Categoriearchief: Boeken

Voorleespret

Een gezellige middag voorlezen en knutselen voor kinderen van 4 tot 7 jaar.

Voorlezen kan altijd en overal: thuis, op school en natuurlijk in de bibliotheek. Gekke, leuke, spannende en mooie verhalen prikkelen de fantasie. Ze ontwikkelen het taalgevoel van jonge kinderen en breiden hun woordenschat uit.

Lees verder  »

De jaren 40 t/m 90

Haags nieuwsblad 4 november 2005: Jeugdherinneringen aan Bezuidenhout
Gebombardeerde wijk blijft tot de verbeelding spreken
door Mary Huizinga
DEN HAAG – Ronald van Onselen begon zijn werkzame leven bij het ministerie van Economische Zaken in het Bezuidenhout, de buurt waar hij opgroeide en tot i973 woonde. Een buurt die hem na aan het hart ligt. Over deze wijk heeft hij een boekje geschreven “De jaren vijftig en zestig, jeugdherinneringen van een Bezuidenhouter”. Aan de hand van tekst en veel foto’s heeft hij de jaren vijftig en zestig nader belicht. De jeugdherinneringen van deze Bezuidenhouter, die nu jurist bij de Raad van State is, beslaan de naoorlogse periode van wederopbouw en afbraak.
De aanleiding voor het schrijven van zijn boek was een stukje dat hij had geschreven in een buurtkrant over zijn jeugd in het Bezuidenhout. Hij kreeg de smaak te pakken en begon aan de niet geringe klus om in de avonduren, na zijn werk, “zijn jeugd in vogelvlucht in kaart te brengen”. Publicatie is mogelijk gemaakt door het Stadspublicatiefonds en met medewerking van het Haags Gemeente Archief.
Hij schreef zijn verhaal, waarbij foto’s en andere afbeeldingen zijn gekoppeld aan verschillende aspecten van het dagelijks leven. De verhalen, belevenissen en indrukken uit zijn jeugd beogen niets meer te zijn dan herinneringen beleefd en ervaren in een bekende Haagse wijk. Allerlei aspecten uit het leven in de jaren ’50 en ’60 komen aanbod. Het huiselijk leven, spelen op straat, schoolleven, de winkels en dienstverlening, het openbaar vervoer, de wijkagent, uitstapjes, oude en nieuwe gebouwen, en het lot en de bestemming van het Bezuidenhout C.
Van Onselen, die zich in zijn werk bij, de Raad van State veel met bestemmingsplannen heeft beziggehouden, spreekt met oprechte verontwaardiging als het gesprek over de geschiedenis van het Bezuidenhout C gaat. Het Bezuidenhout C, het westelijke gedeelte van het Bezuidenhout, waar nu zich nu onder meer Babylon, de ministeries van Buitenlandse Zaken, Landbouw en het Algemeen Rijksarchief bevinden, werd grotendeels gesloopt en moest plaats maken voor een groot staatsspoorwegstation, kantoren, bedrijven, diensten en regeringsgebouwen. Buurtprotesten om de buurt zo leefbaar mogelijk te houden mochten niet baten en het aftakelingsproces begon. De gestage afbraak duurde van 1962 tot en met 1975 met de sloop van het station het Staatsspoor. Prachtige panden aan de Bezuidenhoutseweg werden dichtgespijkerd en stonden vervolgens jarenlang leeg alvorens uiteindelijk gesloopt te worden. De Brueghelstraat, Jan Pieterszoon Coenstraat, Schenkweg, Pieter Bothstraat, Cornelis Speelmanstraat en panden aan de Zwarteweg en Oranje Buitensingel ondergingen hetzelfde lot.
 
Bombardement
Waarom zijn er over deze wijk al zoveel boeken geschreven? Van Onselen meent dat niet alleen de afbraak in het Bezuidenhout C een mogelijke reden is, ook de verbrokkeling van een ontzielde wijk na het bombardement in de tweede wereldoorlog blijft tot de verbeelding spreken. Hij herinnert zich nog goed hoe hij als kind met zijn vriendjes speelde in de lege droefgeestige straten. Voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Den Haag en vooral de naoorlogse wederopbouw en veranderingen in de stad biedt dit boek aantrekkelijk lees- en kijkplezier. Vele ouderen onder ons zullen met weemoed terugdenken aan de gele en de blauwe tram, de strenge winter van 1956 met veel schaatsen op de vijvers van het Haagse Bos, de bioscoop Du Midi aan de Carpentierstraat, die in de verbouwde remonstrantse kerk, voorheen synagoge, gevestigd was. En nog zoveel meer. Ronald van Onselen heeft de vijftigerjarensfeer goed getroffen. Aan het eind van het boek staat een bijdrage van de Oud-Bezuidenhouter Martin Snuverink die met zijn eigen verhaal bijdraagt aan de sfeer van die tijd. Het boek is voor € 10,- verkrijgbaar in buurtboekhandels en boekhandel Verwijs, of via Ronald van Onselen e-mail RonaldvanOnselen@solcon.nl of telefoon: 3974591/4264289.

