Vluchtelingen en Vrijwilligers

Wat kan ik doen? Kan ik helpen?

  • Ben je een vrijwilliger die zijn handen wil laten wapperen en graag wil horen waar hij/zij inzetbaar kan worden meld je dan aan bij Vluchtelingenwerk. (taalles geven, recreatie begeleiden, etc).  infodenhaag@vwzuidvleugel.nl. Of bellen naar 070-3265367.

Daarnaast coördineert Vluchtelingenwerk Zuidvleugel het algemene vrijwilligerswerk dat stadsbreed wordt ingezet voor begeleiding van vluchtelingen. Meer informatie kan je vinden op www.vluchtelingenwerk.nl.

 

5  nov. 2015

Wil je vrijwillig komen helpen? Er wordt druk overlegt met de instanties over de praktische invulling van de opvang van de vluchtelingen. Ook het onderdeel vrijwilligersinzet komt daar bij aan de orde. Zodra hier meer structuur over bekend is, plaatsen we het op deze website.

Na overleg met de verschillende instanties het volgende :

Aanstaande week(van 9 nov.) komen de vluchtelingen groepsgewijs aan in Bezuidenhout.

In de loop van de week zal gekeken worden waar behoefte aan is bij de mensen. Vervolgens worden de voorraden van het rode kruis gecheckt. Op basis daarvan kan specifieker worden aangegeven waaraan behoefte bestaat en wat men kan inzamelen.

Ook zullen na de eerste inventarisatie passende activiteiten worden opgezet. Dan komen ook de vrijwilligers in beeld.

  • Ben je een vrijwilliger die zijn handen wil laten wapperen en graag wil horen waar hij/zij inzetbaar kan worden meld je dan aan bij Vluchtelingenwerk. (taalles geven, recreatie begeleiden, etc).  infodenhaag@vwzuidvleugel.nl. Of bellen naar 070-3265367.

 

Daarnaast coördineert Vluchtelingenwerk Zuidvleugel het algemene vrijwilligerswerk dat stadsbreed wordt ingezet voor begeleiding van vluchtelingen. Meer informatie kan je vinden op www.vluchtelingenwerk.nl.