Categorie archieven: Meeuwenoverlast

Beperk meeuwenoverlastGebruik de gratis gele vuilniszakken

Beperk meeuwenoverlast:

  • Meeuwen niet voeren
  • Laat geen etensresten achter
  • Biedt uw etensresten aan in een grote GFT-container of kleine GFT-emmer
  • Gebruik gele vuilniszakken

Haal gratis gele vuilniszakken bij:

Waarom gele vuilniszakken

De gele vuilniszakken zijn gratis beschikbaar voor wijken waar het huisvuil nog in vuilniszakken wordt opgehaald. Meeuwen en andere dieren maken de gewone grijze vuilniszakken kapot waardoor er rommel op straat komt. Van maart tot en met september hebben de meeuwen nesten met jongen en is de overlast door kapotte vuilniszakken extra groot.
Gele vuilniszakken zijn het meest effectieve middel tegen meeuwen. Daarom kunt u in deze periode de extra stevige gele zakken gratis ophalen.

Om overlast te voorkomen is het sowieso verstandig om de zakken goed dicht te binden. En ze pas aan de stoeprand te zetten op de dag dat het huisvuil wordt opgehaald.

Meeuwen niet voeren

Meeuwen (en ook eenden) hebben geen extra voer nodig. Het voeren van brood is erg ongezond voor deze dieren, bovendien trekt het ongewenste diersoorten aan, zorgt het voor vervuiling in de openbare ruimte, het kan ook leiden tot geluidsoverlast en agressief gedrag van de meeuw.

Geen etensresten

Biedt uw etensresten aan in een grote GFT-container of kleine GFT-emmer. Die kunt u gratis aanvragen bij de gemeente (www.denhaag.nl/nl/afval/huishoudelijk-afval/minicontainer-kliko-aanvragen-of-teruggeven.htm)

Gaat u uw dak vernieuwen?

Mocht u uw platte dak gaan vernieuwen, overweeg dan een groen dak of een dak zonder grind (beide niet aantrekkelijk voor meeuwen om te broeden).

Meld meeuwenoverlast

Meeuwen zijn beschermd. De gemeente Den Haag kan daarom op dit moment niet ingrijpen om de overlast te verminderen. De gemeente onderzoekt wel de mogelijkheid om in de toekomst in te kunnen grijpen. Hiervoor is het belangrijk om een goed overzicht te hebben van de locaties en de soort overlast die de meeuwen veroorzaken.

Uw melding draagt hieraan bij!

Vul daarom vooral dit formulier in om meeuwenoverlast te melden:

Meeuwenoverlast melden »

 
en o ja:

Gebruikt u nog geen Gele vuilniszakken?

Meeuwen kunnen deze zakken minder makkelijk openpikken/openscheuren omdat ze extra stevig zijn, dus dat geeft in ieder geval heel veel minder afval op straat.

Gele vuilniszakken kun je gratis afhalen, zie Stevige gele vuilniszakken tegen meeuwenoverlast ophalen

Doet u mee met het onderzoek naar meeuwenoverlast?

(in opdracht van Gemeente Den Haag)

Dit onderzoek is reeds geweest. U kunt niet meer meedoen.

Na een succesvolle start in 2018 gaan de ecologen van Buijs Eco Consult in opdracht van de Gemeente Den Haag dit jaar verder met onderzoek naar meeuwengedrag en overlast.
Als eerste stap zullen we in mei dakbroedende meeuwen op het nest vangen (m.b.v. een kleine eenvoudige vangkooi) en van een kleurring voorzien. Hiervoor hebben wij de benodigde vergunningen en ontheffingen van het Vogeltrekstation-NIOO. Aan de hand van deze kleurringen kunnen we onder andere de volgende vragen beantwoorden:

  • Waar komen dakbroedende meeuwen vandaan?
  • Zijn dakbroedende meeuwen en meeuwen die vuilniszakken opentrekken dezelfde individuen?
  • Zijn het jaarlijks dezelfde individuele meeuwen die terugkeren naar dezelfde daken om te broeden?
  • Hoe reageren meeuwen op maatregelen tegen broeden, zoals netten op daken? Verplaatsen zij zich naar één huis verder of naar een andere wijk?

