Bouwwerkzaamheden fietsenstalling Koningin Julianaplein vanaf oktober

Onder het Koningin Julianaplein komt een fietsenstalling die ruimte biedt aan zo’n 8500 fietsen. Aannemer Mobilis TBI Infra begint in oktober 2016 met voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van de stalling die naar verwachting medio zomer 2017 gereed is.

De aannemer begint met het plaatsen van een bouwhek, dat later vervangen wordt door een dichte schutting rondom het plein. De schutting schermt de bouwplaats goed en veilig af van de publieke ruimte. Vervolgens worden de kabels en leidingen in de bouwkuip verlegd. Als dat is gebeurd, volgen werkzaamheden aan de bouwkuipwanden en funderingspalen.

Informatiebijeenkomst
Medio oktober organiseert Mobilis samen met de gemeente een inloopavond. Bewoners en belanghebbenden ontvangen binnenkort een uitnodiging.

Bewuste Bouwers
Aannemer Mobiliis TBI Infra heeft de bouw van de fietsenstalling aangemeld bij Bewuste Bouwers. Dit betekent dat de aannemer zich inspant om de hinder voor de omgeving als gevolg van de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. Hij doet dit ondermeer door een trillings- en geluidsarme bouwmethoede te gebruiken. Meer informatie vindt u op de website www.bewustebouwers.nl

Bewonersbrief
Bewoners hebben een brief van de gemeente ontvangen over de werkzaamheden. U kunt de brief hier downloaden.

Meer informatie
Meer informatie over het project kunt u vinden op de pagina Nieuwe plannen voor Koningin Julianaplein. Vanaf half oktober kunt u ook terecht op de projectwebsite van Mobilis www.KJ-plein.