Abraham Patrasstraat

1900 tot 1940          1940 tot 1970

1970 tot 2000          2000 tot heden

Straat op kaart         Oorsprong straatnaam

1900 tot 1940

Haagsche courant 23-06-1913 Straatnamen
Patrasstraat 1 Klei; orgaan der Vereeniging van Nederlandsche Baksteenfabrikanten 15 aug 1920
Mosselstraat Patrasstraat 1920
Mosselstraat Patrasstraat Arch Hellendoorn ‘Het stadswoonhuis in Nederland gedurende de laatste 25 jaren’ van J.H.W. Leliman, verschenen bij Martinus Nijhoff in 1920
Haagsche courant 04-03-1922 bouw patrasstraat
Abraham Patrasstraat 10-12 gezien van de Carpentierstraat naar de Van Imhoffstraat 23 jan 1937  Foto W J van der Pool Haags Gemeentearchief
Abraham Patrasstraat De Carpentierstraat. Zijkant Nieuwe synagoge 1938 (niet meer bestaand) Foto Gompers Haags Gemeentearchief
Patrasstraat 4A Ambassador Garage HetBezuidenhout 14 april 1939

1940 tot 1970

3 maart 1945 Bombardements schade

Glasschade bij no 1 t/m 11 en 2 t/m 8

Patrasstraat 4 Carpentierstraat 134 135 Loodgieter H. LUIJTERS & ZN. Bezuidenhoutkwartier 5 feb 1948
Patrasstraat 4 Loodgieter Luijters 1949
Patrasstraat 4 Het Binnenhof 5 sept 1959
De Carpentierstraat 2e 141, hoek Patrasstraat  Na de oorlog werd de synagoge Theater Du Midi(1959). Eigenaar dhr Schaap.  Voormalige bioscoop Du Midi 10 april 1985 Foto DSO Haags Gemeentearchief

Hier gingen op woensdagmiddag veel kinderen heen voor de matinee.

1970 tot 2000

Enige jaren stond de Du Midi leeg en in de jaren 80 namen krakers en druggies er bezit van. Er was toen een forse stijging in autokraken.

2e De Carpentierstraat hoek Abraham Patrasstraat, nieuwbouw op de plaats van Du Midi 26 juli 1996 Foto R van Harrewijn© Haags Gemeentearchief

2000 tot heden

Abraham Patrasstraat gezien vanuit de Tweede de Carpentierstraat

Straat op kaart

Bezuidenhout1939 HTM Kaart

Oorsprong straatnaam : Abraham Patras

Gelegen tussen de Jacob Mosselstraat en de Tweede De Carpentierstraat, kreeg haar naam op 4 augustus 1913 naar Abraham Patras, die van 1735 tot 1737 Gouverneur-Generaal was van het voormalige Nederlands Oost-Indië.

Abraham Patras

Geboren te Grenoble als zoon van een notaris op 22 mei 1671. Zijn familie, bestaande uit Hugenoten, vluchtte naar Nederland. Abraham was eerst werkzaam op het kantoor van een koopman en vertrok voor de Kamer van Enkhuizen als soldaat in 1690 naar Indië. Daar kreeg hij een zeer afwisselende carrière, In leidinggevende positie in Djambi overleefde hij een aanslag op zijn leven. Hij werd in 1711 resident van Palembang, gezaghebber van Sumatra etc. In 1724 kreeg hij de zeer voordelige functie van directeur van Bengalen. In 1731 werd hij benoemd tot buitengewoon lid van de Raad van Indië en werd zeer verrassend na 4 jaar Gouverneur-Generaal zonder ooit gewoon lid te zijn geweest, hetgeen een unicum genoemd mag worden. Deze verrassing was een gevolg van grote onenigheid in de Raad en hij kreeg een zo groot aantal protest-stemmen waardoor hij gelijk eindigde met één van de favorieten. Door middel van het trekken van een briefje bepaalde het lot dat hij gekozen werd. Patras was daar zelf overigens niet blij mee, maar nam de functie aan onder voorwaarde dat er zodra er een betere figuur beschikbaar zou zijn deze de functie van hem zou moeten overnemen. 

Hij overleed 2 jaar later in de nacht van 3 mei 1737. Hij was een vroom en goedhartig man geweest die zeer ingetogen leefde.

 

Meer foto’s op Haagse Beeldbank

Heeft u extra informatie, foto’s, film of verhalen stuur dan als je blieft email naar  geheugen@bezuidenhout.nl

Een Bezuidenhout site

Naar boven
error:

Deze inhoud is auteursrechtelijk beschermd

U kunt geen content kopiëren, downloaden of printen