Bezuidenhoutseweg na 1945

1800 tot 1946  Foto’s en tekst             1946 tot 1970 Foto’s en tekst

1970 tot 1980 Foto’s en tekst               1980 tot 1990    Foto’s en tekst

1990 tot 2000 Foto’s en tekst               2000 tot nu    Foto’s en tekst

Winkels door de tijd en verhalen

Straat op kaart                                                 Oorsprong straatnaam

 

1946 tot 1970  Foto’s en tekst

 

Luchtfoto van het Bezuidenhout richting Voorburg 1946 Foto K.L.M. AVIODROME, Lelystad
Luchtfoto van het Bezuidenhout richting Schenkviaduct met op de voorgrond de Bezuidenhoutseweg. 1946 Foto K.L.M. AVIODROME, Lelystad
Bezuidenhoutseweg De afbraak van de r.k. kerk. In 1947 begon men met de sloop van de toren. Foto Bouke Visser
Bezuidenhoutseweg 16B aero-import nv jan 1947
Bezuidenhout onteigening 22 aug 1947 Trouw. De onteigening van de door het bombardement beschadigde panden
Bezuidenhoutseweg Dempen tankgrachten. 1948 Ned Heidemaatsch. Nationaal Archief
Bezuidenhoutseweg Haagse Bos 1948 Ned Heidemaatsch. Nationaal Archief
Bezuidenhoutseweg Haagse Bos Dempen tankgrachten. 1948 Ned Heidemaatsch. Nationaal Archief
Bezuidenhoutseweg Haagse Bos Dempen tankgrachten. 1948 Ned Heidemaatsch. Nationaal Archief
Bezuidenhoutseweg 11-13 interieur Cafe Den Hout 21 okt 1948 Foto W J van der Pool Haags Gemeentearchief
Bezuidenhoutseweg mei 1949 Foto W J van der Pool Haags Gemeentearchief
Bezuidenhoutseweg in het midden Engelse Kerk mei 1949 Foto W J van der Pool Haags Gemeentearchief
Bezuidenhoutseweg, noodkerk van de Ned. Herv. gemeente Goede Vrijdagkerk 1948 Foto Fotoburo Meyer© Haags Gemeentearchief
Cornelis Houtmanstraat, noodgebouw van de Goede Vrijdagkerk jan 1949 Foto DSO Haags Gemeentearchief
Bezuidenhoutseweg 20 Holland Business Service Kantoor- machines en meubelen ca 1950 foto Bob Kommer Haags Gemeentearchief
Bezuidenhoutseweg 213 Verbouwd sept 1950 Foto W J van der Pool Haags Gemeentearchief
Bezuidenhoutseweg 22-26 ca 1950 Foto W J van der Pool Haags Gemeentearchief
Bezuidenhoutseweg 30 jan 1951 Foto W J van der Pool Haags Gemeentearchief
Luchtfoto Bezuidenhout, Bezuidenhoutseweg met Ministerie van Economische zaken mei 1951  Foto Luchtfoto Nederland   Haags Gemeentearchief
Bezuidenhoutseweg 19 Hotel de Hertenkamp April 1951 Foto W J van der Pool Haags Gemeentearchief
Bezuidenhoutseweg 98 dec 1951 Foto W J van der Pool Haags Gemeentearchief
Bezuidenhoutseweg  Haringpaviljoen W G F Jaap van der Kraats
Bezuidenhoutseweg hoek Laan van NOI richting Marialaan. nov 1952 Foto DSO Haags Gemeentearchief
Bezuidenhoutseweg 16c Haagsche Courant 3 februari 1953
Bezuidenhoutseweg 16A-30, de nummers 16C-22A werden in februari 1976 afgebroken 1953 foto H Douwes Haags Gemeentearchief
Algemeen Handelsblad 14-08-1953 Bzhweg sloop kerk
Bezuidenhoutseweg hoek Paulinastraat, bouw van de nieuwe R.K, kerk O.L.V. van Goede Raad, op de plaats waar de kerk heeft gestaan die op 3 maart 1945 verwoest is. De toren wordt 50 meter hoog. Op 17 juni wordt de eerste steen gelegd, waarna een kerkdienst in de open lucht zal worden gehouden.    14 juni 1954 Foto Anefo Nationaal Archief Haags Gemeentearchief
Bezuidenhoutseweg Bouw nieuwe R.K. kerk naar ontwerp van architect J. van der Laan in de stijl van de Bossche School ca 1954 Nationaalarchief
Bezuidenhoutseweg Bouw nieuwe R.K. kerk ca 1954  Nationaal Archief
De Tijd 21-11-1955 kerk
3e Van den Boschstraat hoek Bezuidenhoutseweg, Op het grasveld er tegenover werd later onderstaand Shell station gebouwd  ca 1955 Foto H Lamme Haags Gemeentearchief
Een veranderd straatbeeld in Den haag. Langs de Bezuidenhoutse weg wordt in 1953 een tankstation speciaal voor bromfietsers van Shell in gebruik genomen.
Gezien van de Cornelis Houtmanstraat naar de Carel Reinierszkade, met tramrijtuigen 554 en 98 9 sept 1954
Algemeen Handelsblad 16-10-1954 Huis ten bosch restauratie
Algemeen Handelsblad 20-04-1955 bzhweg kantoor
Bezuidenhoutseweg 75 hoek vd Boschstraat 24 mei 1955 Foto W J van der Pool Haags Gemeentearchief
Bezuidenhoutseweg, nieuwe R.K. kerk van O.L. Vrouwe van Goede Raad 5 okt 1955 Foto P van Breukelen©  Haags Gemeentearchief
Algemeen Handelsblad 23-05-1956 Huis ten Bosch oplevering
Bezuidenhoutseweg 125A, kapsalon van H. Kleijn. De oppasser sluit de deur zaterdagavond 16 juni 1956 5 uur ‘s avonds juni 1956
Bezuidenhoutseweg Eindpunt Overbosch tram 4A rond 19571958 Foto J C T van Engelen
Algemeen Handelsblad 01-03-1958 Bzhweg keuring
Bezuidenhoutseweg Protesttocht van Opticiens naar het Ministerie van Economische Zaken. 8 okt 1958 Foto H. Behrens Nationaal Archief
Bezuidenhoutseweg Showroom Opel Foto H J de Haas Collectie TENT
Bezuidenhoutseweg Naast nr. 57, hoek 1e Van den Boschstraat. Benzinestation (servicestation) van Shell. Op de achtergrond rechts achtergevels van de Daendelsstraat juni 1959
Bezuidenhoutseweg 41 MG 1959
Bezuidenhoutseweg 41 nv Bolland MG 1959
Bezuidenhoutseweg 78A en lager, met tram 3 ca 1960 Foto H Lamme Haags Gemeentearchief
Bezuidenhoutseweg 138-156 mrt 1961 foto DSO Haags Gemeentearchief
Bezuidenhoutseweg 138-156 mrt 1961 foto DSO Haags Gemeentearchief
Bezuidenhoutseweg 122A-136 sept 1961 foto DSO Haags Gemeentearchief
Bezuidenhoutseweg 20 Goede Vrijdagkerk okt 1962 foto Mej A M J de Haan Haags Gemeentearchief
Bezuidenhoutseweg 138-156 mrt 1961 foto DSO Haags Gemeentearchief
Bezuidenhoutseweg, doorgang naar het Haagse Bos tegenover de Koningin Marialaan, gezien van de Koningin Marialaan , 5 mrt 1961 Foto Mej A J de Haan Haags Gemeentearchief
Bezuidenhoutseweg met het Centraal Bureau voor de Statistiek, richting Koningin Marilaan 5 mrt 1961 foto Mej A M J de Haan Haags Gemeentearchief
Bezuidenhoutseweg, bij Bellevue (nr. 15) ter hoogte van de Rijnstraat naar de Herengracht gezien aug 1962 Foto Fotoburo Meyer© Haags Gemeentearchief
Bezuidenhoutseweg 17, hoek Rijnstraat, waar nu het Centraal Station staat   ca juli 1963 foto Rijksdienst voor de Monumentenzorg(Dukker) Haags Gemeentearchief
Bezuidenhoutseweg 49, naar de Koningin Marialaan en links de Carpentierstraat 1963 foto Stokvis Haags Gemeentearchief
Bezuidenhoutseweg met café-restaurant Boschlust ca 1964 Foto Fotoburo Meyer© Haags Gemeentearchief
Bezuidenhoutseweg 60, gebouw van de Sociaal Economische Raad 1965 Foto Fotoburo Meyer© Haags Gemeentearchief
Bezuidenhoutseweg 98-100 melkinrichting W G van der Loos en snelbuffet Sylvia ca 1966 foto Jan Stegeman Haags Gemeentearchief
Bezuidenhoutseweg 57-19 feb 1967 foto DSO Haags Gemeentearchief
Bezuidenhoutseweg bij Schenkweg richting van den Boschstraat 22 feb 1967 foto DSO Haags Gemeentearchief
Bezuidenhoutseweg, het oude hoofdkantoor van de H.T.M. ca 1967 Foto Hans de Bakker©  Haags Gemeentearchief
Bezuidenhoutseweg 49, hoek Daendelsstraat ca 1968 foto A S C Schuller Haags Gemeentearchief
Bezuidenhoutseweg 116-108 rechts koffiehuis Corrien ca 1968 foto A S C Schuller Haags Gemeentearchief
Algemeen Handelsblad 29-01-1968 Bzhweg kritiek
Bezuidenhoutseweg 61 ca 1967 Foto G J Dukker Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
De Telegraaf 14-10-1968 bzhweg ser
Bezuidenhoutseweg 16C-20, hoek Boslaan, de showroom van Mercedes-Benz van de Agam ca 1968 Foto A S C Schuller Haags Gemeentearchief
Bezuidenhoutseweg 61 tussen J P Coenstraat en Daendelsstraat kort voor sloop ca 1969 Foto Pete Meijer Dukker Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Bezuidenhoutseweg tussen J P Coenstraat en Daendelsstraat kort voor sloop ca 1969 Foto Pete Meijer Dukker Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Bezuidenhoutseweg JP Coenstraat kort voor sloop 1969 Foto Pete Meijer Rijksdienst Cultureel Erfgoed
Bezuidenhoutseweg 15, hoek Rijnstraat, het huis Bellevue dat spoedig zal worden gesloopt juli 1969 Foto Hans de Bakker©  Haags Gemeentearchief
Bezuidenhoutseweg 249 Kantoor Bouwonderneming Hoksbergen Foto Fam Hoksbergen

