Doet u mee met het onderzoek naar meeuwenoverlast?

(in opdracht van Gemeente Den Haag)

Dit onderzoek is reeds geweest. U kunt niet meer meedoen.

Na een succesvolle start in 2018 gaan de ecologen van Buijs Eco Consult in opdracht van de Gemeente Den Haag dit jaar verder met onderzoek naar meeuwengedrag en overlast.
Als eerste stap zullen we in mei dakbroedende meeuwen op het nest vangen (m.b.v. een kleine eenvoudige vangkooi) en van een kleurring voorzien. Hiervoor hebben wij de benodigde vergunningen en ontheffingen van het Vogeltrekstation-NIOO. Aan de hand van deze kleurringen kunnen we onder andere de volgende vragen beantwoorden:

  • Waar komen dakbroedende meeuwen vandaan?
  • Zijn dakbroedende meeuwen en meeuwen die vuilniszakken opentrekken dezelfde individuen?
  • Zijn het jaarlijks dezelfde individuele meeuwen die terugkeren naar dezelfde daken om te broeden?
  • Hoe reageren meeuwen op maatregelen tegen broeden, zoals netten op daken? Verplaatsen zij zich naar één huis verder of naar een andere wijk?

Deze onderzoeksvragen sluiten nauw aan bij het onderzoek naar het effect van de maatregelen dat in Bezuidenhout is gestart. Daarom vragen we aan bewoners van Bezuidenhout met een meeuwennest op het dak om medewerking. Wij zouden erg geholpen zijn met toestemming eenmalig uw dak te betreden in de tweede helft van mei.

Doet u mee? Voor vragen kunt u mailen naar: meeuwenbzh@buijsecoconsult.nl.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking,
Roland-Jan Buijs en Naomi Huig

Buijs Eco Consult B.V.
Adviseurs Ecologie

Philips van Dorpstraat 49
4698 RV Oud-Vossemeer
www.buijsecoconsult.nl

Meeuwen - Routes van gezenderde meeuwen
Meeuwen halen hun voedsel vaak op (grote) afstand van hun broedplaats. Onderzoek met behulp van zenders laat bijvoorbeeld zien dat meeuwen met een nest in Vlissingen tot voorbij Brussel vliegen om voedsel voor hun jongen te vinden. Het kleurring-onderzoek kan inzicht geven in de voedselstrategie van broedende meeuwen uit Bezuidenhout.