Albertinestraat

1900 tot 1940          1940 tot 1970

Straat op kaart         Oorsprong straatnaam

 

1900 tot 1940

Theresiastraat 79, brandweerkazerne op de hoek van Louise Henriëttestraat (rechts) en Albertinestraat ca 1910  Ontwerp van de gemeentearchitect Adam Schadee  Haags Gemeentearchief
Albertinestraat 1-9 ca 1910 Met dank aan E Bosch 2020
Albertinestraat 1-3 ca 1910 Met dank aan E Bosch 2020
Albertinestraat 3 ca 1910 Met dank aan E Bosch 2020
Albertinestraat Haagsche courant 11-03-1911
Albertinestraat 16  Het betreffende pand was in gebruik bij het ‘Ingenieursbureau voor Nederland en Koloniën’, het verkoopkantoor van de ‘Bell Telephone Manufacturing Company’ uit Antwerpen. Het pand is in gebruik geweest van 15 juni 1911 tot 1 mei 1916.
Foto ter beschikking is gesteld door de ‘Telecom Ergoed Stichting’ te Rijswijk.
Albertinestraat 16 opening 15 juni 1911  Foto ter beschikking is gesteld door de ‘Telecom Ergoed Stichting’ te Rijswijk.
Albertinestraat 9 Benz autos Bron De revue der sporten jrg 5, no 36, 16-01-1912
Albertinestraat (links) hoek Louise Henriëttestraat, brandweerkazerne. Rechts de Vakschool voor Meisjes in aanbouw 1912 Foto A Frequin Haags Gemeentearchief
Albertinestraat 30 (links) en Willem van Outhoornstraat 2-4. Gezien van de Agnesstraat; rechts de De Carpentierstraat ca 1912 Haags Gemeentearchief
Albertinestraat 14, woonhuis van Mr.Dr. G.A.W. ter Pelkwijk ca 1915 Haags Gemeentearchief
Theresiastraat, ‘Theresiaplein’ met zicht in de Albertinestraat en rechts daarvan op de brandweerkazerne ca 1920 HGA
Albertinestraat 1 Tehuis voor Rust en Hulpbehoevenden Bezuidenhoutpost 21 juli 1922
Albertinestraat 1 Tehuis voor Rust en Hulpbehoevenden Bezuidenhoutpost 21 juli 1922
Albertinestraat 30 Haagsche courant 18 jan 1924
Albertinestraat 28 Herstelinrichting C Bruynis HetBezuidenhout 24 april 1925
Albertinestraat 28 Reparaties C Bruynis HetBezuidenhout 29 mei 1925
Albertinestraat 3, woning van De Stoppelaar jan 1928 HGA
Albertinestraat nr 21 -19-17    No 19 het woon huis van Dhr Bosch, directeur van de Nutsspaarbank.   Met dank aan E Bosch 2020
Albertinestraat nr 28   Met dank aan E Bosch 2020
Albertinestraat nr 28-30  vanaf straat Met dank aan E Bosch 2020
Albertinestraat nr 28-30  met auto Met dank aan E Bosch 2020
Albertinestraat 24-26 15 juni 1928 Foto J A A Bosch Met dank aan E Bosch 2020
Albertinestraat 30 Haagsche courant 31-12-1932
Theresiastraat, gezien naar de Albertinestraat (midden); rechts de Louise Henriëttestraat ca 1934 Haags gemeentearchief
Politieagenten oefenen zich in het gebruik van gasmaskers (Hoogstwaarschijnlijk de Albertinestraat) 23 feb 1938 Haags Gemeentearchief
Albertinestraat 28 Het Vaderland staat- en letterkundig nieuwsblad 01-01-1939

 

1940 tot 1970

Albertinestraat 5, bovenzijde gevel met ingetekend voorstel tot afbraak topgevel en doortrekken daklijst ca 1943 Foto Bouw en Woningtoezicht HGA

3 maart 1945 Bombardements schade

Albertinestraat : alle percelen vernield, geen nummers meer bekend.

Theresiastraat hoek Albertinestraat na het bombardement van 3 maart 1945 ca Mei 945 Foto C. Looije Haags gemeentearchief
Albertinestraat Brandweerkazerne mrt 1945 Collectie NIOD

 

Straat op kaart

Bezuidenhout1939 HTM Kaart   In oranje het gebombardeerde deel van Bezuidenhout

 

 

Oorsprong straatnaam

ALBERTINESTRAAT heeft gelegen tussen de Theresiastraat en de Willem van Outhoornstraat, waar zij samenkomt met de voorgaande straat, waarmee zij ook de naamgeving (Prinses Albertina Agnes)gemeen heeft. Bij de reconstructie van de wijk is de straat niet meer aangelegd.

Prinses Albertina Agnes (1634-1696)

Portrait of Albertina Agnes of Nassau, Cornelis de Visscher (1649).jpg

Albertine Agnes van Nassau (Den Haag, 9 april 1634 — Oranjewoud, Friesland, 24 mei 1696), was de vijfde dochter van stadhouder Frederik Hendrik en Amalia van Solms. Mede via haar stamt het huidige Nederlandse koningshuis af van Willem van Oranje.

Albertine Agnes trouwde op 2 mei 1652 te Kleef met Willem Frederik van Nassau-Dietz (1613-1664). Uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren. Na de dood van haar man Willem Frederik in 1664 werd ze in Friesland regentes voor haar zoon Hendrik Casimir II. Tijdens het regentschap moest Albertine Agnes in 1672 het hoofd bieden aan de aanvallen van Bernhard von Galen, de bisschop van Münster.

In 1676 kocht Albertine Agnes een landgoed nabij Heerenveen, dat Oranjewoud ging heten. Ze liet hier lange lanen, singels en tuinen in barokstijl aanleggen en liet een begin maken met de bouw van een paleis, Paleis Oranjewoud, waarvan allereerst de twee vleugels werden gerealiseerd. Op dit buiten is zij overleden. Haar stoffelijk overschot werd bijgezet in de Grafkelder van de Friesche Nassau’s in Leeuwarden.

Meer foto’s op Haagse Beeldbank

Heeft u extra informatie, foto’s, film of verhalen stuur dan als je blieft  een email naar  geheugen@bezuidenhout.nl

Een Bezuidenhout site

Naar boven
error:

Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd

U kunt geen content kopiëren, downloaden of printen