Fotoboek Bezuidenhout

Verschijning fotoboek BEZUIDENHOUT, brandgrens 3 maart 1945
van de Haagse fotograaf Roel Rozenburg

Vanaf 2 september ligt er een nieuw fotoboek over het Bezuidenhout in de Haagse boekhandels. De Haagse fotograaf Roel Rozenburg maakt een serie fotoboeken over gebombardeerde steden in Nederland. Met beelden van vroeger – prentbriefkaarten – legt hij vast wat er nu van de steden geworden is. In 2005 kwam zijn eerste boek over het Bezuidenhout uit, in 2007 publiceerde Rozenburg Rotterdam brandgrens binnenstad en nu is zijn tweede fotoboek over het Bezuidenhout uit. Het vorige boek over de gebombardeerde Haagse wijk is al lange tijd uitverkocht.
Het nieuwe fotoboek over het Bezuidenhout, in zwart-wit en kleur, is bijzonder. Het geeft een beeld van een wijk, die door het bombardement een groot deel van zijn grandeur verloren is.

In het eerst boek Bezuidenhout kwam al naar voren dat deze Haagse buurt, vlak bij het Centraal Station, een woonbuurt was waar eens veel statige herenhuizen stonden. Het was een gegoede buurt waar de middenklasse – artsen, hogere ambtenaren en leraren – woonde en waar na de Eerste Wereldoorlog ook de rijksoverheid zich vestigde.
Het is ook opmerkelijk hoeveel oude prentbriefkaarten, het basismateriaal van Rozenburg’s boeken, zijn gemaakt van het Bezuidenhout. Het nieuwe fotoboek van Rozenburg is samengesteld met allerlei unieke beelden van het Bezuidenhout vroeger en nu.
Op een indringende wijze laat Rozenburg zien wat er na de Tweede Wereldoorlog van het Bezuidenhout is geworden. Tot ver in de jaren zestig bleven delen van het gebombardeerde gebied braak liggen. Oude panden, die het bombardement wel hadden doorstaan, werden in de loop van de jaren gesloopt om plaats te maken voor kantoren. Met de ontwikkeling van het Beatrix- kwartier, een grootschalig project aan de Prinses Beatrixlaan van zeker 400.000 vierkante meter kantoren, is het Bezuidenhout behalve woon- ook kantorenwijk geworden.

In het boek staan oude foto’s, luchtfoto’s en prenttkaarten van vroeger. Sommige huizen, straten en pleinen zijn er niet meer of hebben een hele andere naam. Tussen nieuwbouw is hier en daar een historische pand te ontdekken.
Bezuidenhout brandgrens 2 maart 1945 geeft een verbluffende kijk op de wijk, die zijn naam ontleent aan de locatie – ten zuiden van het hout – het Haagse Bos.

Fotoboek Bezuidenhout, brandgrens 3 maart 1945 Formaat 17 bij 23 centimeter oblong gebonden ISBN 978 90 76915 21 0 Prijs € 19,95

Meer informatie:

Roel Rozenburg
roel@hannaboek.nlOf:
06-54685043 (mobiel)
070-3851750 (thuis)

Duel op de bloedheuvel

Historische verhalen in en rond het Haagse Bos

Het nieuwe boek “Duel op de bloedheuvel” van Carel Wiemers, een luchtig geschreven vertelling over de geschiedenis van het Haagse Bos, het paleis van Koningin Beatrix “Huis ten Bosch” en de aangrenzende wijk Bezuidenhout, is niet alleen via internet bij de uitgever Freemusketeers (www.freemusketeers.nl) verkrijgbaar. U kunt het boek ook bestellen bij de auteur zelf door € 14,95 plus verzendkosten € 1,80 over te maken op bankrekeningnummer 50.28.10.351 t.n.v. C.B.M. Wiemers in Leischendam. Het wordt U dan zo spoedig mogelijk toegezonden. (juli 2007),

De 50’er en 60’er jaren

Den Haag, 17 oktober 2006:
DE VIJFTIGER EN ZESTIGER JAREN
HERINNERINGEN VAN BEZUIDENHOUTERS deel II

ca 170 blz, 360 (kleuren)foto’s vooral uit privécollecties.