1970 tot 1980 Foto’s en tekst

Luchtfoto Bezuidenhout, Bezuidenhoutseweg, Koningin Marialaan (linksonder), Theresiastraat, 1e Van den Boschstraat en de straten hiertussen , 1970 Foto Jaap Rijkenberg Haags Gemeentearchief
Bezuidenhoutseweg 49 en 51, Huize Oud-Boschlust 1970 Foto Fotoburo Meyer© Haags Gemeentearchief
Bezuidenhoutseweg 57 51 ca 1970 Foto A S C Schuller Haags Gemeentearchief
Bezuidenhoutse kruising Boslaan. Met Simca van der Gun showroom 1970 Foto H de Ruiter Haags Gemeentearchief
Bezuidenhoutseweg 16-4 , hoek Boslaan Maison Krul zat vroeger in torenpand op de hoek mrt 1970 foto DSO Haags Gemeentearchief
Bezuidenhoutseweg hoek Boslaan, afbraak van de winkel van Krul. Foto A S C Schuller ca 1970 Haags Gemeentearchief
Krant bzhweg sloop voor utrechtse baan 20 4 1970
Bezuidenhoutse weg kruising Boslaan ca 1970 Foto Stokvis Haags Gemeentearchief
Bezuidenhoutseweg 60 Nieuw SER-gebouw 30 juni 1971 Foto Rob Mieremet Nationaal Archief
Bezuidenhoutseweg 62 Opening van het nieuwe SER-gebouw 2 juli 1971 Nationaal Archief
Bezuidenhoutse weg 2 cafe restaurant Boschlust brandt geheel af 22 sept 1973 Foto Stokvis Haags Gemeentearchief
Bezuidenhoutseweg 73, ministerie van Landbouw en Visserij 1973 Foto Fotoburo Meyer© Haags Gemeentearchief
Bezuidenhoutseweg 78B en lager , gezien van de Koningin Marialaan ca 1973 foto H Lamme Haags Gemeentearchief
Bezuidenhoutseweg 60 , kantoorgeboouw S.E.R. 15 sept 1975 foto DSO Haags Gemeentearchief
NRC Handelsblad 21-06-1975 Koekamp tram
Bezuidenhoutse weg kruising Boslaan dec 1975 Foto DSO Haags Gemeentearchief
Krant Bezuidenhoutseweg sloop 70 jaren
Bezuidenhoutseweg 10 dec 1976 Foto E. Renson 010-19
Bezuidenhoutseweg 14 dec 1976 Foto E. Renson 011-07
Bezuidenhoutseweg 14 mei 1977 Foto E Renson 032-05
Bezuidenhoutseweg 14 mei 1977 Foto E Renson 032-06
Bezuidenhoutseweg 14 mei 1977 Foto E Renson 032-08
Bezuidenhoutseweg 14 mei 1977 Foto E Renson 032-09
Bezuidenhoutseweg 14 mei 1977 Foto E Renson 032-10
Bezuidenhoutseweg 14 mei 1977 Foto E Renson 032-11
De Telegraaf 29-08-1977 Bzhweg kerk zender
Bezuidenhoutseweg 26 sept 1978 Foto E Renson 052-02
Bezuidenhoutseweg 26 sept 1978 Foto E Renson 052-11
Bezuidenhoutseweg Ingang Bos 26 sept 1978 Foto E Renson 052-12
Bezuidenhoutseweg 26 sept 1978 Foto E Renson 051-32
Bezuidenhoutseweg bouw Babylon 1978 Foto E Renson 051-34
Bezuidenhoutseweg Bouw Babylon 1978 Foto E Renson 051-30
Bezuidenhoutseweg Babylon 1 juli 1978 Foto E Renson 081-29
Bezuidenhoutse weg winkelcentrum Babylon 12 sept 1978 Foto DSO Haags Gemeentearchief
Bezuidenhoutseweg feb 1979 Foto E Renson 107-13
Bezuidenhoutseweg 91 24 juli 1979 Foto E Renson 139-22
Bezuidenhoutseweg 91 24 juli 1979 Foto E Renson 139-23
Bezuidenhoutseweg 185-171, richting Koningin Marialaan 4 okt 1979 foto DSO Haags Gemeentearchief

