Veiligheid SZW

18 oktober 2015  Na contact met de politie het volgende.

Direct bij aanvang van de opvang zal de politie 3 man inzetten voor deze opvanglocatie.

Ernst Kauderer is aanspreekpunt in deze voor de bewoners.

Meer informatie over 'Ernst Kauderer'

Bereikbaar via: E-mail : Ernst.Kauderer@Politie.nl

Telefoon nummer  : 0900-8844

16 oktober 2015  Over veiligheid rond de opvanglocatie  SZW

“De gemeente vindt de veiligheid belangrijk voor iedereen. Het COA is  verantwoordelijk voor de veiligheid op de opvanglocatie. Er is op de opvang dag en nacht toezicht aanwezig.

Voor de bewoners van de opvang gelden dezelfde regels als voor ieder ander in Nederland. Voor de veiligheid rond de opvang heeft de gemeente afspraken met de politie gemaakt.”

Bovenstaand staat op de informatie flyer van de gemeente.

Informatieflyer Noodopvang Anna van Hannoverstraat

Onderstaande binnen gekregen van de gemeente.

Voordat er een besluit genomen wordt, bekijken de burgemeester en de politie samen of een locatie in aanmerking komt voor de opvang van vluchtelingen. Daarbij staat de veiligheid centraal.

Nadat de keuze voor een locatie is gemaakt, wordt gekeken welke specifieke veiligheidsmaatregelen nodig zijn.   De wijkagent heeft hierbij een centrale rol. De situatie wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Daarbij is alle aandacht voor samenwerking met, en signalen van, bewoners uit de wijk. De veiligheidsmaatregelen worden daar op afgestemd.

BZH.nl zal indien er concrete maatregelen bekend zijn,  deze hier plaatsten.