Anna van Hannoverstraat

1900 tot 1940          1940 tot 1970

1970 tot 2000          2000 tot heden

Winkels door de tijd

Straat op kaart          Oorsprong straatnaam

 

1900 tot 1940

Haagsche courant 23-04-1910 bzh straatnamen
Hannoverstraat 56 Haagsche courant 29-07-1914
Anna van Hannoverstraat 24-42 Foto American Foto Company ca 1915 Haags Gemeentearchief
Hannoverstraat 10 Het vaderland 14 juni 1919
Hannoverstraat 41 Haagsche courant 8 sept 1922
Hannoverstraat 30 Haagsche courant 31 mei 1923
Hannoverstraat 23 Haagsche courant 4 sept 1923
Hannoverstraat 11 Centraal blad voor Israëlieten in Nederland 29 aug 1924
Hannoverstraat 11 Centraal blad voor Israëlieten in Nederland 29 aug 1924
Hannoverstraat 32 vergunning Haagsche courant 01-04-1927
Hannoverstraat 32 Bezuidenhoutpost 11e jaargang no 540 6 jan 1928
Hannoverstraat 5 vergunning Haagsche courant 16-11-1931
Anna van Hannoverstraat 21, sigarenmagazijn 20 Okt 1934 Haags Gemeentearchief
Hannoverstraat 7 De banier 13 sept 1935
Anna van Hannoverstraat 23-25 met rechts de Wilhelmina van Pruisenstraat (in het hoekpand 2 daarvan). Op de begane grond de melkinrichting ‘Neerland’ van Jan Riem (nr. 23) ca 1935 Haags Gemeentearchief
Hannoverstraat 22 Groot Wassenaar 2 okt 1936
Anna v Hannoverstr 39 1938-1945 Kapper Wim Smeenk
Hannoverstraat 27 11 feb 1938 Ha’amoed de Vuurzuil
Hannoverstraat 30 Haagsche courant 22 april 1939
Anna van Hannoverstraat 10 K. van Zonneveld, tailleur

 

1940 tot 1970

Hannoverstraat 58 De residentiebode 10 april 1940
Hannoverstraat 12 Rotterdamsch nieuwsblad 1 mei 1942

3 maart 1945 Bombardements schade

Anna van Hannoverstraat : geheel vernield no 2 t/m 48, 1 t/m 55

Anna van Hannoverstraat met in de verte de toren van de Liduïnakerk ca mrt 1945 Haags Gemeentearchief
Hannoverstraat 39 De residentiebode 13-03-1945
Anna van Hannoverstraat na het bombardement 19 mrt 1945 Foto H A W Douwes Haags Gemeenearchief
Anna van Hannoverstraat 19 mrt 1945 Foto H A W Douwes HGA
Anna van Hannoverstraat (links) hoek Wilhelmina van Pruisenstraat na het bombardement op het Bezuidenhout. Het hoekpand bestaat uit Anna van Hannoverstraat 23-25 en Wilhelmina van Pruisenstraat 2 mei 1945 Haags Gemeentearchief
Hannoverstraat 5 Het Binnenhof 5 sept 1945

 

1970 tot 2000

Bezuidenhout Trouw 08-01-1981
Anna van Hannoverstraat 1986 Foto E Renson 636-16
Anna van Hannoverstraat 1986 Foto E Renson 636-26
Anna van Hannoverstraat 1986 Foto E Renson 636-33
Anna van Hannoverstraat 1987 Foto E Renson 642-34
Anna van Hannoverstraat 4 1987 Foto E Renson 650-14
Anna van Hannoverstraat 4 1987 Foto E Renson 648-12
Anne van Hannoverstraat 4 1988 Foto E Renson 657-14
Anna van Hannoverstraat 4 aug 1990 Foto E Renson 681-17
Anna van Hannoverstraat 4 1990 Foto E Renson 683-24
Anna van Hannoverstraat ca 1990 Brandweermuseum in kazerne Foto E Renson
Anna van Hannoverstraat 4 Foto DSO 15 mei 1991 Haags Gemeentearchief
Anna van Hannoverstraat 4 Voorkant Foto DSO 15 mei 1991 Haags Gemeentearchief
Anna van Hannoverstraat 1999 Foto E Renson

 

 

2000 tot heden

 

 

Winkels door de tijd

no 5 Griffioen’s Fruithandel (1923..1930), Banketbakker J C A Cleophas (1932..1943..)

no 7 Bloemenmagazijn F J Bettink (1925..1931..), Fruit- en gr.handel S A Soelen ..1933..), Groenten Aardappelen Fruit en Brandstoffen W de Bruin (1935..1936), Kapsalon de Luxe (1937..1943..)

no 10 Firma Ritmeester & Co (..1913..), Kleermaker P Roelofsen (1919..), Kleermaker en Bontwerker K van Zonneveld (..1933…1945)

no 11 Fa A de Wit & Co. Heerenmode engros (1924..1929),  Winkel W Nijmeyer (1930..), Kruidenier Jac van Buren (1939..1945)

no 12 M E Coquillon Costumière (..1933..),  Houthandel Joh. Broersma (..1935..1942)

no 21 Sigarenmagazijn F L  Heimel   (1923..1930), Sigarenmagazijn J P ten Houten (..1930..),  Sigarenmagazijn J H L Delaeter (..1937..1943..)