1980 tot 1990  Foto’s en tekst

 

Bezuidenhoutseweg 72-80  3 mrt 1980  foto DSO Haags Gemeentearchief
Bezuidenhoutseweg 387 2 april 1980 Foto E Renson 204-09
Bezuidenhoutseweg, met de nieuwbouw van het ministerie van Economische Zaken 1980 Foto Fotoburo Meyer© Haags Gemeentearchief
Bezuidenhoutseweg 197 Gekraakt juli 1980 Foto E Renson 246-03
Bezuidenhoutseweg oude Linschotenstraat 29 aug 1980 Foto E Renson 270-19
Bezuidenhoutseweg 275-269 ca 1980 foto DSO Haags Gemeentearchief
Bezuidenhoutseweg 9 nov 1980 Foto E Renson 287-10
Bezuidenhoutseweg 9 nov 1980 Foto E Renson 287-06
Bezuidenhoutseweg 24 feb 1981 Foto E Renson 316-15
Bezuidenhoutseweg 26 mrt 1981 Aanleg stadsverwarming?? Foto E Renson 324-10
Bezuidenhoutseweg 7 april 1981 Foto E Renson 326-04
Bezuidenhoutseweg woonwagenplaats 23 mei 1981 Foto E Renson 338-16
Bezuidenhoutseweg 197 23 mei 1981 Foto E Renson 338-20
Bezuidenhoutseweg 273 Content 2 juni 1981 Foto E Renson 341-19
Bezuidenhoutseweg jan 1982 Foto E Renson 398-12
Bezuidenhoutseweg jan 1982 Foto E Renson 398-20
Bezuidenhoutseweg jan 1982 Foto E Renson 398-19
Bezuidenhoutseweg jan 1982 Foto E Renson 398-17
Bezuidenhoutseweg hoek Cornelis Houtmanstraat, voormalige Goede Vrijdagkerk, later synagoge 4 feb 1982 Foto DSO Haags Gemeentearchief
Bezuidenhoutseweg hoek Cornelis Houtmanstraat, de vroegere Goede Vrijdagkerk 4 feb 1982  foto DSO Haags Gemeentearchief
Bezuidenhoutseweg Laan van NOI Snackkar Vanouds Bekend 5 aug 1982 Foto E Renson 445-10
Bezuidenhoutseweg 179 12 aug 1982 Foto E Renson 445-15
Bezuidenhoutseweg 4 dec 1982 Foto E Renson 462-04
Bezuidenhoutseweg 9 april 1983 Foto E Renson 472-24
Bezuidenhoutseweg 9 april 1983 Foto E Renson 472-02
Bezuidenhoutseweg 9 april 1983 Foto E Renson 472-22
Bezuidenhoutseweg 9 april 1983 Foto E Renson 472-08
Bezuidenhoutseweg 9 april 1983 Foto E Renson 472-35
Bezuidenhoutseweg 9 april 1983 Foto E Renson 473-06
Bezuidenhoutseweg 9 april 1983 Foto E Renson 473-03
Bezuidenhoutseweg 9 april 1983 Foto E Renson 473-15
Bezuidenhoutseweg 9 april 1983 Foto E Renson 473-14
Bezuidenhoutseweg 9 april 1983 Foto E Renson 473-16
Bezuidenhoutseweg april 1983 Foto E Renson 478-23
Bezuidenhoutseweg 26 mei 1983 Foto E Renson 486-16
Bezuidenhoutseweg 28 mei 1983 Foto E Renson 480-26
Bezuidenhoutseweg 26 mei 1983 Foto E Renson 479-28
Bezuidenhoutseweg 26 mei 1983 Foto E Renson 473-20
Bezuidenhoutseweg 26 mei 1983 Foto E Renson 480-06
Bezuidenhoutseweg 181, Holland Trade House ca 1983  foto Robert Scheers Haags Gemeentearchief
Bezuidenhoutseweg Trouw 29-03-1984
Bezuidenhoutseweg Trouw 03-05-1984
Bezuidenhoutseweg doorgang naar het bos tussen 78B en 80 13 sept 1984 foto DSO Haags Gemeentearchief
Bezuidenhoutseweg sept 1984 Foto E Renson 531-19
Bezuidenhoutseweg feb 1985 Foto E Renson 546-33
Bezuidenhoutseweg 72-74 ca 1985 foto DSO Haags Gemeentearchief
Bezuidenhoutseweg 50-56  ca 1985  foto K M J Hagemeijer Haags Gemeentearchief
Bezuidenhoutseweg 4 april 1985 Foto E Renson 550-13
Bezuidenhoutseweg 229-209, rechts de Laan van NOI  23 april 1985  foto DSO Haags Gemeentearchief
Bezuidenhoutseweg sept 1985 Foto E Renson 601-34
Bezuidenhoutseweg 11 okt 1985 Foto E Renson 602-29
Bezuidenhoutseweg 11 okt 1985 Foto E Renson 602-17
Bezuidenhoutseweg Houtmanstraat  Sloop Goede Vrijdagkerk  okt 1985 Foto E Renson 602-33
Bezuidenhoutseweg NRC Handelsblad 16-11-1985
Bezuidenhoutseweg Houtmanstraat 7 feb 1986 Foto E Renson 607-24
Bezuidenhoutseweg 150 7 feb 1986 Foto E Renson 607-25
Bezuidenhoutseweg 7 feb 1986 Foto E Renson 607-32
Bezuidenhoutseweg 2-6  11 sept 1986  foto DSO Haags Gemeentearchief
Bezuidenhoutseweg 105-113 , Vita Levensverzekering 5 jan 1987 foto DSO Haags Gemeentearchief
Bezuidenhoutseweg 150, verzorginscentrum bezuidenhout in aanbouw 5 jan 1987 foto DSO Haags Gemeentearchief
Bezuidenhoutseweg 76-86 richtin Boslaan 5 jan 1987 foto DSO Haags Gemeentearchief
Bezuidenhoutseweg 98, boerderij van der Loos  5 jan 1987  foto DSO Haags Gemeentearchief
Bezuidenhoutseweg 150 1987 Foto E Renson 642-25
Bezuidenhoutseweg 150 Opening Verzorgingshuis ca 1987 Burgemeester Havenaar Foto E Renson
Bezuidenhoutseweg nov 1987 Foto E Renson 654-26
Bezuidenhoutseweg 1987 Foto E Renson 649-28
De Telegraaf 08-01-1988 Bzhweg bomen
Bezuidenhoutseweg 116 Te mooi voor de Sloop 1988 Foto E Renson 652-01
Bezuidenhoutseweg 62 1988 Foto E Renson 652-06
Bezuidenhoutseweg 74 en hoger, te slopen panden  aug 1988  foto Jan Stegeman Haags Gemeentearchief
Bezuidenhoutseweg Snackcar de Vrijheid en Ministerie Buitenlandse Zaken  aug 1988  foto Jan Stegeman Haags Gemeentearchief
Bezuidenhoutseweg 16-16B hoek Boslaan 20 sept 1988 foto DSO Haags Gemeentearchief
Bezuidenhoutseweg 80-116 20 sept 1988 foto DSO Haags Gemeentearchief
Bezuidenhoutseweg 106 en hoger richting Laan van NOI 20 sept 1988  foto DSO Haags Gemeentearchief
Bezuidenhoutseweg 72-116 richting Laan van NOI  20 sept 1988  foto DSO Haags Gemeentearchief
Bezuidenhoutseweg feb 1989 Foto E Renson 662-30
Bezuidenhoutseweg 377 Geveltuintjes feb 1989 Foto E Renson 662-14
Bezuidenhoutseweg 335-361  6 juni 1989  foto DSO Haags Gemeentearchief
Bezuidenhoutseweg 239 Stichting Thuiszorg okt 1989 Foto E Renson 667-07
Bezuidenhoutseweg 67 , Ministerie van Buitenlandse Zaken 17 okt 1989 foto DSO Haags Gemeentearchief

