Uitleg Besluit Gemeente

Gemeente besluit 600 vluchtelingen tijdelijk op te vangen in Bezuidenhout

Nederland heeft te maken met een grote toestroom aan vluchtelingen. De toestroom is zo groot dat de bestaande opvanglocaties vol zijn. De regering roept daarom gemeenten op om tijdelijke opvanglocaties aan te bieden. Aan deze oproep gaat ook de gemeente Den Haag gehoor geven.

Wat is het plan van de gemeente?

Op 13 oktober heeft de gemeente besloten dat er noodopvang in het voormalige Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Anna van Hannoverstraat komt. Het college van burgemeester en wethouders heeft dit in een brief aan de gemeenteraad geschreven (voortgang statushouders). In de brief staat dat het gaat om tijdelijke noodopvang voor een groep van maximaal 600 asielzoekers. De groep kan hier tot het einde van dit jaar blijven. Na 1 januari mogen er alleen zogenoemde ‘statushouders’ wonen. Dat zijn vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen en op nieuwe woning wachten. Wanneer de vluchtelingen komen en hoeveel ‘statushouders’ vanaf 1 januari in het pand verblijven is nog niet bekend.

De gemeenteraad komt op woensdag 14 oktober om 19.30 uur in een extra vergadering bijeen om te debatteren over de opvang. Deze vergadering is live te volgen .

 

Wat is het standpunt wijkvereniging?

Het wijkberaad Bezuidenhout is in nauw overleg met de gemeente over haar plannen. Jacob Snijder, voorzitter van het wijkberaad, zegt: “De beslissing voor het opvangen van asielzoekers in Bezuidenhout is aan de politiek. We zien dat overal in Nederland de opvang van asielzoekers leidt tot vragen en zorgen. Daar moeten we oog voor hebben. We hameren er daarom bij de gemeente transparant te zijn en zorgvuldig te communiceren. Verder willen we zorgen dat er samen met gemeente en politie voldoende toezicht en beveiliging komt’’.

 

Waar vind ik meer informatie?

Meer uitleg over de opvang van asielzoekers in Den Haag vind je op de website van de gemeente . Ook deze website wordt aangevuld met nieuwe informatie. Voor het stellen van vragen kun je contact opnemen met de gemeente via 14070.