D66 wil Bezuidenhout met het Centrum verbinden

Bron: D66 Den Haag
Vital Moors

D66 Den Haag wil nieuwe ruimte in de stad benutten
In het hart van de stad ligt het spooremplacement van het Centraal Station en Hollands Spoor. Samen met de Utrechtse Baan vormt dit een grote scheiding tussen Bezuidenhout en het Centrum. Het Schenkviaduct is inmiddels aan vervanging toe. De groei van de stad en de ontwikkeling van de Binckhorst en het Beatrixkwartier bieden een unieke kans om met een veelomvattend plan de stad een nieuw aanzien te geven.

Door de sporen te overbouwen of de sporen ondergronds te brengen verbinden we de stadsdelen, en vergroten we mogelijkheden voor woningbouw, vergroening en nieuwe bedrijvigheid. Als voorbeeld dient HagaStaden in Stockholm. Voor een dergelijke ontwikkeling is steun van het Rijk onontbeerlijk maar de gemeente moet deze ontwikkeling initiëren.