1990 tot 2000  Foto’s en tekst

 

Bezuidenhoutseweg 335   ca 1990 Foto E Renson 727-26
Bezuidenhoutseweg afbraak huizen naast SER ca 1990 Foto E Renson
Bezuidenhoutseweg ca 1990 Foto E Renson
Bezuidenhoutseweg 106 116 Koffiehuis Corrien (116) ca 1990 Foto E Renson 727-16
Bezuidenhoutseweg 1990 Foto E Renson
Bezuidenhoutseweg 249 Aannemer Hoksbergen sept 1990 Foto E Renson 680-12
Bezuidenhoutseweg 150, verzorgingscentrum Bezuidenhout  1990  foto P G Kempff Haags Gemeentearchief
Bezuidenhoutseweg 1991 Foto E Renson 688-18
Bezuidenhoutseweg 211 Fysiotherapie 29 aug 1991 Foto E Renson 697-29
Bezuidenhoutseweg 30  1992 Foto E Renson 705-02
Bezuidenhoutseweg 1992 Foto E Renson 705-27
Bezuidenhoutseweg ca 1992 Foto E Renson 727-19
Bezuidenhoutseweg  ca 1993  Foto E Renson
Bezuidenhoutseweg 331 St NOB 17 juni 1993 Foto E Renson 717-31
Bezuidenhoutseweg okt 1993 Foto E Renson 720-06
Bezuidenhoutseweg 273  Content Beheer 1993 Foto E Renson 727-24
Bezuidenhoutseweg 225 sept 1993 Foto E Renson 719-08
Bezuidenhoutseweg 1993 Foto E Renson 727-10
Bezuidenhoutseweg 213 Instituut Mediline mrt 1994 Foto E Renson 723-28
Bezuidenhoutseweg 1994 Foto E Renson 731-31
Bezuidenhoutseweg 60 1994 Foto E Renson 731-22
Bezuidenhoutseweg 144 1994 Foto E Renson 731-29
Bezuidenhoutseweg, Queens House 17 juli 1994 Foto R van Harrewijn©  Haags Gemeentearchief
Bezuidenhoutseweg 30 feb 1995 Foto E Renson 736-31
Bezuidenhoutseweg 50 feb 1995 Foto E Renson 736-26
Bezuidenhoutseweg 74 feb 1995 Foto E Renson 736-17
Bezuidenhoutseweg 151 feb 1995 Foto E Renson 736-22
Bezuidenhoutseweg 116 feb 1995 Foto E Renson 736-14
Bezuidenhoutseweg 187 feb 1995 Foto E Renson 736-16
Bezuidenhoutseweg 154 31 jan 1995 Foto E Renson 734-30
Bezuidenhoutseweg, aanleunwoningen naast het verzorgingshuis Bezuidenhout 16 april 1995 Foto R van Harrewijn© Haags Gemeentearchief
Bezuidenhoutseweg Aanleunwoningen 1995 Foto E Renson
Bezuidenhoutseweg Aanleunwoningen 1995 Foto E Renson
Bezuidenhoutseweg 121 1995 Foto E Renson
Bezuidenhoutseweg 197 195 Foto E Renson
Bezuidenhoutseweg 195 Foto E Renson
Bezuidenhoutseweg 1995 Foto E Renson
Bezuidenhoutseweg hoek Maetsuyckerstr 1996 Foto E Renson
Bezuidenhoutseweg Zandvliet 1996 Foto E Renson
Bezuidenhoutseweg Min Economische zaken 1996 Foto E Renson
Bezuidenhoutseweg Utrechtsebaan, VNO toren 25 sept 1996  foto Bert Mellink Haags Gemeentearchief
Bezuidenhoutseweg 150 1996 Foto E Renson
Bezuidenhoutseweg 150 dec 1996 Foto E Renson
Bezuidenhoutseweg olv van goede raad Foto E Renson
Bezuidenhoutseweg Reijnsstr 1998 Foto E Renson
Bezuidenhoutseweg Boslaan Randstad 1998 Foto E Renson