Deze onderzoeksvragen sluiten nauw aan bij het onderzoek naar het effect van de maatregelen dat in Bezuidenhout is gestart. Daarom vragen we aan bewoners van Bezuidenhout met een meeuwennest op het dak om medewerking. Wij zouden erg geholpen zijn met toestemming eenmalig uw dak te betreden in de tweede helft van mei.

Doet u mee? Voor vragen kunt u mailen naar: meeuwenbzh@buijsecoconsult.nl.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking,
Roland-Jan Buijs en Naomi Huig

Buijs Eco Consult B.V.
Adviseurs Ecologie

Philips van Dorpstraat 49
4698 RV Oud-Vossemeer
www.buijsecoconsult.nl

Meeuwen - Routes van gezenderde meeuwen
Meeuwen halen hun voedsel vaak op (grote) afstand van hun broedplaats. Onderzoek met behulp van zenders laat bijvoorbeeld zien dat meeuwen met een nest in Vlissingen tot voorbij Brussel vliegen om voedsel voor hun jongen te vinden. Het kleurring-onderzoek kan inzicht geven in de voedselstrategie van broedende meeuwen uit Bezuidenhout.

Netten tegen Meeuwenoverlast

Update: Geen gratis netten meer

Het project ‘Netten tegen meeuwenoverlast zit vol. Meer dan genoeg mensen hebben zich gemeld om een net op hun dak te laten plaatsen, dus aanmelden kan niet meer. In totaal gaat het om meer dan 100 daken in de Bezuidenhout.

Doet u mee in de strijd tegen meeuwenoverlast?

Eerder dit jaar heeft u gereageerd op onze oproep over meeuwenoverlast. Met uw informatie heeft de meeuwenwerkgroep van het Wijkberaad Bezuidenhout de meeuwennesten in onze wijk in kaart gebracht. We hebben daarna verschillende methodes geprobeerd om de meeuwen te verdrijven. Helaas met weinig succes. Het komend voorjaar gaan we beginnen met een nieuwe aanpak, het plaatsen van netten op platte daken. Die is in andere wijken en steden effectief gebleken tegen meeuwen. Het bevestigen van een net op het dak is een beproefde methode tegen meeuwenoverlast. De meeuwen blijven weg omdat ze niet meer op het dak kunnen landen.

Wij bieden u de mogelijkheid om een net te laten plaatsen op uw platte dak. De plaatsing wordt gedaan voor vakmensen uit onze wijk. Dat gebeurt voordat het broedseizoen van de meeuwen begint. Dat betekent dat de netten in de wintermaanden (idealiter in januari) zullen starten met plaatsen.
De eerder genoemde eigen bijdrage van € 150 is komen te vervallen. Dit betalen wij uit de subsidie die we voor het project hebben gekregen.

Wees er snel bij, zodra de subsidiepot op is kunt u geen gebruik meer maken van dit aanbod.

Wij geven uw naam en contactgegevens door aan de vakman. Hij neemt dan contact met u op.

Nota bene (In verband met het welzijn van vogels): De mazen van de netten zijn 5×5 cm. Meeuwen landen niet meer op, in of tussen de netten en de mazen zijn groot genoeg dat kleine vogeltjes er ook niet in vast komen te zitten, zo leert de ervaring.

De meeuwenwerkgroep van het Wijkberaad Bezuidenhout bedankt u voor uw inzet!

Wilt u weten hoe u meeuwenoverlast nog meer kunt bestrijden?

Lees deze Tips tegen Meeuwenoverlast

Wilt u weten wat er al gedaan is aan de meeuwenoverlast?
Lees Strijd mee tegen meeuwenoverlast

Tips tegen Meeuwenoverlast

Strijd mee tegen meeuwenoverlast

De laatste jaren is de overlast flink toegenomen. Daarom is er een commissie ter bestrijding van de meeuwenoverlast in Bezuidenhout in het leven geroepen. De overlast bestrijden lukt echter niet zonder hulp van de bewoners, dus help mee de overlast te verminderen.

Voer eenden niet!!

Strooit u graag brood voor eenden of andere beesten? Stop daar alstublieft onmiddelijk mee!
U genereert indirect ontzettend veel (meeuwen)overlast. Hoe lief en aardig ook bedoeld, eenden kunnen prima voor zichzelf zorgen. Het is ook nog schadelijk voor vogels zelf en voor de kwaliteit van het stadswater.

Geen eenden voeren svp!!

