bombardement.

 

Oorsprong straatnaam

CORNELIS SPEELMANSTRAAT, gelegen tussen de Schenkweg en de Eerste van den Boschstraat, kreeg haar naam in 1904 naar Cornelis Speelman, Gouverneur-Generaal van N.O.I. van 1681 tot 1684. In de reconstructiewerkzaamheden van dit deel van het Bezuidenhout is de bebouwing van deze straat gesloopt.

Meer foto’s op Haagse Beeldbank

Heeft u extra informatie, foto’s, film of verhalen stuur dan als je blieft een email naar  geheugen@bezuidenhout.nl

error:

Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd

U kunt geen content kopiëren, downloaden of printen