BZH en vluchtelingen

2017  Juni

Brief gemeente over huisvesting 175 statushouders in SOZA

Brief locatie Anna van Hannoverstraat juni 2017

Brief gemeente over huisvesting  statushouders

Brief Monitor statushouders een jaar Haagse Aanpak en voortgang

Monitor Statushouders Ris 297212

10 Februari 2016

Wethouder Wijsmuller geeft verdere informatie over eventuele verkoop ministerie Sociale Zaken.

Voortgang SZW pand Anna van Hannoverstraat Ris291685

 

4 Februari 2016

Wethouder Wijsmuller geeft verdere informatie over voortgang huisvesting statushouders in Den Haag. Deze staat op de agenda van de  Commissie Ruimte op 18 februari 2016

Voortgang huisvesting statushouder  Ris291524

Bijlage kaart Ris286161

 

5 Januari 2016

Antwoord van de gemeente op schriftelijke vragen over gebruik van de Julianakazerne in Benoordenhout.

 Julianakazerne Ris288840

15 December 2015

Wethouder Wijsmuller geeft verdere informatie over voortgang huisvesting statushouders in Den Haag. Deze staat op de agenda van de  Commissie Ruimte op 6 januari 2016

Voortgang_huisvesting_statushouders Ris290064

17 November 2015

Brief van wethouder Wijsmuller na extra overleg met COA.

Stand van zaken noodopvang RIS288640

12 November 2015

Brief van wethouder Wijsmuller na onrust van 11/12 november

Stand van zaken noodopvang voormalig ministerie van_SZW RIS288481

4 November 2015

De gemeente Den Haag laat via een bewonersbrief weten dat de vluchtelingen voor de noodopvang in het ministerie van SOZA, in de week van 9 november gaan aankomen.

 zie brief gemeente:  Bewonersbrief opvang SZW 4nov

13 Oktober 2015

Het wijkberaad Bezuidenhout heeft volgende reactie gestuurd naar College en Gemeenteraad.

13 Oktober 2015

De gemeente Den Haag nodigt u uit voor een informatie avond aanstaande vrijdag. Zie bijgaande brief in nederlands of engels.
13 okt 2015
Het stadsbestuur heeft 13 oktober besloten dat er in het voormalige gebouw van Sociale Zaken per direct een tijdelijke opvang komt voor maximaal 600 vluchtelingen.  Dit gekoppeld aan een harde einddatum van 1 januari 2016.
Zie hier de brief hierover.
Verder nieuws komt nog
11 okt 2015
Het stadsbestuur van Den Haag neemt maandag 12 oktober 2015 een besluit over grootschalige opvang in de leegstaande Julianakazerne en in het voormalige ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Mogelijk komt er op deze locaties ook ruimte voor noodopvang.

 

Het Wijkberaad Bezuidenhout en de gemeente zijn inmiddels in overleg getreden over deze kwestie. Indien er zaken te melden zijn dan zal dat ook via Bezuidenhout.nl gebeuren. Houdt deze website dus goed in de gaten.

Ook de gemeente heeft op haar site ruimte voor berichtgeving in dezen ingericht.

De gemeenteraad van Den Haag komt komende woensdag 14 oktober bijeen voor een extra vergadering over opvang van vluchtelingen in de stad. Dat heeft burgemeester Jozias van Aartsen bekendgemaakt. Op een later moment verschijnt er een brief van het stadsbestuur met concrete voorstellen over opvang van onder andere statushouders. De hofstad moet van het Rijk op zoek naar 700 woningen voor asielzoekers met een verblijfsstatus. Het stadsbestuur heeft eerder besloten om nog eens 700 extra huizen te zoeken.