2000 tot nu       Foto’s en tekst

Bezuidenhoutseweg Monument Ministerie van Landbouw april 2002 Foto A J van der Wal Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Bezuidenhoutseweg 98-100, boerderij Van der Loos 1 feb 2004 Foto Leo van der Kleij
Bezuidenhoutseweg bij de Prins Clauslaan (links) en Boslaan, gezien richting Herengracht 16 jan 2005 Foto Roel Rozenburg
Bezuidenhoutseweg 70 2007 04 21a Foto Adriaan Sala
Bezuidenhoutseweg met links 90 en in het midden het nieuwgebouwde 98 26 dec 2011 Foto R van Harrewijn© Haags Gemeentearchief
Bezuidenhoutseweg 2012 04 12b Foto Adriaan Sala
Bezuidenhoutseweg Nieuw Babylon 2012 04 12a Foto Adriaan Sala
Bezuidenhoutseweg 2012 07 28b Foto Adriaan Sala
GoedeRaadKerkDenHaag1.JPG
Gemeente monument : RK Kerk OLV van Goede Raad in Wederopbouw stijl 1953-1955 Architect J.A. van der Laan, Bezuidenhoutseweg 157 maart 2013
Bezuidenhoutseweg gezien vanaf New Babylon
Bezuidenhoutseweg 40, sloop van het Zandvliet-College 21 juni 2014 Foto R van Harrewijn©  Haags Gemeentearchief
Bezuidenhoutseweg 30 Rijksvastgoedbedrijf jan 2015

De klokken  18 september 2016

Bezuidenhoutseweg Nieuw Babylon City Tower 2017 08 06a Foto Adriaan Sala
Bezuidenhoutseweg Nieuw Babylon City Tower 2017 08 06b Foto Adriaan Sala

 

Winkels door de tijd en verhalen

no 1 Meubelzaak Corsmit Brossoit & CO (..1910), Beveiliging Haagsche van 1805 (1936..)

no 2 Cafe Restaurant Boschlust (1923.. 1973)

no 3 Modezaak Maison Pierre Gallet  (1910..1913..), Grand Palais de Coiffure Maison M Neustadt (1926..1936), Gebruiksvoorwerpen Hans van den Ende (..1935..), Confiserie Fa A Wijngaard (1936..1950..)

no 4 Kruidenier D E Eigeman (1924..1929), Parfumerie Apollo  Alexander Glück,(1929..1936..), Cafe Restaurant Dorado (1940..1942..), Restaurant Bezuidenhout (1943..)

no 4A Fotograaf D v Maarseveen (1930..1937), Robes Mevr. L. G. A. H Hollman (1937..)

no 5A Brandstoffenhandel Mercurius (1948..), Brandstoffenhandel Fa Gebr. Eikendal (1950..)

no 6 Kruidenier Succursale J C P Hoogeveen  (1895..1901), Neon Licht A J Ameye (1934..1950..)

no 7 Sigarenmagazijn Lucien (1925..1930..), Sigarenmag. D Ph Pijpers (1931..1932), Residentie, C van Thuijl (1933..1950..)

no 7A Bontmantels Maison Elisee (..1934), Gebruiksvoorwerpen Hand van den Ende (1935..1937), Zaden J G A Saur (1937..1950..)

no 10 Bloemisterij Bezuidenhout (Becker en Scalogne 1896), Kruidenier J C P Hoogeveen (1901..1913..), Boekhandel J Meeussen & Zn  (1916.1921…), Sigarenmagazijn J B Rietbergen(1923..1949..)

Bezuidenhoutseweg 10 Kantoorboekhandel J Meeussen Adreslijst OLV kerk 1922(met dank aan J G M van der Ploeg 2019)

no 11 Dansschool en dancing Decca N de Parmentier (1921..1930..),  Grand Cafe Restaurant Den Hout (1933..1961..)

no 12 Bloemist J Geldmaker (1904..1950..)

no 13 Cafe Restaurant D M van Vugt (1924..1931), Grand Cafe Restaurant Den Hout (1932…1961..)

no 14 Kruidenier A. B. van Zanten   (1897..1918..), Lampekappen R v d Meulen (1922)

no 14A Stoomerij Palthe (1932..1950..)

no 15 Hotel Bellevue (1867..1934..)

no 16 Confiserie  Maison J A Krul (1906..1970),  Bruynzeel Keukens (1991..)

Bezuidenhoutseweg 16 De Kampioen april 1991

no 16A Cafe Restaurant Carlton (1934..),  Autobedrijf Bolland MG (..1951..1969..), Simca van der Gun (1969..1980),  IBM Direct Shop(1983..1994)

no 16B Automobielbedrijf Willys-Knight Overland (1925..1927), Buick Showroom J E van Maasdijk (1927..1934), Autobedrijf  Buick Oldsmobile R v d Loo (1928..1932), Autobedrijf Myrona (1933..1937), Agam Mercedes Benz (1936..1942), Aero Import BV (1947), Kaiser Frazer autom. showroom (1950..),

no 16C  Broodbakkerij Henri  J Carels (1929..1937..), Opticien J P Teerlink (1946..1950), Opticien Brillenhuis (..1953..)Enag BMW en DKW (..1956..1961..),  Agam Mercedes Benz (..1967..1973..)

Bezuidenhoutseweg 16c BMW dealer De Westlander 3 feb 1956

no 16D   Singer Naaimachines (1927..1932..), Modehuis Aletta (1933..1934),  Drogisterij Cosmopolite (1939..1948..)

no 16E Wijnhandel Victoria (1925..1929..), Fotohandel Kupferschmidt & Co (1930..1936..), Foto en Kinohandel Het Lichtbeeld (1936..1943..)

Bezuidenhout 16 e Het Lichtbeeld (met dank aan J G M van der Ploeg 2019)
Bezuidenhout 16e Het Lichtbeeld (met dank aan J G M van der Ploeg 2019)

no 16F Wasscherij Palthe (1925..1930..)

no 17 19 Hotel Cafe Restaurant E Schmidt (1898..1901), Hotel de Hertekamp (..1902..1951..)

no 18 Fotohandel Jaques van de Loo (1926), Buitenboord Motoren (1950..)

no 19 Hotel E. Schmidt (1898..1906..), Hotel Cafe de Hertenkamp (..1913..1941..)

no 20 Dameskapsalon  H Rodiger (1937..1939..)

no 20B Atelier Dufin (1926..1932..), Lijstenwinkel Fa L van Maarseveen (1935..1936)

no 21 Meubelmag N van Leeuwen (1934..), Sigarenmagazijn de Oude Wessels (1936..1950..), Steenkolenmaatschappij Kemps & van Beusichem (1945..1950..)

no 22 Dameskapsalon G J J A Wenderich  (1924..1950..)

no 23A HTM Hoofdkantoor (1913..1941..)

no 24 Cafe Bosch en Veldzicht (1885..), Aardappel Inkoop Maatschappij (1917), Kruidenier Fa. Eigeman    (1924)

no 24A Mode Showroom  Fam E v d Horst (1927..1928), Damesmodes Fashion Shop  A Verwayen (1939..1943..)

no 25 Cafe de Heritage (1929..196..)

no 26B  Melkinrichting J Hendriks (1895)

no 27 Salon de Coiffure Martin Leijger (1938..1948)

no 28A Bloemist L Tiesing   (1898..)

no 35 Meubelhuis Oud Boschlust /Mod en Ant Meubelen A de Leeuw (1934..1942)

no 36 Kruidenier J J H van Eijk (..1922..)

