'Gedragsveranderingen en vormen van dementie' in Alzheimer Café Haagse Hout

Op woensdag 14 december 2016 spreekt klinisch neuropsycholoog Olav Wagenaar over het onderwerp gedragsveranderingen en verschillende vormen van dementie in Alzheimer Café Haagse Hout. Als gevolg van dementie kan iemand zich anders gaan gedragen. Iemand kan bijvoorbeeld snel boos, verdrietig of achterdochtig worden of zich steeds meer willen terugtrekken. Wat is hiervan de oorzaak? Hoe kun je hiermee omgaan?

Het Alzheimer Café richt zich op mensen met dementie, hun partners, kinderen, andere familieleden, professionals uit bv de zorg en andere belangstellenden.

Vanaf 19 uur bent u welkom, het programma start om 19.30 en duurt tot 21 uur. Het Alzheimer Café vindt plaats in wijkcentrum Mariahoeve, Ivoorhorst 155. Voor meer informatie over het Alzheimer Café kunt u terecht bij programmacoördinator Jozien Wolthers, JWolthers@cardia.nl.

Naast het Alzheimer Café is in wijkcentrum Mariahoeve ook het
*Ontmoetingscentrum* voor mensen met geheugenproblemen voor Bezuidenhout en Mariahoeve gevestigd. Hier kunnen wijkbewoners een of meerdere dagen per week deel nemen aan dagrecreatie. Er wordt tevens gerichte ondersteuning geboden aan *mantelzorgers* van mensen met dementie. Voor meer informatie kunt u terecht bij programmacoördinator Jozien Wolthers, jwolthers@cardia.nl,