Inventarisatie: (Brom)toon in de woonomgeving

Al jaren ondervindt een aantal bewoners van Bezuidenhout ernstige hinder van een (brom)toon in hun woonomgeving. De gemeente probeert te achterhalen welke bron(nen) in de woonomgeving de oorzaak hiervan zou kunnen zijn. Dit is een lastig onderzoek. Ook omdat niet duidelijk is of verschillende mensen, die klachten hebben, hetzelfde geluid horen.

De gemeente Den Haag vraagt u de vragenlijst in te vullen. Ook als u géén hinder ondervindt maar wél het geluid hoort. Met uw informatie hoopt de gemeente meer te weten te komen over de (brom)toon en zo de bron op te kunnen sporen. Het is daarvoor ook van belang te weten waar u het geluid hoort. Om die reden vragen wij ook om uw adres. 

Het Wijkberaad verzamelt de ingevulde vragenlijsten en stuurt deze door naar de gemeente. Met het invullen van de vragenlijst geeft u toestemming aan het Wijkberaad om de ingevulde gegevens te delen met de gemeente.