Bezuidenhoutseweg 36 Kruidenier J J H van Eijk Adreslijst OLV kerk 1922(met dank aan J G M van der Ploeg 2019)

no 40A  Kruidenier P J Pardoen (1896..1914)

no 41a  Importeur Renault & Peerless  C Scheepbouwer (1925..1930..), Autobedrijf NV HAB Chevrolet (1930), Kruidenier D Eigeman (1932..1950)

no 41 Schermzaal Ph. Bouillet (1927..1931..), Veha Meubelen (1933..1937)

no 42 Kruidenier G Beerends (1894), Stalhouderij A W de Greef (..1901..1917), Garage Bezuidenhout (1923..1931..), Garage J F Raimond (1931..1948..)

no 44  Melkinrichting de Sierkan (1896)

no 49 Pension Restaurant Huize Oud Boschzicht (1928..1934),

no 49A Mod en Ant Meubelen A de Leeuw (1933..1934)

no 53 Instituut Schroevers (1943..1945..)

no 55 Dameshoeden M J Alexandre (1936..1950)

no 57 Magazijn voor huishoudelijke art.  J M H Beekman (1924..1931), Kleermakerij von der Haar (1928), Kruidenier D E Eigeman(1930..1931), Modehuis Maison de Ridder (1933..1950..)

no 70 Eerste Haagsche Stalhouderij  W Molekamp (1904..1927..), Autogarage en stalhouder W Molekamp (1928..1939..)

no 71 Medico Mechanisch Zander-Instituut (1899..1906), Auto-Handel H  Englebert (1906..1945)

no 77 Boes  Meubelfabrieken  (1938..1941..)

no 77A  Sportwinkel Sport-Centra (1940..1943..)

no 78  Fotograaf D W B v Maarseveen (1937..1948..)

no 80 Hotel cafe restaurant Beukenhof (1923..1928), Hotel Restaurant  van der LOO (1930..), Modemagazijn Calypso (1935)

no 81A  Confecties W Timmers (1920..), Sigarenmag. Metanza  (1925..1932) , Sigarenmag. Mevr A koopman (1932..1936), J M v d Berg Radio Telefunken  (1936..1943..), Boekhandel J B van Seters (1946..1953..)

Bezuidenhoutseweg 81-a Boekhandel J.B. van Seters,

no 82A  Fruit en Groentenhandel Gez. Romijn (1925..1927..)

no 85A Dansinstituut Lend (1925..1941), Dansschool Helder (1941..)

no 85 Stomerij de Regenboog (1926..1940..). Stoomerij de Zwitsersche (1940.1943…)

Bezuidenhoutseweg 85 Haagsche Courant 8 juli 1940

no 86 Cafe Bezuidenhout (1897..1901..), In Badinstallaties en
Gasornamenten, Koperslagerij en Gasfitterij L van der Velde (1906..1915..), Kruidenier W Hoogstraaten (..1917..), Kruidenier J J H van Eijck   (1920..1943..), Haraf Radio NV  (1948..), Horlogemaker G Roozendaal (1950…1983..)

Bezuidenhoutseweg 86 Koperslagerij L. van der Velde 1910 (met dank aan J G M van der Ploeg 2019)
Bezuidenhoutseweg 86 Kruidenier J J H v Eijk 1942 (met dank aan J G M van der Ploeg 2019)
Bezuidenhoutseweg 86 9 april 1983 Foto E Renson 472-18

no 86A  Plisseerinrichting M J de Vries (1909),  Manufacturen Mej M v Schravendijk (1913..1934..),  Meubelzaak Th Struyk (1938..1940..),  Groentenwinkel C v d Kroft  (1941..1950..),  Prentenantiquariaat Jan Heeneman (1983..), Lijstenmaker Parmentier

Bezuidenhoutseweg 9 nov 1980 Foto E Renson 287-17
Bezuidenhoutseweg 86A Lijstenmaker Parmentier Foto E. Renson
Bezuidenhoutseweg 86A Lijstenmakerij Parmentier Foto E Renson

no 92  Vleeschhouwerij en Spekslagerij Gebr H J  De Mol    (1897..1927..), Slagerij Scholtes & Zn (1928..), Fruit- en delicat.h.  C v d Kroft (1931..1939..), Bontwerkerij J van Oijen (..1955..), Antiek ‘t Volle Pond Fa. Vink (..1983..)

Bezuidenhoutseweg 92 Bontwerkerij van Oijen De Westlander 10 juni 1955
Bezuidenhoutseweg 92 9 april 1983 Foto E Renson 472-15

no 94 Slagerij Gebr de Mol (…1905), Slager J A Wildenburg & Co (1905..1943..), Loodgieter Smederij W Arbouw (1948..)

no 98  Stal  (1912),  Algem. Paarden- en Veeverzek.
Mij., Stal  (1913..)

no 100 Melkinrichting Hendriks v d Loos (1900…1950..)

Bezuidenhoutseweg 100 Melk Firma W Hendriks P v d Loos Adreslijst OLV kerk 1922(met dank aan J G M van der Ploeg 2019)

no 101 Restaurant Pension Maison Rieff (1928..)

no 104 Maison Louis Didier Haarwerk en Parfum (1903..), Horlogemaker Chr J P de Ruiter (..1917..1926..), Sigarenmag. Bezuidenhout L N M Vroomans (1931..1937..)

Bezuidenhoutseweg 104 Juwelier Chr J P de Ruiter Adreslijst OLV kerk 1922(met dank aan J G M van der Ploeg 2019)

no 104 A  Banketbakkerij  Pierre Engelhard(1904..1907), Rijwielhersteller H Kuis & Zn (1907..1934..), Motorhuis Maasland (1937..)