Toen vorige jaar november mijn boekje ‘jeugdherinneringen van een Bezuidenhouter’ verscheen kon ik niet vermoeden dat dit tot een lawine van reacties van (oud) Bezuidenhouters zou leiden. Veel foto’s, anekdotes, impressies, verhalen en sfeerbeelden zond men mij toe.
Om een lang verhaal kort te maken. Van al dat moois heb ik een NIEUW boek samengesteld waarin de (oud) Bezuidenhouters volop aan het woord komen. Het is een kostelijk boek dat ik als samensteller het best zou kunnen typeren als een ‘tijdscapsule die je een paar uurtjes terugbrengt naar de vijftiger en zestiger jaren’.
Wat mag U zoal aantreffen? Verdwenen winkels en winkeliers, heel veel schoolfoto’s van veel scholen in het Bezuidenhout met vaak de namen van de leerlingen. Ook het schoolleven komt aan de orde. Verder veel mooie (foto)impressies van Bezuidenhouters. Voorts wat foto’s over de gevolgen van het bombardement, de bevrijdingsfeesten, straat- en buurtfeesten, kerkelijke activiteiten, een mooi verhaal over een café en natuurlijk de onvolprezen Blauwe tram naar Leiden, Scheveningen, Katwijk en Noordwijk dat nu zo’n mooi filebestrijdingsmiddel zou zijn geweest. Ook het geliefde Hofpleintreintje naar Scheveningen ontbreekt niet evenals de Haagse trams en bussen waar velen herinneringen aan bewaren. Ten slotte hebben enkele inzenders een beschrijving gegeven van het Bezuidenhout C een geheel verdwenen wijkgedeelte. Nu is het een kantorenbuurt bij het Centraal Station en is het verder bekend onder de naam Bezuidenhout-West.

Het boek is met €12,50 (ISBN 90-77032-74-6) laag geprijsd en bevat een schat aan wederwaardigheden uit die tijd. Het is te koop in het Bezuidenhout bij de boekhandels Van Seters en Taurus in de Theresiastraat, bij Van der Sprong in het winkelcentrum Het Kleine Loo in de Mariahoeve waar veel ex-Bezuidenhouters wonen, bij Verwijs in de Passage en Van Stockum op de Herengracht en het Noordeinde 62.

Voor meer informatie kunt u met mij contact opnemen:

Ronald van Onselen
Arch. Krophollerkade 49
2552 ZS Den Haag
tel 070-3974591 thuis of 070-4264289 – kantoor.
Email: RonaldvanOnselen@solcon.nl

Recensie AD (11 januari 2007):

Het Bezuidenhout en de drukte op het middenveld
Wim Willems heeft met de geschiedschrijving van zijn jeugd een heel genre in Den Haag opgang geholpen.
De generatie die in en net na de oorlog is geboren lijkt gegrepen door de behoefte om het leven tijdens de jaren van de wederopbouw vast te leggen, al was het maar voor de kleinkinderen.

Hagenaar Ronald van Onselen (ronaldvanonselen@solcon.nl) nam het Bezuidenhout voor zijn rekening en scoorde met zijn boekje een bescheiden hit. In het vervolg staan de reacties: ‘Herinneringen van Bezuidenhouters’ (€12,50) rijkelijk geïllustreerd met fotootjes van die merkwaardige lege naoorlogse wereld waarin Mariahoeve nog slechts een boerderij was en sommige straten door het bombardement niet meer dan stoepranden waren.

Om zo veel mogelijk lezers aan zich te binden heeft de auteur veel klassenfoto’s opgenomen, want als je erop staat wil je zo’n boekje natuurlijk hebben. Als niet-Bezuidenhouter vond ik toch iemand die ik kende: Martin Snuverink. Hij komt voor in het artikel van Egbert Myjer met wie hij op de Aloysiusschool aan de Rooseboomstraat zat. Als ik mijn ogen dicht doe, zie ik Martin links op het middenveld staan. Het kan ook rechts zijn geweest, want in onze altijd in de verdediging gedrongen ploeg overheerste de chaos. We speelden in Graaf Willem II/VAC 9, het laagste seniorenelftal dat uit een samenraapsel van meer en minder getalenteerde spelers bestond.

Onze aanvoerder, de naar Spanje verhuisde Jacques R., was garagehouder met een Frans familieverleden. Die combinatie zorgde ervoor dat drie spelers in een oude Traction Avant reden en we vaak boven de garage aan tafel zaten om ons te goed te doen aan een keur van Franse gerechten.

Onze keeper Gijs K. droeg als een van de eersten contactlenzen en die was hij tijdens de wedstrijd minstens eenmaal kwijt. Na 1974 spatte het team uiteen, banen en vriendinnen werden belangrijker, dit deel van ons verleden verhuisde naar het archief. Toch zou ik nog eenmaal net als toen zondag om twee uur op het veld willen staan: de zon en de wind in de rug, het leven voor ons.

