Categorie archieven: Uitgaansgroep Haagse Hout

Al onze activiteiten vinden plaats in Buurtcentrum Bezuidenhout aan de Johannes Camphuysstraat, tenzij dat uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

Correspondentieadres Uitgaansgroep Haagse Hout:
Merkusstraat 12, 2593TM Den Haag
Telefoon: 070 220 14 06 (antwoordapparaat aanwezig)
Emailadres: henkwsr@ziggo.nl
IBAN NL45 INGB 0000 934290 t.n.v. Hr. H. Weijers
BC Bezuidenhout, Joh.Camphuysstraat 25. Tel 070 205 25 60
BC Mariahoeve, Ivoorhorst 155. Tel 070 205 24 50