Bezuidenhoutseweg 104a Rijwielhandel W Th Kuis 1930 (met dank aan J G M van der Ploeg)

no 106 Schoenen en Laarzenmagazijn J L Bekker (1884..1910), Drogist J L Bekker  (1906), Dameskapster Mej M Nijssen (1917..1943..), Horlogemaker G Roozendaal (1946..1948..), Bakker Paul C Kaiser (1950..)

Bezuidenhoutseweg 106 Kapper M Nijssen Adreslijst OLV kerk 1922(met dank aan J G M van der Ploeg 2019)

no 106B Bloemenmagazijn  Bekker & van der  Velde (1905..1943..), Opticiens  Fa. Groen-Hoynen (1948..)

Bezuidenhout 106B Kwit. AH vd Velde 1915 (met dank aan J G M van der Ploeg 2019)
Bezuidenhoutseweg 108 Bakkerij Piet Engelhard ca 1911

no 108 Banketbakkerij Pierre Engelhard (1907..1943….),  Smederij S Olotshe (..1978..), Makelaardij v d Laan (,..1993..2018..)

Bezuidenhoutseweg 108 Banketbakker P Engelhard Adreslijst OLV kerk 1922(met dank aan J G M van der Ploeg 2019)
Bezuidenhoutseweg 108 Banketbakker Pierre Engelhard 1932 (met dank aan J G M van der Ploeg 2019)
Bezuidenhoutseweg 108 Makelaardij v d Laan 18 nov 1993 Foto E Renson 721-14

no 109 Dameskapsalon  A A v Praagh (1933..1934)

no 110 Chemische Wasscherij Kreymborg (1910..1912..),

no 110 Sigarenmagazijn  Fa W P J Harm  De Cubaan (1904..1943..)

Bezuidenhoutseweg 110 Sigarenwinkel de Cubaan Adreslijst OLV kerk 1922(met dank aan J G M van der Ploeg 2019)

no 111 Apotheek Ch. T. Weidner (..1900..1904), Apotheek  M Rittner Bos (1904..1906..),Apotheek M L Adama (..1910..1927), Salon de coiffure Ludwig Schwaha   (1928..1932)

no 115 Beck’s Fotohandel (1938..1950..)

no 116 Vleeschhouwerij J Prins en Zn (1902..1942..), Koffiehuis Corrien (,,1983..), Restaurant Maison de la Foret (..2017..), Restaurant Donato (2018..)

Bezuidenhoutseweg 9 nov 1980 Foto E Renson 287-13

no 116c Henri J Carels (1927)

no 118 Chocoladefabriek H A  Rijken  (1900), Groenten en Fruit H Otten (1910..), Modeatelier Maison Corton (1915..1920..), Schoenenzaak  Frank Liberty (1924..1925..), Drogist G de Boer (1932..1933), Mag Practicum huishoud.art. (1937..), Kunsthandel J de Zeeuw (1943..)

Bezuidenhout 118 De vriend van jong en oud 12 juni 1912

no 122 Boekhandel C W M Roskes (1902.. ), Huishoudelijke art. B Wassenaar (1921..), Huishoudelijke art C W Kok (1927..), Fruit en Comestibles  Huisman  (1929..1941..), Groentenwinkel P J Brouwer  (1943..1945)

no 124 Drogist A Mulder (1899), Brandstoffen J Kemps (1899..1917 ), Haagsche Steenkolen MIJ. (1917), Poelier De Betuwe (1921), De Haagsche Broodfabr. (1925..1934..), Bakkerij J H Pracht (1937..), Antieke Meubelen J Damen (..1941..1943..), Radio Service H Lansberg (1950..)

no 125 Pension J J P Rieff (1926..1936..)

no 125A Kapper H A E Kleijn (1938..1956..)

no 126 P J Pardoen Delicatessen   (1904..1928..), Automobielen J H S Damen (1931..), Cafe Bezuidenhout / Simons(1934..1937), Cafe de Turk (J  C P Turken 1939..1941), Cafe H Klijn (1941..1948..)

no 128 Slager J C Bouman   (1903), Soc. Vinicole de Bordeaux H J Minderman (1909..1925), Soc. Vinicole de Bordeaux W D Verhulst (1925..1950..)

Bzh 131 Bzh post mrt 1979

no 131 Apotheek Adama  (1928..1950..), Zonnecentrum (1979)

Bezuidenhoutseweg 130 132 Slager C P N Smeele Adreslijst OLV kerk 1922(met dank aan J G M van der Ploeg 2019)

no 132 Kruidenier P J Pardoen (1897..), Manufacturen M van Schravendijk (1904), Cafehouder A Humel (1913..), Speksl. en Vleeschw. C P N Smeele (1917..1943..),

no 134 De Haagsche Broodfabriek (1896..1920), Schoenreparatie  B Klimp (1936..1943..), Valkenburg’s Kleermakerij (1950..)

no 136 Melkwinkel De Sierkan    (1899….1922), Stoomwasscherij Holland (1925..1926..), Schoenreparaties B Klimp (1933..1935), Kapper J B Strasters (1935..1937), Verfwaren Pardon & Cromberge (1938..1939), Sigarenmag Th Korstjens (1940..)

no 140  Koffiehuis cafe  Bonte Koe (..1904..1928 (J J W Bakker)…. )

Bezuidenhoutseweg 144 Cafe de Bonte Koe Adreslijst OLV kerk 1922(met dank aan J G M van der Ploeg 2019)

no 140A  Gez. Kok in Vruchten (1910..1920..)

Bezuidenhout 140 Theresiastraat 123 Gez Kok Adreslijst OLV kerk 1922(met dank aan J G M van der Ploeg 2019)

no 144 Kruidenier I de Jong (1901) , Cafe restaurant Zomerzorg (1928 ..1940)

no 144A Dans Instituut Coen Streng (1923)

no 145 Melkinrichting A A Bakker (..191..0), Kruidenier D E Roepman   (1914..1930.), Sigarenwinkel Helena  G Hofstede (1934..1937), Sigarenmag. Oud Deli H L Beerens (1937..1950..)

no 146 148  Rijwielhandel P C C Bakker (1907..1925..)

Bezuidenhoutseweg 146 148 Fietsenwinkel P C C Bakker Adreslijst OLV kerk 1922(met dank aan J G M van der Ploeg 2019)

no 148 Sigarenmagazijn (1905), Wijnhandel G J Visscher (1906..),

no 149 Stoom Bleekerij Bezuidenhout  J W A Leenen (1901..1923..), Dames en Heerenkleermaker H Roelofsen (1940..1941..)

no 150 Kruidenier J de Jong (1898)

No 151 Stomerij Th J C Leenen (1909..1942..)

no 152 Kruidenier W Hoogstraten   (1910..1915..), Cafe Boschzicht (1931..1950..)

no 153A Behangerij en Stoffeerderij J Langerhorst (1902..1920.), Boekhandel  F H van Lamoen (1920..1934..), Drukkerij Cedo Nulli (..1922..1943..)