Boodschap aan de bevolking van Den Haag

In 2003 kreeg de Haagse historicus drs. Carlo Tinschert van de Stichting 3 maart ’45 de opdracht een onderzoek te verrichten naar de ware toedracht van het Britse bombardement op de wijk Bezuidenhout in Den Haag op 3 maart 1945. Dit bombardement was gericht op de Duitse V-2 installaties in het Haagse Bos, maar trof in plaats daarvan de wijk Bezuidenhout, waarbij 510 burgers het leven lieten, 230 zwaar gewond werden en tienduizenden dakloos raakten. Twee jaar later rondde Tinschert zijn onderzoek af, dat resulteerde in een uitstekend gedocumenteerde, en in een heldere en pakkende schrijfstijl geschreven boek over het bombardement.

Hij heeft de mislukte aanval zelf in een brede historische context geplaatst, waarbij hij de ontwikkeling en inzet van de Duitse V1 en V2 wapens beschrijft, waarna het bombardement op 3 maart 1945 en de nasleep van de aanval uitvoerig aan bod komen. Tinschert heeft in zijn boek niet alleen een helder overzicht van de historische gebeurtenissen gegeven, maar, aan de hand van degelijk archiefonderzoek, ook veel vragen weten te beantwoorden waarom het bombardement zo tragisch mislukte.

Het boek is voorzien van een uitgebreid notenapparaat en bronnenoverzicht, en is ruim geïllustreerd. Ook voor de niet of nauwelijks in het onderwerp ingelezen leek-lezer is het boek prima toegankelijk. Warm aanbevolen!

Carlo Tinschert, Boodschap aan de bevolking van Den Haag. Oorzaken, gevolgen en nasleep van het mislukte bombardement op het Bezuidenhout, 3 maart 1945. Sdu Uitgevers, Den Haag, 206 pagina’s, ISBN 90 1211 188 9.

Bezuidenhout samen(be)leven

Ter gelegenheid van haar 25-jarig jubileum heeft de Stichting Wijkberaad Bezuidenhout in september 2000 een boekje uitgegeven getiteld: Bezuidenhout samen (be)leven. Het is voor rond €2 verkrijgbaar bij boekhandel Van Seters aan de Theresiastraat en bij het wijk en dienstencentrum Bezuidenhout aan de Camphuijsstraat.
Het boekje bevat allerlei wetenswaardigheden over de wijk waaronder geschiedenis, architectuur, wandelingen en leefbaarheid. Kopen dus!
ISBN 90-9013988-5

3 maart Bezuidenhout

door J.M.J.F. Doll et al. (Stichting 3 maart ’45 – ’95 ISBN 90-75095-14-7 geb.)
Dit boek is geschreven door de leden van de Stichting 3 maart ’45 ter ere van de 50-jarige herdenkingsbijeenkomst naar aanleiding van het bombardement van Bezuidenhout door de Engelsen.
In het boek wordt uitgebreid verslag gedaan van de gebeurtenissen rond de herdenking in 1995.
Zeer aangrijpend ook de verhalen van mensen die de ramp hebben meegemaakt alsmede een lijst van de slachtoffers, krantenknipsels en brieven.Verder veel foto’s.
Een zeer aangrijpend boek. Een ‘must-have’ voor elke Bezuidenhouter.

Het Bezuidenhout in oude foto’s

door Wim de Koning Gans (1995; ISBN 90-9008636-6)
Het vooroorlogse Bezuidenhoutkwartier vormde een staalkaart van bouwstijlen uit het tijdvak tussen 1860 en 1935. Juist de uit stedebouw en architectonisch oogpunt meest interessante delen van de wijk werden door de bombardementen van 3 maart 1945 voor het overgrote deel verwoest. Mede doordat er ook na de oorlog nog veel huizen gesloopt zijn – vooral langs de Bezuidenhoutseweg en in Bezuidenhout-West – is de wijk onherkenbaar veranderd.
Dit fotoboek laat het oude Bezuidenhout herleven. De samensteller, conservator foto’s bij het Haags Gemeentearchief, koos uit de collectie van het archief en uit diverse particuliere verzamelingen 130 fraaie, vaak nog niet eerder gepubliceerde foto’s. De bijschriften bevatten veel wetenswaardigheden over de geschiedenis van de wijk en haar bewoners. De inleiding gaat in op de totstandkoming van het Bezuidenhout en de toedracht van het bombardement.

Het Bezuidenhout grandeur en noodlot

door S.P. Sluijter jr en Ron F. de Bock (1985 ISBN 90 6471 167 4)
Het boek is samengesteld door twee historici uit ver uiteenliggende generaties.
Het bevat talloze prachtige foto’s en kaarten die de hele geschiedenis beslaan. Doordat er echter geen hoofdstukken zijn gebruikt is het wat lastig toegankelijk en bieden de foto’s de beste indicatie over de periode waarover op die pagina’s wordt verhaald.