De jaren 40 t/m 90

Haags nieuwsblad 4 november 2005: Jeugdherinneringen aan Bezuidenhout
Gebombardeerde wijk blijft tot de verbeelding spreken
door Mary Huizinga
DEN HAAG – Ronald van Onselen begon zijn werkzame leven bij het ministerie van Economische Zaken in het Bezuidenhout, de buurt waar hij opgroeide en tot i973 woonde. Een buurt die hem na aan het hart ligt. Over deze wijk heeft hij een boekje geschreven “De jaren vijftig en zestig, jeugdherinneringen van een Bezuidenhouter”. Aan de hand van tekst en veel foto’s heeft hij de jaren vijftig en zestig nader belicht. De jeugdherinneringen van deze Bezuidenhouter, die nu jurist bij de Raad van State is, beslaan de naoorlogse periode van wederopbouw en afbraak.
De aanleiding voor het schrijven van zijn boek was een stukje dat hij had geschreven in een buurtkrant over zijn jeugd in het Bezuidenhout. Hij kreeg de smaak te pakken en begon aan de niet geringe klus om in de avonduren, na zijn werk, “zijn jeugd in vogelvlucht in kaart te brengen”. Publicatie is mogelijk gemaakt door het Stadspublicatiefonds en met medewerking van het Haags Gemeente Archief.
Hij schreef zijn verhaal, waarbij foto’s en andere afbeeldingen zijn gekoppeld aan verschillende aspecten van het dagelijks leven. De verhalen, belevenissen en indrukken uit zijn jeugd beogen niets meer te zijn dan herinneringen beleefd en ervaren in een bekende Haagse wijk. Allerlei aspecten uit het leven in de jaren ’50 en ’60 komen aanbod. Het huiselijk leven, spelen op straat, schoolleven, de winkels en dienstverlening, het openbaar vervoer, de wijkagent, uitstapjes, oude en nieuwe gebouwen, en het lot en de bestemming van het Bezuidenhout C.
Van Onselen, die zich in zijn werk bij, de Raad van State veel met bestemmingsplannen heeft beziggehouden, spreekt met oprechte verontwaardiging als het gesprek over de geschiedenis van het Bezuidenhout C gaat. Het Bezuidenhout C, het westelijke gedeelte van het Bezuidenhout, waar nu zich nu onder meer Babylon, de ministeries van Buitenlandse Zaken, Landbouw en het Algemeen Rijksarchief bevinden, werd grotendeels gesloopt en moest plaats maken voor een groot staatsspoorwegstation, kantoren, bedrijven, diensten en regeringsgebouwen. Buurtprotesten om de buurt zo leefbaar mogelijk te houden mochten niet baten en het aftakelingsproces begon. De gestage afbraak duurde van 1962 tot en met 1975 met de sloop van het station het Staatsspoor. Prachtige panden aan de Bezuidenhoutseweg werden dichtgespijkerd en stonden vervolgens jarenlang leeg alvorens uiteindelijk gesloopt te worden. De Brueghelstraat, Jan Pieterszoon Coenstraat, Schenkweg, Pieter Bothstraat, Cornelis Speelmanstraat en panden aan de Zwarteweg en Oranje Buitensingel ondergingen hetzelfde lot.
 
Bombardement
Waarom zijn er over deze wijk al zoveel boeken geschreven? Van Onselen meent dat niet alleen de afbraak in het Bezuidenhout C een mogelijke reden is, ook de verbrokkeling van een ontzielde wijk na het bombardement in de tweede wereldoorlog blijft tot de verbeelding spreken. Hij herinnert zich nog goed hoe hij als kind met zijn vriendjes speelde in de lege droefgeestige straten. Voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Den Haag en vooral de naoorlogse wederopbouw en veranderingen in de stad biedt dit boek aantrekkelijk lees- en kijkplezier. Vele ouderen onder ons zullen met weemoed terugdenken aan de gele en de blauwe tram, de strenge winter van 1956 met veel schaatsen op de vijvers van het Haagse Bos, de bioscoop Du Midi aan de Carpentierstraat, die in de verbouwde remonstrantse kerk, voorheen synagoge, gevestigd was. En nog zoveel meer. Ronald van Onselen heeft de vijftigerjarensfeer goed getroffen. Aan het eind van het boek staat een bijdrage van de Oud-Bezuidenhouter Martin Snuverink die met zijn eigen verhaal bijdraagt aan de sfeer van die tijd. Het boek is voor € 10,- verkrijgbaar in buurtboekhandels en boekhandel Verwijs, of via Ronald van Onselen e-mail RonaldvanOnselen@solcon.nl of telefoon: 3974591/4264289.