Bezuidenhoutseweg 153a Drukkerij Cedo Nulli Adreslijst OLV kerk 1922 (met dank aanJ G M van der Ploeg 2019)

no 156 Schoen en Laarzenmagazijn P Hoogstraaten (1913..), Maatschoenmakerij B J Missler (1921..), Lederwaren Fa Meevers Scholtes (1923..1925..), Schoenmakerij MARLOT (1931), Schoenmakerij de Samenwerking (1927), Schoenmakerij B v Putten (1938..)

no 163 Meubelmagazijn J Langerhorst (1910..1942..)

no 165 Mode Maison Iseke (1907), Manufacturenwinkel Au Bon Marche fa Wilk (1927..), Bontwerker G Sevestre   (1935…1950)

no 167 Behangers Stoffen W J Terlaak (131..1934..)

no 167A Boekhandel C W M Roskes( 1902..1923), Fruit en comest. M Blok (1925..1928..), Slagerij Fa Scholtes & Zonen (1929..1943..)

no 175  Verkoop en veilinghuis Bezuidenhout (1929…), Paardensportart. G Wald (1933..1937), Rijwiel en motorhandel (1934), Maraboe, Vereen. Studio’s v. Reclame & Fotografie  (1938..1939)

no 177 Mr. Vleeschhouwer C P Bakker (..1899..1906..), Zadel en Tuigmakerij en Sportartikelen J P Wald (1920..1925..), De nieuwe Honsel (1926..1928..), Verkoop en veilinghuis Bezuidenhout (1931), Tourincar onderneming J H S Damen en fietsenhandel (1933..1941)

Bezuidenhoutseweg 177 Zadelmakerij J P Wald Adreslijst OLV kerk 1922(met dank aan J G M van der Ploeg 2019)

no 179 Verhuiz. en bergpl. v. inboedels Stakenburg & v. d. Graaf  (1928..), Verhuizingen H A van Montfoort (1930..1934..)

no 181 Stalhouderij Haga  J W J van Lankeren (1905..1906..), Meubeltransport H A van Montfoort (1931), Autobedrijf v d Valk Opel Dealer (1932..1934.), Humber Morris Garage H G J Meijer (1934..1935), Motorhuis Maasland (1936..1950..)

no 183 Stalhouder A W C de Greef (1920..1921..), Garage HAMAN -Apollo  (1921), Garage Blonk (1925..1927..), Garage P J Steers (1928..1950..)

no 193 Woninginrichting  K Bartiing  (1948..1950..)

no 197 Kleermaker K L Suwijn (1935..1937)

no 203 Dameskapper J H Wesseling (1946..1950..)

no 207 Cafe Restaurant Vijferhof (1924.. 1940..)

no 245 Schoonheidssalon Cherifa (1989)

Bezuidenhoutseweg 245 Schoonheidssalon Cherifa 1989 Foto E Renson 647-08

no 276 Restaurant La Confiance (1982..)

Bezuidenhoutseweg 276 Restaurant La Confiance 30 nov 1982 Foto E Renson 461-31

no 359 Sigarenmag. M P Westplate (1935..1936), Sigarenmagazijn H B Blommers (1937..1943..)

no 373 Kapsalon Maison  Honny (1948..1950..), Kapsalon W G Swanink (1950..)

no 389 Grand Cafe Overbosch (..1899…1939..)

Bezuidenhoutseweg 389 Menukaart Overbosch 1929 (met dank aan J G M van der Ploeg 2019)

no 427 Haagsche IJsclub (1912..1948..), Cafe Restaurant Overbosch (1948..1950..), Indiana Scheermesfabriek (1950..)

Bezuidenhoutseweg 100 9 april 1983 Foto E Renson 472-07
Bezuidenhoutseweg De boerderij van Van der Loos en het erf in later jaren en getooid in een zomerse bloemenpracht. Op de achtergrond het hoge geboomte van het Haagse bos.

De melkinrichting van Van der Loos Bezuidenhoutseweg 98-100

Door Peter van der Loos

Peter schrijft het volgende. Graag beschrijf ik in het kort onze bedrijfsactiviteiten. De familie Van der Loos stamt uit 1640. Mijn ouders hadden 10 kinderen waaronder acht zoons. Grootvader woonde met vier vrijgezelle zusters in de Hekkelaan. Mijn grootvader heeft de boerderij aan de Bezuidenhoutseweg rond 1900 gekocht van de familie Hendriks. Aldaar boerde mijn grootvader en ventte hij zijn eigen melk en melkprodukten uit in het Bezuidenhout en Benoordenhout. Dit is doorgegaan tot 1945. In 1944 is mijn grootvader overleden en in dat jaar is ook de voorzijde van de melkinrichting gebombardeerd. Deze bebouwing mocht niet worden hersteld en op dat moment hebben de Duitsers de melk gestandaardiseerd dat wil zeggen dat zij bevolen dat de melk op een bepaald vetgehalte zou worden gebracht en werd de melk vervolgens naar de fabriek van Van Grieken gebracht. Dat bedrijf was op de Loosduinseweg nabij de Paul Krugerlaan gevestigd.

Mijn ouders hebben tot 1961 hun bedrijf op de Bezuidenhoutseweg geëxploiteerd. Zij bezorgden de melk in de bovengenoemde wijken en in de Mariahoeve. In totaal hadden zij 18 melkwijken. Ook exploiteerden zij een groothandel met behulp van zes vrachtwagens en werd er melk bezorgd van Hoek van Holland tot Wassenaar. Daarna zijn zij doorgegaan met twee winkels namelijk de bij velen in het Bezuidenhout bekende winkel van Van der Loos in de Theresiastraat en een winkel in de Van Hoytemastraat. Nadien is het aantal winkels uitgebreid tot zes. Later in de tijd zijn de winkelactiviteiten beëindigd. De laatste winkel sloot in 2004.

 

 

Straat op kaart

Bezuidenhout1939 HTM Kaart

Oorsprong straatnaam

BEZUIDENHOUTSEWEG, gelegen tussen de Herengracht en de Landscheidingsweg, draagt zijn naam al sinds eeuwen en dankt deze aan zijn ligging ‘bezuiden het hout’ ofwel ten zuiden van het Haagse Bos.

Meer foto’s op Flickr

Meer foto’s op Haagse Beeldbank

Heeft u extra informatie, foto’s, film of verhalen stuur dan als je blieft email naar  geheugen@bezuidenhout.nl

Een <a href="http://bezuidenhout.nl">Bezuidenhout</a> site

error: Inhoud is tegen kopiëren beschermd !!

Naar boven