Eerste Lustrum Seniorenkoor La Musica

Op 31 oktober viert Seniorenkoor La Musica haar eerste lustrum met een klein concert, inclusief hapje en drankje na afloop. Aanvang 15.00 uur, einde rond 16.30 uur. Locatie: Wijkcentrum Johannes Camphuysstraat.
Vrij entree, desgewenst vrijwillige bijdrage.

 

La Musica bestaat uit 16 enthousiaste zangers die van het Nederlandse repertoire uit de vorige eeuw houden. In het lustrumconcert (tijdsduur ongeveer 30 minuten) komen dan ook Willy Alberti, Tom Manders, Lou Bandy, Toon Hermans en anderen uit die tijd aan bod.

Seniorenkoor La Musica ontvangt nieuwe leden hartelijk. Zangervaring is niet vereist, we helpen elkaar.
Meer informatie bij de dirigent: Marjon van Es, T 06262498391, mmvanes@hotmail.com.