Gebruik een Kliko

Gebruik een kliko als u daartoe de mogelijkheid hebt.
U kunt een eigen kliko (container) aanvragen via: www.denhaag.nl/nl/afval/huisvuil/minicontainer-kliko-aanvragen-of-teruggeven.htm

Kliko

Gebruik de gele vuilniszakken

Gebruik de gele vuilniszakken, meeuwen kunnen deze niet kapot scheuren. Deze zijn af te halen bij stadsdeelkantoren of stadsboerderijen.
Zie: www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/natuur-en-milieu/meeuwenoverlast-beperken-1.htm

Gele Vuilniszakken


Ingezette maatregelen in Bezuidenhout, helaas zonder aantoonbaar resultaat:

Nepeieren: (3 per nest) per 10 ongeveer euro 20

De set bevat 10 stuks, voldoende om 3 nesten van eieren te voorzien. Een meeuwennest bevat normaal gesproken 3 eieren. De groene kleur met vlekjes lijkt veel op de eieren van de zilvermeeuw en kleine mantelmeeuw. De nepeieren zijn verzwaard tot het juiste gewicht zodat de meeuw niet snel ontdekt dat het om een nepei gaat. De eieren zijn afwasbaar en meerdere keren te gebruiken.

nep-ei-meeuw

Fluitlint: 500 meter euro 22,25 allestegenongedierte.nl

Het fluitlint is een simpele maar effectieve manier van vogels verjagen. Het lint wordt strak gespannen tussen twee palen en gaat dan fluiten en geluid maken door de wind wat vogels als onprettig zullen ervaren.

ketrop-fluitlint-tegen-vogels-500-meter

Irrittape (spiegellint): 2x 30 mtr euro 10,25 allestegenongedierte.nl

Vogels zijn gevoelig voor reflecterend licht en bewegingen. De Scare Tape is holografische tape met een tweeledig effect: enerzijds weerkaatst de tape het zonlicht en anderzijds maakt het een metaalachtig geluid in de wind.

ketrop-vogel-verjagingslint

Black Hawk vlieger: 7 meter euro 119,95 allestegenongedierte.nl

De Black Hawk Kite vogelverjager gaat automatisch vliegen bij een klein beetje wind. Hij duikt en klimt als een echte valk. De Black Hawk Kite kan worden geleverd met een 7 of 10 meter hoge glasfiberpaal. De Black Hawk Kite met de 7 meter hoge paalvliegt tot 12 meter hoog

meeuwenvlieger in de van Lansbergestraat

Stevige gele vuilniszakken beschikbaar tegen meeuwenoverlast

De gemeente stelt weer gratis extra stevige gele vuilniszakken beschikbaar. Meeuwen kunnen deze speciale vuilniszakken minder makkelijk kapot maken dan de gewone grijze vuilniszakken. Zo komt er minder zwerfvuil op straat. Van 1 maart tot 1 september 2018 kunt u de gele vuilniszakken ophalen op verschillende plekken in de stad.

De extra stevige gele vuilniszakken zijn beschikbaar voor wijken waar afvalinzameling nog niet gebeurt met ondergrondse restafval containers (ORAC’s). In deze wijken maken inwoners nog gebruik van gewone grijze vuilniszakken. Meeuwen en andere dieren maken die zakken kapot waardoor er rommel op straat ligt. Van maart tot september hebben de meeuwen nesten met jongen en is de overlast door kapotte vuilniszakken extra groot. Daarom kunt u in deze periode de extra stevige gele vuilniszakken ophalen. De meeuwen krijgen deze vuilniszakken minder makkelijk open. Hierdoor neemt de hoeveelheid zwerfafval af.

De gemeente is nog steeds bezig met het plaatsen van ORAC’s in de stad. Inmiddels zijn er 6.000 geplaatst.

Ophaalpunten gele vuilniszakken voor Bezuidenhout is het Stadsdeelkantoor Haagse Hout. Kijk voor de openingstijden van de stadsdeelkantoren op Openingstijden en locaties stadsdeelkantoren.

Helpt u mee?
Het is belangrijk dat inwoners, bedrijven en bezoekers meehelpen om de overlast door meeuwen tegen te gaan. Door de extra stevige gele vuilniszakken en de tips te gebruiken kunt u helpen.

Bezuidenhout
In Bezuidenhout loopt er ook een actie van het Wijkberaad tegen het broeden van Zilvermeeuwen en Kleine Mantelmeeuwen op de daken van huizen. Bekijk meer informatie.