Anna van Saxenplein

1900 tot 1940          1940 tot 1970

Winkels van toen

Straat op kaart          Oorsprong straatnaam

 

1900 tot 1940

Anna van Saxenplein 2 ca 1903  Haags Gemeentearchief
Juliana van Stolberglaan 6 Anna van Saxenplein 3, bewoond door B. Hoetin. Rechts Juliana van Stolberglaan 8. mei 1909 Foto J F de Gijselaar Haags Gemeentearchief
Saxenplein Het vaderland 4 april 1915
Saxenplein 2 Haagsche courant 5 sept 1917
Anna van Saxenplein 3 verzekering. De revue der sporten jrg 21, 1928, no 49, 23-07-1928
Stolberglaan Haagsche courant 20-03-1939

 

1940 tot 1970

Anna van Saxenplein het nieuwe hulppostkantoor dec 1940 Foto H A W Douwes HGA
Anna van Saxenplein, gezien naar de Anna van Saxenstraat. Links de nrs. 1-2, rechts nr. 5 dec 1940 Foto H A W Douwes Haags Gemeentearchief

 

Overzicht omgekomen Joodse medebewoners (Joods Monument) 

3 maart 1945 Bombardements schade

Anna van Saxenplein : alle percelen vernield, geen nummers meer bekend.

Anna van Saxenplein na het bombardement, met gezicht in de Juliana van Stolberglaan. mrt 1945 Foto H A W Douwes HGA
Anna van Saxenplein 5, na het bombardement ca meu 1945 Foto J M G Schrama HGAf

 

Winkels van toen

no 2 Firma Wijtenburg-Moll  Meubelen Tapijten Gordijnen (..1917..1921)

no 2A Sigarenmagazijn Fumata A A J van Santen (..1939..1941..)

Adelheidstraat 60 Firma Wijtenburg Moll Bezuidenhoutpost 4 feb 1921

no 3  De Algemeene Spaarverzekering (..1915..1930..)

Anna van Saxenplein 3 Spaarverzekering Brochure voorkant ca 1930
Anna van Saxenplein 3 Spaarverzekering Brochure achterkant ca 1930

no 5 Mode J Th Sormani (..1917..1926..), Fruithandel G W Buurman (..1928..), Brandstoffen  A Bakker (..1932..), Mode C Heinrichs  (..1938), Binnenhuis architect Hans van den Ende (1938..1942..)

Saxenplein 5 Heerenmode J Th Sormani Bezuidenhoutpost 7 sept 1917
Saxenplein 5 Heerenmode Sormani Bezuidenhoutpost 16 april 1926
Saxenplein 5 Brandstoffen A Bakker Bezuidenhoutpost 25 nov 1932
Saxenplein 5 Mode C Heinrichs Bezuidenhout Vooruit 4 feb 1938
Anna van Saxenplein 5 Het Vaderland staat- en letterkundig nieuwsblad 01-01-1939

 

Straat op kaart

Bezuidenhout 1939 HTM Kaart. In oranje wat is vernietigd tijdens het bombardement.

 

Oorsprong straatnaam

ANNA VAN SAXENPLEIN heeft gelegen op de plaats waar nu het Paleis van Justitie is gebouwd. Het kreeg zijn naam op 19 april 1915 naar Anna van Saxen, de tweede gemalin van Prins Willem van Oranje.

Anna van Saxen (1544-1577)

Het tweede huwelijk van de Prins van Oranje is met Anna van Saksen, dochter van de keurvorst Maurits van Saksen. Zij is streng Luthers opgevoed. Van liefde is geen sprake, maar zij verleent de Prins de steun van Saksen, Hessen en de Pfaltz, en daar is het Willem van Nassau dan ook om te doen. Ondanks de tegenstellingen in geloofsovertuiging tussen de twee, en vooral de kritieken daarover van haar familie, vindt het huwelijk toch doorgang op 25 augustus 1561. Het huwelijk brengt weinig anders dan verdriet. Zij schenkt hem wel vier kinderen; Anna, Maurits (deze sterft in zijn geboortejaar), een tweede Maurits en Emilie. Anna stond bekend om haar woede-uitbarstingen en wispelturig gedrag en depressieve buien. Ze misdraagt zich in het openbaar zoals bij de doop van Maurits. Ze drinkt teveel en geeft veel te veel geld uit.
Uiteindelijk scheiden ze en wordt ze in 1570 naar Keulen gestuurd en Anna kreeg een affaire met haar Vlaamse adviseur, advocaat Jan Rubens. Hij was de vader van Peter Paul Rubens (1577-1640), de beroemde Vlaamse schilder. Anna werd in 1571 zwanger van hem en een bastaard kind werd geboren: Christine van Dietz. Normaal gesproken werd de doodstraf uitgesproken in die tijd maar waarschijnlijk door toedoen van Maria Pijpelinx, de vrouw van Jan Rubens en de “ontoerekeningsvatbaarheid” van Anna werd Jan Rubens en zijn familie in 1568 verbannen, waarschijnlijk een geloofskwestie, naar Siegen, Westfalen (Duitsland), waar Peter Paul Rubens wordt geboren.
Er wordt beschreven dat Anna van Saxen volkomen krankzinnig is geworden, spuugde en het schuim op haar mond had. Anna van Oranje (32 jaar) is op 18 december 1577 in Dresden aan uitputting overleden en ligt begraven in Meissen.

Meer foto’s op Haagse Beeldbank

Heeft u extra informatie, foto’s, film of verhalen stuur dan als je blieft een email naar  geheugen@bezuidenhout.nl

error:

Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd

U kunt geen content kopiëren, downloaden of printen