no 22 Naaimachinehandel Veenendaal  S H Hendriks (..1931..1936..),  de Boekerij (1943..)

no 23 Melkinrichting Neerland  Dhr Jan Riem (1923..1945)

no 27 Bloemenmagazijn  W Visscher & Zn (1928..1942..)

no 30 Rijwielhandel en reparatie inrichting W v Steendelaar (1923..1935..), Rijwielhandel S Leemburg (1937..1941..)

no 32 Banketbakkerij J C A Cleophas (1927..1931..), Sigarenmagazijn De Leeuw G J v d Berg (..1942..)

no 39 Schoenmakerij P van Kuilenburg (..1938), Kapperszaak van Wim  W.L.P.M. Smeenk (1938..1945)

Als vrijgezel begon  Wim Smeenk(1917-1994) op 21 jarige leeftijd in 1938 een prachtige heren salon, in de Anna van Hannoverstraat  39.
Tijdens het bombardement van het Bezuidenhout op 3-3-1945,verloor ook hij zijn zaak.Gelukkig was hij niet aanwezig
De smeulende resten van dingen die nog bewaard konden worden,kwamen toen terecht bij zijn broer Anton in Voorburg.

Hij  huwde eind 1945 met Lies Tibboel en kreeg met haar 7 kinderen.  Hij begon opnieuw een winkel, nu op de K W Laan 539  Voorburg, een heren kapper, parfumerieën en byouterien.   Een knipbeurt bij een goede kapper kostte rond 0.65 cent vanaf 1945 .Scheren was toen 0.30 cent.   Er waren  nog geen elektrische scheer apparaten,dus moest  men voor het werk,eerst langs de kapper voor een scheer- beurt,als je daar al  geld voor had.

Wim Smeenk  deed ook mee aan kap wedstrijden en won
diverse keren prijzen en trofeeën.   Ook had hij diverse bedienden in dienst.  (Met dank aan Elly Smeenk voor foto’s en informatie 2018)

no 41 Vleeschmaatschappij de Bruin (..1922..)

no 42 Behangerij en stoffeerderij W F G Seijffer (..1928..),  Kruidenier Jac van Buren (..1933..1937..), Groentenwinkel W de Bruin   (..1937..1945)

no 45 Groentenwinkel P Voshol   (1945)

no 54 Kleermaker Jac Gerreitse (..1941..1942..)

no 56 58  Wasscherij  De Rooij (1914..1920..),  Vleeschhouwerij J O van Winden (1923..1945)

J.O. (Johannes Otto) van Winden was gehuwd met M. M. Ballering uit Hazerswoude. Johannes Otto is in 1892 geboren in het Hof van Delft onder Den Hoorn te Schipluiden uit een familie van zwartbont koeienfokkers.

In 1923 kocht Johannes Otto het pand Anna van Hannoverstraat 56-58 dat een Vleeshouwerij was met 3 etages en zolderkap.

J.O. van Winden woonde in de Anna van Hannoverstraat met 8 kinderen, Nel, Agnes, Lenie, Gerard, Alphons, Wim, Trees, Els en na 1945 de jongste, Frans van Winden.

Tot en met het bombardement op 3 maart heeft J.O. van Winden het dubbele pand in bezit gehad tot het door het bombardement door brand is verwoest.
Na de oorlog in 1945 kreeg J.O. van Winden een slagerswinkel op het Kaapseplein toegewezen, waar tot die datum een NSB-er had gewoond en kocht weer later van een uitgekeerde herstelbetaling een winkelblok (Slagerij van Winden) aan de Ambachtsgaarde in Den Haag.  (met dank aan dochter Lenie van Winden 2020)

 

 

Straat op kaart

Bezuidenhout1939 HTM Kaart

 

 

Oorsprong straatnaam

ANNA VAN HANNOVERSTRAAT heeft gelegen tussen het Charlotte de Bourbonplein en de Tweede Adelheidstraat. Zij kreeg haar naam op 19 december 1910 naar Anna van Hannover, de echtgenote van Prins Willem IV. Bij de reconstructie van de wijk is de straat op een andere locatie weer aangelegd.

Anna van Hannover (1709-1759)

Een akkoord over de erfenis met zijn Pruisische verwanten in 1732 verschafte Prins Willem IV (1711-1751) de materiële basis voor zijn huwelijk in 1734 met de Engelse koningsdochter, Prinses Anna van Hannover (1709-1759). Prins Willem IV werd de eerste stadhouder in alle gewesten van de Republiek. Het stadhouderschap werd formeel erfelijk (ook in de vrouwelijke lijn); op 18 oktober 1748 werd de Oostenrijkse Successieoorlog beëindigd met de Tweede Vrede van Aken; dit wordt tevens gezien als het einde van ons land als grote mogendheid

Na de dood van haar man trad Anna als op gouvernante (1751-1759) voor haar minderjarige zoon Willem V, die formeel erfstadhouder was geworden. Deze taak werd na haar dood overgenomen door de hertog van Brunswijk-Wolfenbuttel, die daarvoor al belast was met de waarneming van de legerleiding.

Meer foto’s op Flickr

Meer foto’s op Haagse Beeldbank

Heeft u extra informatie, foto’s, film of verhalen stuur dan als je blieft email naar  geheugen@bezuidenhout.nl

Een Bezuidenhout site

error: Deze inhoud is beschermd tegen kopiëren.